วันที่  ๑๘  มีนาคม ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐ น นายไมตรี  บุญยัง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกระบี่ เดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้นำแห่งยุค รุ่นที่ ๑/๒๕๖๑ นายพิสิฐชัย  กาญจนามัย เลขที่ ๒๔๙ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง   จังหวัดกระบี่  ให้การต้อนรับ...

             เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายไมตรี บุญยัง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเพื่อเป็นแปลงขยายพันธุ์ โดยมีนางระเบียบรัคน์ มณีมัย ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๑ นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน ร่วมกับครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านควนม่วง จำนวน ๔๕ คน ปลูกหญ้าแฝกเพื่อเป็นแปลงขยายพันธุ์ พื้นที่ ๕ ไร่ ที่ดินแปลงของ นางระเบียบรัตน์ มณีมัย เลขที่ ๕ บ้านทับพรุ ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่
          เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายไมตรี บุญยัง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกระบี่ นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ บริเวณถนนมหาราช หน้าวัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง อ.เมืองกระบี่ มี พ.ต.ท. ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี
            เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายไมตรี บุญยัง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกระบี่ นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๔๕ คน เข้าชมพระเมรุมาศ ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร พร้อมเข้าศึกษาดูงานอนุสรณ์สถานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี และโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
            เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายไมตรี บุญยัง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกระบี่  จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ณ ห้องประชุมกิ่งจัน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เพื่อหารือการจัดกิจกรรมนำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๔๕ คน ไปทัศนศึกษา ดูงาน ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
            เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไมตรี บุญยัง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกระบี่ จัดการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ ห้องประชุมกิ่งจัน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มีพ.ต.ท. ม.ล. กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๖๐๐ คน
Page 1 of 1012345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved