เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายทิวา รุ้งแก้ว นำสมาชิกชมรมคนรักในหลวงตำบลสำโรงและกลุ่มจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดกิจกรรม ปล่อยนกสู่ฟ้า ปล่อยปลาสู่น้ำ ปลูกต้นไม้คืนแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ ๖๖ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ๘๖ พรรษา สมเด็จพระนาเจ้าสิริกิติ์ พรบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่พุทธอุทยานดอนแก้วห้วยวะ บ้านสำโรง ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีกิจกรรมทอดผ้าป่าต้นไม้ ปล่อยนก ปล่อยปลา และปลูกต้น ริมห้วยวะ จำนวน ๓๐๐ ต้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๕๐ คน ...

     เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ นำโดย นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมฯ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ที่หอประชุมโรงเรียนปรางค์กู่ ผู้เข้ารับมอบเสื้อฯ ได้แก่ สมาชิกเยาวชนชมรมคนรักในหลวงโรงเรียนปรางค์กู่  คณะครูโรงเรียนปรางค์กู่ และประชาชนจากตำบลดู่ และตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่  โดยมี นายสมบุญ  วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอปรางค์กู่ เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม ๑๓๐ คน 
     เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายทิวา  รุ้งแก้ว  ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ นางสุวคนธ์ รุ้งแก้ว  เลขานุการชมรมฯ ศรีสะเกษ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  โดยมี นายกุลชาติ ชลเทพ  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี  สมาชิกใหม่ที่เข้ารับมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ จำนวน ๑๒๕ คน
   เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ให้แก่สมาชิกชมรมฯ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ โดยมีประธานชมรมฯ เป็นประธานในพิธี  ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ  จังหวัดศรีสะเกษ  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๗๕ คน
      เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ป่าหนองกระแซง ตำบลดู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ นำสมาชิกชมรมคนรักในหลวงอำเภอปรางค์กู่ จำนวน ๘๐ คน ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกจังหวัดศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๑ เพื่อร่วมรณรงค์ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการปล่อยนก ปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐๐ คน
      เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่บริเวณคลองสวยน้ำใสดุจน้ำพระทัยพระราชินี คลองอีสานเขียว บ้านหนองแปน ตำบลสระกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย พระมหาสง่า ปภสฺสโร นำสมาชิกจิตอาสา สมาชิกชมรมคนรักในหลวงอำเภออุทุมพรพิสัย นักเรียนจากโรงเรียนคล้อกำแพง โรงเรียนบ้านพงพรต ชาวบ้านหนองแปน ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย  ปล่อยนกสู่ฟ้า ปล่อยปลาสู่น้ำ คืนต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ๘๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  และ ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
Page 1 of 4712345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved