เมื่อวันที่ ๒๐  พฤษภาคม    ๒๕๖๑  เวลา  ๑๒.๓๐ น.  นางรติรส  กาญจนธาร  ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา  นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๖๐ คน ร่วมกับประชาชน และคณะกรรมการวัดม่วงค่อม ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ วัดม่วงค่อม  ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ...

           เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา ตำบลน้ำน้อย  บ้านท่านางหอม   ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ  พัฒนาวัดท่านางหอม  ตำบลน้ำน้อย  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีสมาชิกร่วมกิจกรรม  ๓๐  คน   
               เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ นางรติรส  กาญจนธาร  ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา นำสมาชิกชมรมฯ  อ.หาดใหญ่  และอ.นาหม่อม จำนวน  ๑๐๗ คน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม  ณ วัดนาหม่อม  อ.นาหม่อม  จ.สงขลา 
                เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางรติรส  กาญจนธาร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา นำคณะกรรมการชมรมฯ ออกเยี่ยม ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๑ นายเกษม สังข์ทอง ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา   
            เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางรติรส  กาญจนธาร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา นำคณะกรรมการชมรมฯ ออกเยี่ยม ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๒ นางรจนา แก้วขาว ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา
              เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา๐๗.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ มีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน และมีการบรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยดร.อภิชาติ ดำดี วิทยากรพิเศษและกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิบุคคลพอเพียง มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๑๒๙๐ คน 
Page 1 of 2312345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved