เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายไมตรี บุญยัง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกระบี่ ร่วมกิจกรรมปลูกข้าวไร่ เทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หมู่ที่ ๕ บ้านทับพรุ ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ โดยมีนายอรุณ สิงห์อินทร์ นายอำเภอเขาพนม เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐ คน  ...

               เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายไมตรี บุญยัง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกระบี่ จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีกรรมการร่วมประชุม จำนวน ๑๕ คน ณ เรือนไมตรี ๑๘๘ หมู่ที่ ๑๑ (หมู่บ้านทิวเขา) ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่  
           เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไมตรี บุญยัง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรม “ปลูกป่าที่ยั่งยืน” ตามโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ปลูกกล้าไม้ยางนา ๕๐ ต้น ไม้หลุมพอ ๕๐ ต้น ไม้ตะเคียนทอง ๘๕๐ ต้น และพันธุ์ไม้อื่นๆ ๔๓๐ ต้น รวมกล้าไม้ปลูกครั้งนี้ จำนวน ๑,๓๘๐ ต้น ในพื้นที่ ๓๐ ไร่ ณ สวนภูมิรักษ์ วัดกระบี่น้อย ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ มีพระราชสุทธิวิมล เจ้าคณะจังหวัดกระบี่ เจ้าอาวาสวัดกระบี่น้อย ให้โอวาทในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๙๐ คน
               เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไมตรี  บุญยัง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกระบี่ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การส่วนบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โดยมีว่าที ร.ต.อภินันท์  เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๓๕๐  คน และมีการบรรยายเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บรรยายโดยดร.อภิชาติ ดำดี 
                เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายไมตรี บุญยัง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกระบี่ จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ณ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่  เพื่อเตรียมความพร้อม จัดบุคลากร ดำเนินการพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์และกล่าวปฏิญาณตน ในวันที่ ๒๐  มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๕ คน  
            เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกระบี่ อำเภอเขาพนม นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน ร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๑ ณ บริเวณพื้นที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ อำเภอเขาพนม มีนายอรุณ สิงห์อินทร์  นายอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี
Page 1 of 1212345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved