เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ จ่าสิบเอกไพทูรย์ ผลธาตุ ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืนรุ่นที่ ๑ และนางสาว ลลิดา คำวิชัย เจ้าของไร่ ณ ชายแดน สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว ได้รับเชิญ ให้ร่วมการสัมมนาโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน ณ โรงแรมอินโดจีน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว            ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีฯ มีเกษตรกรแกนนำจาก ๙ อำเภอๆ ละ ๕ คน เข้าร่วมการจัดบูทแสดงสินค้าเกษตร และเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้ด้วย ...

        เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการ โครงการ กิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์ การตัดหญ้าทำความสะอาดบริเวณรอบสระน้ำสาธารณะ และปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินพังทลาย ที่บ้านหนองคุ้ม ตำบลวัฒนานครอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยได้รับความร่วมมือ จากสมาชิกชมรมคนรักในหลวง บ้านหนองคุ้ม พี่น้องประชาชน บ้านหนองคุ้ม จำนวน ๕๐ กว่าคน
       เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายไพโรจน์ หงษ์ทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว ได้รับเชิญจาก สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำโตนเลสาป จัดประชุมปรึกษาหารือการจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อร่วมกิจกรรมจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ โดยชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว จะมีการร่วมจัดนิทรรศการร่วมในงานครั้งนี้ด้วย
        เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายโสภี ศรีเพ็ชร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว อำเภอวังสมบูรณ์ พร้อมรองประธานชมรมฯ และสมาชิกชมรมฯ ร่วมกับ สภาองค์กรชุมชนตำบลวังสมบูรณ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ส.ก.ว) และมูลนิธิมั่นพัฒนา ร่วมรับฟังการบรรยายการทำปุ๋ยบำรุงดิน และการผลิตฮอร์โมนใช้เองโดยลงมือปฏิบัติการด้วย พร้อมทั้งมีเครื่องมือพิสูจน์ดินให้กับชาวบ้านที่สนใจเข้าร่วมประชุม ที่ศาลาเอนกประสงค์บ้านโพธิทอง ม.๒ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
        เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพโรจน์ หงษ์ทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ ในหลักสูตรการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ตามโครงการแผนปฏิบัติราชการจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จัดโดย สำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว มีสมาชิกที่ประชุม จากตำบลต่างๆในอำเภอวัฒนานคร จำนวน ๑๒๙ คน  และทางสำนักงานเกษตรอำเภอวัฒนานครได้แจกพันธุ์ไม้ผลให้แก่สมาชิกที่มาร่วมการประชุม ดังนี้ ๑). กิ่งพันธุ์ฝรั่งคนละ ๑๐ กิ่ง  ๒). กิ่งพันธ์ชมพู่ ๑๐ กิ่
        เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม "เชิดชูคนดี เครือข่ายดี ชุมชนดี ศรีสระแก้ว" โครงการสระแก้วเมืองแห่งความสุขภายใต้ ๔ ดีวิถีพอเพียง ณ บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ในการจัดงานครั้งนี้ จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว ได้จัดงานครั้งนี้ขึ้นโดยเชิญสื่อมวลชนจาก ๘ จังหวัดในภาคกลางมาร่วมงานและเชิญ นายไพโรจน์ หงส์ทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว เป็นพิธีกรดำเนินรายการ มีสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระแก้ว ในแต่ละอำเภอมาร่วมการจัดบูธแสดงสินค้าในครั้งน
Page 1 of 2312345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved