เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศักดิ์ศรี ปัญนาวี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองบัวลำภู จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสัรรณ์ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โดยมีนายจรูญ  วิริยะสังวร นายอำเภอสุวรรณคูหา เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกเข้าร่วม ๒๐๐ คน ...

     เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นายศักดิ์ศรี  ปัญนาวี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองบัวลำภู  พร้อมคณะกรรมการชมรมฯ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู มีสมาชิกเข้าร่วม ๑๕๐ คน
       นายศักดิ์ศรี  ปัญนาวี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะกรรมการ ได้ไปเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ชมรมคนรักในหลวง ของผู้นำแห่งยุคฯ รุ่นที่ ๑ นางประดับ สมณะ และได้มอบเช็คเงินสดของมูลนิธิบุคลพอเพียง จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อขยายศูนย์เรียนรู้ ต.หัวนา อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
      เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายศักดิ์ศรี ปัญนาวี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองบัวลำภู และคณะกรรมการชมรมฯ ร่วมเป็นผู้แทนมอบเช็คจำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท จากมูลนิธิบุคคลพอเพียงให้กับนายสวาท แสนพิมพ์ ผู้นำแห่งยุคฯ รุ่นที่ ๑ ที่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
      เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองบัวลำภู นายศักดิ์ศรี ปัญนาวี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองบัวลำภู นำคณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๖๙ คน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ทำความสะอาดบริเวณโรงพยาบาล และทาสีให้กับโรงพยาบาลตำบลบ้านขาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โดยมี หมอเนื่องนิตย์ ผาดำ ให้การต้อนรับ
       ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ออกเยี่ยมสมาชิกผู้นำแห่งยุคฯ รุ่นที่ ๒ นางวรรณิภา เย็นรักษา ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
Page 1 of 1412345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved