เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ เพื่อรับทราบข้อเสนอแนะ ยุทธศาสตร์การบริหารใหม่ของมูลนิธิพร้อมวางแผนร่วมกันในการจัดกิจกรรมช่วง เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม  ...

             เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจร่วมพัฒนา กับเทศบาลนครลำปาง และเครือข่ายชมรมฯ ชุมชนพระบาทหนองหมู่ อ.เมืองลำปาง ช่วยกันตัดแต่งกิ่งไม่ตัดถางหญ้าริมทาง ล้างถนนและดูแลสายไฟและสายโทรศัพท์ ให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย 
            เมื่อวันนี้ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง มอบช่อดอกไม้จันทน์ ซึ่งทางชมรมฯ ร่วมกับเทศบาลนคร มอบทั้งสิ้นจำนวน ๔๐,๐๔๙ ช่อ มอบให้นายวุฒิชัย เสาวโกมุต รองผู้ว่าราชการจังหวัด  
           เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง ร่วมกับภาคราชการจังหวัด ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ ของตัวแทนจังหวัดและอำเภอ เพื่อส่งไปร่วมกับรัฐพิธีออกพระเมรุมาศ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ อาคารบุญชูตรีทอง
            เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง นำเครือข่ายสมาชิกชมรมฯ (ผู้สูงอายุ) ดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริปลูกป่า ๓ อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง และการแก้ปัญหาดินพลิกพื้นดินด้วยหญ้าแฝก อนุรักษ์พื้นป่าและทำพืชพลังงานทดแทน ฯลฯ สมาชิกให้ความสนใจและซื้อเมล็ดพันธุ์ไปปลูกที่บ้าน ลำปางจะมีต้นไม้ขยายพันธุ์ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ต้นและมีโครงการต่อเนื่องคือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
            เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ หอประชุม ศาลากลางจงหวัดลำปาง
Page 1 of 1112345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved