เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระยอง ร่วมพิธีถวายสักการะเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นอันหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานนำข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่าง ๆ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ โดย นายทิม บุญรอด รองประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระยอง ทำหน้าที่พิธีกร ดำเนินพิธีการจนแล้วเสร็จพิธี ...

          เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระโกศ และถุงบรรจุดอกไม้จันทร์ในงานพระราชทานเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไปลอยเถ้าอังคาร ณ วัดละหารไร่ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน และชมรมคนรักในหลวงอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองร่วมประกอบพิธีในครั้งนี้จนแล้วเสร็จ
          เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายดาระใน ยี่ภู่ นายอำเภอนิคมพัฒนา เป็นประธาน พระครูพิพิธวรคุณเจ้าคณะอำเภอนิคมพัฒนาประธานฝ่ายสงฆ์ นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน กลุ่มจิตอาสา และสมาชิกชมรมคนรักในหลวงอำเภอนิคมพัฒนาขึ้นถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีประชาชนเข้าร่วมในพิธี ๑๘,๗๕๐ คน
           เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระยอง เป็นตัวแทนสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมกิจกรรมงานอาสาเฉพาะกิจ ณ ลานพระราชวังดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
            เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๔๕ น.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเทียนบูชาเครื่องทองน้อยถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เจ้าหน้าที่พิธีกรอาราธนาศีล พระเทพสิทธิเวที เจ้่คณะจังหวัดระยอง ประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล สวดพาหุงมหากา ประธานในพิธีตักเถ้าดอกไม้จันทน์ บรรจุในพระโกศ แล้ววางพระโกศตรงหน้าพระฉายาลักษณ์ ทอดผ้าป่า ๙ ไตร โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พสกนิกรชาวระยอง และชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระยอง ร่วมพิธีในครั้งนี้จนแล้วเสร็จ ณ มณฑลพิธีสนามสวนศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
         เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ สมาชิกจิตอาสา ซึ่งเป็นตัวแทนสมาชิกชมรมคนรักในหลวง อำเภอแกลง อำเภอวังจันทร์ และอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง เดินทางโดยเรือ ร่วมลอยเถ้าดอกไม้จันทน์. ณ บริเวณหมู่เกาะมัน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
Page 1 of 1712345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved