เมื่อวันที่ ๑๗  ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๐๐ น. นายดิสพูน จ่างเจริญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปัตตานี จัดการบรรยายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวคำปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสายบุรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี มีนายภูวนิช สิงหวงค์ ปลัดอำเภอสายบุรี หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๓๔๕ คน ...

           เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายดิสพูน  จ่างเจริญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปัตตานี จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี ถนนเดชา อำเภอเมืองปัตตานี มีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๓๑๑ คน
            เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายดิสพูน จ่างเจริญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปัตตานี นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๖๖ คน ร่วมสวดมนต์สัญจรของจังหวัดปัตตานี และร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร พระอารามหลวง ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี หลังจากนั้นได้ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมในบริเวณวัด
            เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายดิสพูน จ่างเจริญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปัตตานี นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๒๒๐ คน ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ ลานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี 
           เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปัตตานี ร่วมทำบุญตักบาตร ณ หน้าศาลากลางจังหวัด ส่วนสมาชิกไทยมุสลิม ร่วมสวดดูอาร์ ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม จังหวัดปัตตานี สมาชิกไทยคริสตร์ ร่วมสวด ณ โบสถ์จังหวัดปัตตานี และสมาชิก ต่างอำเภอ ร่วมกับทางอำเภอทำบุญตักบาตร  พร้อมทำพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร            เวลา ๐๙.๐๐ น. สมาชิกทั้งหมดร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ สถานสงเคราะห์เด็ก บ้านปัตตานี โดยมีสมาชิก ๒๑๗ คน และลูกๆ ในสถานสงเคราะห์ หญิงล้วน ๑๕๓ คน ร่วมทำความสะอาดบริเวณสนามและโดยรอบสถานสงเคราะห์   
            เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายดิสพูน จ่างเจริญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปัตตานี  นำกรรมการชมรมฯ จำนวน ๘ คน ร่วมอัดเทปเพื่อถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สถานนีวิทยุ โทรทัศน์ NBT ยะลา
Page 1 of 3123»
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved