ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุดรธานี นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคม มีสมาชิกเข้าร่วม ๑๒๐ คน ...

      เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุดรธานี จัดมอนเสื้อให้แก่สมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน และจัดอีก ๒๕๐ คน ที่ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง จ.อุดรธานี เวลา ๐๙.๐๐ น. หลังจากร่วมพิธีการกับทางจังหวัด ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
          เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุดรธานี ออกเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของคุณชาญชัย คำวงษา ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
        เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุดรธานี จัดอบรมวิชาชีพการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ณ โรงเรียนบ้านนามั่ง ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
      เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุดรธานี จัดอบรมวิชาชีพเพื่อความเป็นอยู่อย่างพอเพียง การปลูกมะนาวในวงบ่อ ณ เทศบาล ต.คำบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี มีสมาชิกชมรมเข้ารับการอบรม ๕๐ คน
           เมื่อวันที่ ๘-๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุดรธานี นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๐๘ คน เดินทางเข้ากราบพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Page 1 of 712345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved