เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมจัดพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต ๓๓๕ วัน โดยมีท่านนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี, นายศิริชัย ไตรสารศรี นายอำเภอคลองหลวง, พ.ต.อ.อดิศร ด้วงพูล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลาการ นักเรียน นักศึกษา สมาชิกชมรมคนรักในหลวง และประชาชนทั่วไป เพื่อถวายความอาลัย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ไ...

          เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับส่วนราชการภาคเอกชน และประชาชน จังหวัดปทุมธานี จัดพิธี "จุดเทียนถวายอาลัยและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี" แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต (ครั้งที่ ๑๐) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกระแชง อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยมีนายวินัย เนตรพระฤทธิ์ เป็นผู้แทนประชาชนในการกล่าวไว้อาลัย ซึ่งมีประชาชนมาร่วมพิธีประมาณ ๕๐๐ คน และสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานีมาร่วมพิธี ประมาณ ๙๐ คน  
        เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ พ.ต.อ. อดิศร ด้วงพูล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ รองประธานชมรมฯ กรรมการชมรมฯ และสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๒๐๐ คน ได้ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง) และร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา โดยมี ท่านสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
       เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๐๖.๓๐ น. พ.ต.อ.อดิศร ด้วงพูล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ หน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยมีท่านสุรชัย ขันอาสา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพระเทพรัตนสุธี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
        เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พ.ต.อ.อดิศร ด้วงพูล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี พร้อมกับที่ปรึกษาชมรมฯ รองประธานชมรมฯ กรรมการชมรมฯ และสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี ช่วงเช้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุจำนวน ๖๕ รูป กับส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี ณ หน้าสำนักงานกาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยมีท่านสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีฯ        ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และพิธีมอบเสื้อชมรมฯ สีขา
      เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. พ.ต.อ.อดิศร ด้วงพูล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี พร้อมกับที่ปรึกษา กรรมการ และสมาชิกชมรมฯ ได้ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ณ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีท่านสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีฯ ซึ
Page 1 of 612345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved