เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยะลา นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมทำงานจิตอาสา ทำความสะอาด และช่วยจัดรอบบริเวณพระเมรุมาศจำลอง จังหวัดยะลา ...

             เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยะลา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
           เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยะลา ร่วมกับเทศบาลยะลา และหน่วยงานในจังหวัดยะลา ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำ รัชกาลที่ ๑๐
             เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยะลา และหน่วยงานประกันสังคม และชุมชน ร่วมกันทำความสะอาดวัดเวฬุวัน จ.ยะลา 
          เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดยะลา ร่วมกับพัฒานาชุมชนจังหวัดยะลาสอนทำดอกไม้จันทน์ แก่ประชาชนที่ได้เข้ามาเที่ยวงานเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดยะลา
            เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา นำสมาชิกชมรมฯ เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สิริกาญจนทักษิณ เขตพระราชฐานชั้นนอก พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved