เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศักดิ์ศรี ปัญนาวี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองบัวลำภู จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ เพื่อความเป็นศิริมงคลและการอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ราษฎร ตำบลโพธิ์ชัย เขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จำนวน ๑๕๐ คน ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล ๑ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู โดยมีนายสัมฤทธิ์  ภูพุฒ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ได้มาร่วมกิจกรรมและเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ...

       เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองบัวลำภู ประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมอพลอดุลยเดช วันที่ ๓ ณ วัดศิริมงคล  อำเภอเมือง จ.หนองบัวลำภู
         เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองบัวลำภู ประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันทีสอง ณ วัดบ้านดอนนาดี ตำบลบ้านขาม
          ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองบัวลำภู นำสมาชิกชมรมฯ จิตอาสาเฉพาะกิจ ร่วมความสะอาดรอบเมรุมาศจำลอง ณ สนามนเรศวร อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
        เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คืนแรกที่ วัดหนองแชง อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู โดยมี พระครูขันติธรรมมานุกูล เจ้าคณะตำบล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
         เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองหนองบัวลำภู กกล.รส.นภ. และ เจ้าหน้าที่ อส. อ.เมืองหนองบัวลำภู ประชาชน จิตอาสา อ.เมืองหนองบัวลำภู บำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณสนามนเรศวรมหาราช และบริเวณรอบพระเมรุมาศจำลอง โดยมี พ.อ.สวราช แสงผล รอง ผบ.พล.ร.๓ ปฏิบัติหน้าที่ราชองค์รักษ์ CAT ๙๐๔ เป็นประธาน
Page 1 of 1212345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved