เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายสะอาด แสงรัตน์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองคาย จัดพิธีบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ ฉายวีดีทัศน์ และปฏิญาณตน ณ โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย โดยนายยุคล กาญจนศิริพงศ์ นายอำเภอสระใคร เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตอำเภอสระใคร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ดร.วีรพล สารบรรณ วิทยากรบรรยาย เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ นายอเนก จันทรเสนี บรรยายเรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีสมาชิกเข้าร่วมพิธี ๒๐๐ คน นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ นำกล่าวคำปฏิญาณตนและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ...

      เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองคาย จัดพิธีบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ ฉายวีดีทัศน์ และปฏิญาณตน ณ โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ เป็นประธานในพิธี โดยมี ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาธิการภาค ๑๐ นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ ดร.อนันต์ พันนึก รองสพป.นค.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ดร.วีรพล สารบรรณ วิทยากรบรรยาย เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ นายเอนกจันทรเสนี บรรยายเรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีสมาชิกเข้าร่วมพิธี ๒๐๐ คน นายสะอาด แสงรัตน์ ประธานชมรม
          เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายสะอาด แสงรัตน์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองคาย ร่วมถวายดอกไม้จันทร์  พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมคณะกรรมการ สมาชิกชมรมฯหนองคาย และตั้งโรงทานกาแฟ โอวันติล และขนม ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
          เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายสะอาด แสงรัตน์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองคาย เป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวา เป็นเวลา ๘๙ วินาที เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมคณะกรรมการ สมาชิกชมรมฯหนองคาย จำนวน ๕๐ คน ณ วัดป่าวังบัวบาน ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
        เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายสะอาด แสงรัตน์ ประธานชมรมฯหนองคาย ร่วมประชุมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต ๑ เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย มีผู้เข้าร่วมประชุม ๑๒๐ คน โดยมีสมาชิกชมรมฯหนองคาย ๕๐ คน
         เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายสมัย ณ หนองคาย อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมคณะกรรมการ สมาชิกชมรมฯ หนองคาย จำนวน ๒๐ คน ณ วัดป่าวังบัวบาน ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
Page 1 of 1812345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved