เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ คุณพรพรรณ ดิลกวัฒนา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย นำวิทยากรจิตอาสาของชมรมฯ เป็นวิทยากรประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักศิลปกรที่ ๖ สุโขทัย ณ สำนักงานศิลปกรที่ ๖ สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย ...

          เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. คุณพรพรรณ ดิลกวัฒนา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๒๘ คน ร่วมทำบุญในวันออกพรรษา และเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ที่ ๑๓ นครกัณฑ์ ณ ศาลาการเปรียญ วัดไทยชุมพล อำเภอเมืองสุโขทัย 
            เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. คุณพรพรรณ ดิลกวัฒนา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๓๐ คน ต้อนรับท่านพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ มารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย โดยสนับสนุนจัดซุ้มอาหาร ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน ณ จวนผู้ว่าจังหวัดสุโขทัย
           เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. คุณพรพรรณ ดิลกวัฒนา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมพิธีบวงสรวงก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช             พร้อมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร ๓๐ รูป ถวายดอกไม้จันทน์ ๙๙๙ ดอก ต้นดาวเรือง ๓๐๐ ต้น ให้กับเจ้าอาวาสวัดไทยชุมพล เพื่อใช้ประดับบริเวณวัด และช่วยกันทำความสะอาดบนศาลาการเปรียญ ณ วัดไทยชุมพล อำเภอเมืองสุโขทัย มีสมาชิกและเยาวชนร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ๕๐ คน
             เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๑๐ น. คุณพรพรรณ ดิลกวัฒนา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย ร่วมรายการห้องรับแขก  ทางสวท.สุโขทัย FM ๙๓.๗๕ MHz. ในประเด็นการดำเนินงานของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย ดำเนินรายการโดย นายธนกฤต มาตรแม้น นักสื่อสารมวลชน สวท.สุโขทัย
             เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๔.๐๐ น. คุณพรพรรณ ดิลกวัฒนา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย นำสมาชิกชมรมฯ ออกเยี่ยมผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๒ คุณอดิรุทธ์ แสงชัย เป็นบุคคลที่เริ่มทำเกษตรผสมผสานในที่ดิน ๕ ไร่ ปลูกทุกอย่างที่กินได้ และกินทุกอย่างที่ปลูก โดยบอกว่าในการดำเนินชีวิตแทบไม่มีรายจ่าย ใช้แรงงานในครอบครัว นำผลิตผลที่เหลือจากรับประทานนำไปขายตลาดได้ทุกวัน ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิบุคคลพอเพียงนำมาต่อยอด จากความขยันหมั่นเพียรจนประสบความสำเร็จทำให้มีผู้สนใจมาดูงานเป็นระยะ ในอนาคตจะเป็นผู้นำที่เป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นใหม่ท
Page 1 of 2612345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved