เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายโนชญ์ ชาญด้วยกิจ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารและตัวแทนชมรมคนรักในหลวงอำเภอเมือง อำเภอแกลง อำเภอบ้านค่าย อำเภอบ้านฉาง อำเภอปลวกแดง อำเภอนิคมพัฒนา อำเภอวังจันทร์ และอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ณ ศูนย์ประสานงานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระยอง กำหนดการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยร่วม กิจกรรมดังนี้           ๑. เวลา ๐๖.๓๐ น. ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ณ สวนศรีเมือง           ๒. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง           ๓. ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีถวายเ...

     เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ "ชมรมคนรักในหลวงและจิตอาสา" ต.นิคมพัฒนา เข้าร่วมอำเภอเคลื่อนที่โดยนายดาระได ยี่ภู่ นายอำเภอนิคมพัฒนา เป็นประธาน ข้าราชการ/ตำรวจ/ทหาร/หมอ/ผญ.บ้าน/อบต.นิคมพัฒนา/และประชาชน เสร็จแล้วร่วมถางหญ้าและทำความสะอาดบริเวณศาลา ณ ศาลาบ้านใหม่สามัคคี สาย ๑๑ หมู่ที่ ๓ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
      เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ นายอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช" และเป็นวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบรมราชวงศ์จักรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ นายโนชญ์ ชาญด้วยกิจ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระยอง เข้าร่วมงานพิธีถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
      เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายโนชญ์ ชาญด้วยกิจ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระยอง เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง "ศาสตร์พระราชา และการเสียดินแดนให้ชาวต่างชาติ ๑๔ ครั้ง ในอดีต"  ให้กับนักศึกษาศูนย์เทียบระดับศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน ๕๐ คน ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
      เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายโนชญ์ ชาญด้วยกิจ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระยอง รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง สาระรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่คนไทยต้องรู้ และหมวดพระมหากษัตริย์ ในโครงการสัมนาวิชาการผู้เทียบระดับศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ศูนย์เทียบระดับศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ณ โรงแรมปริ๊นต์ บีช รีสอร์ต แอนด์ สปาร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
      เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระยอง อ.ปลวกแดง อ.นิคมพัฒนา อ.บ้านฉาง ร่วมกันทำความสะอาดวัดชากหมาก (หลวงพ่อหอม) ทำบุญเลี้ยงพระเพล และร่วมรับประทานอาหารเที่ยงที่วัดชากหมาก อำเภอบ้านฉาง จ.ระยอง
Page 1 of 2012345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved