เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสร้างผู้นำชุมชนพอเพียง ณ วัดหนองบัวเธียรศิริ บ้านหนองบัว ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.ชียงใหม่ มีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๕ คน ...

           เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมสัมมนา ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างกรรมการกลางชมรมฯ กับผู้ประสานงานประจำอำเภอต่างๆ และผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืนรุ่น ๑ และรุ่น ๒ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ อ.กัลยานิวัฒนา โดยมี พล.ต.ดร.ก้องพิทักษ์ วงศ์ดีธนรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิบุคคลพอเพียง  และคณะศ.ดร.พงษ์ศักดิ๋ อังกสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์โครงการหลวงวัดจันทร ที่ปรึกษาชมรมฯ ร่วมประชุม
          เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ รศ. ธีระ วิสิทธิ์พานิช ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)           เริ่มต้นด้วยการแสดงบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ จากวงดนตรี Sound Post Chamber Orchestra ต่อด้วยการแสดงอื่อกะโลง (ขับโคลงล้านนาโบราณ) น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ โดยชมรมพื้นบ้านล้านนา สโมสรนักศึกษา มหาวิท
           เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" ณ ข่วงประตูท่าแพ เชียงใหม่ มีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พล.ท.วิจักษณ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาค ๓ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน "ความสุขจาก พ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" หลังจากเสร็จพิธีเปิด นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการฯ ได้ปล่อยแถว จิตอาสา และประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ ทำความสะอาดรอบคูเมือง จ.เชียงใหม่
          เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตน ของสมาชิกชมรมฯ ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มีนายประวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี            รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช ประธานชมรมฯ บรรยายพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ ๙ รัชกาลที่ ๑๐ และบรมวงศานุวงศ์ จากประสบการณ์ในการทำงานถวายงานในมูลนิธิโครงการหลวง และโครงการพระราชดำริ นายกมล เขื่อนจินดาวงค์ ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๒ บรรยาย “การสานต่อง
             เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๘.๐๐น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรม "ลงแขกเกี่ยวข้าว" ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา กิจกรรม "ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ" 
Page 1 of 1212345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved