เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๐ น. นายไพโรจน์ หงษ์ทอง ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว กับนายปรีชาชัย ฮวดเส็ง ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ 1 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว  กับบ้านหนองคุ้ม ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว การทำข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชน ที่มาร่วมประชุมด้วยในครั้งนี้ โดยที่ทางชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว จะได้ติดตามทำประชาคม ในเรื่องวิชาชีพที่ชุมชนต้องการจากที่มีอยู่ในชุมชน และวิธีการจัดหาด้านการตลาดควบคู่ไปในครั้งนี้ด้วย และชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้วจะได้เสนอโครงการให้มูลนิธิพอเพียงรับทราบและดำเนินการต่อไป ...

     เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพโรจน์ หงส์ทอง ประธานชมรมตนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว  และสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว เขตอำเภอเมืองสระแก้ว ได้ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว โดยมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๐๐ คน
      เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. จ่าสิบเอกไพทูล พ้นธาตุ ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว ได้ต้อนรับสมาชิก จากชุมชนบ้านคลองมะละกอ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๔๐ คน ได้มาศึกษาเรียนรู้เรื่อง การทําถ่านไบโอชาร์ ใช้ใน ด้านการเกษตร การมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ นอกจากมาศึกษาการทำถ่านไบโอชาร์แล้ว คณะดูงาน สนใจในเรื่องการทำเกษตรผสมผสานอีกด้วย เพื่อที่จะนำไปใช้ในชุมชนของตนเองต่อไป
       เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ที่ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลเขาสามสิบ (สวนจ่าทูล) ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว ได้มีโครงการอบรมการจัดการศึกษา เพื่อสนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดอบรมในเรื่องการประกอบอาหาร มีกลุ่มแม่บ้านตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๓๐ คน
      เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรบริเวณชายแดนสระแก้ว ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพบริเวณชายแดนสระแก้วจัดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเห็ดเยื่อไผ่และเห็ดมิลค์กี้ ให้กับสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว และบุคคลที่สนใจ โดยนายณัฐพงษ์ ปลัดจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีเปิดฯ มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้จำนวน ๑๕๐ กว่าคน
      เมื่อวันที่​ ๒๒-๒๓​ กุมภาพันธ์​ ๒๕๖๑​ ที่ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว จ่าสิบเอกไพทูล พ้นธาตุ ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว ได้จัดการอบรมให้กับโครงการส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือกประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว เป็นเจ้าของโครงการในการดำเนินการจัดอบรมในครั้งนี้ และมีสมาชิกเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน ๒๕​ คน
Page 1 of 2812345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved