เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จัดการอบรมวิชาชีพ การทำไม้กวาดดอกหญ้า ให้กับสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๒๒ คน ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านโล๊ะป่าห้า ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย ...

             เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายกนก วิศวะกุล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ตกแต่งภูมิทัศน์ ถนนเส้นทางเข้าน้ำตกโป่งพระบาท (ระยะทาง ๓ กม.) ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๕๐ คน
             เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ นายกนก วิศวะกุล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงราย นำสมาชิกชมรมฯ อำเภอพาน จำนวน ๕๐ คน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ณ วัดร้องหลอด ตำบลเมืองผ่าน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
           เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงราย จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย มีนายสุรพงษ์ ละฟู่ ปลัดอาวุโสอำเภอขุนตาล เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๒๐๐ คน
          เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงราย จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านปางลาว ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีนายพัฒนพงษ์ โพธิเกศ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่ เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๑๐๐ คน
           เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงราย จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ ศูนย์สุขภาวะชุมชนอำเภอพาน บ้านร้องหลอด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีนางภัทราวดี ปัญญาบุญ เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๓๓๐ คน
Page 1 of 1212345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved