เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบึงกาฬ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ เขตอำเภอเซกาและใกล้เคียง มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน ๒๐๗ คน โดยมีนายกเทศมนตรี ตำบลศรีพนา อำเภอเซกา เป็นประธานในพิธี   ...

    เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ นายสัมฤทธิ์ เจริญดี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบึงกาฬ ได้รับเกียรติ ให้เป็นผู้อัญเชิญ ไตรพระราชทาน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในพิธี อุปสมบทหมู่ ในวโรกาส คล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดสุดเขตแดนสยาม จังหวัดบึงกาฬ
       เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบึงกาฬ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมโรงเรียนบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  มีสมาชิกเข้าร่วม ๒๐๐ คน โดยมีนายจำรัส กังน้อย นายอำเภอเมืองบึงกาฬ ประธานในพิธี กล่าวเปิดและบรรยายเศรษฐกิจพอเพียงและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
       เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ร่วมกันทำความสะอาดวัดไตรภูมิ เป็นที่ประดิษฐาน เจดีย์รัตนไตรภูมิ ของวัดไตรภูมิ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ณ บริเวณวัดไตรภูมิ ตำบลศรีพนา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
      เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ นายสัมฤทธิ์ เจริญดี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบึงกาฬ ได้นำแกนนำชมรมฯ แต่ละอำเภอของจังหวัดบึงกาฬรวม ๑๒ คน เดินทางเข้าเยี่ยมชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ที่พระลานพระราชวังดุสิต ครั้งที่ ๒
      เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบึงกาฬ นำสมาชิกจำนวน ๘๐ คน เข้าร่วมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิตและ สนามเสือป่า กรุงเทพฯ
Page 1 of 712345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved