เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ พ.ต.อ.อดิศร ด้วงพูล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย รองประธาน กรรมการ และสมาชิกชมรมฯ จำนวนประมาณ  ๖๐ คน เข้าร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมพิธีเปิด “งานกาชาดจังหวัดปทุมธานี และของดีเมืองปทุมธานี” ประจำปี ๒๕๖๑ ตลาดไทยสู่ตลาดโลก ณ ลาน Alive Park hall ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต จ.ปทุมธานี โดยมีท่าน ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีฯ ในงานมีการจัดแสดงสินค้าราคาถูก, ร่วมทำบุญสลากกาชาด และบริจาคโลหิต เพื่อมอบให้สภากาชาดไทย ...

     เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พ.ต.อ.อดิศร ด้วงพูล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย ที่ปรึกษา, รองประธาน, กรรมการ และสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๐๐ คน ร่วมกับท่านคำรณ งามประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง, ส่วนราชการ, ภาคเอกชน และประชาชน ได้ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ วัดนันทวันปัญญาวราราม (สำนักสงฆ์/สำนักวิปัสสนากรรมฐาน) หมู่ ๗ ต.บางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี       ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านศิริศักดิ์ ศิริมังคลา นายอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี, ท่านพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานี มาร่วมพิธีฯ โดยมี พระเทพรัตนสุธี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) เจ้าคณะจ
        เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๙ น. พ.ต.อ.อดิศร ด้วงพูล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย รองประธาน, กรรมการ และสมาชิกชมรมฯ ร่วมกันเข้าพบท่าน ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เพื่อที่จะขอพรและมอบของชำร่วย (ผลไม้) เนื่องในโอกาสประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี
        เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๑๑ น. พ.ต.อ.อดิศร ด้วงพูล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย รองประธาน, กรรมการ และสมาชิกชมรมฯ ร่วมกันเข้าพบท่าน พิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อที่จะขอพรและมอบของชำร่วย (ผลไม้) เนื่องในโอกาสประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ ที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้ว
        เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ พ.ต.อ.อดิศร ด้วงพูล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย รองประธาน, กรรมการ และสมาชิกชมรมฯ ร่วมกันเข้าพบท่านดรณ์ สมิตะเกษตริน นายอำเภอลำลูกกกา, ท่านอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอธัญบุรี และท่านนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง เพื่อที่จะขอพรและมอบของชำร่วย (ผลไม้) เนื่องในโอกาสประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ ที่ว่าการอำเภอฯ
         เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๐๐ น. พ.ต.อ.อดิศร ด้วงพูล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย ที่ปรึกษา, รองประธาน, กรรมการ และสมาชิกชมรมฯ ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชน ได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ บำเพ็ญจิตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้วยการร่วมกันสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคล ตามวิถีพุทธ วิถีไทย โดยมีท่าน ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระเทพรัตนสุธี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ วัดเขีย
Page 1 of 912345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved