เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี นำโดยนายภุขงค์ ชำนาญกิจ ประธานชมรมฯ พร้อมคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ ได้ร่วมกันนำอาหารอาหารเลี้ยงคนชรา ที่สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (โดยอุปถัมภ์หลวงพ่อลำใย) ต.ลาดหญ้า อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี และได้ร่วมกันพัฒนาโดยรอบๆ บริเวณสถานสงเคราะห์ร่วมกัน ได้รับความร่วมมือในครั้งเป็นอย่างดียิ่ง ...

    เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมฯ ๒ กิจกรรม คือ ทำความสะอาดวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุ ชุมชน เทศบาลเมืองฯ และร่วมพัฒนาโบราณสถานกำแพงเมือง เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดฯ มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมละ ๕๐ คน
    เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ ห้องประชุมกาญจนนิกา โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ มาเป็นประธานในพิธี นายภุชงค์ ชำนาญกิจ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน มีสมาชิกเข้าร่วม ๓๐๐ คน
     เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี นำโดย นายภุชงค์  ชำนาญกิจ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะกรรมการชมรมฯ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมคนฯ จำนวน ๑๘๐ คน เข้าชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า กรุงเทพฯ
        เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายภุชงค์ ชำนาญกิจ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ อำเภอเมือง อำเภอท่าม่วง อำเภอท่ามะกาและอำเภอศรีสวัสดิ์ จำนวน ๑๐๐ คน  ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติทำดีตามรอยพ่อ "สร้างฝายชะลอน้ำ" ณ บริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
          เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายภุชงค์ ชำนาญกิจ  ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี  ไปติดตามงานโครงการเลี้ยงเป็ดของ นายสมควร ฟักหอม ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน อำเภอศรีสวัสดิ์  และ ชมตลาดประชารัฐ ณ บ้านท่ากระดาน ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
Page 1 of 612345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved