เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุรินทร์ นำโดยนายสมศักดิ์ ประธาน ประธานชมรมฯ จัดกิจกรรม บรรยายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์และปฏิญาณตน ณ ศาลากลางหมู่บ้านโตนด ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ร.ต.อ.นครินทร์ เกตุสิริ นายอำเภอศีขรภูมิ เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกเข้าร่วม ๔๐๐ คน ...

        เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุรินทร์ กรรมการสมาชิกชมรมฯ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.กลุ่มสตรีและชาวบ้าน ต.หนองขวาว บำเพ็ญกุศลถวายเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครั้งที่สาม ณ วัดบรมหรรษา ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
        เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.อสม.รพ.สต.ชมรมผู้สูงอายุและชาวบ้าน ต.แตล ร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครั้งที่สอง ณ ศาลา ๘๔ พรรษา เฉลิมพระเกียรติ ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
          เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุรินทร์ นำสมาชิกชมรมฯและชาวบ้านระเวียง บ้านโตนด บ้านสำโรง บ้านโคกลัน ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร คืนที่ ๑ ณ วัดบ้านระเวียง ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
        เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครบรอบ ๑ ปี สวรรคต ณ วัดศรีวิหารเจริญ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
        เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุรินทร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครบรอบ ๑ ปี สวรรคต และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
Page 1 of 1012345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved