เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุดรธานี นำสมาชิกชมรมฯ เข้าศึกษาดูงานพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร มีสมาชิกเข้าร่วม ๘๔ คน ...

       เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้แทนมอบทุนเสริมสร้างผู้นำแห่งยุคฯ นำเช็คเงินสดจำนวน ๒๕,๐๐๐ บาทไปมอบให้ นายทองเปลว เหลืองอร่าม ผู้นำแห่งยุค รุ่นที่ ๑ เพื่อดำเนินกิจกรรมในรอบที่ ๒ ที่ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
         เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม” ร่วมทำความสะอาดวัด ณ บ้านโคกสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๘๗ คน
        เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุดรธานี จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๖๕ คน โดยมี นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม. ๒๐ เป็นประธานในพิธี  
        เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุดรธานี จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๕๐ คน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุดรธานี (นายพงศาสตร์ กิจนุกร) กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน และบรรยายพิเศษ เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์ (นายทรงศักดิ์ อัมรัตน์) วิทยากรบรรยาย เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง (นายมาร์ติน วีลเล่อร์)
         เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ลานสังคีต สวนสาธารณะหนองประจักษ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐ คน
Page 1 of 912345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved