เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์                ร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาเฉพาะกิจ บริการจัดอาหารโรงทาน ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง และวัดคลองโพธิ์ ...

             เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางสาวลัญญาภดี  สรงสุวรรณ  ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์ นำคณะกรรมการฯ และสมาชิกชมรมฯ ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บำเพ็ญพระราชกุศลครบรอบการสวรรคต ครบ ๑ ปี ของพระบาทสมด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์                ร่วมทำบุญถวายเพลพระภิกษุสามเณร ณ วัดอรัญญิการาม ต.ท่าเสา  อ.เมืองอุตรดิตถ์
                เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์ นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ รับของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
            เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ” กับมณฑลทหารบกที่ ๓๕ โดยมีหน่วยงานภาครัฐแลเอกชน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาและกำจัดผักตบชวา บริเวณคลองชลประทานส่งน้ำ หลังโรงแรมฟรายเดย์ อ.เมืองอุตรดิตถ์
            เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเสวนา “กินอยู่ปลอดภัย ตามรอยเกษตรทฤษฏีใหม่”  มีนายพิพัฒน์  จีนทั่ง ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๑ นางศศิร์อร  อ่อนคง ผู้นำแห่งยุคฯ รุ่นที่ ๑ น.ส. กันนิกา สมหวัง ผู้นำแห่งยุคฯ รุ่นที่ ๒ เข้าร่วม ณ บริเวณลานบุญ  ลานธรรม โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
            เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์ นำคณะกรรมการชมรมฯ สมัครจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
Page 1 of 912345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved