เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม ได้นำมะพร้าวน้ำหอมจากอำเภอสามพราน จำนวน ๕๐๐ ต้น และมะพร้าวประกอบอาหาร จำนวน ๔๙๙ ต้น ที่ทางชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพรจัดเตรียมไว้ให้ รวมเป็น จำนวน ๙๙๙ ต้น เพื่อสร้าง สวนของพ่อ ในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ พร้อมกันนี้ นางสาวยุพิน ดุษิยามี ประธานชมรมฯ ได้มอบเงินสนับสนุนดูแลมะพร้าว แก่มูลนิธิแก้มลิงหนองใหญ่ โดยมี นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี สโมสรไลออนส์ชุมพรทรายรี และมูลนิธิแก้มลิงหนองใหญ่ ร่วมปลูกมะพร้าว จำนวน ๙๙๙ ต้น ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ​ ...

      เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา  ๑๐.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ และเป็นผู้แทนมูลนิธิบุคคลพอเพียงมอบทุนเสริมสร้างผู้นำแห่งยุค โดย นางสาวยุพิน ดุษิยามี ประธานชมรมฯ เป็นผู้แทนมูลนิธิบุคคลพอเพียง มอบทุนเสริมสร้างผู้นำในการขยายผลสร้างชุมชนพอเพียง ระยะที่ ๒ จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท แก่ นายปัญญา นิตยลาภสกุล ผู้นำที่ผ่านการอบรมตามโครงการผู้นำแห่งยุค รุ่นที่ ๑/๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
       เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ผอ.ยุพิน ดุษิยามี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม พร้อมคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๔๕ คน เข้าชมนิทรรศการ "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า โดยสมาชิกได้สัมผัสกับบรรยากาศแบบย้อนยุคของชาวไทยโบราณ ในรูปแบบต่างๆ ภายในงาน พร้อมด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ ที่สวยสดงดงาม
       เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ผอ.ยุพิน ดุษิยามี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ  พร้อมด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม ร่วมประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา โดย พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานฝ่ายฆราวาส  ณ องค์พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม
       เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยนำสมาชิกฯ จำนวน ๙๐ คน จากอำเภอที่แม่น้ำท่าจีนไหลผ่าน ร่วมกับเครือข่ายชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีน โดย นางสาวยุพิน ดุษิยามี ประธานชมรมคนรักในหลวง ประธานพิธี และมีวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง เรียนรู้คุณค่า และคุณภาพของน้ำ พร้อมสร้างจิตสำนึกให้คนรัก และช่วยกันดูแลรักษาแม่น้ำ คู คลอง พร้อมร่วมปฏิบัติการช่วยกันเก็บผักตบชวา ในเส้นทางจากวัดหลวงพ่อเปิ่น อำเภอนครชัยศรี - ตำบลบางระกำ ถึง ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
       เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผอ.ยุพิน ดุษิยามี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม พร้อมคณะกรรมการชมรมฯ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ-บริจาคของใช้ยังชีพ แก่ผู้เปราะบาง ๑๗ ครอบครัว ในเขต หมู่ ๑ ต.วัดแค อ.นครชัยศรี  พร้อมรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้น และจะช่วยหาทางแก้ไขให้ดีขึ้นเป็นลำดับ
Page 1 of 612345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved