เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ สร้าง "เยาวชนต้นแบบ" (เยาวชน ๔.๐) เฉลิมพระเกียรติ นักเรียน ๑๐ คน ครูที่ปรึกษา ๑ คน จาก ๒๓ สถาบันพร้อมครูที่ปรึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เกียรติเป็นประธานพิธี พร้อมบรรยายพิเศษ ต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเยาวชน" โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล        กิจกรรมช่วงบ่าย เวทีเสวนา ให้แนวทางการดำเนินงาน และกลยุทธ์ในการขยายผล โดยวิทยากรของชมรมคนรักในหลวง ต่อด้วยการมอบประกาศนียบัตร แก่ ผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมกล่าวให้โอวาท และปิดการอบรม โดย ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมโรงเรียนสิรินธรร...

      เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม ณ กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ผัก เลขที่ ๕๗ ม.๑ ต.ดอนรวก อ.ดอนตูม จังหวัดนครปฐม
     เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม และจิตอาสาอำเภอพุทธมณฑล ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเครื่องดื่ม-อาหาร แก่ จุดบริการประชาชนจำนวน ๔ จุด ในบริเวณอำเภอพุทธมณฑล ในช่วง ๗ วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์
      เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม ได้นำมะพร้าวน้ำหอมจากอำเภอสามพราน จำนวน ๕๐๐ ต้น และมะพร้าวประกอบอาหาร จำนวน ๔๙๙ ต้น ที่ทางชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพรจัดเตรียมไว้ให้ รวมเป็น จำนวน ๙๙๙ ต้น เพื่อสร้าง สวนของพ่อ ในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ พร้อมกันนี้ นางสาวยุพิน ดุษิยามี ประธานชมรมฯ ได้มอบเงินสนับสนุนดูแลมะพร้าว แก่มูลนิธิแก้มลิงหนองใหญ่ โดยมี นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี สโมสรไลออนส์ชุมพรทรายรี และมูลนิธิแก
      เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๖๐ คน เข้ารับฟังบรรยายสรุปโดยวิทยากรของโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร และมูลนิธิแก้มลิงหนองใหญ่ และเวลา ๑๘.๐๐ น. กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร จังหวัดนครปฐม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิแก้มลิง
         เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม ร่วมกับจิตอาสาในพื้นที่ อบต.สระพัฒนา กลุ่มสตรีตำบล และกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน จำนวน ๑๕๐ คน โดย นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ นายอำเภอกำแพงเเสน เป็นประธานพิธี ร่วมพัฒนาและทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดหนองหมู หมู่ที่ ๕ ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
Page 1 of 712345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved