เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ นายกนก วิศวะกุล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงราย นำคณะกรรมการชมรมฯ เข้าพบนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อนำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อฝากเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน ๕,๙๙๙ ดอก ณ ห้องรับรองฯ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ...

               เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายกนก  วิศวะกุล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงราย จัดพิธีมอบเสื้อชมรมคนรักในหลวง (เสื้อขาว) จำนวน ๓๐๐ ตัว ให้กับสมาชิกชมรมฯ จาก ๙ อำเภอ ณ หอประชุมพระพุทธะชินวงศ์ วัดพระแก้ว อำเภอเมืองเชียงราย พร้อม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
             เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายออินปั๋น ช้างหิน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงราย อำเภอพาน จัดกิจกรรมอบรมวิชาชีพ "การทำแคบหมู " มีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐ คน โดยมีคุณแม่บุญยวง ศรีวงศ์วรรณ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ศูนย์สุขภาพวะชุมชนอำเภอพาน บ้านร้องหลอด ตำบลเมืองพาน อำเภอพานจังหวัดเชียงราย
              เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงราย อำเภอดอยหลวง จัดอบรมอาชีพ การทำแคบหมู มีคุณแม่ขันแก้ว วงค์วิริยะ และคุณแม่พิมพ์ อินต๊ะไผ่ เป็นวิทยากร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยหลวง อำเภอดอยหลง จังหวัดเชียงราย มีเข้าร่วมอบรมจำนวน ๔๐ คน 
           เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายกนก วิศวะกุล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงราย และนายศุภชัย ทูลกิจใจ รองประธานชมรมฯ ร่วมบรรยายความเป็นมาของสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ให้นักศึกษา กศน.อำเภอสาย จำนวน ๑๕๐ คน  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
              เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงราย รับเชิญให้บรรยายเรื่อง "ความเป็นมาของสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ให้นักศึกษา กศน. จำนวน ๔๐ คน ณ เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย
Page 1 of 1112345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved