เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุดรธานี จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๖๕ คน โดยมี นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม. ๒๐ เป็นประธานในพิธี  ...

       เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุดรธานี จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี โดยมีนายประทีป อุ่ยเจริญ (นายอำเภอวังสามหมอ) เป็นประธานในพิธี สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๙๐ คน
         เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุดรธานี จัดพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวคำปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโคกสว่าง ต.หนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี จำนวนสมาชิกเข้าร่วม ๒๗๖ คน
         เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุดรธานี สวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นวันที่ ๖ มีสมาชิกเข้าร่วม ๒๑๘ คน ณ วัดไทยทรงธรรม อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
         เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีสมาชิกเข้าร่วม ๒๔๘ คน
      เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรมทำโรงทานน้ำดื่มแจกให้กับสมาชิกฯ และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี
Page 1 of 812345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved