เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายไพโรจน์ หงษ์ทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว ได้นำสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดสระแก้ว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา  ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ร่วมกับอำเภอวัฒนานคร ณ วัดนครธรรม ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว      การจัดงานในครั้งนี้มี นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีฯ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว ได้สนับสนุนจัดนักเรียน จากโรงเรียนวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ขับร้องประสานเสียงเพลง "สดุดีจอมราชา" จำนวน ๕๐ คน น้ำดื่มผลไม้เพื่อสุขภาพและน้...

       เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๒ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว เดชา ฤทธิ์แดง นำเยาวชนจิตอาสา ร่วมสร้างฝายน้ำตกปางสีดา
    เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ นายไพโรจน์ หงษ์ทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว และ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้วเขตอำเภอตาพระยา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม โดยการพัฒนาวัด โรงเรียน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ที่ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมในครั้งนี้ มีนายอดิศร สมบัติ ประธานชมรมฯ และสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว เขตอำเภอตาพระยา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนไม่ต่ำกว่า ๕๐ คน
    เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์และปฏิญาณตน ณ ห้องประชุม "คุรุธรรมจารุ" โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวงดนตรีจากมณฑลทหารบกที่ ๑๙ แสดงรีวิวประกอบเพลง ปลุกจิตสำนึกให้สมาชิกชมรมได้มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รวมทั้งมีการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย ในพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ครั้งนี้ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว ได้เชิญผู้แทนจากมณฑลทหารบกที่ ๑๙ เป็นประธานในพิธีฯ โดยมณฑลทหารบกที่ ๑๙
     เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว นำโดย นายไพโรจน์ หงษ์ทอง ประธานชมรมฯ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม เขตพื้นที่อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ในการทำกิจกรรมครั้งนี้ มีสมาชิกชมรมฯ เขตอำเภอคลองหาด เข้าร่วมพัฒนาทำความสะอาด วัดคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๕๐ คน
        เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ที่หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมี พันเอกปกครอง ประจักษ์จิต ประจำมณฑลทหารบกที่ ๑๙ เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกเข้าร่วม ๒๕๐ คน
Page 1 of 2912345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved