เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสะอาด แสงรัตน์ ประธานชมรมฯหนองคาย นำคณะกรรมการชมรมฯ จำนวน ๖ ท่าน เข้าพบ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการหนองคาย เพื่อมอบหนังสือแต่งตั้งประธานชมรมฯ จากมูลนิธิบุคคลพอเพียง แจ้งวัตถุประสงค์ แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรมฯ ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมนี้ได้เข้าพบ นายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการหนองคาย และท่านได้กรุณาให้คำแนะนำ พูดคุยเรื่องต่างๆ ด้วยความเป็นกันเองยิ่ง ...

        เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสะอาด แสรัตน์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมกับคณะกรรมการชมรมฯ ข้าราชการบำนาญจังหวัดหนองคาย เพื่อร่วมกันจัดหาผ้าห่มและทุนการศึกษาให้นักเรียน ณ ศูนย์ชุมชน ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย มีผู้เข้าร่วมประชุม ๑๕ คนเป็นสมาชิกชมรมคนรักในหลวง ๕ คน
         เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสะอาด แสงรัตน์ ประธานชมรมฯหนองคาย นำสมาชิกชมรม จำนวน ๑๑ คน เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
       เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสาคร  ศรีเรือง กรรมการชมรมฯ อ.เฝ้าไร่ นำสมาชิกชมรมฯ จำนวนประมาณ ๑๐๐ คน ร่วมทำบุญตักบาตรและทำงานจิตอาสา นางลัดดาวัลย์  ใจหาญ และนางลำพูน  บ่อสารคาม นำสมาชิกชมรมฯ อ.โพธิ์ตาก ร่วมทำบุญตักบาตรและทำงานจิตอาสาประมาณ ๗๐ คน นายสมพร  โสดาวิชิต กรรมการชมรมฯ อ.สระใคร นำสมาชิกชมรมฯ ประมาณ ๓๐ คน ร่วมทำบุญตักบาตร
          เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายสะอาด แสงรัตน์ ประธานชมรมฯหนองคาย นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๔๐ คน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ โดยนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี ณ ลานหน้าศาลาพลับพลาหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
          เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายสะอาด แสงรัตน์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองคาย จัดพิธีบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ ฉายวีดีทัศน์ และปฏิญาณตน ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยนายจิรศักดิ์ ศรีคชา รองผู้ว่าราชการ เป็นประธานในพิธี โดยมี นายธีระวุฒิ เจริญราษฎร์ อดีตผอ.สพท. ดร.วีรพล สารบรรณ และนายวริทธิ จันทามี รองผอ.สพท.นค.๑ ร่วมเป็นเกียรติในพธี ดร.ธีรพงษ์ สารแสน รองศึกษาภาค ๑๐ วิทยากรบรรยาย เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ นายเอนก จันทรเสนี บรรยายเรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีสมาชิกเข้าร่วมพิธี ๒๕๐ คน พร้อมกล่าวค
Page 1 of 1912345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved