เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรือตรี บรรเจิด ไชยรักษ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง นำสมาชิกชมรมฯ และกลุ่มเยาวชนของชมรมฯ จำนวน ๑๕๐ คน ร่วมโครงการจิตอาสา ปลูกป่า รักษ์น้ำ รักแผ่นดิน เทิดพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ครบรอบ ๗๕ พรรษา ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง มีนางบุญเรือน ก้อนทองดี นายกเทศมนตรีตำบลโพสะ เป็นประธานในพิธี ...

            เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม และร่วมโครงการ วันสิ่งแวดล้อมโลก ณ บริเวณตลาดทรัพย์ทวี เทศบาลเมืองอ่างทอง มีนายวีร์รวุทธิ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี ร่วมแสดงนิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมโลก จากนั้นสมาชิกชมรมฯ ได้ร่วมเดินรณรงค์ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ไปยังบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด กิจกรรมวันนี้ของชมรมฯ เสร็จสิ้นด้วยการทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ บริเวณลานพระบรมราชานุสรณ์ ร.๕
                เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐. น. จิตอาสาชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง ช่วยปฏิบัติงานมอบถุงพระราชทานแก่ผู้ประสบวาตภัย ในเขตจังหวัดอ่างทอง ณ อาคารสำนึกรักบ้านเกิด อบจ.อ่างทอง
            เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล อ.เมืองอ่างทอง มีนายสมชาย รัตนประสาทพร ประธานสภาเทศบาลอ่างทอง ประธานคณะกรรมการศึกษาของโรงเรียนฯ เป็นประธานเปิด และบรรยายเรื่องสถาบันฯ มีสมากชิกเข้าร่วม จำนวน ๑๕๐ คน
            เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๗๐ คน ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม และร่วมกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร เทิดพระเกียรติ์ ร.๑๐ ณ บริเวณสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ์ อ.เมืองอ่างทอง เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ มีนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี
           เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เรือตรี บรรเจิด ไชยรักษ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง รับเชิญบรรยายเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กลุ่มสมาชิกของสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดอ่างทอง ในโอกาสที่สมาคมฯ จัดการอบรมอาชีพเกษตรให้กับสมาชิกฯ จำนวน ๔๐ คน ณ ศูนย์การเรียนรู้สภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
Page 1 of 3312345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved