เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ พ.ต.อ.อดิศร ด้วงพูล ประธานชมชมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี พร้อมกับรองประธาน กรรมการ และสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๐๐ คน ร่วมงาน “รักชาติเฟสติวัล รักเธอประเทศไทย” ในการนี้ท่าน พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี เสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.กษมา โรจนนิล ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดปทุมธานี ได้ให้เกียรติร่วมกันเป็นประธานเปิดงานโดยงาน รักชาติ เฟสติวัล ครั้งที่ ๓ รักเธอประเทศไทย โดยภายในงานมีกิจกรรม มากมาย อาทิ ชมนิทรรศการและกิจกรรม จากพิพิธภัณฑ์ต่างๆ มากกว่า ๕๐ แห่งทั่วประเทศ เข้าชมธงชาติไทยที่มีขนาดใหญ่ที่สุด...

      เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ พ.ต.อ.อดิศร ด้วงพูล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี พร้อมกับที่ปรึกษาฯ รองประธานฯ กรรมการฯ และสมาชิกชมรมฯ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย และผู้ร่วมพิธีฯ ในการนี้ ได้รับเกียรติจากพลตรี ยงยุทธ ชมพูนุช ผู้จัดการภาค ๑ กรรมการมู
       เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ พ.ต.อ.อดิศร ด้วงพูล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย รองประธาน กรรมการ และสมาชิกชมรมฯ จำนวนประมาณ  ๖๐ คน เข้าร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมพิธีเปิด “งานกาชาดจังหวัดปทุมธานี และของดีเมืองปทุมธานี” ประจำปี ๒๕๖๑ ตลาดไทยสู่ตลาดโลก ณ ลาน Alive Park hall ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต จ.ปทุมธานี โดยมีท่าน ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีฯ ในงานมีการจัดแสดงสินค้าราคาถูก, ร่วมทำบุญสลากกาชาด และบริจาคโลหิต เพื่อมอบให้สภากาชาดไทย
      เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น. พ.ต.อ.อดิศร ด้วงพูล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย รองประธาน และกรรมการ ได้รับเกียรติจากท่าน ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี และ รศ.ดร. สมบัติ คชสิทธิ์ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัย ฯ ให้เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมเตรียมความพร้อม ในการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๑ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้าหญิงฯ/นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติ เข้าร่วม พอธรรมดำนา ของมหาวิทยาลัยฯ และชมการเพาะปลูกเมร่อน พันธุ์ ดีดี จากต่างประเทศอีกด้วย
     เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ พ.ต.อ.อดิศร ด้วงพูล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี ได้นำคณะกรรมการและสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี จำนวน ๖๐ คน เดินทางไปเข้าร่วมชมงาน  “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ
        เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พ.ต.อ.อดิศร ด้วงพูล ประธานชมรมคนรักในหลวงปทุมธานี พร้อมด้วย รองประธาน กรรมการ และสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๐๐ คน ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลา “ทำความดี ด้วยหัวใจ”  ทำความสะอาด เก็บขยะ กวาดใบไม้ ในพื้นที่บริเวณอนุสรณ์สถานแห่งชาติ และชมนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ทหาร แหล่งเรียนรู้เพื่อรำลึกถึงผู้เสียสละ ในการนี้  พ.อ.เอกศักดิ์ อ่อนชื่น รองผู้อำนวยการกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ให้การต้อนรับฯ และพาสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปทุมธานี เข้าเยี่ยมชมบรรยากาศ อาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร โดยด้านหน้าอาคารเป็นพระบรมรูปพระบาทส
Page 1 of 912345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved