เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ นางณฤดี มิตรอุปถัมภ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกชมรมฯ ออกตรวจสอบดูสถานที่เตรียมจัดฝึกอบรมผู้นำแห่งยุคปี ๒๕๖๑ ที่ศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรบริเวณชายแดนจังหวัดมุกดาหาร และตรวจการดำเนินการตามโครงการผู้นำแห่งยุครุ่นที่ ๑ นางโพธิ์สุวรรณ มาลา ที่บ้านนาซิง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ...

      เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางณฤดี มิตรอุปถัมภ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกชมรมฯ ออกเยี่ยมชมสวนมัลเบอรี่ของนางสุภาพร ศรีลาศักดิ์ สมาชิกชมรมฯอำเภอดอนตาล ที่ปลูกมัลเบอรี่จำนวน ๘๐๐ ต้น ในที่ดินของตนเองและประสบผลสำเร็จ มีรายได้จากการขายมัลเบอรี่ทุกวันและมีคณะศึกษาดูงานมาชมเป็นจำนวนมาก ที่อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
       เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางณฤดี มิตรอุปถัมภ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกชมรมฯจำนวน ๕๐ คน เขตอำเภอดอนตาล ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณและศาลาการเปรียญ ห้องน้ำพระสงฆ์ และบริเวณรอบๆวัดมรุกขวณารามบ้านดง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
       เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางณฤดี มิตรอุปถัมภ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกชมรมฯ เขตอำเภอคำชะอี ร่วมงานประเพณีออนซอนชนเผ่าชาวคำชะอี ประจำปี ๒๕๖๑ ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีการแสดงของชนเผ่าภูไท เผ่ากะเลิง ข่า เผ่าไทอีสาน ทั้ง ๙ ตำบลในอำเภอคำชะอี การแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าotop มีประชาชนร่วมงานจำนวนมาก โดยมีนายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิด
     เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางณฤดี มิตรอุปถัมภ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกชมรมฯ จำนวนกว่า ๕๐ คน แต่งกายชุดขาวร่วมพิธีจุดเทียนขึ้นภูบูชาพระใหญ่ และสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร มีส่วนราชการและประชาชนชาวมุกดาหารร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาร เป็นประธานในพิธี
        เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ นางณฤดี มิตรอุปถัมภ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกชมรมฯ ทำบุญถวายเงินเพื่อก่อสร้างห้องน้ำสำหรับพระสงฆ์และสามเณรที่มาอบรมวิปัสสนาที่วัดบรรพตมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เป็นจำนวนเงิน ๓๐,๙๖๐ บาท ถวายแด่เจ้าอาวาสวัดบรรพตมโนย์ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป
Page 1 of 2912345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved