เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดการประชุมกรรมการชมรมฯ ...

           เมื่อวันที่  ๒๖  กรกฎาคม ๒๕๖๐  ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดพิธีปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำสาธารณะ ณ ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด พร้อมร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ มีการบรรยายจากพ.ท.อรุณ สิงหพงษ์ แนะนำการเลี้ยงไรแดงที่มุมสระน้ำเพื่อลดรายจ่ายค่าอาหารปลา
         เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ถนนหน้าสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมจัดพิธีมอบเสื้อชมรมคนรักในหลวง (เสื้อขาว) ณ วัดอรัญญิการาม ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วม จำนวน ๓๐๐ คน     
       เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดย นางสาวลัญญาภดี สรงสุวรรณ ประธานชมรมฯ จัดกิจกรรมสัญจร เยี่ยมเครือข่ายชมรมฯ ณ วัดงิ้วงาม ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์       โดยมี นายฉลอง  สังข์เงิน  บรรยายเรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการนำไปปฏิบัติจริง และ พ.ท.อรุณ  สิงหพงษ์ บรรยายเรื่องผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน  กับโครงการ บ้านนี้ปลูกผัก ผลไม้ถวายในหลวง มีสมาชิกเครือข่ายตำบลงิ้วงามและตำบลผาจุกเข้าร่วมจำนวน  72  คน
      เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดย นางสาวลัญญาภดี สรงสุวรรณ ประธานชมรมฯ จัดกิจกรรมสัญจร เยี่ยมเครือข่ายชมรมฯ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาน้อยใต้ตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์       โดยมี นายฉลอง  สังข์เงิน  บรรยายเรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการนำไปปฏิบัติจริง และ พ.ท.อรุณ  สิงหพงษ์ บรรยายเรื่องผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน  กับโครงการ บ้านนี้ปลูกผัก ผลไม้ถวายในหลวง มีสมาชิกเครือข่ายบ้านนาน้อยใต้เข้าร่วมจำนวน 45 คน      
       เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์ นำโดย นางสาวลัญญาภดี สรงสุวรรณ ประธานชมรมฯ จัดประชุมสัญจร โดยการออกเยี่ยมเครือข่าย สมาชิกชมรมฯ แต่ละอำเภอ 
Page 1 of 812345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved