เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับพี่น้องประชาชน และสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาสามัคคีทำความดีเพื่อพ่อ ทำความสะอาดลานเอนกประสงค์หน้าโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ-ปรับภูมิทัศน์-ปลูกต้นไม้-ปลูกดอกไม้สีเหลือง และร่วมกันพัฒนารอบๆ หมู่บ้านหนองพอก หมู่ที่ ๑ ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก และ บ้านยางกลาง หมู่ที่ ๖ ตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมประกอบด้วย การทำความสะอาดลานวัด กิจกรรมปลูกดอกไม้สีเหลือง และกิจกรรมพัฒนารอบหมู่บ้าน โดยมีประชาชนในหมู่บ้านร่วมกันพัฒนา จำนวน ๑๐๐ คน ...

        เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน สวนอินทผลัม เกษตรทุ่งทอง โดยนายอำนาจ จันทะคราม ผู้นำแห่งยุครุ่นที่ ๑ นำสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมขยายผลเกษตรพอเพียง สวนอินทผลัม เกษตรทุ่งทอง ของสมาชิกชมรมฯ บ้านหนองอ่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีสมาชิกร่วมงาน ๕๐๐ คน
         เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด เขตอำเภอโพธิ์ จังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยท่านนายกอำเภอโพธิ์ชัย ประธานในพิธี  ร่วมกับเทศบาลตำบลชัยวารี  ได้จัดกิจกรรมปล่อยปลา  ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โครงการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม ๒๕๐ คน  
     เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๙ น. นายยงยุทธ  ขัติยนนท์ ประธานชมรมคนรักในหลวง  นำสมาชิกจำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม ถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตมะพรหม (ชั้น ๒) โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ คณะบุคคลและประชาชนชาวร้อยเอ็ด ร่วมในพิธีทางศาสนามหามงคล ๓ ศาสนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พิธีทางศาสนามหามงคล ๓ ศาสนา
         เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ น .เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ วัดบึงพระลานชัย นายนิติกร  ขัติยนนท์  เลขานุการฯ ได้เป็นตัวแทนประธานชมรมนครักในหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีพระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค ๑๐ (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราช
        เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายยงยุทธ ขัติยนนท์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้นางกนกวรรณ กรรษา คณะกรรมการชมรมคนรักในหลวงและสมาชิกชมรมฯ ร่วมกับเทศบาลตำบลผักแว่น จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐ และได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะกุศลร่วมใจทำความสะอาดตามถนนรอบๆ เทศบาลตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
Page 1 of 1512345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved