เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ  อบจ.บึงกาฬ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ และชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมอุ่นไอรักบึงกาฬตระการตา แด่เจ้าฟ้าองค์ราชัน ประชันพัสตราภรณ์อีสาน มีสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบึงกาฬร่วมกิจกรรม ๓๐๐ คน ...

      เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมพบปะสมาชิก และวิชาชีพ การเลี้ยงปลาในบ่อ  ให้กับสมาชิกชมรมฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ไร่นาสวนผสมนายวิทยา แสงจันทร์ ตำบลศรีพนา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดยได้เชิญวิทยากร ที่มีความชำนาญในการเลี้ยงปลาในบ่อ ให้ความรู้กับสมาชิก พร้อมสาธิต การเริ่มเลี้ยงโดยปล่อยพันธุ์ปลาในบ่ออย่างถูกวิธี ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  ๓๐ คน
       เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสัมฤทธิ์ เจริญดี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม บริเวณสวนสาธารณะ หนองบึงกาฬ บึงสวรรค์
     เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบึงกาฬ ดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ประจำเดือนพฤษภาคม ณ บริเวณ วัดปุริมาประดิษฐ์ เขื่อนริมโขงและด่านตรวจคนเข้าเมืองบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ โดยประธานชมรมคนรักในหลวง นายสัมฤทธิ์ เจริญดี นำสมาชิกชมรมฯ จิตอาสา จากอำเภอบุ่งคล้า และประชาชน จำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมทำกิจกรรม โดยการทำความสะอาดบริเวณวัด เขื่อนริมโขงและด่านตรวจคนเข้าเมือง เนื่องจากบริเวณดังกล่าว เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอบุ่งคล้า และต้อนรับประชาชนจากฝั่ง สปป.ลาว  พร้อมทั้งร่วมทำบุญในงานฌาปนกิจศพ พระภิกษุสงฆ์ที่มรณภาพ พร้อมทั้งถวายภั
    เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบึงกาฬ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ เขตอำเภอเซกาและใกล้เคียง มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน ๒๐๗ คน ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายกเทศมนตรี ตำบลศรีพนา อำเภอเซกา เป็นประธานในพิธี  
      เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบึงกาฬ นำโดย ประธานชมรมฯ และรองประธานชมรมฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ร่วมกับอำเภอเมืองบึงกาฬ ทำความสะอาดหาดสุขสำราญบึงกาฬปากซัน
Page 1 of 812345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved