เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายไมตรี บุญยัง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเพื่อเป็นแปลงขยายพันธุ์ โดยมีนางระเบียบรัคน์ มณีมัย ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๑ นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน ร่วมกับครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านควนม่วง จำนวน ๔๕ คน ปลูกหญ้าแฝกเพื่อเป็นแปลงขยายพันธุ์ พื้นที่ ๕ ไร่ ที่ดินแปลงของ นางระเบียบรัตน์ มณีมัย เลขที่ ๕ บ้านทับพรุ ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ ...

             เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายไมตรี บุญยัง ประธานชมคนรักในหลวงจังหวัดกระบี่ นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองกระบี่ มี พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี
            เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายไมตรี บุญยัง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกระบี่ จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ณ บ้านเลขที่ ๑๘๘ ม.๑๑ (หมู่บ้านทิวเขา) ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ มีคณะกรรมการร่วมประชุม จำนวน ๑๒ คน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๐ จำนวน ๖๐๐ คน วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมกิ่งจัน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
             เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายไมตรี บุญยัง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรม “บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม” เพื่อขยายพื้นที่การปลูกป่าชุมชนที่ยั่งยืนต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว (วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐) ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกษตรอินทรีย์ (เทพพนมฟาร์ม) ม. ๑๐ บ้านเทพพนม ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๗๐ คน
            เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายไมตรี บุญยัง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกระบี่ นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรม “วันเก็บเกี่ยวข้าวไร่ เทิดไท้องค์ราชันย์” ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ ๕ บ้านทับพรุ ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ และมอบทุนสนับสนุนทุนเสริมสร้างศักยภาพผู้นำในการขยายผลสร้างชุมชนพอเพียง ระยะที่ ๒ ให้นางระเบียบรัตน์ มณีมัย ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๑ เพื่อขยายผลเสริมสร้างศักยภาพต่อไป
            เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกระบี่ ร่วมต้อนรับ พล.ต.กัลย์สรรค์ ผู้เชิญสิ่งของพระราชทาน และคณะผู้เชิญสิ่งของพระราชทาน พระราชทานให้นายจิตร ชนะกุล บ้านเลขที่ ๕๔ หมู่ ๓ ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 
Page 1 of 912345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved