เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม  ๒๕๖๐ นายสุวัฒน์  โคตะสิน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี นำสมาชิกอำเภอเขื่องในจัดนิทรรศการ พร้อมแสดงผลผลิต ต้อนรับ ดร.วิวัฒน์  ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะทำงาน  โดยมีคุณสัณหจุฑา จิราวิวัฒน์ ประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ ในการนี้รัฐมนตรีช่วยฯ ได้เปิดป้ายกลุ่มเกษตรอินทรย์วิถีไทยบ้านวังอ้อ ต.หัวดอน ที่บ้านแกนชำชมรมฯ นายสีหา มงคลแก้ว พร้อมทั้งเปิดงาน ชิมหม่อนชมไหม ณ บ้านปะอาว ต.ประอาว ว่าที่พันตรีนรินทร์ พานคำ แกนนำชมรมนำสมาชิกจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชา ...

       เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น นายสุวัฒน์ โคตะสิน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ จำนวน ๑๕ คน เพื่อจัดทำแผนดำเนินกิจกรรม ๓ กิจกรรม ๑. การออกบูทงานเกษตรอีสานใต้ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ๒ การอบรมการปรับสภาพดิน /การใช้เครื่องวัดสภาพดิน / หมอดิน  ๓ . การศึกษาดูงาน
          เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสุวัฒน์ โคตะสิน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบรรยายพิเศษเรื่อง การสร้างจิตสำนึกในความจงรักภัคดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้องประเทศไทย ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและเป็นการรำลึกถึงพลังของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติทั้งในอดีตที่ผ่านมา โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมโครงการ “พบปะพัฒนาสัมพันธ์สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ” โดยมี พันตรี ธวัชชัย  บับพาน เป็นหัวหน้าชุดครูฝึก และได้รับเกียรติจาก นา
         เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุวัฒน์ โคตะสิน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางรำไย มุ่งหมาย แกนนำชุมชนบ้านธาตุ อ.วารินชำราบ นำสมาชิกชมรมฯ  จิตอาสาเฉพาะกิจ บำเพ็ญประโยชน์จำนวน ๕๐ คน เก็บกวาดถนนเส้นทางที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จผ่านเพื่อพระราชทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
       เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสุวัฒน์ โคตะสิน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ให้กับสมาชิกบ้านอ่างศิลาน้อย อำเภอพิบูลมังสาหาร จำนวน ๑๐๐ คน ณ หอประชุม อบต. 
        เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จิตอาสาฯ พสกนิกรชาวอุบลราชธานี หลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียว ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ทำความสะอาด ภายในโรงเรียนฯ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต ในหลวงรัชการที่ ๙ นำโดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วย ว่าที่นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ,นายสุวัฒน์  โคตะสิน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี ,พัน
Page 1 of 4912345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved