เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ "ชมรมคนรักในหลวงและจิตอาสา" ต.นิคมพัฒนา เข้าร่วมอำเภอเคลื่อนที่โดยนายดาระได ยี่ภู่ นายอำเภอนิคมพัฒนา เป็นประธาน ข้าราชการ/ตำรวจ/ทหาร/หมอ/ผญ.บ้าน/อบต.นิคมพัฒนา/และประชาชน เสร็จแล้วร่วมถางหญ้าและทำความสะอาดบริเวณศาลา ณ ศาลาบ้านใหม่สามัคคี สาย ๑๑ หมู่ที่ ๓ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ...

        เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระยอง นำโดย นายโนชญ์  ชาญด้วยกิจ ประธานชมรมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมฯ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ โดยได้รับเกียรติจากเรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี ในครั้งนี้มีสมาชิกแจ้งความประสงค์ขอเข้ารับเสื้อสัญลักษณ์ รวม ๓ อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอนิคมพัฒนา อำเภอบ้านฉาง และอำเภอปลวกแดง รวมสมาชิกใหม่จำนวน ๑๙๒ คน ที่อาคารหอประชุมใหญ่อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
        เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นายโนชญ์ ชาญด้วยกิจ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระยอง นำสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระยอง จำนวน ๕๐ คน ไปร่วมชมกิจกรรม "'อุ่นไอรัก คลายไอหนาว" ณ บริเวณพระลาน พระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร
        เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายโนชญ์ ชาญด้วยกิจ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระยอง พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน ไปดูงานและเยี่ยมชมพระเมรุมาศ และนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณท้องสนามหลวง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
       เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายโนชญ์ ชาญด้วยกิจ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระยอง นำสมาชิกชมรมคนรักในหลวง ๘ อำเภอ จำนวน ๘๐ คน ฝึกอบรมอาชีพ "'การพัฒนากสิกรรมธรรมชาติสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง"รุ่นที่ 1 อันประกอบด้วย การอบรมเกี่ยวกับการทำเกษตรโดยยึดหลักกสิกรรมธรรมชาติ เลี้ยงดินเพื่อให้ดินเลี้ยงพืช การปลูกพืชสามอย่าง การเผาถ่านทำน้ำส้มควันไม้ การผลิตไบโอดีเซล /ไบโอแก๊ส การทำปุ๋ยชีวภาพ ฯลฯ โดยมีนายสมศักดิ์ เครือวัลย์ หมอดินอาสาดีเด่น ระดับประเทศ กรมพัฒนาที่ดิน และปราชญ์เกษตร พร้อมคณะวิทยากรจนเสร็จกิจกรรมการฝึกอบรมในครั้งนี้
        เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงอำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน ๔๐ คน ร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าคืนสู่ธรรมชาติ โครงการ "ส่งเต่าคืนบ้าน สานงานพ่อหลวง" ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ เกาะมันใน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
Page 1 of 1912345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved