เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ วัดคูหานอก ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัด มีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๑๐ คน  ...

              เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางรติรส กาญจนธาร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ เพื่อชี้แจงกิจกรรม "จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์" และร่วมกันวางแผนการดำเนินงานเพื่อให้กรรมการทุกท่านได้มีส่วนร่วม และให้กิจกรรมฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสำเร็จตามวัตถุประสงค์ มีกรรมการเข้าประชุม ๓๕ คน
          เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕  พรรษา ณ  ลานหน้าห้างสรรพสินค้าลีการ์เด้นส์  ถนนเสน่หานุสรณ์  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๑๕๐ คน มีดร.ไพร  พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน               เวลา ๑๘.๐๐ น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ  และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
          เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีเปิดโครงการอาหารของแม่ เพื่อส่งเสริมโภชนาการของครอบครัวและชุมชน จังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ (๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐) ณ เวทีลานกิจกรรมชั้น ๑ ห้างเซ็นทรัลเฟสติเวล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีสมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๘ คน
            เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๐๐ คน ร่วมกิจกรรมโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ ห้องประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
          เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา จัดการประชุมสัญจร เพื่อพบปะสมาชิกชมรมฯ ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา                เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสงขลา จัดการประชุมสัญจร เพื่อพบปะสมาชิกชมรมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
Page 1 of 1712345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved