เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายไพบูลย์ ตันพลีรัตน์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนราธิวาส นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๓๗ คน ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ อ.เมืองนราธิวาส ...

              เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ คุณนิภาพร กวยสกุล รองประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนราธิวาส เขตอำเภอสุไหงโกลก นำสมาชิกชมรมฯ อำเภอสุไหงโกลก จำนวน ๓๒ คน ทำกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาวัดทองดีประชาราม อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส 
            เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายไพบูลย์ ตันพลีรัตน์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนราธิวาส นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๓๑ คน ร่วมพิธีเปิดงาน ชมศูนย์ศึกษา พัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ภายใต้ชื่องาน "ธ สถิตในดวงใจนิรันดร์" ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมืองนราธิวาส มีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน
           เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายไพบูลย์ ตันพลีรัตน์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนราธิวาส นำคณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๔๗ คน เข้าศึกษาดูงานที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นสถานที่แสดงประวัติวีรกรรม และเหตุการณ์รบครั้งสำคัญต่างๆ เป็นอนุสรณ์แก่ผู้เสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติ และจารึกนามผู้กล้าหาญเหล่านี้ไว้ให้สถิตสถาวรสืบไป
              เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายไพบูลย์ ตันพลีรัตน์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนราธิวาส  นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๔๗ คน เข้าสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง กทม.
             เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายไพบูลย์ ตันพลีรัตน์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนราธิวาส นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๔๗ คน เข้าศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
Page 1 of 41234»
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved