เมื่อ ๑๘ เม.ย. ๖๑ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงอ่างทอง ชุมชนทรัพย์สินเทศบาลเมืองอ่างทอง. ได้ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ๙ รูป และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ. เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ณ.ศูนย์กายภาพบำบัดชุมชนทรัพย์สิน ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ในโอกาสนี้กลุ่มสมาชิกฯได้ทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล. แด่ รัชกาลที่ ๑๐ ด้วย   ...

            เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรม "วันอนุรักษ์มรดกไทย" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง มีนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน
           เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ บริเวณศูนย์กายภาพบำบัดเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ มีสมาชิกชมรมฯ ชุมชนทรัพย์สิน อ่างทอง เข้าร่วม จำนวน ๕๐ คน
               เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ ห้องประชุมใหญ่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง มีนายสมชาย สุเมฆะกุล นายก อบต.บ้านอิฐ เป็นประธาน มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๒๐๐ คน
               เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน เข้าชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ ลานพระราชวังดุสิต
               เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม นำเยาวชนจากโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม อ.ป่าโมก. จำนวน ๕๐ คน ทำความสะอาด เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดท่าสุทธาวาส อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ประกอบไปด้วย บริเวณรอบๆ พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเอกาทศรส ตำหนักสมเด็จพระเทพฯ และศูนย์ตุ๊กตาชาววัง
Page 1 of 3112345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved