เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม เป็นแกนหลักของจังหวัด ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือเครือข่ายอนาคตไทย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ Thailand Campaign : "อย่าให้ใครว่าไทย..." ขับเคลื่อนโดย มูลนิธิมั่นพัฒนาโดนจังหวัดนครปฐมมีภาคีเครือข่ายในจังหวัด ๓๐ องค์กร เข้าร่วม พร้อมแถลงข่าว โดย นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน และช่วงบ่ายมีการจัด เวทีเสวนา ตอน คิดดี...มีตังค์ โดยวิทยากร และศิลปิน ดารา ให้ความรู้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาใช้ชีวิตแบบมีสไตล์ มีสตางค์ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ...

          เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม จัดประชุมคณะกรรมชมรมฯ ประจำเดือน หัวข้อในที่ประชุม           ๑. การจัดประชุมสัมมนาเพื่อจัดตั้งชุมชนพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ           ๒. การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ ก.ค. ๖๐ และพิธีมอบเสื้อชมรมฯ สีขาว
         เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับ ม.ราชภัฎนครปฐม ณ ภูสักธารรีสอร์ต
         เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวง จ.นครปฐม นำโดย ผอ.ยุพิน ดุษิยามี นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมจำนวน ๑๐๐ คน เข้ากราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
     เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม และประชาชนทั่วไป ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ ณ รร.อนุบาลเสริมปัญญา และจะร่วมกันทำต่อไปโดยไม่จำกัดจำนวน
       เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ  ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐
Page 1 of 3123»
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved