เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. พ.ต.อ.อดิศร ด้วงพูล ประธานชมรมคนรักในหลวงปทุมธานี ร่วมประชุมกับ ที่ปรึกษาฯ, รองประธานฯ และคณะกรรมการฯ ณ สำนักงานชมรมฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน การบรรยาย "หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวคำปฎิญาณตน ของสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคารหอประชุม ๑๐๐ ปี เมืองธัญบุรี จ.ปทุมธานี ...

       เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๐.๒๙ น. พ.ต.อ.อดิศร ด้วงพูล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี พร้อมกับ กรรมการ และสมาชิกชมรมฯ ร่วมพิธีส่งมอบงานและพิธีมุทิตาจิต...ด้วยสายใยแห่งรัก และร่วมรดน้ำขอพร มอบพวงมาลัยแห่งรัก ให้กับท่านอธิการบดี รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ ซึ่งได้หมดวาระลง และท่านอธิการบดีได้ส่งมอบงานในตำแหน่ง ให้กับ อ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี ในการนี้ ได้ร่วมกันเป็นผู้แทน มอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้กับท่านอธิการบดี ซึ่งมีอาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัย และสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมพิธีดัง
        เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. พ.ต.อ.อดิศร ด้วงพูล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษา, รองประธาน, กรรมการ และสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ ๑ ปี และร่วมจุดเทียนแสดงความอาลัย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และยืนสงบนิ่ง ไว้อาลัยเป็นเวลา ๘๙ วินาที ณ ศาลาการเปรียญ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
          เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๐๖.๓๐ น. พ.ต.อ.อดิศร ด้วงพูล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย รองประธาน, กรรมการ และสมาชิกชมรมฯ ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง บำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระสงฆ์ ๘๙ รูป ณ บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยมีท่าน ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระเทพรัตนสุธี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งมีประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเป็น
         เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ พ.ต.อ.อดิศร ด้วงพูล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย รองประธาน, กรรมการ และสมาชิกฯ ร่วมกันเป็นผู้แทนมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้กับท่าน ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เพื่อแสดงความยินดีกับท่านที่เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ และได้มอบดอกไม้จันทน์ที่สมาชิกฯ ร่วมกันประดิษฐ์ เพื่อถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
           เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา๑๐.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี จัดอบรมฝึกอาชีพหลักสูตรการเพาะเชื้อเห็ด และการเปิดดอกเห็ดโคนน้อยตามปณิธาน “ทำความดีถวายพ่อ สานต่องานที่พ่อทำ” โดยมี พ.ต.อ. อดิศร ด้วงพูล ประธานชมชมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณสันติ ฤทธิขาบ หัวหน้างานอาคารและสถานที่มูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย คุณละเอียด โอผล กรรมการชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี คุณกาญจนรักษ์ จินรักษ์ วิทยากร เจ้าของไอ-เดีย ฟาร์ม ผู้เชี่ยวชาญด้านเพาะเชื้อเห็ด คุณภพต์ เทภาสิต นายกสมาคมคนพิการนนทบุรี สมาชิกชมรมฯ ประมาณ ๓๐ คน และผู้ที่สนใ
Page 1 of 712345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved