เมื่อวันที่ 30 มี.ค.2561 นายชำนาญ พึ่งถิ่น รองประธาน ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพังงา ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ จัดกิจกรรมมอบเสื้อสัญลักษณ์และกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกอำเภอท้ายเหมือง จำนวน 150คน  ที่หอประชุมโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา  อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา   โดยมี นายสุพงษวินัย  ชูยก  นายอำเภอท้ายเหมืองให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีและบรรยายเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์”  และ นายวิชัช  ชูดวง  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  9  บ้านตากแดด อ.เมือง  จ.พังงา  ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่  2  บรรยายเรื่อง “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  ให้กับสมาชิกได้นำไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิต  ซึ่งการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้การประสานงานของ นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร  ผู้ประสานงานอำ...

            เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพังงา จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตน ของสมาชิกชมรมฯ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา มีนายสุรสิทธิ์ ขันติพันธุกุล นายอำเภอเกาะยาว เป็นประธาน และบรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์  มีนายเอนก จีวะรัตน์ ประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอกะปง บรรยายเรื่องการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเกาะยาว มีผู้เข้ารับมอบเสื้อ จำนวน ๑๒๐ คน
            เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพังงา จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ร้านอาหารสวัสดีเกาะยาว บ้านท่าค่าย อ.เกาะยาวน้อย จ.พังงา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญานตน ของสมาชิกชมรมฯ อำเภอเกาะยาว
               เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายชำนาญ พึ่งถิ่น รองประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพังงา นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ ร่วมวางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน) อำเภอเมืองพังงา โดยมีนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี
            เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพังงา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล ครบ ๑ ปีการสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง มีนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรอิสระ นายอำเภอ และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง
             เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชำนาญ  พึ่งถิ่น รองประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพังงา นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ เข้ารับสิ่งของพระราชทาน ได้แก่ เสื้อโปโลสีดำ  หมวกสีฟ้า ผ้าพันคอสีเหลือง ปลอกแขนเสื้อ และบัตรประจำตัวจิตอาสา เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาเอนกประสงค์อำเภอตะกั่วทุ่ง  โดยมีนาย บัญชา  ธนูอินทร์ นายอำเภอเป็นประธานในพิธี
Page 1 of 1012345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved