เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ วัดนาสาร ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๑๑๐ คน  ...

           เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ณ วัดคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีสมาชิกชมรมฯ อำเภอเวียงสระ เข้าร่วม จำนวน ๓๕ คน   นำสมาชิกชมรมฯ (ส่วนหนึ่ง) บำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ทำความสะอาดวัดคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ  
            เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกเยี่ยมสมาชิกชมรมฯ ครอบครัวพอเพียง ต.ถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม มีผักสวนครัว สวนผสม ทำน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง มีรายได้รายวันจดบันทึกมีการจัดทำบัญชีครัวเรือน  
            เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ของนางทานตะวัน ช่างสุวรรณ ต.ถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม ซึ่งสมาชิกชมรมฯ ได้ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในครอบครัวต่อไปได้  มีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วม จำนวน ๓๓ คน  
               เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายสัมพันธ์ ศรีมณฑก ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม พัฒนาที่พักสงฆ์นิคามธรรมาวาส อ.เมืองสุราษฎร์ธานี   
              เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมโครงการนำความรู้สู่ชุมชน เป็นการดำเนินโครงการรุ่นที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ศาลาบ้านคุณสุวดี ขวัญม่วง ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีกิจกรรม บรรยายศาสตร์พระราชา เกษตรทฤษฎีใหม่ โดยนายสัมพันธ์ ศรีมณฑก บรรยาย บัญชีครัวเรือน โดยนายชรินทร์ ขูชื่น มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๔๐ คน               แบ่งกลุ่มสมาชิกที่สนใจ กลุ่มที่ ๑ ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ โดยานยสันติราษฎร์ เรืองดำ กลุ่มที่ ๒ การทำขนมไทย โดยนางวนิดา ศรีมณฑก กลุ่มที่ ๓ ปลูกพืชสมุนไพร/ผักปลอดสารพิษ โดยนางรจนา ทวิชสังข์ กลุ่มที่ ๔ การเพาะเห็ดนางฟ้า/ ทำปุ๋ยจ
Page 1 of 6212345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved