เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี หน้าศาลาเอนกประสงค์ ถนนข้าวเม่าริมโขง อ.เมือง จ.บึงกาฬ ...

     เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบึงกาฬ ดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ประจำเดือนพฤษภาคม ณ บริเวณ วัดปุริมาประดิษฐ์ เขื่อนริมโขงและด่านตรวจคนเข้าเมืองบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ โดยประธานชมรมคนรักในหลวง นายสัมฤทธิ์ เจริญดี นำสมาชิกชมรมฯ จิตอาสา จากอำเภอบุ่งคล้า และประชาชน จำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมทำกิจกรรม โดยการทำความสะอาดบริเวณวัด เขื่อนริมโขงและด่านตรวจคนเข้าเมือง เนื่องจากบริเวณดังกล่าว เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอบุ่งคล้า และต้อนรับประชาชนจากฝั่ง สปป.ลาว  พร้อมทั้งร่วมทำบุญในงานฌาปนกิจศพ พระภิกษุสงฆ์ที่มรณภาพ พร้อมทั้งถวายภั
    เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบึงกาฬ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ เขตอำเภอเซกาและใกล้เคียง มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน ๒๐๗ คน ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายกเทศมนตรี ตำบลศรีพนา อำเภอเซกา เป็นประธานในพิธี  
      เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบึงกาฬ นำโดย ประธานชมรมฯ และรองประธานชมรมฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ร่วมกับอำเภอเมืองบึงกาฬ ทำความสะอาดหาดสุขสำราญบึงกาฬปากซัน
         เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบึงกาฬ นำโดย นายสัมฤทธิ์ เจริญดี ประธานชมรมฯ นำสมาชิกจิตอาสาจากอำเภอศรีวิไล ๕๐ คน เข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ โดยการทำความสะอาดบริเวณวัด ทำความสะอาศาลาการเปรียญ ทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องสุขา เนื่องจากวัดเจติยาคีรีวิหาร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดบึงกาฬจะมีพระภิกษุสงฆ์และประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ณ  วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก) อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
       เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบึงกาฬ นำโดย นายสัมฤทธิ์ เจริญดี พร้อมด้วยรองประธานกรรมการชมรมฯ ร่วมพิธี รดน้ำ ประเพณีสงกรานต์ ที่ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในพิธี
Page 1 of 812345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved