เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ และวัดบ้านแก่งใต้ อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๘๕ คน ...

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดุอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมมอบเสื้อสัญลักษณ์ให้สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์  เครือข่ายอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  ณ หอประชุมอำเภอท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  มีผู้ร่วมกิจกรรม  ๑๖๓ คน   นางสาวจีระภา  ถาคำ  ปลัดอาวุโสอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานในพิธีฯ เปิดกรวย   นางสาวลัญญาภดี  สรงสุรรณ  ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์กล่าวรายงาน   ประธานในพิธีฯกล่าวต้อนรับสมาชิกและบรรยายเรื่องความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน   ประธ
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมพัฒนาวัดน้ำหมัน ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม  ๕๐  คน
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑  ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมปล่อยปลาที่สระน้ำสาธารณของ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ๓๐ คน
               เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต มีจำนวนสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๕๐ คน
              เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคม ณ วัดอรัญญิการาม ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๗๕ คน
Page 1 of 1112345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved