เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายประวี่ แสงแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนนทบุรี นำสมาชิกชมรมฯ จาก อ.บางใหญ่ อ.เมือง รวมจำนวน ๑๓๔ คน โดยสารโดยรถ ข.ส.ม.ก.ปรับอากาศจำนวน ๓ คัน ไปร่วมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” และนิทรรศการ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระลานพระราชวังดุสิต กทม. จนกระทั่งเวลา ๒๐.๐๐ น. จึงเดินทางกลับ สมาชิกส่วนหนึ่งได้แต่งกายย้อนยุคไปร่วมงานและบันทึกภาพด้วยความชื่นชม ร่วมกับพสกนิกรจากที่ต่างๆจำนวนมาก ...

        เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนนทบุรี นำโดย นายประวี่ แสงแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนนทบุรี ออกเยี่ยมและแจกถุงยังชีพแก่ประชาชนที่น้ำยังท่วมพื้นที่เขตติดต่อ จ.นนทบุรี
        เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมจัดตั้งโรงทานเพื่อบริการประชาชนที่มาร่วมงาน ที่วัดราชประคองธรรม อ.บางใหญ่ และที่วัดบัวขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรีมีสมาชิกเข้าร่วมจำนวนมาก
       เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนนทบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบรอบ ๑ ปี สวรรคต ร่วมกับจังหวัดนนทบุรีทำบุญตักรบาตรที่วัดบัวขวัญ จ.นนทบุรี จำนวน ๔๙ ชุด มีสมาชิกเข้าร่วมประมาณ ๖๐ คน
       เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๙ น. ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง นายนิสิต จันทร์สมวงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงการก่อสร้าง พระเมรุมาศจำลอง งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิะีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค โดยมีพระราชนันทมมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนนทบุรี และประชาชนชาวนนทบุรี ร่วมพิธีเพื่อให้การก่อสร้างพระเมรุมาศ จำลอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสุงสุด จะดำเน
        เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัด งานพิธีกิจกรรมวันเฉลิมชมรมฯพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ฌลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ณ ลาน ร.๕ ในช่วงเช้าตัวแทนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ในช่วงเย็นเริ่ม ๑๘.๐๐ น. คณะกรรมการชมรมฯ และสมาชิกชมรมฯ ๒๐๐ คน ได้มาบริเวณพิธี ร่วมถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มร่วมและร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร พร้อมกับส่วนกลาง
Page 1 of 212»
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved