เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร นำนางสาวรัตติกาล  ไพศาล ผู้ประสานงานชมรมฯ อำเภอนิคมน้ำอูน นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๔๐ คน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอนิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร มีผู้นำท้องถิ่น องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีกว่า ๓๐๐ คน ...

          เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร นำโดยนางสุจินดา บรรลือหาญ  ประธานชมรมฯ พร้อมกรรมการ และคณะทำงานชมรมฯ จัดกิจกรรมการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร ณ ศาลาวัดภูริทัตตถิราวาส บ้านหนองผือ ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ท่านพระครูสุทธธรรมมาภรณ์ (พระอาจารย์พยุง  ชวนปัญโญ) เจ้าอาวาสวัดภูริทัตตถิราวาส แสดงสัมโมทนียคาถา เกี่ยวกับ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นายบุญเลิศ  สาขามุละ ประธานที่ปรึกษาชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีฯ มีประชาชนจาก ๘ หมู่บ้าน และนักเรียนโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา เข
           เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร นำโดยนางสุจินดา บรรลือหาญ  ประธานชมรมฯ พร้อมกรรมการ และคณะทำงานชมรมฯ จัดกิจกรรมการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองศิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี สกลนคร บ้านดงขุมข้าว ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร นายบุญเลิศ  สาขามุละ ประธานที่ปรึกษาชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีฯ มีแม่ดีเด่นประจำปี ๒๕๖๐ ชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอเมือง บุคคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมพิธีกว่
        เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร นำโดยนางสุจินดา บรรลือหาญ  ประธานชมรมฯ พร้อมกรรมการ และคณะทำงานชมรมฯ จัดกิจกรรมการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร ณ หอประชุมเทศบาลนครสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้ นายสมชัย คล้ายทับทิม ปลัดจังหวัดสกลนคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ มีหน่วยงานตำรวจสันติบาลสกลนคร หัวหน้าส่วน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำองค์กร ผู้นำชุมชน และประชาชนจาก ๔๓  ชุมชน เข้าร่วมพิธีกว่า ๖๐๐ คน
           เมื่อวันที่ ๑ พศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร นำโดยนายสุจินดา บรรลือหาญ  ประธานชมรมพร้อมกรรมการและสมาชิก ร่วมงานกฐินสามัคคีที่วัดสุทธิมงคล บ้านโคกชุมพร ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร พุทธศาสนิกชนร่วมงานกว่า ๕๐๐ คน ยอดกฐิน ๓๔๓,๒๑๕ บาท
       เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร นำโดยนายธัชชัย บรรลือหาญ เลขานุการชมรมพร้อมสมาชิก ร่วมตั้งโรงทานก๋วยเตี๋ยวงานกฐินสามัคคี บ้านหนองน้ำคำ (หมู่บ้านรักษาศีล ๕) อ.เต่างอย จ.สกลนคร ผู้อำนวยสำนักงานพระพุทธศาสนาสกลนคร นายก อบต.และพุทธศาสนิกชนคนร่วมงานกว่า ๕๐๐ คน ยอดกฐิน ๒๒๒,๗๗๗ บาท
Page 1 of 2012345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved