เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนนทบุรี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในนามชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง ๕ ...

         เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนนททบุรี นำโดย นาย ประวี่ แสงแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนนทบุรี จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฎิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ โดยมี นายชุ้น นัฎเดช กังสุกุล นายอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกเข้าร่วม ๒๕๙ คน ณ ที่ทำการศูนย์นันทนาการ ผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
        เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนนทบุรี นำโดย นายประวี่ แสงแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนนทบุรี ออกเยี่ยมและแจกถุงยังชีพแก่ประชาชนที่น้ำยังท่วมพื้นที่เขตติดต่อ จ.นนทบุรี
        เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมจัดตั้งโรงทานเพื่อบริการประชาชนที่มาร่วมงาน ที่วัดราชประคองธรรม อ.บางใหญ่ และที่วัดบัวขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรีมีสมาชิกเข้าร่วมจำนวนมาก
       เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนนทบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบรอบ ๑ ปี สวรรคต ร่วมกับจังหวัดนนทบุรีทำบุญตักรบาตรที่วัดบัวขวัญ จ.นนทบุรี จำนวน ๔๙ ชุด มีสมาชิกเข้าร่วมประมาณ ๖๐ คน
       เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๙ น. ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง นายนิสิต จันทร์สมวงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงการก่อสร้าง พระเมรุมาศจำลอง งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิะีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค โดยมีพระราชนันทมมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนนทบุรี และประชาชนชาวนนทบุรี ร่วมพิธีเพื่อให้การก่อสร้างพระเมรุมาศ จำลอง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสุงสุด จะดำเน
Page 1 of 212»
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved