เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายไมตรี บุญยัง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกระบี่ จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีกรรมการร่วมประชุม จำนวน ๑๕ คน ณ เรือนไมตรี ๑๘๘ หมู่ที่ ๑๑ (หมู่บ้านทิวเขา) ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่  ...

            เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายไมตรี บุญยัง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกระบี่ นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณชุมชนบ้านคลองหวายเล็ก ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หมู่ที่ ๖ ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง  จ.กระบี่
            เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายไมตรี บุญยัง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกระบี่ จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ณ เรือนไมตรี เลขที่ ๑๘๘ หมู่ที่ ๑๑  ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๓ คน เพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์และกล่าวปฏิญาณตน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 
             เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไมตรี  บุญยัง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกระบี่ นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ วัดกระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ 
             เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไมตรี  บุญยัง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกระบี่ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ โรงเรียนบ้านลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่  มีนายประภาส  ขุนพิทักษ์ นายอำเภอลำทับ เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๓๐๐ คน 
            เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกระบี่ นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๗๐ คน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม สร้างฝายมีชีวิต ปลายคลองเสม็ดจวน (ช่องพอ) หมู่ที่ ๖ ต.ดินแดง อ.ลำทับ จ.กระบี่ มีนายประภาส ขุนพิทักษ์ นายอำเภอลำทับ เป็นประธาน
Page 1 of 1212345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved