เมื่อวันที่ 19 มีนาคม เวลา 09.00 น.คุณพรพรรณ ดิลกวัฒนา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย นายกสโมสรไลออนส์สุโขทัยราชธานี นำสมาชิกจัดพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฉบับพระราชทาน ฉบับที่ 41 ให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1ตำนวน 31 โรงเรียนและโรงเรียนในพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 จำนวน 3 โรงเรียน   หนังสือสารานุกรมสำหรับเยาวชนฯพระราชทานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯได้ทรงมีพระราชประสงค์ให้จัดทำขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกเพศทุกวัยได้มีโอกาสศึกษาและอ่านเพื่อส่งเสริมเสริมความรู้ทางวิชาการสาขาต่างๆโดยสโมสรไลออนส์ประเทศไทยได้ให้ความร่วมมือการจัดหาทุนทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ฉบับที่ 41 ...

            เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. คุณพรพรรณ ดิลกวัฒนา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ที่ทำการชมรมฯร้านบ้านบุษยาภา มีสมาชิกร่วมประชุม ๓๑ คน โดยการประชุมมีการกำหนดกิจกรรม ดังนี้             - วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประธานชมรมและทีมงานประชุมกับเครือข่าอนาคตไทย มูลนิธิมั่นพัฒนา เพื่อวางแผนจัดกิจกรรมร่วมกัน ที่โรงแรม ROYAL PRINCESS กรุงเทพมหานคร             -วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประธานชมรมฯ เลขาฯเหรัญญิกฯประชุมสัญจรมูลนิธิบุคคลพอเพียง ภาคเหนือ ๒๐ จังหวัด ณ โรงแรม GOLD RIVERSIDE จังหวัดพิษณุโลก             -วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑กิจกรรมบำเพ็ญ
             เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. คุณพรพรรณ ดิลกวัฒนา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๔๕ คน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เลี้ยงอาหารกลางวัน ไอศกรีม นักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะนอก (ประชานุเคราะห์) ตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑๖๕ คน พร้อมมอบทุนการศึกษาศึกษา จำนวน ๑๙ ทุน และอุปกรณ์กีฬา ณ โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชาสงเคราะห์) ตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
              เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย ออกเยี่ยมนายอดิรุทธ์ แสงชัย ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๒ เพื่อให้กำลังใจและติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ได้เห็นความมุ่งมั่น ความขยันหมั่นเพียรในการทำงานขยายผลงานเป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้มีรายได้ทุกวันทำบัญชีครัวเรือน เป็นตัวอย่างที่ดีของชุมชนเป็นความสุขที่ยั่งยืนซึ่งสามารถพิสูจน์ได้จริง
          เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางพรพรรณ ดิลกวัฒนา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมเปิดงานและให้การสนับสนุนโครงการ "สัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙" ณ สวนสาธารณะ หน้าอำเภอเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย             โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยงที่อยู่ห่างไกลจากการบริการของภาครัฐ เป็นการป้องกันโรคระบาดจากสัตว์สู่สัตว์และสู่คน ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมีรองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธาน นายสมชาติ ลิมปะพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลกกล่าวต้อนรับ 
            เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. คุณพรพรรณ ดิลกวัฒนา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมเปิดงาน "วันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑" คืนความสุขให้เด็กและเยาวชน มีโรงเรียนร่วมกิจกรรม ๓๓ โรงเรียน จำนวน ๓,๐๐๐ คน มีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย
Page 1 of 2812345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved