เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๓.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมคณะกรรมการชมรมคนรักในหลวง จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุข อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา มี นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์ เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๒๐ คน  ...

      เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการชมรมคนรักในหลวงอำเภอสนามชัยเขต จัดประชุมประจำเดือน และกิจกรรมปลูกป่า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๖ คน ที่บ้านห้วยน้ำใส ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
       เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ประจำเดือน มิถุนายน
    เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ นำโดย นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกเข้าร่วม ๒๗๑ คน รวมกรรมการชมรมฯ สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมงานกว่า ๓๐๐ คน ทั้งนี้ นายสมภพ วงศ์พยัค รองประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้นำแห่งยุครุ่นที่ ๑ ได้ให้แนวคิดการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ต้องคิดและลงมือทำสู่การเปลี่ยนแปลง บนพื้นฐานความพอเพียงและมีคุณธรรม ณ โรงเรียนผู้สูงอายุวิสิฐกมลวณิช ตำบลบางขนาก อำเ
      เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑  นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นางสรวีย์ จันธรรมาพิทักษ์ นำสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน กว่า ๖๐ คน เข้าฝึกอบรมอาชีพ การทำข้าวต้มมัดจากใบกระพ้อ การทำขนมเม็ดขนุน และการแปรรูปอาหาร  ณ.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมิตรสัมพันธ์ บ้านห้วกระพี้ เลขที่ ๑๓๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
        เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดย นางสรวีย์ จันธรรมาพิทักษ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอพนมสารคาม ได้นำสมาชิกชมรมฯ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ประชาชน และหน่วยงานราชการ จำนวน ๕๐ กว่าคน ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ อาทิ ตัดหญ้า ทำความสะอาดศาลาวัด ห้องสุขา และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัด ณ วัดเกาะไม้แดง ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับความร่วมมือ ร่วมแรงกัน อย่างขยันขันแข็ง
Page 1 of 812345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved