เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระนอง ให้การต้อนรับนายมีศักดิ์ ภักดีคง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนของนางสำอาง คงหาญ สมาชิกชมรมฯ อำเภอกะเปอร์ ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสาขาเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ เพื่อติดตามผลงานและนำไปพิจารณาในระดับเขตต่อไป ...

               เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระนอง ร่วมพิธีอัญเชิญไฟหลวงพระราชทานรวมทั้งหีบเพลิงพระราชทาน ขึ้นประดิษฐานหน้าโต๊ะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดระนอง
              เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระนอง  อำเภอสุขสำราญ  ที่ได้สมัครจิตอาสา (เฉพาะกิจ) ร่วมทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ เพื่อเตรียมพร้อมในงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดสถิตธรรมาราม ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง  
             เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระนอง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดธรรมาวุธาราม โดยจะทำพิธีบำเพ็ญกุศลตั้งแต่วันที่ ๑๗-๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๙ วัน 
           เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระนอง นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๖๙ คน เข้ารับสิ่งของพระราชทาน ในโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง 
         เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๙ น. สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระนอง จำนวน ๙ ราย ร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองระนอง มีพระระณังคมุนีวงศ์ เจ้าคณะจังหวัดระนอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน            โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับผู้บรรพชาอุปสมบท และมอบผ้าไตร แขกผู้มีเกียรติ เจ้าภาพร่วมมอบผ้
Page 1 of 3012345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved