เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดจันทบุรี นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมพิธีสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถวายความอาลัยให้กับในหลวงรัชกาลที่ ๙ และถวายพระพรแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ วัดโค้งสนามเป้า อ.เมือง จ.จันทบุรี มีสมาชิกร่วม ๑๔๐ คน ...

     เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ เพื่อแจ้งคำสั่งของมูลนิธิบุคคลพอเพียง ประเมินผลกิจกรรมที่ผ่านมา และวางแผนที่จะทำกิจกรรมในเดือนต่อไปณ ที่ทำการชมรมฯ
    เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดจันทบุรี นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมพิธีสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และถวายความอาลัยให้กับในหลวงรัชกาลที่ ๙ และถวายพระพรแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดโค้งสนามเป้า อ.เมือง จ.จันทบุรี มีสมาชิกเข้าร่วม ๑๐๐ คน
      เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดจันทบุรี นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ วัดเขตร์นาบุญญาราม เสด็จมาทรงเป็นประธานงานบูชาดาวนพเคราะห์ มีสมาชิกร่วมกิจกรรม ๗๐ คน
     เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ เพื่อแจ้งคำสั่งของมูลนิธิบุคคลพอเพียง ประเมินผลกิจกรรมที่ผ่านมาและวางแผนที่จะทำกิจกรรมในเดือนต่อไป ณ ที่ทำการชมรมฯ
      เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดจันทบุรี นำสมาชิกชมรมฯ ไปทัศนศึกษาเข้าชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ที่พระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร และเยี่ยมชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ มีสมาชิกเข้าร่วม ๔๘ คน
Page 1 of 1212345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved