เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร นำโดย นางณฤดี มิตรอุปถัมภ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๖๐ คน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดศาลาการเปรียญ เก็บกวาดขยะบริเวณวัด ถวายอาหารเพลแด่พระสงฆ์พร้อมถวายจตุปัจจัยและบริจาคเงินสมทบทุนสร้างอุโบสถวัดไตรภูมิ ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ...

         เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางณฤดี มิตรอุปถัมภ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร เป็นวิทยากรในการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้กับบุคคลผู้ที่ถูกคุมประพฤติ จำนวน ๑๕๐ คน ที่ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อนำดอกไม้จันทน์ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙
         เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางณฤดี มิตรอุปถัมภ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร ได้นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน ออกเดินโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาขอทาน ให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน ในเขตพื้นทีเทศบาลเมือมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
      เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางณฤดี มิตรอุปถัมภ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร ได้พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๒๐ คน เข้าอบรมโครงการถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาและเสริมทักษะเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร (อพม )ประจำปี ๒๕๖๐ ที่โรงแรมพลอยพาเลช อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
      เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. นางณฤดี มิตรอุปถัมภ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร ได้นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๓๐๐ คน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ร่วมกับส่วนราชการและประชาชน ที่หน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี
       เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ช่วงเช้า นางณฤดี มิตรอุปถัมภ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ กว่า ๕๐๐ คน ร่วมทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่บริเวณศาลหลักเมืองหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร โดยมีนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี
Page 1 of 2412345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved