เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ วลา ๑๘.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตรัง นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับส่วนราชการ พ่อค้าประชาชนและกลุ่มพลังมวลชนต่างๆ โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดตรัง (หลังเก่า) อ.เมืองตรัง ...

            เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายสุรพล วิชัยดิษฐ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตรัง จัดการบรรยายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมืองตรัง โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๔๕๐ คน  
              เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสุรพล วิชัยดิษฐ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตรัง นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๗๐ คน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง เก็บกวาดขยะ กิ่งไม้ เช็ดถู ป้ายจราจรอาคารต่างๆ ชมสาธิตความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ๓ ฐาน
              เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตรัง นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๙ คน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ พัฒนาสองข้างถนนหมู่ที่ ๗ ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง
              เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตรัง นำสมาชิกชมรมฯ  จำนวน ๓๖ คน ร่วมโครงการรักน้ำ รักป่า และรักแผ่นดิน ณ บริเวณถ้ำพระยาพิชัยสงคราม ต.หนองบัว อ.รัษฏา จ.ตรัง 
            เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนาย ๒๕๖๑ นายสุรพล วิชัยดิษฐ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตรัง จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ในวันพุธที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง 
Page 1 of 1812345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved