เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระนอง ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวังเหตุ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ โครงการจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ ณ บริเวณพระมหาสังกิจจายะนะรักษาวารินวราฤทธิ์ สวนสาธารณะรักษะวาริน ...

            เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระนอง จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อาคารหอประชุม ที่ว่าการอำเภอกะเปอร์  มีนายเฉลิมพล ครุอำโพธิ์ นายอำเภอกะเปอร์ เป็นประธานในพิธีเปิด มีสมาชิกชมรมฯ อำเภอกะเปอร์ และอำเภอสุขสำราญ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๕๐ คน
             เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระนอง จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนสตรีระนอง อ.เมืองระนอง  มีพลตรียงยุทธ ชมภูนุช ผู้จัดการภาค ๔ มูลนิธิบุคคลพอเพียง เป็นประธานในพิธีเปิด มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๓๕๐ คน
             เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. ว่าที่ร้อยตรีกมล วิภาดาพิสุทธิ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระนอง นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และสามเณร ๙๑ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ มีนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน ณ พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง) อ.เมืองระนอง
            เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระนอง จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อให้สมาชิกชมรมฯ ได้มีจิตสาธารณ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม และเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่สมาชิกชมรมฯ  โดยได้ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ  ปรับปรุงภูมิทัศน์  ปรับปรุงสถานที่ ณ วัดปทุมธาราราม หมู่ ๕ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง  มีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๒๖ คน
               เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระนอง ให้การต้อนรับนายมีศักดิ์ ภักดีคง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนของนางสำอาง คงหาญ สมาชิกชมรมฯ อำเภอกะเปอร์ ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ เพื่อติดตามผลงานและนำไปพิจารณาในระดับเขตต่อไป
Page 1 of 3012345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved