เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร นำโดยนางสุจินดา บรรลือหาญ ประธานชมรมฯ ได้จัดกิจกรรมอบรบอาชีพ ณ ศูนย์เรียนรู้ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร เลขที่  ๒๖๑ บ้านม่วงไข่ ม.๑ ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร หลักสูตรการทำปุ๋ยจุลินทรีย์หน่อกล้วยและการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกอง วิทยากรจากศูนย์ชมรมฯ จากองค์กรท้องถิ่น จาก กศน. และนักวิชาการจากเกษตรจังหวัด มาสอนวิธีการเพาะเชื้อไตรโคเดอร์มาร์ พร้อมจะผลักดันให้ศูนย์ชมรมฯ ให้เป็นศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ต่อไป หลังจากนั้นสมาชิกได้เยี่ยมชมโครงการผู้นำแห่งยุครุ่นที่ ๑ นายธัชชัย บรรลือหาญ "เล็กหรือใหญ่ก็สุขได้ด้วยพอเพียง" มีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมอบรบอาชีพ จำนวน  ๕๐ คน ...

          เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร นำโดยนางสุจินดา  บรรลือหาญ  ประธานชมรมฯ พร้อมกรรมการ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ตลาดประชารัฐ Grand Opening ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร นายทรงศักดิ์  ปัญญาประชุม วิทยากรชมรม และที่ปรึกษาผู้นำแห่งยุคสกลนคร ร่วมจำหน่ายกล้วยหอมทองสดและแปรรูป นายสุวิชาญ  ไชยโกมล นายอำเภอพรรณานิคม เป็นประธานในพิธี มีผู้นำท้องถิ่น องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีกว่า ๕๐๐ คน
          เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร นำโดยนางสุจินดา  บรรลือหาญ  ประธานชมรมฯ พร้อมสมาชิก จำนวน ๒๐ คน เข้า ร่วมพิธีกับจังหวัด พิธีทำบุญตักบาตร และร่วมโครงการไถ่ชีวิต โค-กระบือ ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีกว่า ๑,๐๐๐ คน
        เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร นำโดยนางสุจินดา บรรลือหาญ  ประธานชมรมฯ พร้อมสมาชิก จำนวน ๑๒ คน เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
         เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร นำโดยนางสุจินดา บรรลือหาญ  ประธานชมรมฯ พร้อมกรรมการ และคณะทำงานชมรมฯ จัดกิจกรรมการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนโพธิแสนวิทยา ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร นายบุญเลิศ สาขามุละ ประธานที่ปรึกษาชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีฯ นายธัชชัย บรรลือหาญ เลขานุการและวิทยากรชมรมฯ ฉายวีดีทัศน์ นักเรียนกล่าวสุนทรพจน์ และร้องเพลงพระราชนิพนธ์ มีกรรมการสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครูและนักเรียนโรงเร
          เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร นำโดยนางสุจินดา บรรลือหาญ  ประธานชมรมฯ พร้อมกรรมการ และคณะทำงานชมรมฯ จัดกิจกรรมการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร ณ ศาลาวัดภูริทัตตถิราวาส บ้านหนองผือ ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ท่านพระครูสุทธธรรมมาภรณ์ (พระอาจารย์พยุง  ชวนปัญโญ) เจ้าอาวาสวัดภูริทัตตถิราวาส แสดงสัมโมทนียคาถา เกี่ยวกับ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นายบุญเลิศ  สาขามุละ ประธานที่ปรึกษาชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีฯ มีประชาชนจาก ๘ หมู่บ้าน และนักเรียนโรงเรียนภูริทัตต์วิทยา เข
Page 1 of 2112345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved