เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. จ่าสิบเอกไพทูล พ้นธาตุ ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว ได้ต้อนรับสมาชิก จากชุมชนบ้านคลองมะละกอ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๔๐ คน ได้มาศึกษาเรียนรู้เรื่อง การทําถ่านไบโอชาร์ ใช้ใน ด้านการเกษตร การมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ นอกจากมาศึกษาการทำถ่านไบโอชาร์แล้ว คณะดูงาน สนใจในเรื่องการทำเกษตรผสมผสานอีกด้วย เพื่อที่จะนำไปใช้ในชุมชนของตนเองต่อไป ...

       เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ นายไพโรจน์ หงษ์ทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว ได้ออกเยี่ยม และติดตามผล การปฏิบัติงาน ในไตรมาสที่ ๑ ของ  ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืนรุ่นที่ ๒ นายเดชา ฤทธิ์แดง เพื่อรายงานให้มูลนิธิบุคคลพอเพียงทราบ 
     เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ นายไพโรจน์ หงส์ทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว ได้นำ พานพุ่มดอกไม้ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มี นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีและมีข้าราชการ หน่วยงานทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมงานฯ จำนวน ๕๐๐ คน
      เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว ได้นำสมาชิกชมรมฯ เข้าชมงาน “อุ่นไอรัก คลายลมหนาว” ณ พระราชวังสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร การเที่ยวชมงานในครั้งนี้มีสมาชิกจากชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้วมาร่วม จำนวน ๔๕ คน
      เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จ่าสิบเอก ไพทูล พ้นธาตุ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว เขตอำเภอเขาฉกรรจ์ และผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน มูลนิธิบุคคลพอเพียง ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว รุ่นที่ ๑ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดสถานที่ในการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในระดับตำบล ซึ่งเป็นจะแกนนำเขตตำบลเขาสามสิบต่อไป จัดโดยความร่วมมือระหว่างศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเขาฉกรรจ์ และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสระแก้ว มีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้จำนวน ๔๐ คน
      เมื่อวันที่ ๑๔-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว ได้รับเชิญจากจังหวัดสระแก้วจัดบูทแสดงผลงาน ของชมรมฯ ในงานสืบสานวัฒนธรรมฯ และงานกาชาดฯ และ กิจกรรมที่น่าสนใจ การจัดกิจกรรม แสดงผลงานในครั้งนี้ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนวัฒนานคร นำผลงาน ผลิตภัณฑ์ของชำร่วยจากหญ้าแฝก แสดงในการจัดงานครั้งนี้พร้อมทั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลเขาสามสิบจ่าสิบเอกไม่ต้องทนถ้าผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืนของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้วได้นำอุปกรณ์และ ผลผลิต จาก การเผาถ่านไบโอชาร์มาแสดง มีงานนี้เช่นเดียวกัน
Page 1 of 2712345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved