เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปพบปะกับเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ที่บ้านใจดี อำเภอขุขันธ์ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโค-กระบือ ในโครงการธนาคารโค-กระบือ อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายธวัช  สุระบาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน   ...

    เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ อบต.พรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ. นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมฯ จังหวัดศรีสะเกษ นำสมาชิกชมรมฯ และประชาชน จัดกิจกรรมประกาศเขตอภัยทาน ปล่อยนกสู่ฟ้า ปล่อยปลาสู่น้ำ คืนต้นไม้สู่แผ่นดิน ยกย่องเชิดชูเกียรติพ่อตัวอย่าง จำนวน ๒๔ คน และมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้ขาดแคลน จำนวน ๒๐๐ ผืน เพี่อเฉลิมพระเกียรติ ๖๕พรรษา มหาวชิราลงกรณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่อ่างเก็บน้ำห้วยทา พื้นที่ ๒๐ ไร่ โดยมีนายวิชิต. ไตรสรณกุล นายก อบจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี สมาชิกชมรมฯ และประชาชนร่วมกิจกรรม ๓๐๐ ค
     เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่วัดป่าพรมนิมิต บ้านข้องเหล็ก ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการลงแขกเกี่ยวข้าว ดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ เรียนรู้วิถีคน วิถีข้าว โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๕๐ คน โดยเป็นแปลงนาสาธิตเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีที่อำนวยการโดยพระอาจารย์ ดร.บุญชู ติกญาโณ พระวิทยากรศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน วัดป่าพรหมนิมิต
      เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ และ นางสุวคนธ์ รุ้งแก้ว เลขานุการชมรมฯ นำสมาชิกชมรมฯ อำเภออุทุมพรพิสัย จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
      เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่พ่อ ของโครงการสืบสานปณิธานงานของพ่อ สานต่อที่พ่อทำ เกษตรอินทรีย์วีถีศรีสะเกษ สู่ครัวโลก (พาลูกหลานกลับบ้านอำเภอวังหิน) จิตอาสาถวายสัตย์ปฏิญาณทำความดีด้วยหัวใจ มอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ และไถ หว่านปอเทืองปรับสภาพดิน ที่กิโลเมตรที่ ๒๒ ถนนสายศรีสะเกษ-ขุขันธ์ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี
        เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายทิวา รุ้งแก้ว  ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมรณรงค์ไถ–หว่านปอเทือง ที่ อบต.เมืองจันทร์  อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายอำเภอเมืองจันทร์เป็นประธานในพิธี  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐๐ คน
Page 1 of 4312345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved