เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ว่าที่ร้อยตรี กมล วิภาดาพิสุทธิ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระนอง นำสมาชิกชมรมฯ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลระนอง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่ออาณาประชาราษฎร์ ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญในการบริจาคโลหิต เป็นประจำทุก ๓ เดือน อย่างต่อเนื่อง โดยมีสมาชิกชมรมร่วมบริจาคโลหิต จำนวน ๕๐ คน ...

               เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระนอง ให้การต้อนรับนายมีศักดิ์ ภักดีคง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนของนางสำอาง คงหาญ สมาชิกชมรมฯ อำเภอกะเปอร์ ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ เพื่อติดตามผลงานและนำไปพิจารณาในระดับเขตต่อไป
             เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระนอง จัดกิจกรรมทำบุญสัญจร เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างคณะกรรมการ ผู้ประสานงาน และสมาชิกชมรมฯ ระดับอำเภอ ณ สำนักสงฆ์ไร่ใน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง อีกทั้งเป็นการทำนุบำรุงศาสนา โดยการจัดกิจกรรมทำบุญสัญจรนี้ จะเวียนจัดไปทุกอำเภอ 
             เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ว่าที่ร.ต.กมล วิภาดาพิสุทธิ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระนอง นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง สนามกีฬากลางจังหวัดระนอง พร้อมจัดตั้งโรงทานเพื่อแจกประชาชที่มาร่วมวางดอกไม้จันทน์ จากนั้นเวลา ๒๓.๕๐ น. ร่วมประกอบพิธีเผาดอกไม้จันทน์ เพื่อน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยเป็นครั้งสุดท้าย
             เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๙ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระนอง ร่วมกิจกรรมดาวเรืองรวมใจ จุดเทียนอาลัยแด่พ่อหลวง  โดยได้นำเอาต้นดาวเรืองมาร่วมแปรอักษรเป็นเลข ๙ กลางสนามฟุตบอล  และร่วมจุดเทียนแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
               เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๑๙ น. ว่าที่ร้อยตรีกมล วิภาดาพิสุทธิ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระนอง ร่วมพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง 
Page 1 of 3012345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved