เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายยงยุทธ ขัติยนนท์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด จัดบรรยายเรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ฯ และพิธีปฏิญาณตน ของสมาชิกชมรมฯ ขึ้น ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่  อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนางศศิธร นามเพ็ง ปลัดอาวุโส ตัวแทนท่านนายอำเภอโพนทอง เป็นประธานในพิธีฯ และ ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง การนำหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ในชีวิตประจำวัน โดย มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๗๓ คน ...

        เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายยงยุทธ ขัติยนนท์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ขึ้นที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสวนมอญ ตำบลฮีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๘๔ คน
          เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายยงยุทธ  ขัติยนนท์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะกรรมการบริหารชมรมฯ จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองอ่าง ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๘๖ คนโดยมีนายกิติภูมิชัย วงศ์สนิท หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองตัวแทนท่านนายอำเภอเกษตรวิสัย ประธานในพิธีฯ พร้อมบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
            เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิติกร  ขัติยนนท์ เลขานุการฯชมรมคนรักในหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด  นำคณะกรรมการบริหารชมรมฯและสมาชิก จำนวน ๕๐  คน ร่วมเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
         เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายยงยุทธ ขัติยนนท์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะกรรมการบริหารชมรมฯ จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง นายบุญค้ำ นามไพร บ้านหนองเขวา ตำบลหนองแคน อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๕๒ คน โดยมีตัวแทนท่าน พันเอก สำราญ เจริญวงษ์เพ็ชร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธีฯ พร้อมบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
          เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมกับ พี่น้องประชาขน ชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกันจัดทำโรงทาน ในงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบรมศพฯ ในครั้งนี้  สมาชิกชมรมฯ ในแต่ละอำเภอภายในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยสมาชิกได้จัดทำโรงทานร่วมกัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พ่อหลวงของเรา
Page 1 of 1612345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved