เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายสุรพล วิชัยดิษฐ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตรัง จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของชมรมคนรักในหลวง ณ โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมืองตรัง มีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๓๕๖ คน ...

           เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายสุรพล วิชัยดิษฐ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตรัง จัดการประชุมชี้แจงสมาชิกใหม่ จำนวน ๒๕ คน ให้ทราบวัตถุประสงค์และข้อปฎิบัติของสมาชิกชมรมฯ ณ ศาลาหมู่บ้านนานอน ต.นาท่ามใต้ อ.เมืองตรัง
             เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรพล วิชัยดิษฐ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตรัง นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ จัดพิธีสวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดนิกรรังสฤษฎ์ อ.ย่านตาขาว  
            เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ . นายสุรพล วิชัยดิษฐ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตรัง จัดการประชุมชี้แจงสมาชิกใหม่ จำนวน ๑๙ คน ให้ทราบวัตถุประสงค์และข้อปฏิบัติของสมาชิกชมรมฯ ณ อาคาร โรงเรียนบ้านเขาหลัก ต.น้ำผุด อ.เมืองตรังฃ
             เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรพล วิชัยดิษฐ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตรัง นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๗๙ คน จัดพิธีสวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดภูมิประสิทธิ์ ( วัดท่าข้าม ) ในเขตเทศบาลตำบลท่าข้าม อ.ปะเหลียน
               เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรพล วิชัยดิษฐ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตรัง นำคณะกรรมการชมรม และสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๙๑ คน จัดพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดไตรสามัคคี (วัดต้นโพธิ์) ในเขตเทศบาลตำบลนาวง อ.ห้วยยอด
Page 1 of 1312345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved