เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม จัดกิจกรรมพบปะสมาชิก และร่วมประชุมวางแผนจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ๒๕ ก.ค. ๖๑ และกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ ก.ค. ๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบึงกุ่มชั้น ๗ มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๖๐ คน  ...

               เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อาจารย์อรรถสิทธิ์ ไชยบุรินทร์ ประธานชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม จัดกิจกรรมพบปะสมาชิกชมรมฯ ในชุมชนพื้นที่เขตบึงกุ่ม เพื่อบรรยายความรู้ด้านความสำคัญของพระมหากษัตริย์ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และวางกรอบกิจกรรมทำงานต่อยอดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล รัชการที่ ๑๐ ณ ลานเอนกประสงค์ชุมชนสามัคคีพัฒนาซอยนวมินทร์ ๒๖ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.
              เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ อาจารย์อรรถสิทธิ์ ไชยบุรินทร์ ประธานชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม  และอาจารย์สามนต์ สังข์ทอง วิทยาในโครงการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บรรยายให้ความรู้ กับสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๖๐ คน ณ สำนักงานหมู่บ้านเอื้ออาทรบึงกุ่ม แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 
              เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ อาจารย์อรรถสิทธิ์ ไชยบุรินทร์ชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ การทำขนมไทย ตะโก้ ให้กับสมาชิกชมรมฯ กลุ่มแม่บ้าน ผู้สูงอายุ จำนวน ๒๐ คน 
             เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ อาจารย์อรรถสิทธิ์ ไชยบุรินทร์ ประธานชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน จิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประธยชน์เพื่อสังคม เทิดพระเกียรติ ร.๑๐ ทำความสะอาด "วัดสุวรรณประสิทธิ์" มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๕๐ คน
              เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ อาจารย์อรรถสิทธิ์ ไชยบุรินทร์ ประธานชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตบึงกุ่ม นำสมาชิกชมรมฯ จัดกิจกรรมจัดเลี้ยงภัตตาหารเพล แด่สามเณร จำนวน ๑๕๐ รูป ณ วัดสุวรรณประสิทธิ์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ
Page 1 of 212»
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved