เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางจันทร์สมร ชัยรินทร์ ผู้นำแห่งยุค รุ่นที่ ๑ ชมรมฯหนองคาย ในนามกลุ่มหัตถกรรมงานปั้น รับโล่รางวัลชนะเลิศ "กะลาปั้นเงิน ช้างมงคล" พร้อมเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท ประเภทผลิตภัณฑ์คลังปัญญาโดดเด่นและยั่งยืน โดยนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ผู้มอบรางวัล ณ ลานน้ำพุพญานาค อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ...

   เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายสะอาด แสงรัตน์ ประธานชมรมฯหนองคาย นำสมาชิกชมรมฯหนองคาย จำนวน ๖๐ คน ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟเดือน ๗ ณ บริเวณถนนประจักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
      เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางธมลวรรณ แก้วรอด กรรมการชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองคายนำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๕๐ คน ไปทำบุญเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ณ วัดเป็งจานเหนือ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
    เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายสะอาด แสงรัตน์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองคาย ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ ที่พักสงฆ์สนธิวิหารธรรม บ้านหนองนาง ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
       เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางจันทร์สมร ชัยรินทร์ ผู้นำแห่งยุครุ่นที่ ๑ ชมรมฯหนองคาย ได้เข้ารับ ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น เกษตรกรดีเด่น สาขาการพัฒนาที่ดิน เนื่องในวันเกษตรกร จังหวัดหนองคาย ประจำปี ๒๕๖๑ โดย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนอง เป็นผู้มอบรางวัล
      เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายสะอาด แสงรัตน์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองคาย และนางธมลวรรณ แก้วรอด กรรมการชมรมฯ ออกเยี่ยมสมาชิกผู้นำแห่งยุคฯ รุ่นที่ ๑ นางจันทร์สมร ชัยรินทร์ ณ บ้านสีกาย อ.เมือง จ.หนองคาย
Page 1 of 2212345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved