เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมมอบเสื้อสีเหลืองเพื่อให้สมาชิกได้สวมใส่ช่วงมหามงคล วันพระราชสมภพที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียงราย) โดยมีพลตรีศุภกร เทิดสุวรรณ ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์และบทบาทหน้าที่/ภาระกิจของมูลนิธิบุคคลพอเพียง ...

เมื่อวันที่ 6-7 เมษายน 2561 เครือข่ายชมรมคนรักในหลวง อ.เถิน จ.ลำปาง จำนวน 50 คน ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม สร้างฝายกั้นห้วยดงปู่เขียว บ้าน ม.5 ต.แม่ปุ อ.เถิน จ.ลำปาง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรและเป็นแนวกันไฟป่า ส่วนสันฝายยังใช้เป็นทางสัญจรของชาวบ้านได้อีกด้วย
เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๑ ที่หอประชุมโรงเรียนเมืองปานวิทยา อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง เดินหน้า สืบศาสตร์พระราชา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ไปสู่เยาวชนและกลุ่มเครือข่ายเกษตร อำเภอเมืองปาน จ.ลำปาง จำนวน ๑๕๐ คน โดย นายยรรยง กุนาคำ นายอำเภอเมืองปาน เป็นประธานเปิดกิจกรรมและบรรยายความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ นางจันทร์สม เสียงดี ประธานชมรม บรรยายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พอเพียงในระดับบุคคลที่ไม่ทำอะไรเกินตัว มีเหตุมีผลและทันต่อความเปลี่ยนแปลง มีเครือข่าย มีความรอบรู้และมีคุณธรรมประจำใจเสมอ มีจิตอาสาทำดีช่วยเหลือผู้อื่นและดูแลสิ่
              เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง อำเภอสบปราบ นำสมาชิกชมรมฯ  จำนวน ๑๔๖ คน ร่วมกิจกรรมทำดีด้วยหัวใจ พัฒนา อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง บ้านน้ำหลง หมู่ ๒ ตำบลสมัย เพื่อให้บริเวณดังกล่าวสะอาด ร่มรื่นและสวยงาม 
               เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง ร่วมด้วยเครือข่ายจิตอาสาเทศบาลนครลำปาง จิตอาสาอำเภอเมือง นักเรียนในเขต ต.สบตุ๋ย  พนักงานการรถไฟ ภาคประชาชนตลาดประชารัฐ ทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม พัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดกี่งไม้ ล้างตลาดบริเวณสถานีรถไฟ ถนนริมทางรถไฟ ตลาดรัตน์ (เก๊าจาว ตลาด ๑๐๐  ปี ) บริเวณข้างวัดนาก่วม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๐ คน  
               เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง ได้รับเชิญจากเครือข่ายพัฒนาสตรีนครลำปาง ให้นางจันทร์สม เสียงดี ประธานชมรมฯ บรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา ให้กลุ่มพลังสตรี ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน อ.แม่สาย จ.เชียงราย มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๕๐ คน ณ อาคารชัยพัฒนา
Page 1 of 1412345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved