เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายภุชงค์ ชำนาญกิจ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยสมาชิกจำนวน ๑๒ คน ร่วมจิตอาสาปลูกต้นดาวเรือง ในโครงการปลูกดาวเรืองถวายเป็นราชสักการะ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "ทุ่งดาวเรืองร่วมใจภักดิ์ ๔๕๐,๐๐๐ ต้น" ณ เนินเขาทอง หมู่ ๕ ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ...

          เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารศาลา ๖๐ พรรษามหาราช เทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๒๐ คน ร่วมพิธีทางศาสนา ๕ ศาสนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมี นายณรชัย  จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน
          เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ บริเวณด้านหน้าศาลา ๖๐ พรรษา มหาราช เทศบาลเมืองกาญจนบุรี สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๓๐ คน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน
     เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๔๕ น. ณ ศาลาการเปรียญวัดไชยชุมพลชนะสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๓๕ คน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันธรรมสวนะ และการแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ “สุจริตธรรมกถา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมี นายรณรงค์ จิตร์วิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี รักษาการ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน
         เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายภุชงค์ ชำนาญกิจ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๓ คน ร่วมบันทึกเทปเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกกฎาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต ๘ กาญจนบุรี
          เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. นายภุชงค์  ชำนาญกิจ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี นำสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจำนวน ๓๐ คน ร่วมทำดอกไม้จันทน์ จำนวน  ๓๐๐ ดอก โดยวิทยากรจากพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมบ้านลูกหว้า โรงแรมประสพสุข อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยสถานที่จัดเก็บดอกไม้จันทน์เขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
Page 1 of 41234»
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved