เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุรินทร์ นำโดยนายสมศักดิ์ ประธาน ประธานชมรมฯ จัดจัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ให้สมาชิกชมรมฯ ในเขตพื้นที่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ณ โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ มีคณะครู-อาจารย์ ๑๐ คน ฝ่ายปกครองท้องถิ่น ๔๐ คน ประชาชน ๒๕๐ คน รวม ๓๐๐ คน มีท่านกิตติ สัตย์ซื่อ นายอำเภอรัตนบุรีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีฯ ...

     เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุรินทร์ นำโดย น.ส.ธีรพร ชัยชนะไพศาล เลขาชมรมฯ กรรมการชมรมฯ และสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน เที่ยวชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า กทม. เป็นกิจกรรมที่ชื่นชอบและประทับใจของสมาชิกที่ได้สัมผัสกับภาพบรรยากาศย้อนยุคในเชิงประจักษ์
       เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุรินทร์ นำโดยนายสมศักดิ์ ประธาน ประธานชมรมฯ เยี่ยมกลุ่มแม่บ้านและสมาชิกที่เข้าฝึกอบรมสร้างอาชีพ “การทำไส้กรอกและปลาส้ม" ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา บ้านหนองผักบุ้ง ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
       เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุรินทร์เยี่ยมและประเมินศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายผู้นำแห่งยุคฯ รุ่น ๒ นายวินันท์ สุขประสพ ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ซึ่งได้มีการขยายศักยภาพทำระบบน้ำในศูนย์ฯ ทำผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจ เวลา ๑๔.๐๐ น. เยี่ยม นายสมัคร คำดี ต.บุฤาษี อ.เมือง จ.สุรินทร์ ซึ่งได้เพิ่มศักยภาพโดยเจาะบาดาลเพิ่ม ปลูกไม้เศรษฐกิจ ปลูกทุเรียน ทำปุ๋ยอินทรีย์ และเตรียมทำฐานเรียนรู้เพิ่มเติม
        เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายสมศักดิ์ ประธาน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุรินทร์ เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ มอบทุนเสริมสร้างศักยภาพผู้นำรุ่น ๑ ระยะ ๒ ให้แก่ นายประโยชน์ มีอยู่ นายจิรทีปต์ บุญเหมาะ
      เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุรินทร์ เยี่ยมชมความก้าวหน้าของผู้นำแห่งยุคฯ รุ่นที่ ๑ นายประโยชน์ มีอยู่ ณ บ้านหนองผักบุ้ง และบ้านนาท่ม โดยได้มีสร้างศาลาอบรม ระบบน้ำบ่อเลี้ยงกบ เลี้ยงเป็ด ปลูกผัก เลี้ยงเป็ด ไก่ พืชผัก สร้างศาลาเรียนรู้ และได้เป็นผู้นำต้นแบบในการพึ่งพาตนเอง ลงสู่ชุมชน
Page 1 of 1212345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved