เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดจันทบุรี นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมพิธีสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถวายความอาลัยให้กับในหลวงรัชกาลที่ ๙ และถวายพรแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดโค้งสนามเป้า อ.เมือง จ.จันทบุรี มีสมาชิกเข้าร่วม ๗๐ คน ...

      เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดจันทบุรี นำสมาชิกชมรมฯ ไปทัศนศึกษาเข้าชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ที่พระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร และเยี่ยมชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ มีสมาชิกเข้าร่วม ๔๘ คน
       เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ เพื่อประเมินผลการทำงานที่ผ่านมา และวางแผนที่จะทำกิจกรรมในเดือนต่อไป ณ ที่ทำการชมรมฯ
      เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญสติภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายความอาลัย ให้กับในหลวงรัชกาลที่ ๙ และถวายพระพรแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ที่วัดโค้งสนามเป้า มีการมอบของที่ระลึกให้กับสมาชิกที่มาร่วมกิจกรรมด้วย มีสมาชิกร่วมกิจกรรม ๑๔๐ คน
     เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดจันทบุรี นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านน้ำแดง ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
     เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดจันทบุรี นำคณะกรรมการชมรมฯ ร่วมดูงานและประเมินผลโครงการของผู้นำแห่งยุครุ่นที่ ๒ ที่อำเภอเขาคิชฌกูฎ และอำเภอท่าใหม่ พร้อมทั้งมอบหนังสือของมูลนิธิฯ
Page 1 of 1112345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved