เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. คุณพรพรรณ ดิลกวัฒนา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมเปิดงาน "วันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑" คืนความสุขให้เด็กและเยาวชน มีโรงเรียนร่วมกิจกรรม ๓๓ โรงเรียน จำนวน ๓,๐๐๐ คน มีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ...

           เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ณ หน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัยร่วมกับทางจังหวัด โดยมีว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน
           เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย นำภัตตาหารช้าและภัตตาหารเพลเลี้ยงพระภิกษุ และเณร จำนวน ๑๒๐ รูป ในโครงการ”ปฏิบัติธรรมประจำปี” โรงแรมราชธานีวิทยาลัย ณ สำนักปฏิบัติธรรมวัดราชธานี อำเภอเมืองสุโขทัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
           เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. คุณพรพรรณ ดิลกวัฒนา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์และปฏิญาณตน ของสมาชิกชมรมฯ ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย มีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน มีนายสุวิน พึ่งเงิน พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย บรรยายเรื่องประชารัฐกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พันตรีคะเนตร รักวุ่น รองหัวหน้ากลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจาก กอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย บรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับความมั่นคงของชาติ มีมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐๐ ค
              เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ คุณพรพรรณ ดิลกวัฒนา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๔๕ คน เข้าชมพระเมรุมาศ และนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณพิธีสนามหลวง และสักการะศาลหลักเมือง
           เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. คุณพรพรรณ ดิลกวัฒนา ประธานขมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ ประจำเดือนพฤศจิกายน ณ ร้านบ้านบุษยาภา ซอยรุ่งโรจน์ อำเภอเมืองสุโขทัย มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ๓๖ คน มีวาระดังนี้             กำหนดการมอบเสื้อสัญลักษณ์สีชมพู พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้สมาชิกใหม่ ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย             กำหนดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกับสโมสรไลออนส์สุโขทัยราชธานี แจกแว่นให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสายตา และเลี้ยงอาหารให้กับผู้
Page 1 of 2712345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved