เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายมนู เนื้อน้อย ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน ของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนราธิวาส ต้อนรับกลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนบ้านปูโปะ และโรงเรียนบ้านลาแม อ.ตากใบ จ.นราธิวาส จำนวน ๔๐ คน เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบผสมผสานที่ Smart Farm บ้านเกาะสวาด ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส  ...

          เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนราธิวาส จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดพรหมนิวาส อ.เมืองนราธิวาส มีนายไพบูลย์ ตันพลีรัตน์ เป็นประธาน มีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมพิธีประมาณ ๒๐๐ คน
          เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายไพบูลย์ ตันพลีรัตน์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนราธิวาส นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๔๘ คน ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา ศูนย์ราชการ
            เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายไพบูลย์ ตันพลีรัตน์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนราธิวาส นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๒๐ คน ส่งมอบดอกดาวเรืองที่ชมรมฯ ร่วมกันเพาะชำ ให้ทางจังหวัดนราธิวาสเพื่อใช้ประดับบริเวณลานรอบๆ พระเมรุมาศจำลอง โดยมีนายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้รับมอบ
             เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายไพบูลย์ ตันพลีรัตน์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนราธิวาส นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๕๐ คน ร่วมพัฒนาถนนทางเข้าศูนย์ราชการ และร่วมปรับภูมิทัศน์บริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน
             เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายไพบูลย์ ตันพลีรัตน์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนราธิวาส นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๓๗ คน ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ อ.เมืองนราธิวาส
Page 1 of 512345»
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved