เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑  นายสุติพงส์ ธนโกเศศ ประธานชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม รณรงค์พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ ถนนอุณากรรณ ถนนตีทอง ซอยสระสรง ซอยลงท่า ซอยหน้าวัง ถนนเจริญกรุง ถนนมหาชัย และตามชุมชนต่างๆ ในเขตพระนคร ...

              เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสุติพงส์ ธนโกเศศ ประธานชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ ชุมชนท่าเตียน ถนนมหาราช ท่าโรงโม่ ซอยท่าเตียน ซอยประตูนกยูง ซอยปานสุข และตามชุมชนต่างๆ ในเขตพระนคร 
               เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสุติพงส์ ธนโกเศศ ประธานชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือด ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ ชุมชนท่าวัง แฟลตนายทหารการคลัง กระทรวงกลาโหม ตรอกนคร ตรอกสนามพระ ตรอกมหาธาตุ ท่าเรือท่าช้าง ท่าเรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ตามชุมชนต่างๆ ในเขตพระนคร 
                เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสุติพงส์ ธนโกเศศ ประธานชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๒๕ คน ร่วมงานวางพวงมาลาถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันครบรอบเสด็จสวรรคต พร้อมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กทม.
              เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสุติพงส์ ธนโกเศศ ประธานชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๒๕ คน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ออกตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สาธิตวิธีการใช้งาน เพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัย และให้ความรู้แก่สมาชิกชมรมฯ และประชาชนในเขตพระนคร
             เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายสุติพงส์ ธนโกเศศ ประธานชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ ถนนตะนาว ถนนบำรุงเมิอง ชุมชนแพร่งภูธร ซอยแพร่งนรา ถนนบุญศิริ ตามชุมขนต่างๆ ในเขตพระนคร 
Page 1 of 41234»
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved