เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนาย ๒๕๖๑ นายสุรพล วิชัยดิษฐ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตรัง จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ในวันพุธที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง  ...

              เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ นายสุรพล วิชัยดิษฐ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตรัง จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ ในวันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วมประชุม ๑๑ คน
               เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ นายสุรพล วิชัยดิษฐ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตรัง จัดการการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ จำนวน ๒๓ คน ณ สำนักงานชมรมฯ
เมื่อวันพุธที่ 18 เมย.2561 เวลา 13.30 น.ณ สนง.สาธารณสุข จ.ตรัง...นายสุรพล วิชัยดิษฐ ปธ.ชมรมคนรักในหลวงตรัง เป็น ปธ.การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการรักษาพยาบาลจากแพทย์และพยาบาล โดยวันนี้ ได้ให้การช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการรักษามือที่เอ็นขาด จน.1 ราย เป็นเงิน 99,000 บ.
เมื่อวันพุธที่ 18 เม.ย.2561 เวลา 08.30-12.30 น.ณ วัดถ้ำเขาปินะ ต.นาวง อ.ห้วยยอด ซึ่งเป็น 1 ใน 20 โบราณสถานของ จ.ตรัง   นายสุรพล วิชัยดิษฐ ปธ.ชมรมคนรักในหลวงตรัง ได้นำสมาชิกชมรมฯ จน.70 คน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม กวาดขยะ เก็บเศษกิ่งไม้ เช็ดถูอาคาร นำอาหารถวายพระเพล ฟังธรรมจากเจ้าอาวาส หลังเสร็จพิธี ทานอาหารร่วมกัน
เมื่อวันพุธที่ 11 เมย.2561 เวลา 14.00 น.ณ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน หน้า สนง.เทศบาลตำบลคลองเต็ง อ.เมืองตรัง...นายสุรพล วิชัยดิษฐ ปธ.ชมรมคนรักในหลวงตรัง ได้นำกรรมการบริหารชมรมฯไปเยี่ยม จนท.ผู้ปฎิบัติงาน ภายใต้ความรับผิดชอบของ ร.ต.ต.ชวน พลเดช นายกเทศมนตรีตำบลคลองเต็ง (หน.กลุ่มคนรักในหลวง เขตเทศบาลตำบลคลองเต็ง)
Page 1 of 1712345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved