เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดจันทบุรี นำคณะกรรมการชมรมฯ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อรายงานตัวและนำส่งเอกสารของมูลนิธิฯ พร้อมทั้งมอบหนังสือของมูลนิธิฯ และชี้แจงถึงกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิและชมรมฯ ผู้ว่าได้ให้พรปีใหม่และมอบของที่ระลึกให้กรรมการชมรมฯ ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ...

       เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้สมาชิก โดยสอนการทำอาหาร ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองท่าช้าง มีสมาชิกร่วม ๙๖ คน
        เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้สมาชิกโดยสอนการสบู่ ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองท่าช้าง มีสมาชิกร่วม ๙๕ คน
       เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดจันทบุรี จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ณ หอประชุมอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายอำเภอแก่งหางแมว นายปฏิญญา พานิชอัตรา เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกร่วม ๒๓๐ คน
         เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกชมรมฯ โดยสอนการทำน้ำยาล้างจาน ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองท่าช้าง มีสมาชิกร่วม ๘๕ คน
      เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญสติภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความอาลัยให้กับในหลวงรัชกาลที่ ๙ และถวายพระพรแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ที่วัดโค้งสนามเป้า เวลา ๑๘.๐๐ น. มีการมอบของที่ระลึกให้กับสมาชิกที่มาร่วมกิจกรรม มีสมาชิกเข้าร่วม ๑๖๐ คน
Page 1 of 1012345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved