เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางรติรส  กาญจนธาร  ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตน ของสมาชิกชมรมฯ ณ วัดเอก อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา มีนายสุกิจ  พัฒนพงศ์ นายอำเภอกระแสสินธุ์  เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้ารับมอบเสื้อ จำนวน ๑๑๒ คน     ...

              เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางรติรส  กาญจนธาร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐๐ คน ร่วมบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และทำบุญตักบาตรเช้าด้วยอาหารแห้ง และขอพรพระสงฆ์เนื่องในวันออกทุกข์ ณ วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
            เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๕.๓๐ น. นางรติรส กาญจนธาร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ ร่วมวางดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งทางชมรมฯ ร่วมให้บริการ ก๋วยเตี๋ยวผัดไทเจ ๙๐ กก. และก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วเจ ๓๐ กก. สำหรับเลี้ยงประชาชนที่เข้าร่วมงานในพระราชพิธีฯ
            เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางรติรส กาญจนธาร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๕๐ คน เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
            เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๕๒ น. นางรติรส กาจนธาร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๗๐ คน ร่วมกับองค์อื่น ร่วมบำเพ็ญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดโคกสมานคุณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
              เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางรติรส กาญจนธาร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา นำสมาชิกชมรมฯ และสมาชิก "จิตอาสาเฉพาะกิจ" ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และร่วมประชุมฟังคำชี้แจงเรื่องการปฏิบัติตัวและบทบาทหน้าที่ของจิตอาสา พร้อมแบ่งกลุ่มปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายจากคณะเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบดูแลจิตอาสาของอ.หาดใหญ่ ในอาณาบริเวณวัดโคกสมานคุณพระอารามหลวงและบริเวณจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดย ดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในการประชุม ณ วัดโคกสมานคุณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
Page 1 of 2012345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved