เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางณฤดี มิตรอุปถัมภ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกชมรมฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ ณ วัดแจ้งนาโป อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร มีสมาชิกชมรมร่วมพิธีจำนวนมาก ...

     เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางณฤดี มิตรอุปถัมภ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยกรรมการชมรมฯ ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา และส่งเสริมผลผลิตของนักเรียน พร้อมหาทุนทรัพย์สร้างศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน ที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
     เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางณฤดี มิตรอุปถัมภ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยกรรมการชมรมฯ ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี ๒๕๖๑ ร่วมกับคณะครูนักเรียนโรงเรียนทีโอเอวิทยา และพี่น้องประชาชน ที่วัดคำสายทอง ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  
   เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางณฤดี มิตรอุปถัมภ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนจำนวนมาก ที่วัดโพธิ์ศรีแก้ว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยมี ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี
      เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางณฤดี มิตรอุปถัมถ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยกรรมการชมรมฯ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ให้กับสมาขิกใหม่จำนวน ๓๐๐ คน ที่หอประชุมอำเภอเมืองมุกดาหาร โดยมี ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี
    เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางณฤดี มิตรอุปถัมภ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยกรรมการชมรมฯ ร่วมประชุมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร (กอ.รมน.จว.มห )ที่ห้องดอกช้างน้าว ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
Page 1 of 3212345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved