เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑ นายไพบูลย์ ตันพลีรัตน์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนราธิวาส นำคณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๐๐ คน ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ บริเวณอนุสาวรีย์รูปปั้นช้าง ถ.สุริยะประดิษฐ์ อ.เมืองนราธิวาส ...

            เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายมนู เนื้อน้อย ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน ของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนราธิวาส ต้อนรับกลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนบ้านปูโปะ และโรงเรียนบ้านลาแม อ.ตากใบ จ.นราธิวาส จำนวน ๔๐ คน เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบผสมผสานที่ Smart Farm บ้านเกาะสวาด ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 
             เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนราธิวาส จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ วัดพรหมนิวาส อ.เมืองนราธิวาส โดยได้เรียนเชิญนายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน มีคณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ ร่วมพิธี ๑๙๔ คน
              เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนราธิวาส จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตน ของสมาชิกชมรมฯ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนนราสิกขาลัย อ.เมืองนราธิวาส มีนายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธี มีผู้เข้ารับมอบเสื้อจำนวน ๙๐๐ คน
              เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายไพบูลย์ ตันพลีรัตน์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนราธิวาส นำคณะกรรมการชมรมฯ จำนวน ๔ คน ออกเยี่ยมชมสวนเกษตรพอเพียงของนายบาดรู ตาเยะ บ้านบองอ ต.จอเบาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน  ปี ๒๕๖๐
             เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายไพบูลย์ ตันพลีรัตน์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนราธิวาส นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ ที่เป็นจิตอาสา จำนวน ๑๕๐ คน จัดบรรจุดอกไม้จันทน์ที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ส่งมอบให้จังหวัดนราธิวาส ลงกล่องเพื่อนำไปใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ ๒๖ ต.ค.๖๐ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
Page 1 of 612345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved