เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพังงา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ทำความสะอาดภายในวัดมะปริง ต.นบปริง อ.เมืองพังงา มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๗๗ คน ...

            เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเทวะ  เวชพันธ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพังงา นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๖๐ คน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ ณ วัดมาตุคุณาราม ต.กระโสม  พร้อมกันนี้ได้นำอาหารถวายสังฆทานและเลี้ยงภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคล  ในเวลา ๑๓.๐๐ น. ได้ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม โดยการกวาดขยะ ฉีดน้ำล้างพื้นในบริเวณวัด
             เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพังงา ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ บริเวณถนนสายอันเป้า ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา ซึ่งเป็นถนนสายออกกำลังกายของชาวบ้านที่จะพัฒนาด้วยการปลูกไม้ดอกไม้ประดับตลอดทั้งสองข้างทาง เพื่อความสวยงามและต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวอำเภอเกาะยาว
            เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพังงา จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตน ของสมาชิกชมรมฯ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา มีนายสุรสิทธิ์ ขันติพันธุกุล นายอำเภอเกาะยาว เป็นประธาน และบรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์  มีนายเอนก จีวะรัตน์ ประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอกะปง บรรยายเรื่องการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะยาว มีผู้เข้ารับมอบเสื้อ จำนวน ๑๒๐ คน
            เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพังงา จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ร้านอาหารสวัสดีเกาะยาว บ้านท่าค่าย อ.เกาะยาวน้อย จ.พังงา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญานตน ของสมาชิกชมรมฯ อำเภอเกาะยาว
               เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายชำนาญ พึ่งถิ่น รองประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพังงา นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ ร่วมวางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน) อำเภอเมืองพังงา โดยมีนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี
Page 1 of 1012345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved