เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายยงยุทธ  ขัติยนนท์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะกรรมการบริหารชมรมฯ จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองอ่าง ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๘๖ คนโดยมีนายกิติภูมิชัย วงศ์สนิท หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองตัวแทนท่านนายอำเภอเกษตรวิสัย ประธานในพิธีฯ พร้อมบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน ...

        เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ ร่วมพิธี บำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครบรอบ ๑ ปี สวรรคต โดยมีข้าราชการ พ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีกว่า ๓๐๐ คน วันนี้มีพิธี ทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายถึงเย็น ภาคเช้า พิธีตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ ๑๐ รูป ณ วัดแสงอรุณผดุงสันต์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
          เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับจิตอาสาพี่น้องชาวบ้านหนองเขวา รวมใจกันพัฒนารอบๆหมู่บ้านและวัดนิมิตคณาราม บ้านหนองเขวา ตำบลหนองแคนใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีสมาชิกเข้าร่วมทำความดีเพื่อพ่อหลวงของเราครั้งนี้จำนวน ๑๐๐ คน
         เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับจิตอาสาพี่น้องชาวบ้านสวนมอญ ร่วมใจกันพัฒนารอบๆ หมู่บ้านและวัดบ้านสวนมอญ ตำบลอีฮ่อง อำเภอจุตรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีสมาชิกเข้าร่วมทำความดีเพื่อพ่อหลวงของเราครั้งนี้จำนวน ๖๕ ท่าน
         เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ นายยงยุทธ ขัติยนนท์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับพี่น้องประชาชนและสมาชิกชมรมคนรักในหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด เขต อำเภอศรีสมเด็จ จำนวน ๕๗ คน  ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน และทำความสะอาดบริเวณวัดบ้านหนองแดง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และถวายพระพรแด่ ในหลวงราชกาลที่ ๑๐ โดยมีสมาชิกร่วมประกอบกิจกรรมทำความดี จำนวน ๕๗ คน
         เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ นายยงยุทธ  ขัติยนนท์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับพี่น้องประชาชนและสมาชิกชมรมคนรักในหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด เขต อำเภอเมยวดี จำนวน ๖๘ คน  ร่วมกันพัฒนาบูรณะ วัดสว่างอารุณ บ้านหนองเดิ่น ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง รัชกาลที่ ๙ และถวายพระพรแด่ ในหลวงราชกาลที่ ๑๐ โดยมีสมาชิกร่วมประกอบกิจกรรมทำความดี จำนวน ๖๘ ท่าน
Page 1 of 1612345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved