เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระยอง นำโดย นายโนชญ์ ชาญด้วยกิจ ประธานชมรมฯ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยรับเกียรติจาก นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้มาเป็นประธานในพิธี มีสมาชิกแจ้งความประสงค์ขอเข้ารับเสื้อรวม ๓ อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอแกลง อำเภอวังจันทร์ และอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง รวมสมาชิกใหม่จำนวน ๑๙๕ คน ...

      เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ นายอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช" และเป็นวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบรมราชวงศ์จักรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ นายโนชญ์ ชาญด้วยกิจ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระยอง เข้าร่วมงานพิธีถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
      เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายโนชญ์ ชาญด้วยกิจ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระยอง เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง "ศาสตร์พระราชา และการเสียดินแดนให้ชาวต่างชาติ ๑๔ ครั้ง ในอดีต"  ให้กับนักศึกษาศูนย์เทียบระดับศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน ๕๐ คน ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
      เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายโนชญ์ ชาญด้วยกิจ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระยอง รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง สาระรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่คนไทยต้องรู้ และหมวดพระมหากษัตริย์ ในโครงการสัมนาวิชาการผู้เทียบระดับศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ศูนย์เทียบระดับศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ณ โรงแรมปริ๊นต์ บีช รีสอร์ต แอนด์ สปาร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
      เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระยอง อ.ปลวกแดง อ.นิคมพัฒนา อ.บ้านฉาง ร่วมกันทำความสะอาดวัดชากหมาก (หลวงพ่อหอม) ทำบุญเลี้ยงพระเพล และร่วมรับประทานอาหารเที่ยงที่วัดชากหมาก อำเภอบ้านฉาง จ.ระยอง
        เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระยอง นำโดย นายโนชญ์  ชาญด้วยกิจ ประธานชมรมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมฯ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ โดยได้รับเกียรติจากเรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี ในครั้งนี้มีสมาชิกแจ้งความประสงค์ขอเข้ารับเสื้อสัญลักษณ์ รวม ๓ อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอนิคมพัฒนา อำเภอบ้านฉาง และอำเภอปลวกแดง รวมสมาชิกใหม่จำนวน ๑๙๒ คน ที่อาคารหอประชุมใหญ่อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
Page 1 of 2012345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved