เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายสุติพงส์ ธนโกเศศ ประธานชชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๐๐ คน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ท้องสนามหลวง ...

             เมื่อวันที่ ๕  กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายสุติพงส์ ธนโกเศศ ประธานชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม รณรงค์พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ ชุมชนเฟื่องทอง ถนนราชบพิธ ถนนเฟื่องนคร  ตรอกบำบัด ถนนเจริญกรุง ถนนตีทอง ตรอกโพธิ์ ซอยราชบพิธ ๒ และ ๔  
             เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสุติพงส์ ธนโกเศศ ประธานชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม รณรงค์พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก (ต่อเนี่อง) ณ ชุมชนโบสถ์พราหมณ์  ถนนบำรุงเมือง ถนนมหรรนพณ์ ตรอกนาวา ตรอกนามชัย ซอยหลังโบสถ์พราหมณ์  ซอยข้าง ธ กรุงเทพ ถนนดินสอ 
             เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสุติพงส์ ธนโกเศศ ประธานชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ โรงเรียนวัดใหม่อมตรส เขตพระนคร มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๒๓๐ คน
              เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสุติพงศ์ ธนโกเศศ ประธานชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม รณรงค์พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก (ต่อเนี่อง) ณ ตรอกเสถียร ถนนแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนบุญศิริ ตรอกหลังศาลเจ้าพ่อเสือ ตรอกครุฑ ตรอกมาศ  ตรอกช่างทอง ตรอกสาเก หลังร้านสกายไฮ และตามชุมชนต่างๆ ในเขตพระนคร
              เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสุติพงส์ ธนโกเศศ ประธานชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ ชุมชนท่าเตียน ถนนมหาราช ท่าโรงโม่ ซอยท่าเตียน ซอยประตูนกยูง ซอยปานสุข และตามชุมชนต่างๆ ในเขตพระนคร 
Page 1 of 41234»
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved