เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครนายก นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๕ คน ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๖๐ ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ซึ่งประดิษฐานอยู่หน้าที่ว่าการ อ.บ้านนา จ.นครนายก โดยมีนายวิชัย บุญมี นายอำเภอบ้านนาเป็นประธานพิธี มีข้าราชการ ประชาชน และสมาชิกชมรมฯนครนายก เข้าร่วมพิธีจำนวนประมาณ ๕๐๐ คน ...

        เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครนายก นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๒ คน (เป็นผู้แทนสมาชิกชมรมฯ) เข้ากราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสร็จแล้วนำดอกไม้จันทน์ดอกดารารัตน์ที่สมาชิกร่วมกันจัดทำจำนวน ๙๙๙ ดอก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมอบผ่านเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
        เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครนายก นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๘๙ คน ร่วมพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยสวดบท ธรรมนิยาม ที่วัดช้าง อ.บ้านนา จ.นครนายก โดยมีพระครูโสภณนาคกิจ เจ้าคณะอำเภอบ้านนาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เสร็จพิธีเวลา ๑๗.๐๐ น.
         เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครนายก นำโดย พล.ต.วันชัย สิงห์ทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยกรรมการบริหารและสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๒๐๐ คน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๖ รูป เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยมี ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานพิธี           และในภาคเย็น ร่วมกิจกรรมที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เริ่มเวลา ๑๗.๓๐ น. สมาชิกลงทะเบี
         เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครนายก นำกรรมการบริหารชมรมฯ ไปร่วมงานคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (เขาชะโงก) อ.เมือง จ.นครนายก โดยมี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานพิธี  
        เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครนายก และสมาชิกชมรมฯ ร่วมพิธีมอบศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดเขาคอก อ.บ้านนา จ.นครนายก โดยมี พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส           เวลา ๑๓.๓๐ น. ประธานชมรมฯ และสมาชิกร่วมงานทอดผ้าป่า ณ วัดบางอ้อใน ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายกเพื่อหาเงินมอบให้โรงพยาบาลรามาธิบดี (แห่งใหม่)ต.บางปลา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ - รพ.จุฬาลงกรณ์ - รพ.ศิริราช - มูลมิธิชัยพัฒนา
Page 1 of 512345»
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved