เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครนายก นำโดย พล.ต.วันชัย สิงห์ทอง ประธานชมรมฯ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของ อ.เมืองนครนายก (ครั้งที่ ๔/๖๑) ณ หอประชุม อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก พร้อมทั้งชี้แจงภารกิจและแนวทางการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมรับทราบ และเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกตามขั้นตอนต่อไป ...

     เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครนายก นำโดย พล.ต.วันชัย สิงห์ทอง ประธานชมรมฯ นำคณะกรรมการบริหารและสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๗ คน และนักเรียน โรงเรียนบ้านดงแขวน ครู จำนวนหนึ่งร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์วัดดงแขวน ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก โดยทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์และความระเบียบเรียบร้อยบริเวณรอบๆ วัด อุโบสถเพื่อเตรียมการประกอบพิธีวันมาฆบูชา
       เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐-๒๐.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครนายก นำโดย พล.ต.วันชัย สิงห์ทอง ประธานชมรมฯ นำกรรมการบริหารและสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๔๕ คน ไปเที่ยวงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า กทม. เป็นที่ปิติยินดีและชื่นชมแก่สมาชิกโดยเฉพาะภาพและการแต่งกายย้อนยุคเชิงประจักษ์ทั่วทั้งงาน
        เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครนายก นำคณะกรรมการบริหารและสมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อทัศนบรรเจิดรอบๆ อาคารโรงพยาบาลบ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก มีสมาชิกเข้าร่วม ๕๐ คน
         เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนรู้ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" อ.บ้านนา จ.นครนายก โดยชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครนายก นำกรรมการบริหารและสมาชิกชมรมจำนวน ๕๐ คน ร่วมรับเสด็จฯ ระหว่างเสด็จฯ ผ่านแถวสมาชิกชมรมฯ พระองค์ทรงหยุดเพื่อถ่ายภาพป้าย "ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครนายก" ด้วยพระองค์เอง นับเป็นความปลาบปลื้มอย่างหาที่สุดมิได้แก่มวลสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครนายก เสร็จภารกิจและเสด็จฯ กลับ เวลา ๑๕.๔๕ น.
        เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครนายก เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระเมรุมาศจำลอง ที่สนามหลวง กทม.
Page 1 of 612345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved