เมื่อวันที่ 24 มี.ค.61 นายไพบูลย์ ตันพลีรัตน์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนราธิวาส นำคณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ ประมาณ 180 คนพร้อมมวลชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ประมาณ 1000 คนทำกิจกรรม "บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ เพื่อสังคม" ณ บึงบัวบากง ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส โดยมีท่านสุรพร พร้อมมูล ผู้ว้าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ...

            เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ นายไพบูลย์ ตันพลีรัตน์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนราธิวาส นำคณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๒๙ คน เดินทางไปพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ อ.เมืองนราธิวาส เพื่อลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑
          เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนราธิวาส นำสมาชิกชมรมฯ เกษตรกรจำนวน ๗๐ คน ศึกษาดูงาน ณ Smart Farm ของนายมนู เนื้อน้อย ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
            เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนราธิวาส นำสมาชิกชมรมฯ เกษตรกรจากจังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๗๕ คน เข้าศึกษาดูงาน ณ Smart Farm เกษตรริมทางหลวง ของนายมนู เนื้อน้อย "ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน" ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
            ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนราธิวาส นำผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน อ.เมือง อ.บาเจาะ อ.ยี่งอ อ.ตากใบ พร้อมสมาชิกชมรมฯ ที่เป็นเกษตรกร จำนวน ๔๐ คน เข้าอบรมและศึกษาดูงานโครงการ "สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ พัฒนาสู่เกษตรกร ต้นแบบอย่างพอเพียง" ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมือง จ.นราธิวาส
            เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายมนู เนื้อน้อย ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน ของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนราธิวาส ต้อนรับกลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนบ้านปูโปะ และโรงเรียนบ้านลาแม อ.ตากใบ จ.นราธิวาส จำนวน ๔๐ คน เข้าศึกษาดูงานฐานเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบผสมผสานที่ Smart Farm บ้านเกาะสวาด ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 
Page 1 of 612345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved