เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี นำโดย นายภุชงค์ ชำนาญกิจ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ให้กับสมาชิกชมรมฯ อ.ทองผาภูมิ ในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ร.ต.สุจินต์ ศรีวิเชียร นายอำเภอทองผาภูมิ เป็นประธานในพิธี ...

        เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี นำโดยนายภุชงค์ ชำนาญกิจ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี กรรมการชมรม พร้อมสมาชิกชมรมฯ ประมาณร้อยคน ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ปีนี้ประชาชน จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ และภริยา ที่จวนผู้ว่าราชการ จังหวัด มีพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมงานจำนวนมาก
     เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๕ เมษายน ๒๕๖๑ จังหวัดกาญจนบุรี โดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดโครงการดูแลและรักษามรดกศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ มาเป็นประธานในพิธี กล่าวถวายพระพรสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานโครงการ ในกิจกรรมครั้งนี้ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี นำโดยนายภุชงค์  ชำนาญกิจ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี นำสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมพัฒนา บริเวณรอบกำแพงเมือง กำจัดวัชพืช  ทำความสะอาด ในครั้
    เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมฯ ๒ กิจกรรม คือ ทำความสะอาดวัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุ ชุมชน เทศบาลเมืองฯ และร่วมพัฒนาโบราณสถานกำแพงเมือง เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดฯ มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมละ ๕๐ คน
    เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ ห้องประชุมกาญจนนิกา โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ มาเป็นประธานในพิธี นายภุชงค์ ชำนาญกิจ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน มีสมาชิกเข้าร่วม ๓๐๐ คน
     เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี นำโดย นายภุชงค์  ชำนาญกิจ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะกรรมการชมรมฯ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมคนฯ จำนวน ๑๘๐ คน เข้าชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า กรุงเทพฯ
Page 1 of 612345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved