เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางณฤดี มิตรอุปถัมภ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยกรรมการชมรมฯ ได้จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ และมอบพระบรมฉายาลักษณ์ ให้กับสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๕๐ คน พร้อมจัดวิทยากรบรรยายความรู้การเทิดทูนสถาบันและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับสมาชิกชมรมฯ และนำกล่าวคำปฏิญาณตน ที่ศาลาการเปรียญวัดมรุกขวนารามบ้านดง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายประสิทธิ์ชัย สุวรรณไขศรี ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอดอนตาล เป็นประธานในพิธี ...

          เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ น. นางณฤดี มิตรอุปถัมภ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร ได้พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกชมรมฯเขตอำเภอเมืองมุกดาหาร จำนวน ๕๐ คน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ณ วัดรอยพระบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร และต่อมาได้ไปร่วมทำบุญที่มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร ณ โรงเจมุกดาหาร และตอนค่ำได้ร่วมพิธีสวดอภิธรรมและเจริญพระพุทธมนต์ถวายอุทิศ ณ วัดรอยพระบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนจำนวนมาก
          เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น.สมาชิกจิตอาสาเฉพาะกิจ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ งานดอกไม้จันทน์ งานขนส่ง งานแพทย์ จำนวน ๗๕๐ คน ร่วมประชุมเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ  หอประชุมอำเภอหนองสูง จ.มุกดาหาร
        เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางณฤดี มิตรอุปถัมภ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกชมรมฯ เขตอำเภอคำชะอี และอำเภอหนองสูง จำนวน ๕๐๐ คน ตามโครงการประชาชนจิตอาสา ออกพัฒนาทำความสะอาดวัดหลวงปู่จาม อำเภอคำชะอีและวัดไตรภูมิ อำเภอหนองสูง พร้อมร่วมกันซักซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ โดยมีประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
      เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางณฤดี มิตรอุปถัมภ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร ได้นำสมาชิกชมรมฯ เขตอำเภอเมืองมุกดาหาร จำนวน ๑๕๐ คน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด Bic cleaning day เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในงานถวายดอกไม้จันทน์และทำพิธีซักซ้อมการขึ้นถวายดอกไม้จันทน์ ร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดมุกดาหารและประชาชนจิตอาสาจำนวนมาก ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
       เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางณฤดี มิตรอุปถัมภ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร ได้พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกชมรมฯ ในโครงการประชาชนจิตอาสาเขตอำเภอดงหลวง จำนวนกว่า ๑๐๐ คน ร่วมพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณพระเมรุมาศจำลองและจัดตกแต่งสวนดาวเรืองโดยรอบบริเวณสถานที่สำหรับประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ ที่ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร มีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมงานนี้จำนวนมาก
Page 1 of 2612345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved