เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการชมรมคนรักในหลวงจังหวัดฉะเชิงเทราและสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเขตอำเภอต่างๆ และได้จัดตั้งโรงทาน ในเขตพื้นที่อำเภอต่างๆ ดังนี้   ชมรมคนรักในหลวงอำเภอพนมสารคาม ชมรมคนรักในหลวงอำเภอท่าตะเกียบ ชมรมคนรักในหลวงอำเภอเมือง ชมรมคนรักในหลวงอำเภอบางปะกง         เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการและสมาชิกชมรมคนรักในหลวงอำเภอเมืองเป็นจิตอาสาในงานถวายดอกไม้จันทน์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ พระเมรุมาศจำลองอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา          เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ สมาชิกชมรมคนรั...

         เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมคณะกรรมการชมรมคนรักในหลวงอำเภอเมือง ประจำเดือน  มีผู้เข้าร่วมประชุม ๑๙ คน ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
         เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ เรื่องการชี้แจงการดำเนินงาน เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมในเดือนตุลาคม มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ๓๐ คน ณ ห้องประชุมทองเจ้าพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา         และในวันเดียวกัน ได้นำคณะกรรมการชมรมคนรักในหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าพบนายสุวิทย์  คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อแนะนำชมรมคนรักในหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา และรายงานการดำเนินงานของชมรมฯ ตลอดระยะเวลา ๒ ปี มีคณะกรรมการเข้าพบจำนวน ๒๐ คน ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
          เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการและสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอพนมสารคาม จัดกิจกรรมปลูกต้นดาวเรือง เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๒๕ คน ณ ลานปลูกดาวเรืองพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา  
         เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา อ.สนามชัยเขต จัดประชุมคณะกรรมการชมรมคนรักในหลวงอำเภอสนามชัยเขต ประจำเดือนกันยายน  มีผู้เข้าร่วมประชุม ๒๐ คน ณ ศาลาอเนกประสงค์ตำบลคู้ยายหมี
            เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ นายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ ป่าชุมชนบ้านร่มโพธิ์ทอง บริเวณแปลงสมุนไพร หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
Page 1 of 612345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved