เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเทวะ  เวชพันธ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพังงา นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๖๐ คน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ ณ วัดมาตุคุณาราม ต.กระโสม  พร้อมกันนี้ได้นำอาหารถวายสังฆทานและเลี้ยงภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคล  ในเวลา ๑๓.๐๐ น. ได้ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม โดยการกวาดขยะ ฉีดน้ำล้างพื้นในบริเวณวัด ...

            เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพังงา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล ครบ ๑ ปีการสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง มีนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรอิสระ นายอำเภอ และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง
             เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชำนาญ  พึ่งถิ่น รองประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพังงา นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ เข้ารับสิ่งของพระราชทาน ได้แก่ เสื้อโปโลสีดำ  หมวกสีฟ้า ผ้าพันคอสีเหลือง ปลอกแขนเสื้อ และบัตรประจำตัวจิตอาสา เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาเอนกประสงค์อำเภอตะกั่วทุ่ง  โดยมีนาย บัญชา  ธนูอินทร์ นายอำเภอเป็นประธานในพิธี
            เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพังงา ต้อนรับนายคงคา ประทีป ณ ถลาง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และนางจริยา ประทีป ณ ถลาง เลขานุการชมรมฯ เพื่อเยี่ยมชมและปรึกษาหารือเรื่องการจัดตั้งชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงพืชสมุนไพรของ นายจรัญ  ศรีสว่าง ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๑ ในฐานะที่ได้รับรางวัลแทนคุณแผ่นดิน ปี ๒๕๕๙  ต้นแบบคนดี ๖๕ ล้านคนดีทั่วไทย  “ขวัญใจคนจน”  ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อแจกจ่าย ไม่เน้นการขาย เพราะต้องการให้เกิดการขยายพันธุ์สมุนไพร ณ ชุมชนบางมรา-ตอตั้ง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
             เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  นายชำนาญ  พึ่งถิ่น รองประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพังงา นำคณะกรรมการชมรมฯ  ร่วมวางพวงมาลาหน้าพระราชอนุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา
           เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพังงา ร่วมกิจกรรมปลุกป่าชายเลน ในโครงการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ขยายผลโครงการพระราชดำริ อ่าวโล๊ะบาเกา ม. ๔  บ้านท่าเขา ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา มีนายพงศักดิ์  วิทยวงศ์  นายอำเภอเกาะยาว เป็นประธาน  
Page 1 of 1012345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved