เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ นายสะอาด แสงรัตน์ ประธานชมรมฯ หนองคาย จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๕ (เชือกหม้วยวิทยา) ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วม ๕๐ คน ...

          เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและส่งเสริมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท วาดภาพ ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ กล่าวสุนทรพจน์ และเขียนเรียงความ โดย ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาภาค ๑๐ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๘๐๐ คน
        เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ นายสะอาด แสงรัตน์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองคาย เยี่ยม นายไพบูลย์ บูชาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ กรรมการชมรมฯ คนใหม่ ชึ่งเป็นผู้มีผลงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้
         เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายสะอาด แสงรัตน์ ประธานชมรมฯ หนองคาย นำสมาชิกจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปลูกต้นดาวเรือง และทำความสะอาดสถานที่ บริเวณโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย สมาชิกชมรมฯหนองคาย เข้าร่วม ๕๐ คน
         เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายสะอาด แสงรัตน์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองคาย ออกเยี่ยม นายสาคร ศรีเรือง กรรมการชมรมฯ ณ โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรค์ อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย เพื่อประสารงานการจัดการกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
       เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายสะอาด แสงรัตน์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองคาย หัวหน้าคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะศึกษาธิการภาค๑๐ / ศึกษาจังหวัดหนองคาย/คณะสพป.หนองคาย เขต ๑ ผอ.อนันต์ แสนสุวงศ์ ผอ.พิบูลย์พันธ สาทอง ออกติดตามประเมินผลโครงการด้วยรักฯ ที่โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ (บ้านด่านศรีสุข) อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย
Page 1 of 1612345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved