เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง ร่วมจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจฯ ของพระราชวงศ์ ตามโครงการสัมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ ตำรวจภูธรภาค ๕ และจังหวัดลำปาง มีพลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง เป็ประธาน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง              มีดร.พอ.วรวุฒิ แสงทอง วิทยากรบรรยายเรื่องสถาบันฯ ซึ่งบรรยายได้ซาบซึ้งและทำให้ผู้ฟังรักแผ่นดินที่บุพกษัติย์และบรรพชนได้เสียเลือดเสียเนื้อ เพื่อให้แผ่นดินนี้เป็นที่อาศัยของคนรุ่นเรา เกิดเป็นไทยต้องทดแทนคุณแผ่นดิน เราจะเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ และเดินตามรอบที่พ่อสอน...

เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๑ ที่หอประชุมโรงเรียนเมืองปานวิทยา อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง เดินหน้า สืบศาสตร์พระราชา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ไปสู่เยาวชนและกลุ่มเครือข่ายเกษตร อำเภอเมืองปาน จ.ลำปาง จำนวน ๑๕๐ คน โดย นายยรรยง กุนาคำ นายอำเภอเมืองปาน เป็นประธานเปิดกิจกรรมและบรรยายความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ นางจันทร์สม เสียงดี ประธานชมรม บรรยายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พอเพียงในระดับบุคคลที่ไม่ทำอะไรเกินตัว มีเหตุมีผลและทันต่อความเปลี่ยนแปลง มีเครือข่าย มีความรอบรู้และมีคุณธรรมประจำใจเสมอ มีจิตอาสาทำดีช่วยเหลือผู้อื่นและดูแลสิ่
              เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง อำเภอสบปราบ นำสมาชิกชมรมฯ  จำนวน ๑๔๖ คน ร่วมกิจกรรมทำดีด้วยหัวใจ พัฒนา อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง บ้านน้ำหลง หมู่ ๒ ตำบลสมัย เพื่อให้บริเวณดังกล่าวสะอาด ร่มรื่นและสวยงาม 
               เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง ร่วมด้วยเครือข่ายจิตอาสาเทศบาลนครลำปาง จิตอาสาอำเภอเมือง นักเรียนในเขต ต.สบตุ๋ย  พนักงานการรถไฟ ภาคประชาชนตลาดประชารัฐ ทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม พัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดกี่งไม้ ล้างตลาดบริเวณสถานีรถไฟ ถนนริมทางรถไฟ ตลาดรัตน์ (เก๊าจาว ตลาด ๑๐๐  ปี ) บริเวณข้างวัดนาก่วม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๐ คน  
               เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง ได้รับเชิญจากเครือข่ายพัฒนาสตรีนครลำปาง ให้นางจันทร์สม เสียงดี ประธานชมรมฯ บรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา ให้กลุ่มพลังสตรี ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน อ.แม่สาย จ.เชียงราย มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๕๐ คน ณ อาคารชัยพัฒนา
            เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๘๐ คน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ซ่อมแซมเครื่องออกกำลังในหมู่บ้านทาสีกันสนิม ซ่อมแซมเบาะรองเครื่องเล่น ให้อยู่ในสภาพดีสนองต่อการใช้ออกกำลังการ เพื่อสุขภาพที่ดี บางส่วนช่วยกันทำความสะอาด ตลาดชุมชน เพื่องาน ๕ ส. สะอาด สว่าง สะดวก และถูกสุขลักษณะ เพื่อความสุขที่ยั่งยืนของสมาชิกฯ และคนในชุมชนทุกคน 
Page 1 of 1412345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved