เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดฝึกอบรมอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านนายสมภพ วงศ์พยัคฆ์ ผู้นำแห่งยุครุ่นที่ ๑ ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ...

         เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการชมรมคนรักในหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมือง จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๐๐ คน ณ ศูนย์การเรียนรู้ จังหวัดฉะเชิงเทรา
         เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการชมรมคนรักในหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมงานและจัดตั้งโรงทานในงานพลังสืบสานปณิธานที่บ้านพ่อ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๐ คน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
          เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการชมรมคนรักในหลวงอำเภอราชสาส์น จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ประจำเดือน มีผู้เข้าร่วมประชุม ๒๕ คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชสาส์นวิทยา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
         เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมคณะกรรมการชมรมคนรักในหลวงอำเภอเมือง ประจำเดือน  มีผู้เข้าร่วมประชุม ๑๙ คน ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
         เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ เรื่องการชี้แจงการดำเนินงาน เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมในเดือนตุลาคม มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๓๐ คน ณ ห้องประชุมทองเจ้าพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา         และในวันเดียวกัน ได้นำคณะกรรมการชมรมคนรักในหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าพบนายสุวิทย์  คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อแนะนำชมรมคนรักในหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา และรายงานการดำเนินงานของชมรมฯ ตลอดระยะเวลา ๒ ปี มีคณะกรรมการเข้าพบจำนวน ๒๐ คน ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
Page 1 of 612345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved