เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสุวดี รุ่งเรืองศรี ประธานชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๐๐ คน ร่วมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ พระลานพระที่นั่งพระราชวังดุสิต ...

           เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุวดี รุ่งเรืองศรี ประธานชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๘๐ คน ร่วมกับสำนักงานเขตบางกะปิ จัดกิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียน และลานวัดศรีบุญเรือง แขวงหัวหมากเขตบางกะปิ มีนางชมจิตร พงษ์เสมา ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ เป็นประธาน
          เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางสุวดี รุ่งเรืองศรี ประธานชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมทำบุญเลี้ยงพระตักบาตร อาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพ่อแห่งชาติ วันชาติ ณ ชุมชนหมู่บ้านกิตตินิเวศ
            เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุวดี รุ่งเรืองศรีประธานชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๐๐ คน ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมกับข้าราชการเขต ตำรวจ ทหาร ผู้บริหาร โรงเรียน มีนายชมจิตร พงษ์เสมา ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ เป็นประธาน ซึ่งร่วมกันปลูกต้นไม้ เก็บขยะ เทน้ำชีวภาพ รอบๆ มัสยิด และโรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย
           เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางสุวดี รุ่งเรืองศรี ประธานชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ สวนกีฬาพัฒน์ และถนนศรีบูรพา
           เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตบางกะปิ นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๘๐ คน เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี และอุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน
Page 1 of 512345»
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved