เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้ นางสุรัตน์ เมืองแมน ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๒๕ คน ...

               เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษา ประธานอำเภอ ผู้ประสานงานชมรมฯ มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๙๗ คน ณ ทำการชมรมฯ พร้อมจัดโครงการตลาดนัดพอเพียง สมาชิกชมรมฯ นำผลผลิตมาจำหน่ายวันประชุมประจำเดือน  
               เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสนับสนุนโครงการขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ณ วัดกลางใหม่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  ผู้สนับสนุนโครงการฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๒๕๐ คน 
                 เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายสัมพันธ์ ศรีมณฑก ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำคณะกรรมการชมรมฯ จำนวน ๑๔ คน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สวท.สุราษฎร์ธานี 
              เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ณ โรงเรียนท่าชีวิทยา ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีนักเรียนเข้าร่วม จำนวน ๘๐ คน มีกิจกรรมดังนี้ บรรยายสถาบันพระมหากษัตริย์ กับเกษตรทฤษฎีใหม่ มอบพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร มอบทุนการศึกษา จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้กับโรงเรียนท่าชีวิทยา จาก กองทุนการศึกษา สัมพันธ์-วนิดา ศรีมณฑก
              เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำสมาชิกและจิตอาสา ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ วัดท่าเจริญ (วัดท่าชี) ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร
Page 1 of 6312345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved