เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายสุติพงส์ ธนโกเศศ ประธานชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ออกให้บริการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ สี่แยกคอกวัว ถนนตะนาว วัดมรรณพาราม ถนนดินสอ ชุมชนตรอกศิลป์ ตรอกตึกดิน ชุมชนวัดราชนัดดา ตามชุมชนต่างๆ ในเขตพระนคร ...

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายสุติพงศ์ ธนโกเศศ ประธานชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๔๘ คน เข้าร่วมชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ณ ลานพระราชวังดุสิต
            เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ ณ วัดบวรนิเวศวรมหาวิหาร เขตพระนคร 
           เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๐ คน ศึกษาดูงาน ณ เข้าศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ในเขต อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
           เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสุติพงศ์ ธนะโกเศศ ประธานชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดใหม่อมตรส มีพลโทผดุง นิเวศวรรณ เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๒๕๐ คน
           เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายสุติพงส์ ธนโกเศศ ประธานชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ ร่วมในพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้า และตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันครบรอบ ๑ ปี การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พิพิธบางลำพู 
Page 1 of 3123»
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved