เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุดรธานี จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี โดยมีนายประทีป อุ่ยเจริญ (นายอำเภอวังสามหมอ) เป็นประธานในพิธี สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๙๐ คน ...

     เมื่อวันที่ ๑๙-๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรมสวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ ๙) รวมทั้งสิ้น ๗ วัน ณ วัดป่าไทยทรงธรรม ต.คำบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี นำโดย นายพงศาสตร์ กิจนุกร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุดรธานี สมาชิกร่วมงาน ๑,๗๘๖ คน
         เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุดรธานี นำโดยนายพงศาสตร์ กิจนุกร ประธานชมรมฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (สวดเป็นวันที่ ๓) ที่วัดไทยทรงธรรม อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี มีสมาชิกเข้าร่วมวันนี้ ๒๔๓ คน
           เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ช่วงเช้า ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี จำนวนสมาชิก ๕๐ คน           ช่วงบ่าย เวลา ๑๖.๓๐ น. ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลสวดมนต์เย็น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ ๑ ปี วันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับทางจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี ณ วัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง อ.เมือง จ.อุดรธานี มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน ๓๐ คน  
           เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนเทิดพระเกียรติฯ ณ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน ๑๒๑ คน โดยมี นายทรงศักดิ์ อัมรัตน์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของชาติ” และ นายมาร์ติน วิลเลอร์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”
          เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ นายพงศาสตร์ กิจนุกร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุดรธานี ได้นำสมาชิกชมรมฯ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ที่วัดทิพย์สันติวัน อ.เมือง จ.อุดรธานี สมาชิกได้ร่วมทำความสะอาดบริเวณวัด ทำความสะอาดห้องน้ำ ตลอดจนศาลาการเปรียญ ในการทำกิจกรรมครั้งนี้มีสมาชิกชมรมเข้าร่วม จำนวน ๑๒๘ คน
Page 1 of 812345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved