เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑  นายอรรถสิทธิ์ ไชยบุรินทร์ ประธานชมรมคนรักในหลวง กรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม จัดการอบรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ มีผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม เป็นประธาน มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๓๒๕ คน  ...

              เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ อาจารย์อรรถสิทธิ์ ไชยบุรินทร์ชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ การทำขนมไทย ตะโก้ ให้กับสมาชิกชมรมฯ กลุ่มแม่บ้าน ผู้สูงอายุ จำนวน ๒๐ คน 
             เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ อาจารย์อรรถสิทธิ์ ไชยบุรินทร์ ประธานชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน จิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประธยชน์เพื่อสังคม เทิดพระเกียรติ ร.๑๐ ทำความสะอาด "วัดสุวรรณประสิทธิ์" มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๕๐ คน
              เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ อาจารย์อรรถสิทธิ์ ไชยบุรินทร์ ประธานชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม นำสมาชิกชมรมฯ จัดกิจกรรมจัดเลี้ยงภัตตาหารเพล แด่สามเณร จำนวน ๑๕๐ รูป ณ วัดสุวรรณประสิทธิ์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ
           เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ อาจารย์อรรถสิทธิ์ ไชยบุรินทร์ ประธานชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ณ สำนักงานชมรมฯ โดยในกิจกรรม มีการทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ ๙ รูป สงน้ำพระพุทธรูปและพระสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ จำนวน ๔๐ คน              พร้อมมอบของขวัญ ร่วมรำวงย้อนยุค รับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งสมาชิกได้มาพบปะสังสรรค์ สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงวัย และประชาสัมพันธ์ชมรมฯ
เมื่อวันที่ 10 เมย 2561 นายอรรถสิทธิ์ ไชยบุรินทร์ ประธานชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานครเขตบึงกุ่ม พร้อมด้วย กรรมการและสมาชิก ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ ของสำนักงานเขตบึงกุ่ม
Page 1 of 212»
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved