เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายภุชงค์ ชำนาญกิจ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ อำเภอเมือง อำเภอท่าม่วง อำเภอท่ามะกาและอำเภอศรีสวัสดิ์ จำนวน ๑๐๐ คน  ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติทำดีตามรอยพ่อ "สร้างฝายชะลอน้ำ" ณ บริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ...

       เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ณ หอประชุมโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมี  นางกาญจนา จานทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงอำเภอท่าม่วง กล่าวรายงาน และ นายสุวิทย์  มากแก้ว ปลัดอาวุโสอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกร่วมพิธีรับเสื้อสัญลักษณ์ จำนวน ๔๘๕ คน
       เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ณ อาคารเคียงธารา เขื่อนศรีนครินทร์ ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยนายสมศักดิ์ วังวิทยา ประธานชมรมคนรักในหลวงอำเภอศรีสวัสดิ์ กล่าวรายงาน และ นายนรินทร์  ทรงนิพิฐกุล นายอำเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีฯ มีสมาชิกร่วมพิธีรับเสื้อสัญลักษณ์ จำนวน ๓๐๑ คน
        เมื่อวันที่  ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.นายภุชงค์  ชำนาญกิจ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ จำนวน  ๕๐๐  คน ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จิตอาสาเฉพาะกิจและแจกโรงทาน ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร  ณ บริเวณสวนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑๙) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
          เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายภุชงค์  ชำนาญกิจ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี นำสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจำนวน ๓๐ คน ขนย้ายดาวเรืองจำนวน ๒๐,๐๐๐ ต้น จากทุ่งดาวเรืองร่วมใจภักดิ์  ณ เนินเขาทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  มาประดับบริเวณต้นไม้ของพ่อ (ต้นโพธิ์ที่รัชกาลที่ ๙ ทรงปลูกไว้เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๐๖) ณ วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
         เมื่อวันที่ ๒๓  ตุลาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๐๗.๓๐ น. นายภุชงค์  ชำนาญกิจ  ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมสมาชิกชมรมฯ จำนวน  ๓๐  คน  ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระปิยมหาราช"  ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายจิระเกียรติ  ภูมิสวัสดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน
Page 1 of 512345»
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved