เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางณฤดี มิตรอุปถัมภ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยกรรมการชมรมฯ ร่วมประชุมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดมุกดาหาร (กอ.รมน.จว.มห )ที่ห้องดอกช้างน้าว ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ...

    เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางณฤดี มิตรอุปถัมภ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมฯ ร่วมงานพิธีวันไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนศรี และมอบเงินส่วนตัวเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนจำนวน ๘ คน ทุนการศึกษาละ ๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท ในการนี้มีผู้ปกครองร่วมงานนี้ด้วย ที่โรงเรียนบ้านโนนศรี ตำบลนาสีนวล อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
    เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางณฤดี มิตรอุปถัมภ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยกรรมการชมรมฯ จัดอบรมฝึกวิชาชีพการทำขนมไทย กล้วยฉาบและขนมหวาน ให้กับสมาชิกชมรมจำนวน ๖๕ คน พร้อมร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนทัน ของนายนิสสรณ์ ทรงแสงฤทธิ์ ผู้นำแห่งยุคฯ รุ่นที่ ๑ จังหวัดมุกดาหาร ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
     เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางณฤดี มิตรอุปถัมภ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกับหน่วยอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ ผู้ปกครอง คณะครูและนักเรียน ที่โรงเรียนบ้านโนนศรี ตำบลนาสีนวล อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร บนเนื้อที่จำนวนกว่า ๖ ไร่เศษ
     เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางณฤดี มิตรอุปถัมภ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกชมรมฯ จัดกิจกรรมทำบุญถวายอาหารเพลแด่พระสงฆ์และถวายเงินจำนวน ๘,๘๙๐ บาท สมทบทุนสร้างห้องน้ำพระสงฆ์ แด่เจ้าอาวาสวัดสุริยารังษีวนาราม บ้านหนองเอี่ยนดง ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร มีพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวนมาก
    เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางณฤดี มิตรอุปถัมภ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกชมรมฯ ร่วมทำบุญและทำโรงทานและผลไม้ เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพพระอธิการนาย เขมจาโร วัดบ้านชะโนด ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร มีพี่น้องประชาชนไปร่วมงานจำนวนมาก   
Page 1 of 3112345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved