เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายดิสพูน จ่างเจริญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปัตตานี นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๒๕๐ คน ร่วมในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับส่วนราชการ และองค์กรภาคเอกชน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ...

             เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ นายดิสพูน จ่างเจริญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปัตตานี  นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๓๕ คน จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ปลูกต้นรวงผึ้ง จำนวน ๑๐ ต้น ซึ่งถือว่าเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ ๑๐ ณ โครงการชลประธานปัตตานี อ.หนองจิก จังหวัดปัตตานี
            เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายดิสพูน จ่างเจริญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปัตตานี นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๖๕ คน ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ บริเวณโดยรอบสถานีตำรวจภูธรโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี                เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่วมพัฒนาสถานีรถไฟปัตตานี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
             เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ นายดิสพูน จ่างเจริญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปัตตานี นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๖ คน ร่วมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ ลานพระราชวังดุสิต
               เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมปลูกป่าเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดมุลินทวาปิหาร (วัดตุยง) อ.หนองจิก จ.ปัตตานี กิจกรรมประกอบด้วยการปลูกต้นไผ่ ตะเคียนทอง ยางนา และมะฮ็อกกานี จำนวน ๘๐๐ ต้น โดยมีกรรมการและสมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน
           เมื่อวันที่ ๑๗  ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๐๐ น. นายดิสพูน จ่างเจริญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปัตตานี จัดการบรรยายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวคำปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสายบุรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี มีนายภูวนิช สิงหวงค์ ปลัดอำเภอสายบุรี หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๓๔๕ คน
Page 1 of 41234»
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved