เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ นางจินตนา เจริญธนภัทร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยะลา นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๒๑ คน ร่วมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ ลานพระราชวังดุสิต ...

           เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยะลา นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ
            เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางจินตนา เจริญธนภัทร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยะลา จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตน ของสมาชิกชมรมฯ มีพลเอกมณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล/ที่ปรึกษาผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ เป็นประธานในพิธี  มีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วม จำนวน ๔๐๐ คน
              เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยะลา นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมทำงานจิตอาสา ทำความสะอาด และช่วยจัดรอบบริเวณพระเมรุมาศจำลอง จังหวัดยะลา
              เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยะลา ตำบลตาชี ส่งมอบดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ ที่สมาชิกชมรมฯ ร่วมกันประดิษฐ์ ให้แก่นายอำเภอยะหา ณ ที่ว่าการอำเภอยะหา
             เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยะลา ร่วมทำบุญใส่บาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล              เวลา ๑๘.๐๐ น. นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ณ ศูนย์เยาวชนจังหวัดยะลา 
Page 1 of 212»
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved