เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านศรีชมชื่น อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ชมรมฯหนองคาย จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพให้ความรู้สมาชิกชมรม การปลูกมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนต์ โดยนายสะอาด แสงรัตน์ ประธานในพิธี นางอัมมร ไชยลือชา วิทยากรบรรยาย หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นายสุภาพ พานุรัตน์ วิทยากรบรรยาย การปลูกมะนาวและวิธีการให้มะนาวออกผลนอกฤดู มีสมาชิกเข้าร่วม ๕๐ คน นายเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอำเภอเฝ้าไร่ ให้เกียรติมาเยี่ยมกิจกรรมในครั้งนี้ ...

       เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสะอาด แสงรัตน์ ประธานชมรมฯ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ โดยมีนายกำพล เมืองโคตร นายยกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองคาย เป็นประธานในพิธี ดร.วีรพล สารบรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๑ บรรยายพิเศษ เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ นายเอนก จันทรเสนี ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๕ (เชือกหม้ายวิทยา) บรรยายพิเศษ เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และว่าที่ร้อยตรีเมธาสิน สมอุ่นจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย นำกล่าวคำปฏิญาณตน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเ
       เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสะอาด แสงรัตน์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองคาย จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย โดยมี นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี และบรรยายพิเศษเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ ดร.สุธินันท์ ภักดีวุฒิ บรรยายพิเศษเรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนายเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอำเภอเฝ้าไร่ นำกล่าวคำปฏิญาณตน โดยมีสมาชิกชมรมเข้าร่วมพิธี จำนวน ๓๐๐ คน
     เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางจันทร์สมร ชัยรินทร์ ผู้นำแห่งยุค รุ่นที่ ๑ ชมรมฯหนองคาย ในนามกลุ่มหัตถกรรมงานปั้น รับโล่รางวัลชนะเลิศ "กะลาปั้นเงิน ช้างมงคล" พร้อมเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท ประเภทผลิตภัณฑ์คลังปัญญาโดดเด่นและยั่งยืน โดยนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ผู้มอบรางวัล ณ ลานน้ำพุพญานาค อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
      เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสะอาด แสงรัตน์ ประธานชมรมฯ หนองคาย นำคณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรม "ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ เป็นประธานในพิธี โดยร่วมกับชมรมฯ หนองคาย คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่โครงการด้วยรักและห่วงใยฯ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองคาย สำนักงาน กศน. จังหวัดหนองคาย และชมรมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดหนองคาย มีผู้เข้าร่วม ๔๐๐ คน สมาชิกชมรมฯ ๑๐๐ คน ณ ที่พักสงฆ์สนธิวิหารธรรม ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
       เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสะอาด แสงรัตน์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองคาย ออกเยี่ยม และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน นางจันทร์สมร ชัยรินทร์ ณ บ้านสีกาย อำเภอเมือง และนางอัมมร ไชยลือชา ณ บ้านวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย
Page 1 of 2312345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved