เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางจันทร์สม เสียงดี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะคา มีนายมนตรี นาคถาวร นายอำเภอเกาะคา เป็นประธาน และบรรยายความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ มีนายจรูญ รักนิยม ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน บรรยายการทำการเกษตรทฤษฏีใหม่ มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๒๐๐ คน ...

               เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง ได้รับเชิญจากเครือข่ายพัฒนาสตรีนครลำปาง ให้นางจันทร์สม เสียงดี ประธานชมรมฯ บรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา ให้กลุ่มพลังสตรี ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน อ.แม่สาย จ.เชียงราย มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๕๐ คน ณ อาคารชัยพัฒนา
            เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๘๐ คน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ซ่อมแซมเครื่องออกกำลังในหมู่บ้านทาสีกันสนิม ซ่อมแซมเบาะรองเครื่องเล่น ให้อยู่ในสภาพดีสนองต่อการใช้ออกกำลังการ เพื่อสุขภาพที่ดี บางส่วนช่วยกันทำความสะอาด ตลาดชุมชน เพื่องาน ๕ ส. สะอาด สว่าง สะดวก และถูกสุขลักษณะ เพื่อความสุขที่ยั่งยืนของสมาชิกฯ และคนในชุมชนทุกคน 
             เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๔๔ คน เข้าชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่ออยุธยา นอกจากการจัดพื้นที่ ๓ ไร่ครึ่ง ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งลงตัว สงบ สดชื่นด้วยกลิ่นไอเกษรสะอาด ปลอดสาร ทำด้วยใจภักดิ์ เดินตามรอยเท้าพ่อ ขาดทุนคือกำไร เราชื่นใจที่เห็นสัตว์เลี้ยงที่นี่ไม่ว่าไก่ เป็ด ห่าน แพะ กระต่ายที่ถูกเลี้ยงอย่างไม่เตรียดให้ผลผลิดดี เล้าไก่มีทางเดินที่หากินเป็นสัดส่วนดี้ดี (ชอบมาก) เดินทางกลับ
             เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางจันทร์สม เสียงดี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๔๔ คน เข้าชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ ลานพระราชวังดุสิต
              เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ เพื่อติดตามงานตามแผน สรุปผลงานที่ผ่านมาของเดือนมกราคม และเสนอเพื่อพิจารณาเรื่อง ศึกษาดูงาน ร่วมกิจกรรมอุ่นไอรัก และประเมินการดำเนินงานของผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๒  สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น มอบให้คุณประดิษฐ์ ดำเนินการตามโครงการ และเรื่องที่จะนำคณะศึกษาดูงาน มติเดินทางวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์
Page 1 of 1412345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved