เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสารคาม นำโดย นายวีรพงษ์ สิทธิจันทร์เสน ประธานชมรมฯ นำคณะกรรมการชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสารคาม พื้นที่อำเภอชื่นชม จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ แก่สมาชิกชมรมคนรักในหลวงใหม่ ๒๕๐ คน ณ หอประชุมอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายคำเคลื่อน พณะชัย นายอำเภอชื่นชม เป็นประธานในพิธี ...

     เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายวีรพงษ์ สิทธิจันทร์เสน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสารคาม รับมอบทำหน้าที่แทนมูลนิธิบุคคลพอเพียง มอบเช็คเงินสดแก่ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๑/๒๕๕๙ เป็นการสนับสนุนทุนเสริมสร้างศักยภาพผู้นำในการขยายผลสร้างชุมชนพอเพียงระยะที่ ๒ คนๆ ละ ๒๕,๐๐๐ บาท ดังนี้คือ นายนิยม วรรณปะโพธิ์ อ.วาปีทุม และนายเฉลิมพล ศรีไชยโย อ.เชียงยืน ณ ศูนย์เรียนรู้ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสารคาม
      เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสารคาม นำโดยนายวีรพงษ์ สิทธิจันทร์เสน ประธานชมรมฯ นำคณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ เข้าเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๓๙ และ ทรงเปิดอาคารทูลกระหม่อมแก้ว ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม ครั้งนี้ชมรม ได้ถวายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านชมรมคนรักในหลวง ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  ๑. ผ้าคลุมไหล่ฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ
      เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสารคาม นำโดย นายวีรพงษ์ สิทธิจันทร์เสน ประธานชมรมฯ พร้อม ร.ต.อ.เปรม สาวงษ์นามเลขาชมรม และนายช่วยศักดิ์ นาละคร ที่ปรึกษา นำสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสารคาม กว่า ๕๐ คน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมโดยร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อชุมชน และสังคมพื้นที่ บ้านโนนแต้ ณ วัดบ้านโนนแต้ ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม
         เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสรคาม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑
       เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายวีรพงษ์ สิทธิจันทร์เสน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมเป็นเกียรติในงานประเพณี "วันพระสุนทรพิพิธ บุญคูณลาน ของดีอำเภอโกสุมพิสัย" ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่าง ๒๑-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐         เวลา ๐๘.๐๐ น. นางไพรวัลย์ รักชาติเจริญ นายอำเภอโกสุมพิสัย นำพ่อค้า ประชาชน ข้าราชการทุกหมู่เหล่า ทำพิธีบวงสรวงพระสุนทรพิพิธ ณ พระบรมนุสาวรีพระสุนทรพิพิธ         เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอำเภอโกสุมพิสัย รับมอบงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ทำหน้าที่ ประธานพิธี เปิดงานประเพณี "วันสุนทรพิพธ บุญคูณลาน ของดีอำเภอโกสุมพิสัย ประจำปี ๖๐ ณ บริเวณเวทีกลาง หน้าที่ว่าการอำเภอโ
Page 1 of 2112345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved