เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติบรรยายเรื่องบูรพกษัตริย์ไทย ประวัติศาสตร์ชาติไทย ศาสตร์พระราชา เกษตรทฤษฎีใหม่ ให้นักศึกษากศน.อำเภอบ้านนาเดิม ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี นายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอบ้านนาเดิม เป็นประธานในพิธี มีนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน ๑๐๐ คน  ...

             เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการประชุม พร้อมพบสมาชิกชมรมฯ ณ รพ.สต.มะขามเตี้ย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๒๐ คน
            เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ บรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๗๐ คน
            เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๒ คน ออกเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเมืองแมน ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ และได้รับรางวัลพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่ ๙ ปี ๒๕๕๐ และรางวัลต่างๆ มากมาย ได้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก
           เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ บรรยายบูรพกษัตริย์ไทย-ศาสตร์พระราชา ณ โรงเรียนพนมศึกษา อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี นักเรียนเข้าร่วม จำนวน ๑๒๐ คน 
           เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ วัดวิชิตดิตธาราม ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ โดยร่วมกันกวาดบริเวณถนน ลานวัด ขัดพื้นภายในศาลาหอฉัน, ห้องน้ำ, บริเวณรอบโบสถ์ ปลูกต้นไม้ (ต้นพยอมทอง) โดยคุณวรรณา เจาะเส็น ตัวแทนสมาชิกและนาย สนอง แดงบุญ นายกเทศบาลต.ท่าชนะ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ๗ รูป มอบพระฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ให้แก่วัดวิชิตดิตธาราม
Page 1 of 5712345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved