เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ ห้องประชุมอาคารขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง มีพล.ร.ต.วีระเกียรติ พุกเพ็ชร์ ประธานที่ปรึกษาชมรมฯ เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๑๓๐ คน  ...

           เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เรือตรี บรรเจิด ไชยรักษ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง รับเชิญบรรยายเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กลุ่มสมาชิกของสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดอ่างทอง ในโอกาสที่สมาคมฯ จัดการอบรมอาชีพเกษตรให้กับสมาชิกฯ จำนวน ๔๐ คน ณ ศูนย์การเรียนรู้สภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง อ.สามโก้ จ.อ่างทอง
            เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม  ณ บ้านรัตตัญญู เทศบาลเมืองอ่างทอง ซึ่งเป็นบ้านพักคนด้อยโอกาส ในโอกาสนี้ฝ่ายทหารและผู้บริหารเทศบาลเมืองอ่างทอง ได้มาร่วมกิจกรรมร่วมบรรยายเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
             เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง จัดการอบรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ ห้องประชุม อบต.เอกราช มีนายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอป่าโมก เป็นประธานในพิธี และบรรยาย เรื่องสถาบันฯ นางวโรชา จันทโชติ ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๑ บรรยายเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๑๕๐ คน
             เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. เรือตรีบรรเจิดไชยรักษ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าโมกวรวิหาร อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง มีนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี
เมื่อ ๑๘ เม.ย. ๖๑ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงอ่างทอง ชุมชนทรัพย์สินเทศบาลเมืองอ่างทอง. ได้ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ๙ รูป และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ. เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ณ.ศูนย์กายภาพบำบัดชุมชนทรัพย์สิน ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ในโอกาสนี้กลุ่มสมาชิกฯได้ทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล. แด่ รัชกาลที่ ๑๐ ด้วย  
Page 1 of 3212345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved