เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. เรือตรีบรรเจิด  ไชยรักษ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะ เนื่องในวันรำลึก พระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสรณ์ พระนเรศวรมหาราช อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง มีนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี ...

            เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง รับเชิญให้ไปบรรยายถึงแนวทางการทำงานของชมรมฯ ที่มีต่อสถานบันพระมหากษัตริย์ ในกิจกรรมโครงการ สร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ที่ห้องประชุมโรงเรียนสตรีอ่างทอง เมืองอ่างทอง ซึ่งจัดโดยตำรวจสันติบาลประจำจังหวัดอ่างทอง 
           เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เรือตรี บรรเจิด ไชยรักษ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงอ่างทอง ได้รับเชิญจากกองบังคับการตำรวจสันติบาล ๑ ประจำจังหวัดอ่างทอง ไปบรรยายเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาชาติไทย ในโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันฯ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนาฎศิลป์อ่างทอง โดยมีนายรัฐฐะ สิริธรังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี
        เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง นำสมาชิกชมรมฯ จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรม ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน กับจังหวัดอ่างทอง มี นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการ เป็นประธาน ด้วยการร่วมทาสีเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าศาลากลางจังหวัด
            เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์ จำนวน ๙๒ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ มีนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง และมีการบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง
             เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับเทศบาลเมืองอ่างทอง จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บิดาแห่งวันสิ่งแวดล้อมไทย ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารขุมทรัพย์ความรู้ จังหวัดอ่างทอง มีนายเอนก ทองขื่นจิต รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอ่างทอง เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้ชมรมฯ ได้นำสมาชิกชมรมฯ ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ ลำท่าแดง อ.เมืองอ่างทอง ด้วยการปรับภูมิทัศน์ และกำจัดผักตบชวา
Page 1 of 3012345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved