เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ รุ่นที่ ๔ แก่สมาชิกชมรมฯ จำนวน ๖๐๐ คน แบ่งเป็น เยาวชน ๒๐๐ คน และภาคประชาชนจากทุกอำเภอในจังหวัด จำนวน ๔๐๐ คน โดย นายสุพจน์ ยศสิงคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี บรรยายพิเศษ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์” โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล และ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย นายสมศักดิ์ เครือวัลย์ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง (จ.ระยอง) ทางชมรมฯ ได้รับเกียรติจาก พลโทผดุง นิเวศวรรณ ประธานมูลนิธิบุคคลพอเพียง และคณะกรรมบริหารมูลนิธิฯ มาร่วมในพิธี พร้อมร่วมนำกล่าวคำปฏิญาณตนร่วมกับนางสาวยุพิน ดุษิยามี และ...

      เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางสาวยุพิน ดุษิยามี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม จัดประชุมหารือแผนการดำเนินงานกับผู้นำแห่งยุคฯ ทั้งสองรุ่น ณ โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา
     เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการคัดสรรการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานพิธี ที่ศูนย์การเรียนรู้ประจำชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนคปฐม ของคุณทองใบ และคุณปราณี บรรเทาวงษ์ โดยมี นางสาวยุพิน ดุษิยามี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม และคณะกรรมการร่วมให้กำลังใจ ณ บ้านดอนลวก หมู่ที่ ๑ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
      เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม นำโดย นางสาวยุพิน  ดุษิยามี และคณะกรรมการชมรมฯ ร่วมกับมูลนิธิปันสุข ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้เปราะบาง ๒ ครอบครัว ในพื้นที่ อ.นครชัยศรี และในเวลา ๑๕.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ประจำเดือน หารือการปฏิบัติงาน ณ เลขที่ ๑๐๖ ม.๔ ต.งิ้วราย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
      เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม ระดับอำเภอทั้ง ๗ อำเภอ  ณ ห้องประชุมวัดลำลูกบัว อ.ดอนตูม จังหวัดนครปฐม
      เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครปฐม ณ กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ผัก เลขที่ ๕๗ ม.๑ ต.ดอนรวก อ.ดอนตูม จังหวัดนครปฐม
Page 1 of 712345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved