เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงราย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ หัวหน้าฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผน แบ่งงานความรับผิดชอบ เพื่อเตรียมจัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้เทิดพระเกีบรติฯ จำนวน ๖๐๐ ต้น ในวันที่ ๑๙ มิถุนายนศกนี้ ...

              เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จัดการอบรมวิชาชีพ การทำไม้กวาดดอกหญ้า ให้กับสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๒๒ คน ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านโล๊ะป่าห้า ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย
เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ นายวิชาญ ยืนยงค์ ประธานชมรมคนรักในหลวงอำเภอแม่สาย นำคณะกรรมการและสมาชิกจำนวน ๕๕ คน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ตัดหญ้ากำจัดวัชพืช และทำความสะอาดถนนทางเชื่อมระหว่างบ้านเอื้ออาทร โครงการ ๑ และ ๒ อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย   เมื่อเสร็จภารกิจได้ร่วมรับประทานอาหารกันด้วยความสมัครสมานสามัคคี
               เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงราย จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวคำปฏิญาณตน ของสมาชิกชมรมฯ ณ อำเภอเวียงป่าเป้า มีนางสาววราภรณ์ วงน้ำนอง ปลัดอำเภอเวียงป่าเป้า เป็นประธาน มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๑๕๐ คน
            เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ นายวิเชียร  สุฉายา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงราย  อำเภอแม่จัน นำคณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๖๓ คน เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ วัดกาสา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  
               เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงราย อำเภอพญาเม็งราย นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๒๐ คน ร่วมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ ลานพระราชวังดุสิต
Page 1 of 1312345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved