เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ นายดิสพูน จ่างเจริญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปัตตานี  นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๓๕ คน จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน ๑๐ ต้น ซึ่งถือว่าเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ ๑๐ ณ โครงการชลประธานปัตตานี อ.หนองจิก จังหวัดปัตตานี ...

           เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายดิสพูน จ่างเจริญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปัตตานี นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๓๕๐ คน และสมาชิกชมรมฯ จังหวัดยะลา ๗๕ คน ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อพระราชทานรางวัลทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศ 
            เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปัตตานี ออกเยี่ยมชมความคืบหน้าของผู้นำแห่งยุครุ่นที่ ๒ เขต อำเภอหนองจิก ของนายพิชิต อุทัยรัตน์ และได้เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรแบบผสมผสาน เขตอำเภอหนองจิก บนเนื้อที่ประมาณ ๑ ไร่ มีพลโทผดุง นิเวศวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิบุคคลพอเพียง, พลตรี ก้องพิทักษ์ วงศ์ดีธนรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิฯ ,พลตรียงยุทธ ชมพูนุช ผู้จัดการภาค ๔ เข้าร่วม             เวลา ๑๖.๐๐ น. เยี่ยมชมความคืบหน้าของผู้นำแห่งยุคฯ รุ่นที่ ๒ เขตอำเภอโคกโพธิ์ ของนางมิตตรา แสนวงศ์ และเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การแปรรูปผล
          เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปัตตานี ออกเยี่ยมชมความก้าวหน้าของผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๒ เขตอำเภอปะนาเระ โดยมีนายกำจรเกียรติ แล้วด้วยบุญ ผู้นำรุ่น ๒ ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชม บรรยายการปลูกมะนาวระยะชิด โดยมีพลโท ผดุง นิเวศวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิบุคคลพอเพียง, พลตรี ก้องพิทักษ์ วงศ์ดีธนรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิฯ ,พลตรียงยุทธ ชมพูนุช ผู้จัดการภาค ๔
            เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายดิสพูน  จ่างเจริญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปัตตานี จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ ถนนเพชรเกษม อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี มีนายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอโคกโพธิ์จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๑๘๐ คน
           เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายดิสพูน  จ่างเจริญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปัตตานี จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี ถนนเดชา อำเภอเมืองปัตตานี มีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๓๑๑ คน
Page 1 of 3123»
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved