เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนราธิวาส จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ ศาลาประชาคมอำเภอตากใบ จ.นราธิวาส มีนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๔๒๖ คน ...

เมื่อวันที่ 24 มี.ค.61 นายไพบูลย์ ตันพลีรัตน์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนราธิวาส นำคณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ ประมาณ 180 คนพร้อมมวลชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ประมาณ 1000 คนทำกิจกรรม "บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ เพื่อสังคม" ณ บึงบัวบากง ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส โดยมีท่านสุรพร พร้อมมูล ผู้ว้าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน
              เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนราธิวาส จัดการฝึกอบรมวิชาชีพ การทำขนมกระหรี่พัฟ ให้แก่สมาชิกชมรมฯ บ้านบากง ม.๖ ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส มีสมาชิกเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๓๕ คน
             เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ นายไพบูลย์ ตันพลีรัตน์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนราธิวาส นำคณะกรรมการฯ และสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๕ คน เฝ้าส่งเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพื้นที่จังหวัดสงขลา ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ อ.เมืองนราธิวาส
              เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นายไพบูลย์ ตันพลีรัตน์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนราธิวาส นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๗ คน เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ณ สนามบินบ้านทอน อ.เมืองนราธิวาส
          เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑ นายไพบูลย์ ตันพลีรัตน์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนราธิวาส นำคณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๐๐ คน ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ บริเวณอนุสาวรีย์รูปปั้นช้าง ถ.สุริยะประดิษฐ์ อ.เมืองนราธิวาส
Page 1 of 712345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved