เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์  อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร นายสาทิน ไชยรา ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ เป็นประธานในพิธีฯ นางสุจินดา บรรลือหาญ ประธานชมรมฯ กล่าวรายงานและนำกล่าวปฏิญาณตน มีสมาชิกชมรมฯ ที่ได้รับการพิจารณาเข้าพิธีฯ ดังนี้             ๑. ประชาชนจากอำเภออากาศอำนวย             ๒. นักเรียนและบุคคลากรจากโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ต.พรรณา อ.พรรณานิคม             ๓. นักเรียนและบุคคลากรจากโรงเรียนเทพสวัสดิ์วิทยา ต.ไร่ อ.พรรรณานิคม             ๔. นักเรียนและบุคคลากรจากโรงเรียนพังโคนวิทยาคม ต.พังโคน อ.พังโคน        รวมผู้เข้าพิธีม...

      เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร นำโดยนางสุจินดา บรรลือหาญ ประธานชมรมฯ ได้จัดกิจกรรมอบรบอาชีพ ณ ศูนย์เรียนรู้ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร เลขที่  ๒๖๑ บ้านม่วงไข่ ม.๑ ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร หลักสูตรการทำปุ๋ยจุลินทรีย์หน่อกล้วยและการทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกอง วิทยากรจากศูนย์ชมรมฯ จากองค์กรท้องถิ่น จาก กศน. และนักวิชาการจากเกษตรจังหวัด มาสอนวิธีการเพาะเชื้อไตรโคเดอร์มาร์ พร้อมจะผลักดันให้ศูนย์ชมรมฯ ให้เป็นศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ต่อไป หลังจากนั้นสมาชิกได้เยี่ยมชมโครงการผู้นำแห่งยุครุ่นที่ ๑ นายธัชชัย บรรลือหาญ "เล็กหรือใหญ่ก็สุขได้ด้วยพอ
      เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นางสุจินดา บรรลือหาญ ประธานชมรมคนรักในหลวงสกลนคร นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ณ วัดป่าอุดมสมพร (หลวงปู่ฝั้น อาจาโร) มีผู้ร่วมกิจกรรมมากกว่า ๕๐๐ คน
          เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนครนำโดย นางสุจินดา บรรลือหาญ ประธานชมรมฯ นำสมาชิกชมรมฯ จิตอาสาจำนวน ๕๐ คน ร่วมกับเทศบาลตำบลพรรณนานคร ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม กิจกรรมรื้อห้องน้ำเก่า ทำความสะอาดบริเวณเมรุมาศ ทำแนวกันไฟ ณ วัดป่าสุทธิมงคล ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
        เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ นางสุจินดา บรรลือหาญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนครพร้อมด้วยกรรมการชมรมฯ จำนวน ๕ คน ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสกลนคร เพื่อร่วมเตรียมการจัดงานวันสตรีสากล ๘ มี.ค. ๖๑ ของจังหวัดสกลนคร ณ ห้องเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนค โดยมีนางอำนวย ยุทธคราม ประธานคณะกรรมพัฒนาสตรีจังหวัด (ผู้นำรุ่น ๒) เป็นประธานการประชุม
       เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสกลนคร นำนางสาวรัตติกาล  ไพศาล ผู้ประสานงานชมรมฯ อำเภอนิคมน้ำอูน นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๔๐ คน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอนิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร มีผู้นำท้องถิ่น องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีกว่า ๓๐๐ คน
Page 1 of 2112345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved