เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี  วางพวงมาลา พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า วิภาวดีรังสิต ณ วัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ...

             เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมจิตอาสาสาธารณะประโยชน์ของสมาชิกชมรมฯ ณ วัดท่าล้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีการ ปลูกต้นดอกดาวเรือง, กวาดสนามและเก็บเศษวัสดุเผาทำลาย, ทำความสะอาดอาคารศาลาห้องน้ำ มีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วม จำนวน ๕๓ คน
           เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกเยี่ยมการก่อสร้างฝายมีชีวิต พร้อมมอบเงินสนับสนุน ณ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
          เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกเยี่ยมสมาชิกชมรมฯ เศรษฐกิจพอเพียง บ้านคลองเสียว ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
             เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรม น้ำนึกรักษ์ไชยา สืบสานภูมิปัญญาข้าวไร่ แปลงรวมเครือข่ายรักษ์ไชยา ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีนักเรียน ประชน ร่วมใจทำกิจกรรม พร้อมมีการบรรยายสถาบันพระมหากษัตริย์ เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมแจกเอกสารแผ่นพับ มีสมาชิกชมรมเข้าร่วม จำนวน ๓๐ คน มีผู้ร่วมกิจกรรมทั่งสิ้น จำนวน ๒๐๐ คน
          เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องใวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี    ณ วัดเขาพนมแบก อ.ไชยา   อ.บ้านนาสาร   อำเภอคีรีรัฐนิคม   ณ ที่ว่าการอำเภอท่าฉาง   อำเภอพนม   อำเภอเมือง ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Page 1 of 5412345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved