เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกระบี่ ร่วมต้อนรับ พล.ต.กัลย์สรรค์ ผู้เชิญสิ่งของพระราชทาน และคณะผู้เชิญสิ่งของพระราชทาน พระราชทานให้นายจิตร ชนะกุล บ้านเลขที่ ๕๔ หมู่ ๓ ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่  ...

             เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกระบี่ ต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิบุคคลพอเพียง พลตรี  ดร.ก้องพิทักษ์  วงศ์ดีธนรักษ์  เลขาธิการมูลนิธิบุคคลพอเพียง พลตรี ยงยุทธ์  ชมภูนุช ผู้จัดการภาคใต้ และคณะ ที่ออกเดินทางมาตรวจเยี่ยม  ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๑ นายพิสิฐชัย กาญนามัย บ้านเลขที่  ๒๔๙  หมู่ ๗  ตำบลไสไทย  อำเภอเมืองกระบี่  
          เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายไมตรี  บุญยัง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกระบี่ นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๔๐ คน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง จังหวัดกระบี่ โดยมีนายพินิจ  บุญเลิศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน           เวลา  ๐๙.๐๐ น. นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๓๐ คน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  โดยมีนายพินิจ  บุญเลิศ 
            เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายไมตรี บุญยัง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกระบี่ นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมปล่อยสัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ตัว ณ ท่าน้ำลานพระอาทิตย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด กระบี่ โดยมีนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี 
           เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไมตรี บุญยัง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกระบี่ นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๓๒๐ คน ร่วมพระราชพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖๕ พรรษา ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และร่วมกิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ ตัว ณ ท่าน้ำลานพระอาทิตย์ องค์การบริหารส่วน จังหวัดกระบี่ โดยมีนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน
            เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายไมตรี บุญยัง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกระบี่ นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๙๐ คน ร่วมพิธีทำบุญใส่บาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖๕ พรรษา ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง จังหวัดกระบี่ โดยมีนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี
Page 1 of 812345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved