เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมโรงเรียนร่มเกล้า อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร นางนงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า เป็นประธานในพิธีฯ นางสุจินดา  บรรลือหาญ ประธานชมรมฯ กล่าวรายงานและนำกล่าวปฏิญาณตน มีสมาชิกชมรมฯ ที่ได้รับการพิจารณาเข้าพิธีฯ ดังนี้             ๑. นักเรียนและบุคคลากรจากโรงเรียนร่มเกล้า อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร             ๒. นักเรียนและบุคคลากรจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ  ๕๐  ปี จังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร            ๓. นักเรียนและบุคคลากรจากโรงเรียนด่านม่...

      เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร นำโดยนางสุจินดา บรรลือหาญ ประธานชมรมฯ ร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะเนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ร่วมกับทางจังหวัด ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร มีหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน นักเรียนนักศีกษา เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า ๒,๐๐๐ คน
      เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร นำโดยนางสุจินดา บรรลือหาญ ประธานชมรมฯ ได้จัดกิจกรรมอบรบอาชีพ ณ ศูนย์เรียนรู้ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร เลขที่  ๒๖๑ บ้านม่วงไข่ ม.๑ ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร หลักสูตรการทำปุ๋ยจุลินทรีย์หน่อกล้วยและการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกอง วิทยากรจากศูนย์ชมรมฯ จากองค์กรท้องถิ่น จาก กศน. และนักวิชาการจากเกษตรจังหวัด มาสอนวิธีการเพาะเชื้อไตรโคเดอร์มาร์ พร้อมจะผลักดันให้ศูนย์ชมรมฯ ให้เป็นศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ต่อไป หลังจากนั้นสมาชิกได้เยี่ยมชมโครงการผู้นำแห่งยุครุ่นที่ ๑ นายธัชชัย บรรลือหาญ "เล็กหรือใหญ่ก็สุขได้ด้วยพอ
      เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นางสุจินดา บรรลือหาญ ประธานชมรมคนรักในหลวงสกลนคร นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ณ วัดป่าอุดมสมพร (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร) มีผู้ร่วมกิจกรรมมากกว่า ๕๐๐ คน
          เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนครนำโดย นางสุจินดา บรรลือหาญ ประธานชมรมฯ นำสมาชิกชมรมฯ จิตอาสาจำนวน ๕๐ คน ร่วมกับเทศบาลตำบลพรรณนานคร ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม กิจกรรมรื้อห้องน้ำเก่า ทำความสะอาดบริเวณเมรุมาศ ทำแนวกันไฟ ณ วัดป่าสุทธิมงคล ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
        เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ นางสุจินดา บรรลือหาญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยกรรมการชมรมฯ จำนวน ๕ คน ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสกลนคร เพื่อร่วมเตรียมการจัดงานวันสตรีสากล ๘ มี.ค. ๖๑ ของจังหวัดสกลนคร ณ ห้องเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนค โดยมีนางอำนวย ยุทธคราม ประธานคณะกรรมพัฒนาสตรีจังหวัด (ผู้นำรุ่น ๒) เป็นประธานการประชุม
Page 1 of 2112345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved