เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธราธพ ชาตรี ประธานชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๐ คน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดลานกีฬาชุมชน ตัดแต่งกิ่งไม้ในโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ ณ หมู่บ้านโสสุนคร ชุมชนชินเขต โดยชมรมฯ ทำกิจกรรมร่วมกับทหาร ปตอ.๑ พัน ๕ สำนักงานเขตหลักสี่ และชาวชุมชน ท่ามกลางสายฝน  ...

            เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมเขตหลักสี่ มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๒๔๐ คน
             เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธราธพ ชาตรี ประธานชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๓๐ คน ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เตรียมพร้อมสถานที่จัดพิธีวางดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดหลักสี่ พระอารามหลวง
           เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายธราธพ ชาตรี ประธานชมรมชมรมคนรักในหลวง กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ นำคณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๓๐ คน ร่วมพิธีปล่อยแถวจิตอาสาเฉพาะกิจ ด้านงานรักษาความปลอดภัย และงานจราจร โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ สวนลุมพินี
             เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายธราธพ ชาตรี ประธานชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๐๐ คน ร่วมพิธีทำบุญใส่บาตร พิธีถวายพระกฐินพระราชทาน พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๑ ปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมเลี้ยงภัตตาหารเพล พร้อมสนับสนุนอาหาร และเครื่องดื่มแจกสมาชิกและประชาชน ณ วัดหลักสี่ พระอารามหลวง
             เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายธราธพ ชาตรี ประธานชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๔๐ คน ร่วมพิธีรับเสื้อ ผ้าพันคอ หมวก ปลอกแขน และบัตรจิตอาสาเฉพาะกิจพระราชทาน เพื่อใช้สำหรับพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ สำนักงานเขตหลักสี่
Page 1 of 212»
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved