เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนนทบุรี นำโดย นายประวี่ แสงแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนนทบุรี ออกเยี่ยมและแจกถุงยังชีพแก่ประชาชนที่น้ำยังท่วมพื้นที่เขตติดต่อ จ.นนทบุรี ...

        เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ช่วงเช้า นายประวี แสงแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนนทบุรี ได้นำกรรมการชมรมฯ และสมาชิกชมรมฯ จำนวนประมาณ ๓๐ คน ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ที่หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี หลังจากนั้นได้ทำพิธีมอบเสื้อชมรมฯ สีขาว ให้แก่สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนนทบุรี จำนวน ๒๕๐ คน ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองนนทบุรี หลังจากนั้นแยกย้ายไปทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตามสถานที่ต่างๆ ที่ได้นัดหมาย
     เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนนทบุรี ร่วมทำกิจกรรม "ปลูกป่าในเมือง” ณ เขตรอยต่อจังหวัดนนทบุรี-อยุธยา
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved