เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสรคาม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ ...

        เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายวีรพงษ์ สิทธิจันทร์เสน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสารคาม พร้อมคณะกรรมการชมรมฯ สมาชิกชมรมฯ พื้นที่ ต.เหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม กว่า ๔๐๐ คน ใส่เสื้อชมรมฯ และนางรำเซิ้ง ๒ ชุด ร่วมขบวนแห่ "สืบสานประเพณี ประจำปี ๒๕๖๐ ของดีเมืองเชียงยืน" งานเริ่ม ๑๕-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
      เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายวีรพงษ์ สิทธิจันทร์เสน ประธานชมรมฯ นำคณะกรรมการชมรมคนรักในหลวง จังหวัดมหาสารคาม พื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอโกสุมพิสัย จัดกิจกรรมบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติ จากนางไพรวัลย์ รักชาติเจริญ นายอำเภอโกสุมพิสัย มาเป็นประธานในพิธี พร้อมบรรยายพิเศษ"หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" แก่คณะคุณครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาวิชาทหารร่วมกิจกรรมกว่า ๓๐๐ คน ณ หอประชุมโรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ เทศบาลโกสุมพิสัย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
        เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต และประชาชนจิตอาสา จำนวน ๒๕๐ คน สถานที่ กุดอ้อสามชั้น บ้านป่าจั่น ม.๑๖ ต.ลาดพัฒนา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม ร่วมกันกำจัดผัดตบชวา เพื่อเปิดทางน้ำและนำผักตบชวา ไปทำเป็นปุ๋ยหมักเพื่อช่วยเหลือประชาชนหลัง จำนวน ๔ หมู่บ้านน้ำท่วมลดลง จะทำการปลุกผักอินทรีปลอดสารพิษต่อไป
       เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสารคาม นายวีรพงษ์ สิทธิจันทร์เสน ประธานชมรม นำคณะกรรมการ/สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทำความสะอาด บริเวณพื้นที่ สนามหญ้าภายในศาลากลางจังหวัด,ตลาดสดอำเภอเมือง ,และถนนรอบวงเวียนหอนาฬิกา ตลอดแนว ร่วมกับนักศึกษาวิชาทหาร ร.ร.สารคามพิทยาคม ลูกเสือชาวบ้าน, ชาวบ้าน, นิสิตนักศึกษาฯ
       เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวีรพงษ์ สิทธิจันทร์เสน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสารคาม พร้อมที่ปรึกษาชมรมฯ และรองเลขาชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรม "ร่วมใจบริจาคโลหิต ๙ ล้าน ซีซี" ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อาคารหอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นำโดย พ.อ.กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย ผบ.กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดมหาสารคาม ประธานพิธี
Page 1 of 2012345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved