เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดจันทบุรี นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมกับอำเภอเมืองจันทบุรี ร่วมพัฒนาพื้นที่ในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี ตามโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ  ด้วยการทำความสะอาดสองข้างทางถนนสุขุมวิท ในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีสมาชิกเข้าร่วม ๗๐ คน ...

     เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดจันทบุรี นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมพิธีสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถวายความอาลัยให้กับในหลวงรัชกาลที่ ๙ และถวายพระพรแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ วัดโค้งสนามเป้า อ.เมือง จ.จันทบุรี มีสมาชิกร่วม ๑๔๐ คน
     เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ เพื่อแจ้งคำสั่งของมูลนิธิบุคคลพอเพียง ประเมินผลกิจกรรมที่ผ่านมาและวางแผนที่จะทำกิจกรรมในเดือนต่อไป ณ ที่ทำการชมรมฯ
      เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดจันทบุรี นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมพิธีสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายความอาลัยให้กับในหลวงรัชกาลที่ ๙ และถวายพรแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ วัดโค้งสนามเป้า อ.เมือง จ.จันทบุรี มีสมาชิกเข้าร่วม ๗๐ คน
    เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ เพื่อแจ้งคำสั่งของมูลนิธิบุคคลพอเพียง ประเมินผลกิจกรรมที่ผ่านมาและวางแผนที่จะทำกิจกรรมในเดือนต่อไป ณ ที่ทำการชมรมฯ
      เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดจันทบุรี นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมพิธีสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถวายความอาลัยให้กับในหลวงรัชกาลที่ ๙ และถวายพรแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดโค้งสนามเป้า อ.เมือง จ.จันทบุรี มีสมาชิกเข้าร่วม ๗๐ คน
Page 1 of 1212345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved