เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผอ.ยุพิน  ดุษิยามี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม  ร่วมตั้งโรงทานกับทางจังหวัดบริการประชาชนในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เป็นน้ำส้มและน้ำดื่ม จำนวน  ๕,๐๐๐ แก้ว ณ พระเมรุมาศ จำลอง ศาลากลางจังหวัดนครปฐม  และ  สมาชิกชมรมคนรักในหลวงอำเภอสามพราน ร่วมกันผัดหอยทอดบริการประชาชน ที่มาร่วมในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม ...

           เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม ร่วมงานพร้อมให้สัมภาษณ์ ในโครงการ​ "กองทุนจิตอาสาประชารัฐ จ.นครปฐม" เพื่อชาวนครปฐม โดย นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ เป็นประธานในพิธี ณ อาคารธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย จ.นครปฐม​
         เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม นำโดยท่าน อ.ยุพิษ ดุษิยามี ประธานชมรมฯ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติเยาวชนต้นแบบ ได้รับเกียรติจากท่าน รมช.กท.ศึกษาธิการ มล.ปนัดดา ดิสกุล เป็นประธานในพิธี และปาฐกถาพิเศษ พร้อมด้วยการบรรยายพิเศษโดย ดร.อภิชาติ ดำดี มีนักเรียน ๒๙ โรงเรียน จำนวน ๔๐๐ คน เข้าร่วมงาน​
         เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ประจำเดือนกันยายน ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม วาระในการประชุม ๑). โครงการจิตอาสา ๒).โครงการสร้างเยาวชนต้นแบบ ณ โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา
           เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ เกษตรอำเภอดอนตูม กลุ่มสตรีอำเภอดอนตูม เทศบาลตำบลสามง่าม ร้านเจเอ็นยานยนต์ และชาวบ้านในชุมชน ร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ร้านเจเอ็นยานยนต์  สาขาดอนตูม
        เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม เป็นแกนหลักของจังหวัด ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือเครือข่ายอนาคตไทย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ Thailand Campaign : "อย่าให้ใครว่าไทย..." ขับเคลื่อนโดย มูลนิธิมั่นพัฒนาโดนจังหวัดนครปฐมมีภาคีเครือข่ายในจังหวัด ๓๐ องค์กร เข้าร่วม พร้อมแถลงข่าว โดย นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน และช่วงบ่ายมีการจัด เวทีเสวนา ตอน คิดดี...มีตังค์ โดยวิทยากร และศิลปิน ดารา ให้ความรู้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาใช้ชีวิตแบบมีสไตล์ มีสตางค์ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป
Page 1 of 41234»
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved