เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดภูเก็ต  นำสมาชิกชมรมฯและพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อุโบสถที่วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) โดยมีพระมหาธเนศ ภูริปญฺโญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และคุณวิไลวรรณ  ยอดต่อ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีผู้เข้าร่วมพิธี จำนวน  ๕๔ คน    ...

            เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายมงคล รัตนะ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดภูเก็ต นำคณะกรรมการชมรมฯ ร่วมพิธีทางพุทธศาสนาในการใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง กับส่วนราชการต่างๆ ที่จังหวัดจัดขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณลานกิจกรรม สวนสาธารณะ สะพานหิน อำเภอเมืองภูเก็ต 
              เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐น. นายมงคล รัตนะ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดภูเก็ต นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๒๐ คน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)  โดยนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธี
            เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายมงคล  รัตนะ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดภูเก็ต นำคณะกรรมการ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๖๐ ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต    
         เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ นายมงคล รัตนะ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดภูเก็ต รับเชิญจากวัดเทพวนาราม ตำบลเทพกษัตรีย์ อำเภอถลาง บรรยายเรื่องพระมหาชนกให้สามเณรฟัง จำนวน ๑๕๐ รูป
           เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดภูเก็ต ร่วมงานสงกานต์  โดยร่วมสรงน้ำเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาส ณ วัดวิชิตสังฆาราม
Page 1 of 812345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved