เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมโรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ มีนายเจษฏา  ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอพิชัย  ประธานในพิธี พร้อมกับบรรยายเรื่องความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และบรรยายเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน ...

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมพัฒนาวัดน้ำหมัน ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม  ๕๐  คน
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑  ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมปล่อยปลาที่สระน้ำสาธารณของ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ๓๐ คน
               เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต มีจำนวนสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๕๐ คน
              เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคม ณ วัดอรัญญิการาม ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๗๕ คน
              เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ซ่อมแซมบอร์ดภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ วันละคำ ณ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม มีนักเรียนเข้าร่วม จำนวน  ๒๒๐ คน พร้อมทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน
Page 1 of 1012345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved