เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ พ.ต.อ.อดิศร ด้วงพูล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย รองประธาน, กรรมการ และสมาชิกชมรมฯ ร่วมกันเข้าพบท่านดรณ์ สมิตะเกษตริน นายอำเภอลำลูกกกา, ท่านอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอธัญบุรี และท่านนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง เพื่อที่จะขอพรและมอบของชำร่วย (ผลไม้) เนื่องในโอกาสประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ ที่ว่าการอำเภอฯ ...

       เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐  พ.ต.อ.อดิศร ด้วงพูล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี พร้อมกับ รองประธาน กรรมการ และสมาชิกชมรมฯ  ร่วมงานฉลองครบ “๑๐๐ ปี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานีหลังเก่า” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อชาวปทุมธานี และเชิดชูเกียรติเจ้าเมืองปทุมธานีในอดีต  และยังเป็นการสร้างจุดร่วมทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างความสามัคคีของชาวปทุมธานี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี หลังเก่า
         เมื่อในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ พ.ต.อ.อดิศร ด้วงพูล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย ที่ปรึกษา, รองประธานฯ, กรรมการฯ และสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๐๐ คน เข้าศึกษาดูงานนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระเมรุมาศ โดยได้ร่วมกันชม       ๑. นิทรรศการ "พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์" บริเวณพระที่นั่งทรงธรรม มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร        ๒. นิทรรศการการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศในงานพระราชพิธี
       เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ พ.ต.อ.อดิศร ด้วงพูล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย รองประธานฯ กรรมการฯ และสมาชิกฯ จำนวน ๕๐ คน ได้มาร่วมงานประจำปี เที่ยวพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน night at the museum ๒๕๖๐ ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมีพลตรี ทวีศักดิ์ บุญรักชาติ รองเสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, พันเอก พีรพัฒน์ จันทร์งาม ผู้อำนวยการกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, พันเอก เอกศักดิ์ อ่อนชื่น รองผู้อำนวยการกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, ดร.กษมา โรจนนิล
         เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี นำโดย พ.ต.อ.อดิศร ด้วงพูล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี พร้อมกับที่ปรึกษาฯ รองประธานฯ กรรมการฯ และสมาชิกฯ ได้จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ใน ณ ห้องประชุมหอประชุม ๑๐๐ ปี ธัญญูรี จ.ปทุมธานี ในการนี้  ท่านเดชา กลิ่นกุสุมภ์ รองนายกเทศบาลนครรังสิต ให้เกียรติร่วมพิธีฯ ด้วย โดยมี ท่านมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มาเป็นประธานในพิธีเปิดฯ และให้เกียรติบรรยายพิเศษ มิสเตอร์มาร์ติน วีนเลอร์ (ฝรั่งหัวใจไทย) ให้เกียรติ บรรยาย เรื่อง การดำ
          เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ คุณณเรศ คุชิตา รองประธานชมรมคนรักในหลวง อ.ลำลูกกา คุณปทุมมรัตน์  ธรรมโม (ผู้ใหญ่แหม่ม) รองประธานชมรมฯ อ.เมือง คุณมานะ ห่อผล (ผู้ใหญ่มานะ) รองประธานชมรมฯ อ.ลาดหลุมแก้ว พร้อมด้วย กรรมการ และสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙๑ รูป ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยมีท่าน ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
Page 1 of 812345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved