เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายดิสพูน จ่างเจริญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปัตตานี จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมอำเภอสายบุรี  ถ.กลาพอ  อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยมีนาย โอม เชื้อแหลม นายอำเภอสายบุรี เป็นประธานในพิธีมี มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๔๘๖ คน ...

            เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายดิสพูน จ่างเจริญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปัตตานี นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๖๕ คน ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ บริเวณโดยรอบสถานีตำรวจภูธรโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี                เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่วมพัฒนาสถานีรถไฟปัตตานี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
             เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ นายดิสพูน จ่างเจริญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปัตตานี นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๖ คน ร่วมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ ลานพระราชวังดุสิต
               เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมปลูกป่าเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดมุลินทวาปิหาร (วัดตุยง) อ.หนองจิก จ.ปัตตานี กิจกรรมประกอบด้วยการปลูกต้นไผ่ ตะเคียนทอง ยางนา และมะฮ็อกกานี จำนวน ๘๐๐ ต้น โดยมีกรรมการและสมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน
           เมื่อวันที่ ๑๗  ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๐๐ น. นายดิสพูน จ่างเจริญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปัตตานี จัดการบรรยายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวคำปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสายบุรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี มีนายภูวนิช สิงหวงค์ ปลัดอำเภอสายบุรี หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๓๔๕ คน
           เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายดิสพูน จ่างเจริญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปัตตานี นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๓๕๐ คน และสมาชิกชมรมฯ จังหวัดยะลา ๗๕ คน ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อพระราชทานรางวัลทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศ 
Page 1 of 3123»
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved