เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายดิสพูน จ่างเจริญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปัตตานี จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมโรงเรียนเดชะปัตนยานุกูล อ.เมืองปัตตานี มีนายฤาชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกชมรมฯ จากอำเภอต่างๆ เข้าร่วม จำนวน ๓๐๐ คน ...

               เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมปลูกป่าเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดมุลินทวาปิหาร (วัดตุยง) อ.หนองจิก จ.ปัตตานี กิจกรรมประกอบด้วยการปลูกต้นไผ่ ตะเคียนทอง ยางนา และมะฮ็อกกานี จำนวน ๘๐๐ ต้น โดยมีกรรมการและสมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน
           เมื่อวันที่ ๑๗  ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๐๐ น. นายดิสพูน จ่างเจริญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปัตตานี จัดการบรรยายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวคำปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสายบุรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี มีนายภูวนิช สิงหวงค์ ปลัดอำเภอสายบุรี หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๓๔๕ คน
           เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายดิสพูน จ่างเจริญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปัตตานี นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๓๕๐ คน และสมาชิกชมรมฯ จังหวัดยะลา ๗๕ คน ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อพระราชทานรางวัลทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศ 
            เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปัตตานี ออกเยี่ยมชมความคืบหน้าของผู้นำแห่งยุครุ่นที่ ๒ เขต อำเภอหนองจิก ของนายพิชิต อุทัยรัตน์ และได้เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรแบบผสมผสาน เขตอำเภอหนองจิก บนเนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่ มีพลโทผดุง นิเวศวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิบุคคลพอเพียง, พลตรี ก้องพิทักษ์ วงศ์ดีธนรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิฯ ,พลตรียงยุทธ ชมพูนุช ผู้จัดการภาค ๔ เข้าร่วม             เวลา ๑๖.๐๐ น. เยี่ยมชมความคืบหน้าของผู้นำแห่งยุคฯ รุ่นที่ ๒ เขตอำเภอโคกโพธิ์ ของนางมิตตรา แสนวงศ์ และเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การแปรรูปผล
          เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปัตตานี ออกเยี่ยมชมความก้าวหน้าของผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๒ เขตอำเภอปะนาเระ โดยมีนายกำจรเกียรติ แล้วด้วยบุญ ผู้นำรุ่น ๒ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชม บรรยายการปลูกมะนาวระยะชิด โดยมีพลโท ผดุง นิเวศวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิบุคคลพอเพียง, พลตรี ก้องพิทักษ์ วงศ์ดีธนรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิฯ ,พลตรียงยุทธ ชมพูนุช ผู้จัดการภาค ๔
Page 1 of 3123»
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved