เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ณ หอประชุมโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมี  นางกาญจนา จานทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงอำเภอท่าม่วง กล่าวรายงาน และ นายสุวิทย์  มากแก้ว ปลัดอาวุโสอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกร่วมพิธีรับเสื้อสัญลักษณ์ จำนวน ๔๘๕ คน ...

         เมื่อวันที่ ๒๑  ตุลาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๗.๓๐ น. นายภุชงค์  ชำนาญกิจ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมสมาชิกชมรมฯ จำนวน 7  คน ร่วมพิธีถวายสักการะ  พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี โดยนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นประธาน
        เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายภุชงค์  ชำนาญกิจ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี  พร้อมสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๕ คน ร่วมประชุมกับกลุ่มลูกไม้ของพ่อ ณ ศาลาการเปรียญวัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมปิดทองหลังพระ จะจัดขี้นในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๑.๓๙ น.ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปลูกต้นโพธิ์ไว้ที่วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๐๖
       เมื่อวันที่ ๑๓ ตุถลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๕๐ คน ร่วมกับพสกนิกรชาวกาญจนบุรี ร่วมจุดเทียนถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ จุดเทียนในเวลา ๑๙.๓๙ น. ณ ถนนหลักเมืองกาญจนบุรี
         เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายภุชงค์ ชำนาญกิจ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยสมาชิกชมรม ๓๐ คน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร ณ ศาลาการเปรียญวัดไชยชุมพลชนะสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี พระเมธีปริยัติวิบูล รองเจ้าคณะอำเภอเมืองกาญจนบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี นายจิระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฝ่ายฆารวาส
         เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายภุชงค์ ชำนาญกิจ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมสมาชิกจำนวน ๑๕ คน ร่วมจิตอาสาตัดกิ่งต้นดาวเรืองที่เป็นเชื้อราและซ่อมแซมต้นที่ชำรุด  ณ ทุ่งดาวเรืองร่วมใจภักดิ์ ๔๕๐,๐๐๐ ต้น ณ เนินเขาทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
Page 1 of 512345»
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved