เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ถนนเสน่หานุสรณ์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายไพร  พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน มีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมจำนวน ๓๕๐ คน             ...

             เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสว่าง  อินทรัตน์ ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๑ อ.จะนะ จ.สงขลา ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดศาสตร์พระราชา เรื่องเกษตรทฤษฏีใหม่ โคกหนองนาโมเดล  และเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการเลี้ยงผึ้ง ณ กศน. สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา ร่วมกับ กอ.รมน.ส่วนหน้า มีผู้ร่วมอบรมจำนวน ๓๕ คน
             เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ วัดช้างคลอด ม.๔ ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๒๒๐ คน
             เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางรติรส  กาญจนธาร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร แกนนำชมรมฯ  อ.หาดใหญ่  อ.เมือง  อ.เทพา  อ.จะนะ และสมาชิกชมรมฯ เพื่อชี้แจงรายละเอียดและลงทะเบียนเพิ่มเติมในกิจกรรมวันเฉลิมฯ ในหลวง ร.๑๐ ณ ที่ทำการชมรมฯ  มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม  ๖๕  คน
           เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๐๐ คน เข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเต้นประกอบจังหวะ ณ ศูนย์ชีวาสุข   สวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
           เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางรติรส กาญจนธาร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา  จัดการประชุมคณะกรรกมารชมรมฯ อ.หาดใหญ่ เพื่อเตรียมงานวันเฉลิมฯ ในหลวง ร.๑๐ ณ ที่ทำการชมรมฯ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา
Page 1 of 2412345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved