เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครนายก นำโดย พล.ต.วันชัย สิงห์ทอง ประธานชมรมฯ พร้อมด้วยกรรมการบริหารชมรมฯ และสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๒ คน ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ทำความสะอาด จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย วัสดุอุปกรณ์และปรับภูมิทัศน์ภายในบริเวณวัดสะพาน ต.อาษา อ.บ้านนา จ.นครนายก โดยมีพระครูสุทธวรกิจ เจ้าอาวาสวัดสะพานกล่าวต้อนรับ และให้พรแก่สมาชิกชมรมฯ และผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากนายคุณากร พึ่งทอง นายก อบต.อาษา จัดรถน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่มาร่วมกิจกรรมด้วย ภายหลังเสร็จภารกิจรับประทานอาหารร่วมกันแล้วแยกย้ายเดินทางกลับ ...

       เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ โดยทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๘๙ รูป จากวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กทม. ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านนา จ.นครนายก พล.ต.วันชัย สิงห์ทอง ประธานชมรมฯ นำกรรมการบริหารและสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมจำนวน ๖๐ คน
      เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ประจำเดือน มี.ค. ๖๑ ณ วัดเขาคอก ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ภายในบริเวณวัด ปรับภูมิทัศน์และความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั่วๆ ไป มีกรรมการบริหารและสมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรมจำนวน ๖๑ คน และประชาชนอีกจำนวนหนึ่ง โดยมีพระครูวิบูลวุฒิกิจ เจ้าอาวาสวัดเขาคอก/เจ้าคณะตำบลบ้านพร้าว เขต ๑ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พล.ต.วันชัย สิงห์ทอง ประธานชมรมฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ภายหลังทำกิจกรรมแล้วเสร็จสมาชิกได้รับวัตถุมงคลของที่ระลึกจากเจ้าอาวาสและร
       เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. พล.ต.วันชัย สิงห์ทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครนายก นำกรรมการบริหารชมรมฯ ไปเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของสมาชิกโครงการผู้นำแห่งยุคฯ รุ่นที่ ๑ (นายทองหล่อ แดงอร่าม) ที่บ้านพักหมู่ ๖ ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจและเตรียมการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ต่อไป
     เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครนายก จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ประจำเดือน มี.ค. ๖๑ ณ บ้านเลขที่ ๓๕๙ หมู่ ๖ ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก มีกรรมการร่วมประชุม ๒๐ คน เพื่อสรุปผลงานใน ก.พ. ๖๑ และกำหนดแผนการปฏิบัติในเดือนต่อไป ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
     เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครนายก นำโดย พล.ต.วันชัย สิงห์ทอง ประธานชมรมฯ นำคณะกรรมการบริหารและสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๗ คน และนักเรียน โรงเรียนบ้านดงแขวน ครู จำนวนหนึ่งร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์วัดดงแขวน ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก โดยทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์และความระเบียบเรียบร้อยบริเวณรอบๆ วัด อุโบสถเพื่อเตรียมการประกอบพิธีวันมาฆบูชา
Page 1 of 712345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved