เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่หอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีวางพานดอกไม้สด ถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน สมาชิกอาสาฝนหลวง เข้าร่วมจำนวนมาก ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานในพิธีกล่าวถวายสักการะเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถ่ายรูปร่วมกับผู้เข้าร่วมพิธี และเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระบิดาแห่งฝนหลวง” การจัดงานในครั้งนี้ นายไพโรจน์ หงษ์ทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแ...

         เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ ศาลาการเปรียญวัดนครธรรม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว นายไพโรจน์ หงษ์ทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว นายอนันต์ ครองสกุล ที่ปรึกษาชมรมฯ และสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว เขตอำเภอวัฒนานคร จำนวน ๕ คน ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมการด้านงานจัดสถานที่ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม นี้
         เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมการด้านงานประชาสัมพันธ์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม นี้ ที่หอประชุม ที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร นายไพโรจน์ หงษ์ทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว นายอนันต ์ครองสกุล ที่ปรึกษาชมรมฯ นางน้ำทิพย์ เชียงกุล วิทยากรบรรยายสถาบันฯ และสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว เขตอำเภอวัฒนานคร เข้าร่วมประชุมประมาณ ๒๐ คน           การประชุมครั้งนี้ นายณัฏฐพงษ์ พัฒนรัฐ นายอำเภอวัฒนานคร เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้ร่วมการประชุม จากหน่วยงานภาครัฐ
           เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่วัดเหล่าอ้อย ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนทุกภาคส่วนได้แสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการบรรพชาอุปสมบท บำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ และส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล ได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธ
        เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น.  ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นำประชาชนชาวจังหวัดสระแก้วทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ ๑ ปี โดยมีประชาชนชาวจังหวัดสระแก้วทุกหมู่เหล่าแต่งกายสีดำไว้ทุกข์ เข้าร่วมพิธีตักบาตรเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ตลอดระยะเวลาการครองราชย์กว่า ๗๐ ปี ทรงอุทิศกำลังพระวรกายและก
        เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะดูงานตัวแทนจากจำนวน ๑๔ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรี จำนวน ๓๐ คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลเขาสามสิบ ของจ่าสิบเอกไพทูล พ้นธาตุ ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว รุ่นที่ ๑ คณะวิทยากรศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลเขาสามสิบ นำโดย จ่าสิบเอกไพทูล พ้นธาตุ ได้พาคณะดูงานจากจังหวัดจันทบุรี ชมฐานเรียนรู้ต่างๆ เช่น ฐานพลังงานทดแทน ฐานการเผาถ่านไบโอชาร์ ฐานประมง และฐานเรียนรู้ ๑ ไร่ ๑ แสน การศึกษาดูงานในครั้งนี้ เสร็จสิ้นเวลา ๑๖.๐๐ น. 
Page 1 of 2512345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved