เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ “การทำนาต้นเดียว-นาดำแบบอินทรีย์” บรรยายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสถาบันพระมหากษัตริย์และบรรยายประเพณีวัฒนธรรมการทำนาต้นเดียว โดยมี นายอำเภอ,เกษตรอำเภอ,คณะครู-นักเรียน,สมาชิกชมรมฯ,ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานต้นแบบพึ่งพาตนเอง ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ...

      เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุรินทร์ นำโดยนายสมศักดิ์ ประธาน ประธานชมรมฯ นำสมาชิกชมรมฯ อสม. รพ.สต.เขวาสินรินทร์ จำนวน ๑๔๐ คน ทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด กวาดใบไม้ถนนและสนาม,ตัดแต่งกิ่งไม้,ล้างหอประชุม,ล้างห้องน้ำโรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ ขอขอบคุณโรงเรียนเสริมสวยธัชพล Thatchapon Hair Rich ที่มาบริการตัดผมให้นักเรียน ๔๐ คน ณ โรงเรียนอนุบาลเขวาสินทรินทร์  และตัดผม,ดัดผม ให้สมาชิกฯ อสม. ๒๐ คน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอำเภอเขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินทร์ จ.สุรินทร์
    เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุรินทร์ นำโดยนายสมศักดิ์ ประธาน ประธานชมรมฯ จัดจัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ให้สมาชิกชมรมฯ ในเขตพื้นที่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ณ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ มีคณะครู-อาจารย์ ๑๐ คน ฝ่ายปกครองท้องถิ่น ๔๐ คน ประชาชน ๒๕๐ คน รวม ๓๐๐ คน มีท่านกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอรัตนบุรีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีฯ
     เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุรินทร์ นำโดย นายสมศักดิ์ ประธาน ประธานชมรมฯ นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมกับชาวบ้านและจิตอาสาเฉพาะกิจ บ้านนาท่ม-หนองผักบุ้ง จำนวน ๑๒๑ คน ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ล้างห้องน้ำ ตัดแต่งกิ่งไม้ ปักธงผ้าป่า วัดปิยธรรมาราม ทำความสะอาดถนนรอบหมู่บ้าน ล้างถังประปาและล้างถนนโดยรถน้ำจาก อบต.แตล ณ.บ้านนาท่ม ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
    เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุรินทร์ นำโดย นายสมศักดิ์ ประธาน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุรินทร์ นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมกับชาวบ้าน บ้านน้อย หมู่ ๗ ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์ ทำกิจกรรมจิตอาสาตัดกิ่งไม้เก็บกวาดถนนทั้งหมู่บ้าน ทำความสะอาดโรงเรียนบ้านน้อยและวัดประดิษฐ์พุทธางกูร มีสมาชิกชมรมฯ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ จำนวน ๑๒๐ คน
      เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุรินทร์ ติดตามความก้าวหน้าในการสร้างชุมชนพอเพียงของบ้านหนองผักบุ้งและบ้านนาท่ม ซึ่งพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว
Page 1 of 1312345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved