เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครนายก นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๒ คน (เป็นผู้แทนสมาชิกชมรมฯ) เข้ากราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสร็จแล้วนำดอกไม้จันทน์ดอกดารารัตน์ที่สมาชิกร่วมกันจัดทำจำนวน ๙๙๙ ดอก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมอบผ่านเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ...

          เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครนายก นำสมาชิกชมรมฯ ๒๐ คน เป็นผู้แทนร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ สนามหน้าศาลากลาง จ.นครนายก โดยมี ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานพิธีฯ           เวลา ๐๙.๐๐ น. จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและมอบเสื้อชมรมฯ สีขาว ให้แก่สมาชิกชมรมฯ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ หอประชุม อ.บ้านนา จ.นครนายก           เวลา๐๙.๓๙ น. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดย พล.ต.วันชัย สิงห์ทอง ประธานชมรมคนรักในห
        เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๑๕-๑๓.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครนายก ได้รับเชิญร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ อ.เมือง จ.นครนายกและพิธีเปิดพลับพลารับเสด็จฯพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เมื่อ ๔๕ ปีที่ผ่านมา โดยมี ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานพิธี มี นายตั้ง อสิพงษ์ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียนร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน
          เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครนายก จัดประชุมกรรมการบริหารชมรมฯ ประจำเดือน ก.ค. ๖๐ เพื่อรับทราบนโยบายและวางแผนการปฏิบัติงานในเดือนต่อไป โดยเฉพาะกิจกรรมที่สำคัญที่สุดในวันที่ ๒๘ ก.ค. ๖๐ นี้ มีกรรมการร่วมประชุมจำนวน ๒๑ คน เลิกประชุมรับประทานอาหารร่วมกัน
         เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครนายก ได้รับเชิญร่วมงาน "ศธ ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ" ณ รร.นายกวัฒนากร (บ้านนา) อ.บ้านนา จ.นครนายก โดยมีนาย ตั้ง อสิพงษ์ ศึกษาธิการ จ.นครนายก เป็นประธานพิธี ร่วมกับทุกภาคส่วนราชการ นักเรียนจากโรงเรียนจากโรงเรียนใกล้เคียงประชาชนในพื้นที่และสมาชิกชมรมคนรักในหลวง จ.นครนายก จำนวนผู้ร่วมปลูกป่าประมาณ ๓๕๐ คน
        เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครนายก นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ ห้องประชุมวัดพิกุลแก้ว อ.บ้านนา จ.นครนายก
Page 1 of 512345»
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved