เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไมตรี  บุญยัง  ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกระบี่ นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๑๐ คน ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม  ตักทรายบรรจุกระสอบ จำนวน ๗๐๐ กระสอบ ถมซ่อมฝ่ายมีชีวิต คลองอ่าวลึก หมู่ที่ ๒  ต.อ่าวลึกเหนือ  อ.อ่าวลึก จ.กระบี่   ...

               เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายไมตรี  บุญยัง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกระบี่ นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๗๐ คน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม  ตักทรายบรรจุกระสอบ ถมซ่อมฝายมีชีวิต คลองอ่าวลึก หมู่ ๒ ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
            เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายไมตรี  บุญยัง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกระบี่ จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์และกล่าวปฏิญาณตน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม เดือนเมษายน ๒๕๖๑ มีกรรมการร่วมประชุมจำนวน ๑๔ คน  ณ ๑๘๘  หมู่ ๑๑  ต.กระบี่น้อย  อ.เมืองกระบี่
             เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายไมตรี  บุญยัง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกระบี่ ออกเยี่ยมสมาชิกชมรมฯ นายไสว พวงมาลา เกษตรกรเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชผัก ใช้ตะกอนจากบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม (ขี้เค๊ก) ใส่บำรุงดิน เลี้ยงปลา  เลี้ยงไก่ บ้านเลขที่ ๔๕๑ หมู่ที่ ๓ บ้านช้างตาย ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
  วันที่  ๑๘  มีนาคม ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐ น นายไมตรี  บุญยัง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกระบี่ เดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้นำแห่งยุค รุ่นที่ ๑/๒๕๖๑ นายพิสิฐชัย  กาญจนามัย เลขที่ ๒๔๙ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง   จังหวัดกระบี่  ให้การต้อนรับ
              เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายไมตรี บุญยัง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกระบี่ จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ณ เรือนไมตรี ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ เพื่อเตรียมความพร้อมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม และพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
Page 1 of 1112345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved