เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงราย นำสมาชิกชมรมฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จำนวน ๓๐๐ คน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน ๑๐ ไร่ โดยมีพลตรีบัญชา ดุริยพันธ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๗ เป็นประธาน ณ วัดป่าดอยอินทรีย์ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย ...

             เมื่อวัน ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงราย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เทิดพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ บริเวณสองข้างทาง ถนนสู่บ้านเทอดไท ระยะทาง ๒ กม. ณ บ้านจะคำน้อย ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๒๗ คน มีนายหิรัญกิจ นุ่มประไพ ปลัดอำเภอแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานในพิธี               ในการนี้มีสมาชิกจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียว เช่นสมาชิกจิตอาสาฯ ข้าราชการทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่พิทักษ์ไฟป่า จากกรมอุทยานแห่งชาติ 
              เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงราย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ หัวหน้าฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผน แบ่งงานความรับผิดชอบ เพื่อเตรียมจัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้เทิดพระเกีบรติฯ จำนวน ๖๐๐ ต้น ในวันที่ ๑๙ มิถุนายนศกนี้
             เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงราย นำสมาชิกชมรมฯ สมาชิกจิตอาสา และชาวบ้านสันโค้ง ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ร่วมพัฒนาชุมชน ขุดลอกคูน้ำ, ตัดหญ้า ริมถนน และปรับทัศนียภาพสองข้างทาง ของหมู่บ้าน 
               เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงราย จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย มีนายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอป่าแดด เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๑๕๐ คน                นายศุภชัย ทูลกิจใจ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องความสัมพันธ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย นายบุญมี พวงมาลา นักวิชาการชำนาญการ เกษตรอำเภอป่าแดด เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์ ให้คำแนะนำการบริโภคข้าวเป็นยา จากตัวแทนบริษัทข้าว ollove 
            เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงราย อำเภอดอยหลวง นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๗ คน  ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ วัดปงสนุก ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
Page 1 of 1312345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved