เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นาย มงตล รัตนะ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดภูเก็ต  มอบหมายให้ นายผ่อง  หรหมภักดี รองประธานประจำอำเภอเมืองภูเก็ต  นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ ร่วมพิธีทำบุญและพัฒนา เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี วันข้าราชการพลเรือน  และตักบาตรสามเณรที่บรรพชาภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๑ ที่ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)  โดยนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี   แล้วส่วนหนึ่งไปพัฒนาที่วัดเขานาคเกิด อีกส่วนหนึ่งไปเยี่ยมพนักงานเทศบาลนครภูเก็ต พัฒนาวัดวิชิตสังฆาราม(วัดควน) ...

            เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ อุโบสถ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๕๒ คน
           เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพัฒนาวัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน)  
            เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดภูเก็ต  นำสมาชิกชมรมฯและพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อุโบสถที่วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) โดยมีพระมหาธเนศ ภูริปญฺโญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และคุณวิไลวรรณ  ยอดต่อ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีผู้เข้าร่วมพิธี จำนวน  ๕๔ คน    
            เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดภูเก็ต จัดพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อุโบสถ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) มีนางศศิกาญจน์ กิตติภัทรภูมิกุล ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอกะทู้ นำสมาชิก จำนวนประมาณ ๔๐ คน ร่วมเป็นเจ้าภาพ มีนายสนิท ศรีสิหค  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี  มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๘๒  คน
           เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดภูเก็ต  นำสมาชิกชมรมฯ  และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อุโบสถ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) ซึ่งมีพระครูปริยัตยานุยุต เจ้าอาวาสฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ คุณสุธิดา งานสัมพันธฤทธิ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีผู้เข้าร่วมพิธี  จำนวน  ๑๖ คน
Page 1 of 912345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved