เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธราธพ ชาตรี ประธานชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ ห้องเปรมประชากร สำนักงานเขตหลักสี่ มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๓๐๐ คน ...

                เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธราธพ ชาตรี ประธานชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๐ คน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดลานกีฬาชุมชน ตัดแต่งกิ่งไม้ในโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ ณ หมู่บ้านโสสุนคร ชุมชนชินเขต โดยชมรมฯ ทำกิจกรรมร่วมกับทหาร ปตอ.๑ พัน ๕ สำนักงานเขตหลักสี่ และชาวชุมชน ท่ามกลางสายฝน 
             เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายธราธพ ชาตรี ประธานชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๔๕ คน ร่วมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ ลานพระราชวังดุสิต 
                เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายธราธพ ชาตรี ประธานชมรมคนรักในหลวง กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๒๐ คน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคม ทำความสะอาดลานกีฬาชุมชนในโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ ที่ชุมชนกองบัญชาการศึกษา
            เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายธราธพ ชาตรี ประธานชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๐ คน เข้าร่วมเป็นจิตอาสาในงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ จุดคัดกรอง และจุดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประจำทุกวัน
           เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายธราธพ ชาตรี ประธานชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๔๐ คน ร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสำนักพระราชวัง สนามเสือป่า             บรรยากาศภายในงานสวยงาม แบ่งโซนถ่ายภาพ เวทีการแสดง ร้านค้า และร้านอาหาร ฯลฯ อย่างเป็นสัดส่วน งานมีถึงวันที่ ๑๑ มี.ค.๖๑ แนะนำให้มาช่วงเย็นและอยู่ดูการแสดงช่วงค่ำ จะได้เห็นบรรยากาศทั้งกลางวันและกลางคืน โดยแต่ละจุดจะมีจิตอาสาคอยให้บริการช่วยถ่ายรูปให้
Page 1 of 3123»
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved