เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงราย จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย มีนายสุรพงษ์ ละฟู่ ปลัดอาวุโสอำเภอขุนตาล เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๒๐๐ คน ...

              เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายกนก วิศวะกุล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังวัดเชียงราย จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตน ของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีท่านวันดี ราชชมพู นายอำเภอแม่จัน เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๑๗๐ คน
            เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงราย ร่วมนำเถ้าดอกไม้จันทน์ไปลอยในแม่น้ำโขง โดยเคลื่อนขบวนออกจากหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน ลงเรือกาสะลองคำ ๑ เรือกาสะลองคำ ๒ และเรือแม่โขงเดลต้า ไปลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ แม่น้ำโขงบริเวณสามเหลี่ยมทองคำถือเป็นจุดแรกที่แม่น้ำโขงไหลถึงประเทศไทย จนกลายเป็นพรมแดนระหว่าง ๓ ประเทศจึงเรียกชื่อว่าสามเหลี่ยมทองคำ จากนั้นจะไหลเป็นพรมแดนไทย-สปป.ลาว ไปจนถึงสุดเขตจังหวัดและไหลกลับสู่ประเทศไทยที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยศาล ทหาร ตำรวจ นายอำ
           เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงราย นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๖๒๔ คน ที่สมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ เขตอำเภอเมือง เข้ารับของพระราชทานสิ่งของ ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย             และเวลา ๑๖.๐๐ น. ร่วมซ้อมพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีฝึกซ้อม  ณ ลานราชพิธีสนามบินเก่าจังหวัดเชียงราย  
            เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายกนก วิศวะกุล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงราย นำคณะกรรมการ และประธานอำเภอต่างๆ ร่วมพิธีตักบาตร เจริญพระพุทธมนต์ และจัดพิธีถวายเป็นพระราชกุศล ครบ ๑ ปี การสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย ทุกหมู่เหล่า มีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ณ ศาลากลางหลังแรก
           เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายกนก วิศวะกุล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงราย นำสมาชิกชมรมฯ อำเภอพญาเม็งราย นำสมาชิกจำนวน ๕๖ คน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม โดยการพัฒนาฌาปนสถาน เพื่อจัดเตรียมสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ ฌาปนสถานบ้านสันสะลีก ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
Page 1 of 1212345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved