เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ ต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี มีนักเรียนเข้าร่วม จำนวน ๓๕๐ คน  ...

            เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันวันปิยมหาราช ณ ลานอนุสาวรีย์ พระปิยมหาราช ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วม จำนวน ๓๐ คน    ชมรมฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ ศาลาที่ว่าการอำเภอไชยา   ชมรมฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้จันทน์ และรับของพระราชทานจิตอาสารบ้านนาสาร   ชมรมฯ ร่วมพิธีางพวงมาลา ณ อำเภอคีรีรัฐนิคม   ชมรมฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ อ.ท่าชนะ มีสมาชิก ๓๐ คน
            เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีวันพยาบาลแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานี มีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน มีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมจำนวน ๕๐ คน
          เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกเยี่ยมสมาชิกชมรมฯ ที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน นางพรรณี พรหมอุบล ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
            เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดมนต์ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ณ วัดกลางใหม่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า สมาชิก ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อ.เมือง
Page 1 of 5612345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved