เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ นำสมาชิกชมรมคนรักในหลวงมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวน ๕๐ คน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ที่บ้านเค็ง ตำบลจะกง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชน และร่วมกันดูแล ตัดแต่งก้านต้นกล้วยที่ปลูกไว้ในบริเวณโรงเรียนบ้านเค็ง และทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟไหม้ในช่วงฤดูแล้งที่กำลังมาถึง ...

     เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ด้วยการจัดเก็บขยะมูลฝอยในงานเปิดบ้านวิชาการ ๔.๐ โรงเรียนสตรีสิริเกศ  ทั้งนี้ โรงเรียนสตรีสิริเกศได้ปลูกฝังให้นักเรียนได้มีจิตสำนึกในการทำความดีและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนเพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน ๕๐ คน
       เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายทิวา รุ้งแก้ว  ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมคนรักในหลวงโรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา ทีมงาน อบจ.ศรีสะเกษ และพุทธศาสนิกชน ร่วมจัดกิจกรรม “ปล่อยนกสู่ฟ้า ปล่อยปลาสู่น้ำ ปลูกต้นไม้คืนแผ่นดิน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบบพิตร และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๕๐ คน
      เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายทิวา  รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางไปเป็นประธานในการประชุมและพบปะกับเครือข่ายสมาชิกชมรมคนรักในหลวงตำบลบกฤษณา อำเภอขุขันธ์ ที่ฝายน้ำล้นหนองเข็งน้อย  ตำบลบกฤษณา  อำเภอขุขันธ์ เพื่อขยายเครือข่ายสมาชิกชมรมคนรักในหลวง รุ่นปี ๒๕๖๑  และวางแผนในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน
       เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปพบปะกับเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ที่บ้านใจดี อำเภอขุขันธ์ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโค-กระบือ ในโครงการธนาคารโค-กระบือ อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายธวัช  สุระบาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน  
       เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายทิวา  รุ้งแก้ว  ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ  เดินทางไปพบปะสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตำบลโพนยาง เพื่อติดตามการหว่านปอเทืองบำรุงดิน ที่แปลงนาอินทรีย์บ้านโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ   
Page 1 of 4412345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved