เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายทิวา  รุ้งแก้ว  ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ นางสุวคนธ์ รุ้งแก้ว  เลขานุการชมรมฯ ศรีสะเกษ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  โดยมี นายกุลชาติ ชลเทพ  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี  สมาชิกใหม่ที่เข้ารับมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ จำนวน ๑๒๕ คน ...

     เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ พื้นที่สาธารณะประโยชน์โนนหนองปิง บ้านหนองสรวง หมู่บ้านศีล ๕  ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ นางตระกูล แสงลับ กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายสาคร ผมพันธ์ นักวิชาการกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  พร้อมด้วยกรรมการหมู่บ้าน และทีมงานประชาสัมพันธ์ อบจ.ศรีสะเกษ นำนักศึกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษจำนวน ๕๓  คน และชาวบ้านหนองสรวง ประมาณ  ๓๐ คน ดูแลรักษาต้นไม้ที่ป่าหนองปิง บนพื้นที่ ๑๐ ไร่ และปลูกต้นยางซ่อมอีก ๑๐๐ ต้น
      เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายทิวา  รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรกับสมาชิกชมรมบ้านสระภู อำเภออุทุมพรพิสัย และพบปะกับสมาชิกชมรมฯและพุทธศาสนิกชนเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ โดยมีนายสุริยา  บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย และข้าราชการ สมาชิก ส.อบต.กำแพง และผู้นำชุมชน  เข้าร่วมกิจกรรม  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๕๐ คน
     เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ บ้านหว้าน ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายทิวา  รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ นำสมาชิกชมคนรักในหลวงตำบลน้ำคำ และพุทธศาสนิกชน และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินริมคันคูสระน้ำภายในวัด เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ ๘๖ พรรษา มหาราชินี ในรัชกาลที่ ๙ และเฉลิมพระเกียรติ ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน
     เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ บ้านหว้าน ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ นำสมาชิกชมคนรักในหลวงตำบลน้ำคำ  พุทธศาสนิกชน และประชาชน จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยการ ปล่อยนกสู่ฟ้า ปล่อยปลาสู่น้ำ คืนต้นไม้ให้แผ่น สร้างคอนโดให้ปลา เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยได้รับเกียรติจาก นายธวัช  สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี
      เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับชมคนรักในหลวงอำเภออุทุมพรพิสัย จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ให้แก่สมาชิกโรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน ๑๐๔ คน โดยมีนายกล้าหาญ เพ็ญพักตร์ ปลัดอาวุโส ปฏิบัติราชการแทนนายอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธานในพิธี หลังจากพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ฯ แล้ว สมาชิกชมรมฯ ได้ร่วมกันปลูกต้นทุเรียนซึ่งเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๓ ต้น ไว้ให้เป็นสมบัติของโรงเรียน
Page 1 of 4612345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved