เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ตอนเช้า นางณฤดี มิตรอุปถัมภ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ที่วัดป่าบ้านดง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ มีประชาชนร่วมกิจกรรมทำบุญจำนวนมาก ...

      เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางณฤดี มิตรอุปถัมภ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยกรรมการชมรมฯ บริจาคมอบสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เนื่องในวันรวมน้ำใจช่วยกาชาดจังหวัดมุกดาหาร คิดเป็นมูลค่ารวม ๔,๕๐๐ บาท ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับภาคราชการและภาคเอกชนในจังหวัดมุกดาหาร
       เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางณฤดี มิตรอุปถัมภ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยกรรมการชมรมฯ เดินทางออกตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของนายทวี ประหา สมาชิกชมรมคนรักในหลวงและปราชญ์ชาวบ้าน ที่ได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯบรมนาถบพิตร มาใช้ในการดำเนินชีวิตและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ชุมชน ที่บ้านสุขสวัสดิ์ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
         เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางณฤดี มิตรอุปถัมภ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยกรรมการชมรมฯ ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๐ "การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนสำหรับคน" ร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชน และมอบสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมในงานนี้ด้วย ณ หอประชุมอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายพรชัย พุดซ้อน นายอำเภอคำชะอี เป็นประธาน
       เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางณฤดี มิตรอุปถัมภ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยกรรมการชมรมฯ จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ให้กับสมาชิกใหม่จำนวน ๑๗๐ คน ที่อาคารเรียนโรงเรียนชะโนด๑ ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายเบย ปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลชะโนด เป็นประธาน มีผู้มีเกียรติมาร่วมพิธีจำนวนมาก
          เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางณฤดี มิตรอุปถัมภ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยกรรมการชมรมฯ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) มุกดาหาร ต่อต้านคอร์รัปชั่นคือคำมั่นของเรา คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต จังหวัดมุกดาหารร่วมกับสำนักงาน ปปช.จังหวัดมุกดาหารและส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดมุกดาหาร องค์กรภาคเอกชนร่วมงานจำนวนมาก ที่ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร โดยมีนายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน
Page 1 of 2812345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved