เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรพล วิชัยดิษฐ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตรัง จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๑ และ ๒  เพื่อวางแผนการไปเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๑๐ คน ณ สำนักงานชมรมฯ  ...

             เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุรพล วิชัยดิษฐ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตรัง ร่วมประชุมประธานชมรมฯ ภาคใต้ จำนวน ๑๐ จังหวัด ณ โรงแรมริทซี่ อ.เมืองชุมพร เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการจัดทำโครงการ ปี ๒๕๖๑
            เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุรพล วิชัยดิษฐ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตรัง จัดโครงการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยการถือธงชาติ ธง วปร.ขนาดเล็กและใหญ่ กล่าวคำปฎิญาณต่อหน้าพระบรมสาทิศลักษณ์ รัชกาลที่ ๙ เดินเป็นชุดๆ ละ ๑๐ คน มีวงดุริยางค์ของชมรมฯ (นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ) บรรเลงตลอดงาน สมาชิกมาร่วมงาน จำนวน ๕๑๙ คน ณ เกทเวย์ (อนุสาวรีย์ช้าง ) เชิงเขาพับผ้า ถนนตรัง-พัทลุง ต.ช่อง อ.นาโยง
              เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุรพล วิชัยดิษฐ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตรัง นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๓๒ คน ร่วมงานวันโครงการลดอุบัติภัยแห่งชาติ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ มีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าศาลากลาง จ.ตรัง  
           เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรพล วิชัยดิษฐ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตรัง นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๒๐๓ คน บำเพ็ญสาธารณเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยการพัฒนาวัดเนื่องจากทางวัดถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลาหลายวัน ทำให้ของใช้ของวัดบางอย่างสูญหาย ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก สกปรกจากขี้โคลน ดิน เศษสัตว์ที่ตายและเน่าเปื่อย จำเป็นต้องช่วยกันทำความสะอาดให้คงสภาพเดิม ณ วัดประสิทธิชัย อ.เมืองตรัง
             เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุรพล วิชัยดิษฐ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตรัง จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฎิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมืองตรัง มีผู้เข้าร่วมรับเสื้อ จำนวน ๔๒๓ คน
Page 1 of 1412345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved