เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว นายไพโรจน์ หงษ์ทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว และคณะนำกระเช้าของขวัญปีใหม่ และหนังสือแต่งตั้งประธานชมรมฯจากมูลนิธิบุคคลพอเพียง มอบให้นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และชี้แจงแนวทางดำเนินงานของชมรมฯตามแผนปฏิบัติงานภารกิจในปี พ.ศ.๒๕๖๑ ด้วย ...

        เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายไพโรจน์ หงษ์ทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว ได้พาสมาชิกชมรมฯ ศึกษาดูงานชมพระเมรุมาศ ณ สนามหลวง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และศึกษาดูงานที่ เขื่อนขุนด่านปราการชล  อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
         เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ที่ห้องประชุมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว นายสุพจน์ เมฆประดับ นายอำเภอเขาฉกรรจ์ เป็นประธานพิธี โดยมีนายไพโรจน์ หงษ์ทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการพร้อมสมาชิกชมรมฯ เข้ารับมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ชมรมคนรักในหลวง กล่าวปฏิญาณตน และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย
       เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายไพโรจน์ หงษ์ทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว และนางอ้อยทิพย์ ทำมาดี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้วเขตอำเภอเมือง ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในภาคเช้าร่วมกับหน่วยราชการ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว พร้อมข้าราชการทุกหมู่เหล่าและประชาชน เพื่อน้อมรำลึกและถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีสมาชิกชมรมเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า ๒๕ คน         ในพิธีดังกล่าว นายไพโรจน์ หงษ์ทอง และนางอ้อยทิพย์ทำมาดี ได้มอบผ้าผูกคอสัญลักษณ์ของชมรมคนรักในหลวงฯให้กับนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวั
          เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฎิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ที่ห้องประชุมศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนไทยกัมพูชา จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธี โดยมีนายไพโรจน์ หงษ์ทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการพร้อมสมาชิกชมรม เข้ารับมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ชมรมคนรักในหลวง กล่าวปฏิญาณตน และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ แล
        เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่หอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีวางพานดอกไม้สด ถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน สมาชิกอาสาฝนหลวง เข้าร่วมจำนวนมาก ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานในพิธีกล่าวถวายสักการะเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถ่ายรูปร่วมกับผู้เข้าร่วมพิธี และเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระบ
Page 1 of 2612345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved