เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตน ของสมาชิกชมรมฯ ณ โรงเรียนสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ มีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอำเภอสันกำแพง ประธานในพิธี              ชมวีดีทัศน์เทิดพระเกียรติ แนะนำมูลนิธิบุคคลพอเพียง และชมรมคนรักในหลวง และบรรยายพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร และบรมวงศานุวงศ์ จากประสบการณ์ในการทำงานถวายงานในมูลนิธิโครงการหลวง และโครงการพระราชดำริ โดย รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช ประธานชมรมฯ บรรยาย “การปลูกผักสวนครัวแบบพอเพียง” โดยนายจาตุรงค์ พวงมณี นักวิชาการเกษตร (เชี่ยวชาญ) ...

           เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 
         เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมปลูก/วางต้นดาวเรือง เพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณสนามด้านหน้า คณะเกษตรศาสตร์ มีศ.ดร.ไพโรจน์ วิริยะจารี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี             ซึ่งทางชมรมฯ ได้นำ น้ำดื่ม และขนมจีน อาหารว่าง ไปบริการผู้มาร่วมงาน โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ของคณะเกษตรศาสตร์ และของ มช. รวมทั้งบุคคลากร ภายนอกมาร่วมงานจำนวนมาก โดยการวาง ต้นดาวเรือง เป็นข้อความ "ธ สถิตย์ในดวงใจ คณะเกษตรศาสตร์ มช " อย่างสวยงาม 
              เมื่อวันชที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. รศ. ธีระ วิสิทธิ์พานิช ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมงาน “ลูกช้างร่วมใจถวายอาลัยองค์ภูมิพล” โดยในวันนี้ทาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีจุดเทียนถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ลูกช้างร่วมใจถวายอาลัยองค์ภูมิพล” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธาน
             เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญธารณะประโยชน์เพื่อสังคม ทำความสะอาดขัดล้าง ลานวัดพระธาตุดอยสุเทพ รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่งป้าจุก สมาชิกชมรมฯ นำน้ำเต้าหู้ และปาท่องโก๋ ๕๐๐ ถ้วย ไปเลี้ยงสนับสนุน กลุ่มจิตอาสา  
               เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ รองศาสตราจารย์ ธีระ วิสิทธิ์พานิช ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า "โครงการผู้นำแห่งยุค ภาคเหนือ รุ่นที่ ๑" กับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของนายทิกกร สุวรรณชิน ที่รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้นำแห่งยุคฯ ภาคเหนือ รุ่นที่ ๑ พาเยี่ยมชมโครงการฯ โดยในมีพล.ต.ดร.ก้องพิทักษ์ วงศ์ดีธนรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิบุคคลพอเพียง พร้อมด้วย พ.อ.หญิง หรรษา ประสพโชค ผู้จัดการภาค ๓ และคณะ เข้าร่วมติดตามในครั้งนี้
Page 1 of 1112345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved