เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง  มีนายสังคม  คัดเชียงแสน นายอำเภอเสริมงาม   เป็นประธาน และบรรยายความสำคัญของสถาบันกษัตริย์ นางจันทร์สม เสียงดี ประธานชมรมฯ บรรยายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นายจรูญ รักษ์นิยม ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน  บรรยายการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๒๐๐ คน ...

           เมื่อวันที่ ๔-๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ มีนายศรีโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ซึ่งมีการตักวัชนพืชในคลอง ตัดแต่งกิ่งไม้ ขนกิ่งไม้ นำน้ำจุลินทรีย์ อี เอ็มลงบำบัดน้ำเสียในคูคลองเมืองเก่าที่มีกลิ่นเหม็นโดยในวันที่ ๕ ธ.ค. มีคณะจิตอาสาจาก สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัดลำปาง เรือนจำกลาง เทศบาลนครและคนรักในหลวงและ เจ้าหน้าที่ชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ.แม่เมาะและชาวบ้านในชุมชนทำการขุดลอกคลองคูเมืองให้สะอาดอีกวันหนึ่ง 
           เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางจันทร์สม เสียงดี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หมู่บ้านพระบาทหนองหมู อ.เมืองลำปาง โดยบรรยายความสำคัญที่คนไทยต้องมีสถาบันพระมหากษัตริย์ และต้องเดินตามคำพ่อสอนให้รู้จักความพอเพียงเพื่อความสุขที่ยั่งยืน มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๕๐ คน
            เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางจันทร์สม ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ มีดร.กิตติภูมิ นามวงศ์ สมาชิกกิตติมศักด์ เป็นประธาน พร้อมได้มีการบรรยายความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และการดำรงตนตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์หน้าบ้านน่ามองตัดกิ่งไม้ล้างท่อกวาดถนน บริเวณถนนท่าคราวน้อย ถนนวังขวา ถนนมังราย มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๕๐ คน
             เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตน ของสมาชิกชมรมฯ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านเชียวราย) อ.เมืองลำปาง มีดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธี และบรรยายพิเศษหัวข้อความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ และนางจันทร์สม เสียงดี ประธานชมรมฯ บรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเน้น ๖ มิติที่รัฐบาลเร่งรัด เพื่อให้สมาชิกชมรมฯ ได้นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๑๕๐ คน
           เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางจันทร์สม เสียงดี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง  นำคณะกรรมการชมรมฯ จัดพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และผ้าพันคอสัญลักษณ์ ของชมรมคนรักในหลวง แก่คณะทำงานจิตอาสาสร้างฝาย, ดับไฟป่า "We love the King นครลำปาง" เครือข่ายใน อ.งาว และ กศน.อ.งาว จังหวัดลำปาง จำนวน ๕๐ คน เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และ รัชกาลที่ ๑๐ และถวายสัตย์ปฏิญาณจะปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาพร้อมปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และดำรงชีวิตภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง             จากนั้นร่วมสร้างฝายกึ่งถาวรกักเก็บน้ำในลำห้วย มีนายสิทธิศักดิ์ แย้มพรายภิรมณ์ นายอำเภองาว เ
Page 1 of 1312345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved