เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายมงคล รัตนะ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดภูเก็ต นำสมาชิกเข้าร่วมสมัครโครงการจิตอาสา รุ่นที่ ๒ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" และนำสมาชิกชมรมที่เป็นจิตอาสาทั้งรุ่น ๑ และรุ่น ๒ ร่วมให้บริการอาหาร น้ำ ทำความสะอาด รับฝากของ และบริการทั่วไป แก่ผู้สมัครจิตอาสา ที่มาจาก ๑๔ จังหวัดภาคใต้ จำนวนประมาณวันละ ๕๐๐๐ คน ณ โรงยิมเนเซี่ยม ๔๐๐๐ ที่นั่ง สะพานหิน จังหวัดภูเก็ต ...

              เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายมงคล รัตนะ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดภูเก็ต นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๙ คน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ หมู่บ้านเด็กตะวันฉาย เกาะสิเหร่ เพื่อทำความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ พร้อมกับนำอาหาร ผลไม้ ขนม น้ำ มอบเสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน และการกีฬา และร่วมสมทบสนับสนุนทุนแก่เด็กจำนวน ๙๕ คน 
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นาย มงตล รัตนะ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดภูเก็ต  มอบหมายให้ นายผ่อง  หรหมภักดี รองประธานประจำอำเภอเมืองภูเก็ต  นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ ร่วมพิธีทำบุญและพัฒนา เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี วันข้าราชการพลเรือน  และตักบาตรสามเณรที่บรรพชาภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๑ ที่ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)  โดยนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี   แล้วส่วนหนึ่งไปพัฒนาที่วัดเขานาคเกิด อีกส่วนหนึ่งไปเยี่ยมพนักงานเทศบาลนครภูเก็ต พัฒนาวัดวิชิตสังฆาราม(วัดควน)
             เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดภูเก็ต นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๔๐ คน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม พัฒนาทำความสะอาด บริเวณอาคารและห้องน้ำห้องส้วม ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
              เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายมงคล  รัตนะ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดภูเก็ต นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน  ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม  ณ สวนสาธารณะเขารัง อำเภอเมืองภูเก็ต โดยเก็บกวาดขยะ ตลอดจนเศษใบไม้กิ่งไม้แห้ง ตามข้างทาง บริเวณถนนขึ้นสู่เขารัง และบริเวณพื้นที่โดยรอบของสวนสาธารณะ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยดูสะอาดตาแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศที่มาเที่ยวชม ภูมิทัศน์อันสวยงามโดยรอบของตัวเมืองภูเก็ต เพื่อร่วมด้วยช่วยกันทำให้ภูเก็ตเป็นเมืองที่สะอาดน่าท่องเที่ยว 
           เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ นายมงคล รัตนะ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดภูเก็ต นำคณะกรรมการ ตลอดจนสมาชิกของชมรมฯ จำนวนหนึ่ง ร่วมโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา "Keep Phuket Clean by our hands and heart" ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ ณ ซอยอนุสรณ์ ม.๑๐ อ.เมืองภูเก็ต โดยผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดได้ร่วมกันเก็บขยะ ทำความสะอาดที่สาธารณะบริเวณซอยอนุสรณ์ เพื่อสนองตอบนโยบายการลดปริมาณขยะในพื้นที่ ให้ความสำคัญกับการคัดแยกขยะ โดยเฉพาะขยะเปียกที่เป็นเศษอาหาร และขยะอันตราย เพื่อทำให้สถานที่ท่องเที่ยวมีความสะอาดและสวยงามอย่างยั่งยืน ตามโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา
Page 1 of 912345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved