เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ นายสุรพล วิชัยดิษฐ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตรัง จัดการการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ จำนวน ๒๓ คน ณ สำนักงานชมรมฯ ...

เมื่อวันอังคารที่ 10 เมย.2561 เวลา 14.09 น.ณ สนง.ชมรมฯ คณะที่ปรึกษากรรมการบริหาร และสมาชิกชมรมฯส่วนหนึ่ง ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวให้นายสุรพล วิชัยดิษฐ ปธ.ชมรมคนรักในหลวงตรัง เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 2561
เมื่อวันอังคารที่ 17 เมย.2561 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมลิบง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 2 นายสุรพล วิชัยดิษฐ ปธ.ชมรมคนรักในหลวงตรัง เป็น ประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดตรัง กำหนดจัดทำโครงการเชิงรุก แจ้งให้ข้าราชการทุกคน มีจริยธรรมที่ดี ในการทำงานบริการประชาชน ด้วยความรวดเร็วและซื่อสัตย์
เมื่อวันพุธที่ 11 เมย.2561 เวลา 09.00 น.ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลาง จ.ตรัง หลังเก่า...นายสุรพล วิชัยดิษฐ ปธ.ชมรมคนรักในหลวงตรัง ได้นำสมาชิกชมรมฯ จน.33 คน ไปร่วมพิธีเปิดการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พศ.2561 โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผวจ.ตรัง เป็น ปธ.ในพิธี    
            เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ นายสุรพล วิชัยดิษฐ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตรัง จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ประชุมหัวหน้ากลุ่มใหม่ ที่คัดเลือกไว้ของอำเภอต่างๆ จำนวน ๑๓ คน  มารับฟังคำชี้แจงเรื่องมูลนิธิบุคคลพอเพียงและรับใบสมัคร เพื่อไปหาสมาชิกชมรมฯ ใหม่  ณ สำนักงานชมรมฯ 
                 เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตรัง นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๙ คน ร่วมงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย ณ ลานอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ อ.เมืองตรัง โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน  
Page 1 of 1712345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved