เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง ร่วมด้วยเครือข่ายจิตอาสาเทศบาลนครลำปาง จิตอาสาอำเภอเมือง นักเรียนในเขต ต.สบตุ๋ย  พนักงานการรถไฟ ภาคประชาชนตลาดประชารัฐ ทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม พัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดกี่งไม้ ล้างตลาดบริเวณสถานีรถไฟ ถนนริมทางรถไฟ ตลาดรัตน์ (เก๊าจาว ตลาด ๑๐๐  ปี ) บริเวณข้างวัดนาก่วม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๐ คน  ...

              เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ เพื่อติดตามงานตามแผน สรุปผลงานที่ผ่านมาของเดือนมกราคม และเสนอเพื่อพิจารณาเรื่อง ศึกษาดูงาน ร่วมกิจกรรมอุ่นไอรัก และประเมินการดำเนินงานของผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๒  สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น มอบให้คุณประดิษฐ์ ดำเนินการตามโครงการ และเรื่องที่จะนำคณะศึกษาดูงาน มติเดินทางวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์
            เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสาอำเภอเมือง เทศบาลนคร เทศบาลเมืองเขลางค์ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันภัยจังหวัด และชาวบ้านใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ริมฝั่งน้ำวัง และหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ไปจนถึงเชิงสะพานรัษฎาภิเศก รวมระยะทางประมาน ๕๐๐ เมตร มีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมทั้งสิ้น ๑๒๒ คน ทางชมรมฯ สนับสนุนข้าวเหนียวหมูปิ้ง น้ำดื่มแก่ผู้ร่วมกิจกรรม
            เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง  มีนายสังคม  คัดเชียงแสน นายอำเภอเสริมงาม   เป็นประธาน และบรรยายความสำคัญของสถาบันกษัตริย์ นางจันทร์สม เสียงดี ประธานชมรมฯ บรรยายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นายจรูญ รักษ์นิยม ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน  บรรยายการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๒๐๐ คน
          เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง จัดการฝึกอบรมวิชาชีพ การทำกระเป๋าและรองเท้าด้วยเชือกร่ม การทำพวงกุญแจ และหมวกด้วยใบหญ้าแฝก ณ หอประุชม โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง มีนายสมบูรณ์ ดาวัล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสริมงามวิทยาคม เป็นประธาน มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๒๘ คน            มีนางเทียมตา ปาลี ประธานเครือข่ายคนรักษ์แฝก ภาค ๖ ประธานศูนย์การเรียนรู้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นหมอดินอำเภอสันกำแพง เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง วิทยากรประกอบด้วย  วิทยากรฝึกสอนการถักหมวกและทำพวงกุญแจจากใบหญ้าแฝก ประกอบด้วย นายอ
            เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.แม่ทะ พร้อมบรรยายความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้กับสมาชิกกลุ่มคนรักน้ำจาง อ.แม่ทะ จำนวน ๒๑๐ คน
Page 1 of 1312345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved