เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พ.ต.อ.อดิศร ด้วงพูล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรม ฝึกอบรมวิชาชีพ "การทำปาท่องโก๋" เพื่อประกอบอาชีพ รุ่น ๑๐ ให้แก่สมาชิกชมรมฯ,คณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดท้ายเกาะ , กลุ่มอาชีพสตรีอำเภอสามโคก และกลุ่ม อสม.ตำบลท้ายเกาะ โดยมีคุณละเอียด โอผล (บังฟิก) กรรมการชมรมฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากร มาให้ความรู้เพื่อสร้างอาชีพให้สมาชิกชมรมฯ ณ ร้านอาหารครัวริมน้ำท้ายเกาะ ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ...

      เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ พ.ต.อ.อดิศร ด้วงพูล ประธานชมชมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี พร้อมกับรองประธาน กรรมการ และสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๐๐ คน ร่วมงาน “รักชาติเฟสติวัล รักเธอประเทศไทย” ในการนี้ท่าน พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี เสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.กษมา โรจนนิล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดปทุมธานี ได้ให้เกียรติร่วมกันเป็นประธานเปิดงานโดยงาน รักชาติ เฟสติวัล ครั้งที่ ๓ รักเธอประเทศไทย โดยภายในงานมีกิจกรรม มากมาย อาทิ ชมนิทรรศการและก
      เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี นำโดย พ.ต.อ.อดิศร ด้วงพูล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี ที่ปรึกษา รองประธาน กรรมการ และสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี จำนวน ๓๐๐ คน ได้ร่วมกัน รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี         ในการนี้ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานีได้ร่วมกันทูลเกล้าถวายเงินจำนวน ๙๙,๙๙๙ บาท โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย
      เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๙ น.  พ.ต.อ.อดิศร ด้วงพูล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย ผู้ใหญ่มานะ ห่อผล รองประธานอำเภอลาดหลุมแก้ว คุณละเอียด โอผล คุณน้องนุช วันจะโปะ คุณวิภาวรรณ อรรถโสภา กรรมการชมรมฯ และสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี ทั้ง ๗ อำเภอ จำนวนประมาณ ๘๐ คน ร่วมกัน “ทำความดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาทำความดี ทำความสะอาดสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อรองรับการจัดงาน “วันวิสาขบูชา” โดยมีคุณสันติ ฤทธิขาบ รักษาการผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารราบ มณฑลทหารบก ที่ ๑๑ ร่วมกันตัดแต่งต้นไม้ตัดหญ้า เก็บ
        เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางปทุมรัตน์ ธรรมโม รองประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมือง นำสมาชิกชมรมฯ เขตอำเภอเมืองปทุมธานี ร่วมกิจกรรมกับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ร่วมกิจกรรม จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันทำความสะอาดคลองเปรมประชากร
    เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. พ.ต.อ.อดิศร ด้วงพูล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมทั้งกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ตำรวจ ทหาร ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการและจัดแสดงนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๕ ในวันที่ ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลง
Page 1 of 1012345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved