เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมปลูกป่าเทิดพระเกียรติ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โดยมีนางพิมพ์ธาดา จันทร์สุริยา นายอำเภอรัตภูมิ เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วม จำนวน ๓๕๐ คน ...

           เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๐๐ คน เข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเต้นประกอบจังหวะ ณ ศูนย์ชีวาสุข   สวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
           เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางรติรส กาญจนธาร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา  จัดการประชุมคณะกรรกมารชมรมฯ อ.หาดใหญ่ เพื่อเตรียมงานวันเฉลิมฯ ในหลวง ร.๑๐ ณ ที่ทำการชมรมฯ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา
             เมื่อวันที่ ๒๐  พฤษภาคม    ๒๕๖๑  เวลา  ๑๒.๓๐ น.  นางรติรส  กาญจนธาร  ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา  นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๖๐ คน ร่วมกับประชาชน และคณะกรรมการวัดม่วงค่อม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ วัดม่วงค่อม  ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
             เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางรติรส กาญจนธาร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ แก่สมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๗ คน ณ ที่ทำการชมรมฯ   
             เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน  ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. นางรติรส  กาญจนธาร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา  นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๖๗  คน  จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม  พร้อมร่วมกันทำบุญ  และถวายเพลพระสงฆ์ ณ วัดเพชรมงคล  ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา 
Page 1 of 2412345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved