เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญธารณะประโยชน์เพื่อสังคม ทำความสะอาดขัดล้าง ลานวัดพระธาตุดอยสุเทพ รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่งป้าจุก สมาชิกชมรมฯ นำน้ำเต้าหู้ และปาท่องโก๋ ๕๐๐ ถ้วย ไปเลี้ยงสนับสนุน กลุ่มจิตอาสา  ...

         เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรม "ชาวเชียงใหม่ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ ถวายพ่อ" " ชาวเชียงใหม่ร่วมใจประกิษฐ์ดอกดารารัตน์ถวายพ่อ" กิจกรรมแห่งความจงรักภักดีและความอาลัยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี            โดยชาวเชียงใหม่ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดอกดารารัตน์ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ ดอกเพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์
          เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ประสานงานประจำอำเภอแม่อาย นำโดยนายสุวิชญา ชินธนชูกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๐ จัดพิธีมอบเสื้อชมรมคนรักในหลวง (เสื้อขาว) พร้อมจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ อาทิ พญาเสือโคร่ง และหญ้าแฝก เป็นต้น
         เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่แจ่ม จัดพิธีมอบเสื้อชมรมคนรักในหลวง (เสื้อขาว) พร้อมร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสสำคัญ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๕ พรรษา และกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ อำเภอแม่แจ่ม 
           เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. รศ. ธีระ วิสิทธิ์พานิช ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรม "ปั่นไปปลูก" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีนายปวิน ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ปล่อยขบวนจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนม์พรรษา           โดยใช้ถนนเส้นเลียบคันคลองชลประทาน ระยะทาง ๑๕ กม. จากศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนม์พรรษาไปยังอุทยานห
          เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเสื้อชมรมคนรักในหลวง (เสื้อขาว) พร้อมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลังจากเสร็จพิธีมอบเสื้อ สมาชิกชมรมฯ ได้ร่วมกันจัดทำดอกดารารัตน์ ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.๙            ช่วงเย็นเวลา ๑๘.๓๐ น. ร่วมสวดมนต์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Page 1 of 1012345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved