เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสรลักษณ์ เทียบพุฒ เลขานุการชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตรัง นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๙ คน ร่วมงานวันส่งตายาย ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่นของภาคใต้ มีราษฎรมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ วัดควนวิไล ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน   ...

              เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายสุรพล วิชัยดิษฐ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตรัง ร่วมปลูกต้นดาวเรืองกับสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๒๗ คน ณ บริเวณสนามหญ้า ของ อบต.ว้งวิเศษเหนือ อ.วังวิเศษ
             เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายสุรพล วิชัยดิษฐ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตรัง นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๒๓๐ คน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ร่วมกับทางจังหวัดตรัง ณ บริเวณศาลากลาง จ.ตรัง หลังเก่า  เวลา ๐๙.๐๐ น. นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๒๓๐ คน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ร่วมกับทาง จ.ตรัง              เวลา ๑๐.๐๐ น. นำสมาชิกชมรมฯ จาก อ.เมืองตรัง อ.ห้วยยอด ร่วมกับสมาชิกกลุ่มนางศรีเวียง กิตติเว
              เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายสุรพล วิชัยดิษฐ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตรัง นำคณะกรรมการบริหารชมรมฯ มอบผ้าพันคอสีฟ้าของชมรมคนรักในหลวง ให้แก่นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และนายพงษ์ศักดิ์ คารวนนท์ ปลัดจังหวัด ณ ห้องทำงาน ศาลากลาง จ.ตรัง 
            เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสุรพล วิชัยดิษฐ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตรัง นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๙๐ คน ทัศนศึกษาศูนย์เรียนรู้ เรื่องการสร้างบ้านดิน การจัดทำพลังงานเชื้อเพลิงใช้เอง การปลูกพืชเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีนายไพฑูรย์ เย็นสบาย เลขานุการชมรมฯ นายพิสิฐชัย กาญจนามัย ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๑ มาให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้ของนายพิชิต ชูมณี ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
           เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๔๕ น. นายสุรพล วิชัยดิษฐ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตรัง นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๙๐ คน ออกเยี่ยมคณะกรรมการชมรมฯ ภูเก็ต ร่วมทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) กับสมาชิกฯ ภูเก็ต พร้อมร่วมสวดอภิธรรมถวาย ร.๙ ในพระอุโบสถฯ โดยมีนายมงคล รัตนะ ประธานชมรมฯ ภูเก็ต และกรรมการให้การต้อนรับ ณ สำนักงานชมรมคนรักในหลวงภูเก็ต (วัดวิชิตสังฆาราม)   
Page 1 of 1112345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved