เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองบัวลำภู นำโดย นายศักดิ์ศรี ปัญนาวี ประธานชมรมและคณะกรรมการชมรมฯ ได้จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ในเขตอำเภอสุวรรณคูหา จำนวน ๑๕๐ คน ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู โดยมีนายทองดี แสนคำมา นายก อบต.บ้านโคก เป็นประธานในพิธี ...

      เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองบัวลำภู นายศักดิ์ศรี ปัญนาวี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองบัวลำภู นำคณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๖๙ คน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ทำความสะอาดบริเวณโรงพยาบาล และทาสีให้กับโรงพยาบาลตำบลบ้านขาม อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู โดยมี หมอเนื่องนิตย์ ผาดำ ให้การต้อนรับ
       ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองบัวลำภู ลงพื้นที่ออกเยี่ยมสมาชิกผู้นำแห่งยุคฯ รุ่นที่ ๒ นางวรรณิภา เย็นรักษา ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
          วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พล.ท.กฤษดา ปุนยวุฒิพงษ์  ประธานที่ปรึกษา นายศักดิ์ศรี ปัญนาวี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะกรรมการ และผู้นำแห่งยุค รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒  ได้ร่วมกันอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ แด่นายธนากร  อึ้งจิตรไพศาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมมอบหนังสือจากมูลนิธิบุคคลพอเพียง และเสื้อชมรมคนรักในหลวง  ผลิตภัณฑ์พืชผักอินทรีย์ แก่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
        เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองบัวลำภู (นายศักดิ์ศรี ปัณนาวี) พร้อมคณะ เยี่ยมชมการดำเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสาน "บ้านสวนโฮมสุขเกษตรอินทรีย์ฟาร์ม" ในรอบระยะ ๖ เดือน เพื่อนำสรุปเสนอชุดองค์ความรู้ต่อมูลนิธิบุคคลพอเพียง ฯลฯ
        เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองบัวลำภู นำโดย นายศักดิ์ศรี ปัญนาวี ประธานชมรมฯ ได้จัดกิจกรรมการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกเยาวชนชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน ๒๐๐ คน ณ หอประชุม ร.ร.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู โดยมี นายรพิพัฒน์ พิมพ์พัฒน์ นายอำเภอศรีบุญเรือง เป็นประธานในพิธี และคณะครูอาจารย์ ผู้บริหารโรงเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
Page 1 of 1412345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved