เมื่อวันที่ ๑ พศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร นำโดยนายสุจินดา บรรลือหาญ  ประธานชมรมพร้อมกรรมการและสมาชิก ร่วมงานกฐินสามัคคีที่วัดสุทธิมงคล บ้านโคกชุมพร ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร พุทธศาสนิกชนร่วมงานกว่า ๕๐๐ คน ยอดกฐิน ๓๔๓,๒๑๕ บาท ...

      เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร นำโดยนายธัชชัย  บรรลือหาญ เลขานุการชมรม พร้อมสมาชิกชมรมฯ จำนวน  ๕๐๐ คน ร่วมพิธีถวายวางดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลองมลฑลพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ (สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร) พร้อมนำสมาชิกจิตอาสา(เฉพาะกิจ) จำนวน ๕๐ คน ร่วมทำโรงทานอาหารว่าง,ผลไม้ และเครื่องดื่ม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.          นายนพดล  ไพทูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีถวายวางดอกไม้จันทน์ โดยนำส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรชาวสกลนครท
        "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาศ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร วันเสาร์ที่  ๒๑  เดือน ตุลาคม พุทธศักราช  ๒๕๖๐"              เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร นำโดยนายธัชชัย บรรลือหาญ เลขานุการชมรมฯ พร้อมสมาชิก จำนวน ๑๐๐ คน ร่วมถวายและร่วมอนุโมทนาผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร พระเทพสิทธิโสภณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิ
        เมื่อวันที่  ๒๔ - ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร นำโดยนางสุจินดา  บรรลือหาญ ประธานชมรม ได้มอบหมายให้นายธัชชัย  บรรลือหาญ เลขานุการฯ ประสานนำสมาชิก จำนวน  ๕๐  คน ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดสุทธิมงคล อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร นายบุญเลิศ  สาขามุละ ประธานที่ปรึกษาชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี
          ช่วงวันที่ ๑๙-๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร นำโดยนางสุจินดา บรรลือหาญ ประธานชมรมฯ ได้มอบหมายให้นายธัชชัย บรรลือหาญ เลขานุการฯ ประสานนำสมาชิก จำนวน  ๓๐๐  คน ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ และเวียนเทียน ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร (พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร) ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร พระเทพสิทธิโสภณ (สุรสีห์ กิตฺติโสภโณ) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุม เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นางสุจินดา บรรลือหาญ ประธานชมรม เป็นประธานพิธีฝ่ายฆาราวาส โดยมีเจ้าคณะอำเภอจาก ๑๘ อำเภอ พร้อมคณะพร
      เมื่อวันที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๐  ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร นำโดยนายธัชชัย  บรรลือหาญ เลขานุการชมรม นำสมาชิกจิตอาสา (เฉพาะกิจ) จำนวน  ๕๐ คน ร่วมทำดอกไม้จันทน์ กับทางอำเภอเมือง ทำความสะอาด ทาสีฟุตบาท และปรับปรุงบริเวณสถานที่จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สนามหน้าศาลากลาง (หลังเก่า) จังหวัดสกลนคร  มีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า ๕๐๐ คน
Page 1 of 2012345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved