เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี นำโดยนายภุชงค์ ชำนาญกิจ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี กรรมการชมรม พร้อมสมาชิกชมรมฯ ประมาณร้อยคน ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ปีนี้ประชาชน จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ และภริยา ที่จวนผู้ว่าราชการ จังหวัด มีพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมงานจำนวนมาก ...

        เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายภุชงค์ ชำนาญกิจ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ อำเภอเมือง อำเภอท่าม่วง อำเภอท่ามะกาและอำเภอศรีสวัสดิ์ จำนวน ๑๐๐ คน  ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติทำดีตามรอยพ่อ "สร้างฝายชะลอน้ำ" ณ บริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
          เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายภุชงค์ ชำนาญกิจ  ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี  ไปติดตามงานโครงการเลี้ยงเป็ดของ นายสมควร ฟักหอม ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน อำเภอศรีสวัสดิ์  และ ชมตลาดประชารัฐ ณ บ้านท่ากระดาน ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
         เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี ที่เป็นสมาชิกจิตอาสาพิเศษ จำนวน ๓๐ คน ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์ ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
         เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายภุชงค์  ชำนาญกิจ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ จำนวน  ๗๕ คน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ  และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีนายจิระเกียรติ  ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน
      เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายภุชงค์ ชำนาญกิจ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๐๐ คน ดูงานชมนิทรรศการพระเมรุมาศ สถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
Page 1 of 612345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved