เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุรินทร์ ติดตามความก้าวหน้าในการสร้างชุมชนพอเพียงของบ้านหนองผักบุ้งและบ้านนาท่ม ซึ่งพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว ...

        เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายสมศักดิ์ ประธาน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุรินทร์ เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ มอบทุนเสริมสร้างศักยภาพผู้นำรุ่น ๑ ระยะ ๒ ให้แก่ นายประโยชน์ มีอยู่ นายจิรทีปต์ บุญเหมาะ
      เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุรินทร์ เยี่ยมชมความก้าวหน้าของผู้นำแห่งยุคฯ รุ่นที่ ๑ นายประโยชน์ มีอยู่ ณ บ้านหนองผักบุ้ง และบ้านนาท่ม โดยได้มีสร้างศาลาอบรม ระบบน้ำบ่อเลี้ยงกบ เลี้ยงเป็ด ปลูกผัก เลี้ยงเป็ด ไก่ พืชผัก สร้างศาลาเรียนรู้ และได้เป็นผู้นำต้นแบบในการพึ่งพาตนเอง ลงสู่ชุมชน
       เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุรินทร์ นำโดยนายสมศักดิ์ ประธาน ประธานชมรมฯ และสมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ทำความสะอาดวัดพันษี ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
         เมื่อวันที่ ๘-๙ มกราคม ๒๕๖๑ นายสมศักดิ์ ประธาน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุรินทร์ พร้อมกรรมการชมรมฯ เข้าอวยพรและรับพรปีใหม่จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ท่านอรรถพร สิงหวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ท่านนิรันดร์ ดุจจารุทัศน์ ปลัดจังหวัดฯ ท่านนิวัติ น้อยผาง
         เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุรินทร์ ร่วมบุญผ้าป่าพัฒนาสวายวิทยาคาร ณ โรงเรียนสวายวิทยาคาร ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์
Page 1 of 1212345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved