เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดุอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมมอบเสื้อสัญลักษณ์ให้สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์  เครือข่ายอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  ณ หอประชุมอำเภอท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  มีผู้ร่วมกิจกรรม  ๑๖๓ คน   นางสาวจีระภา  ถาคำ  ปลัดอาวุโสอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานในพิธีฯ เปิดกรวย   นางสาวลัญญาภดี  สรงสุรรณ  ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์กล่าวรายงาน   ประธานในพิธีฯกล่าวต้อนรับสมาชิกและบรรยายเรื่องความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน   ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์บรรยายเรื่องการร่วมกิจกามต่างๆ ของชมรมคนรักในหลวงจั...

              เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ซ่อมแซมบอร์ดภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ วันละคำ ณ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม มีนักเรียนเข้าร่วม จำนวน  ๒๒๐ คน พร้อมทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน
           เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์  
            เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์ นำนักเรียนโรงเรียนวัดอรัญญิการาม ร่วมทำบุญตักบาตร ณ หน้าสำนักงานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมบรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์แก่นักเรียน        
          เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ มีนายศิวัช  ฟูบิน นายอำเภอฟากท่า เป็นประธานในพิธี พร้อมบรรยายพิเศษเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๑๕๐ คน  
            เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มีนายประสงค์ อุไรวรณ์ นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เป็นประธาน มีนายประสงค์ อุไรวรณ์ บรรยายเรื่องความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ พ.ท.อรุณ สิงหพงษ์ บรรยายเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการนำไปปฏิบัติจริง มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๒๐๑ คน
Page 1 of 1012345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved