เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๔๕ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ มีนางสาวภัทราพร ลายจุด นายอำเภอสันป่ำตอง เป็นประธานในพิธี               มีรองศาสตราจารย์ธีระ วิสิทธิ์พานิช ประธานชมรมฯ บรรยายพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร และบรมศานุวงศ์ จากประสบการณ์ในชีวิตการทำงานถวายงานในมูลนิธิโครงการหลวง โครงการตามพระราชดำริ และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง               การบรรยายเรื่อง “การเกษตรแบบผสมผสานของคนบ้านนอก...

          เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวคำปฏิญาณตน ของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพร้าว อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ มีนายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว เป็นประธาน มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๒๕๐ คน              ในโอกาสนี้ ประธานชมรมฯ ได้มอบหนังสือ รวมภาพพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ที่ ๙ หนึ่งเดียวในโลก ให้กับ นายอำเภอพร้าว และผู้อำนวยการโรงเรียนพร้าวบูรพา อ.ประทิน ตั้งใจ เพื่อแจกจ่ายให้ หัวหน้าส่วนราชการ และเข้าห้องสมุด โรงเรียนจำนวนหนึ่ง
             เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ขุดลอกคลองแม่ข่า มีพล.อ.อ.สถิตย์พงศ์ สุขวิมล ราชเลขา ในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นประธาน ในพิธีเปิด ณ โรงเรียนโพลี่เทคนิคเชียงใหม่ ข้างโรงพยาบาลลานนา              กิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นเวลา ๗ วัน ต่อเนื่อง ๒๑-๒๗ มี.ค. ทำตลอดแนวคลองแม่ข่า มีจิตอาสา และ บุคคลากร จากส่วนงานต่างๆ มาร่วมงานอย่างคับคั่ง เสร็จกิจกรรมนี้ คลองแม่ข่า น่าจะมี สภาพแวดล้อม และความสวยงามดีขึ้นมาก
               เมื่อวันที่ ๓ และ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ นำสมาชิกชมรมฯ และจิตอาสา จำนวน ๕๐ คน ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ทาสีปรับปรุงอาคารเรียน จัดสวนหย่อม และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียนให้สวยงาม ณ โรงเรียนบ้านปางเกียะ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
            เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่  นำสมาชิกชมรมฯ ออกเยี่ยม พร้อมมอบยารักษาโรค แปรงสีฟันยาสีฟัน ไอศกรีม รองเท้าฟองน้ำ และหนังสือ หนึ่งเดียวในโลก หนังสือรวมพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ ๙ แก่ทหารประจำฐาน จุดตรวจชายแดน บ้านนอแล ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง เพื่อเป็นการ บำรุงขวัญให้กำลังใจ แก่ทหารหาญ ของชาติ ที่เสียสละ อยู่เฝ้า ป้องกันรักษา ชายแดน พร้อมกับเยี่ยมชมฐาน 
             เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจรักษา และให้ความรู้ด้านสุขอนามัย แจกยารักษาโรค แปรงสีฟันยาสีฟัน รองเท้า ฟองน้ำ ปืนฉีดน้ำและของเล่น                 ตรวจรักษา เหา ให้บริการตัดผม และเลี้ยง ขนม อาหารกลางวัน ไอศกรีม แก่ นักเรียน และชาวบ้าน ณ โรงเรียนบ้านขอบด้ง ต.แม่งอน อ.ฝาง จำนวน ๓๐๐ คน ซึ่งเป็น ชนเผ่าดาราอั้ง (ปะหล่อง ) พร้อม มอบอุปกรณ์ การเรียนการสอน และหนังสือ จำนวนหนึ่ง ให้ กับทางโรงเรียน โดยนายสุนทร เกษเกษี ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านขอบด้ง เ
Page 1 of 1312345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved