เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระนอง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ อาคารพุทธชยันตรี วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๕๐ คน  ...

            เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระนอง ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวังเหตุ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ โครงการจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ ณ บริเวณพระมหาสังกิจจายะนะรักษาวารินวราฤทธิ์ สวนสาธารณะรักษะวาริน
  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระนอง จำนวน 30 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ โดยมีนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานพิธี มีการสรงน้ำพระพุทธนวราชบพิตร พระพุทธรูปประจำจังหวัดระนอง และสรงน้ำพระรณังคมุณีวงศ์ เจ้าคณะจังหวัดระนอง รวมทั้งผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี2561
             เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระนอง อำเภอเมืองระนอง ร่วมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิต เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชนจังหวัดระนอง การจัดเก็บขยะมูลฝอย ชุมชนเกาะคณฑี มีนายบุญชัย สมใจ นายอำเภอเมืองระนอง เป็นประธาน และเทศบาลตำบลปากน้ำ ชุดปฏิบัติการพิเศษ (อส อ.เมืองระนอง ที่ ๒) ผู้นำชุมชน จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ สภ.ปากน้ำ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะคณฑี ร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอยบริเวณชุมชน บ้านเกาะคณฑี หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง
              เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระนอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บ้านหมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ร่วมการตัดหญ้า เก็บขยะทำความสะอาดบริเวณสองข้างทางถนนของหมู่บ้าน
             เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ว่าที่ร้อยตรี กมล วิภาดาพิสุทธิ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระนอง นำสมาชิกชมรมฯ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลระนอง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่ออาณาประชาราษฎร์ ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญในการบริจาคโลหิต เป็นประจำทุก ๓ เดือน อย่างต่อเนื่อง โดยมีสมาชิกชมรมร่วมบริจาคโลหิต จำนวน ๕๐ คน
Page 1 of 3112345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved