เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. เรือตรีบรรเจิด  ไชยรักษ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง บรรยายเรื่องการปกป้องสถาบันฯ และแนวทางการเคลื่อนไหวของชมรมฯ แก่สมาชิก อสม.ต.ศาลาแดง ได้ทราบ ซึ่งผู้ร่วมประชุม มีความชื่นชอบสมัครเป็นสมาชิกชมรมฯ เพื่อร่วมทำกิจกรรมกับชมรมฯ ต่อไปอย่างเต็มใจ ...

           เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง นำคณะกรรมการฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และทำพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ไปลอยแม่น้ำเจ้าพระยา
           เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดอ่างทอง จัดสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดโบสถ์ อ.เมืองอ่างทอง
            เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. เรือตรีบรรเจิด ไชยรักษ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงอ่างทอง รับเชิญไปบรรยาย เรื่องตามรอยพ่อ ความพอเพียง ให้สามเณร วัดสระแก้ว อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ที่บรรพชา ตามโครงการถวายเป็นพระราชกุศล แด่พ่อหลวง ซึ่งชมรมฯ ได้นำขนมของหวานไปร่วมทำบุญด้วย
            เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง จัดพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาทบพิตร ที่วัดโบสถ์ อ.เมืองอ่างทอง
            เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับกลุ่มอาชีพตุ๊กตาชาววัง อ.ป่าโมก เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดโบสถ์ อ.เมืองอ่างทอง 
Page 1 of 2912345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved