เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสารคาม จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ นำโดย นายวีรพงษ์ สิทธิจันทร์เสน ประธานชมรม และคณะกรรมการชมรมพื้นที่ อำเภอเชียงยืน ณ ห้องประชุม อบต.เหล่าบัวบาน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม มีสมาชิกร่วมกิจกรรมกว่า ๒๐๐ คน โดยได้รับเกียรติจากปลัดอาวุโสอำเภอเชียงยืนรับมอบหน้าที่แทน นายเนตรสุเทพ สุ่มมาตย์ นายอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ได้บรรยายพิเศษและเป็นประธานในพิธี ประธานชม พร้อมทีมวิทยากร ประจำชมรมบรรยายเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ ...

       เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐-๑๓.๐๐ น. นายวีรพงษ์ สิทธิจันทร์เสน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสารคาม นำสมาชิกชมรม ทำหน้าที่จิตอาสางานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานประชาสัมพันธ์ งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ของประชาชนชาวอำเภอโกสุมพิสัยกว่า ๑๐,๐๐๐ คน ได้ร่วมใจออกมาร่วมงานในพิธีฯ ครั้งนี้ โดยมีนางไพรวัลย์ รักชาติเจริญ นายอำเภอโกสุมพิสัย ประธานในพิธี ณ พระเมรุมาศ จำลอง วัดกลางโกสุมพิสัย เทศบาลโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
        เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายวีรพงษ์ สิทธิจันทร์เสน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสารคาม นำคณะกรรมการ,สมาชิกชมรม และเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดบ้านหนองยาง ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม สมาชิกชมรมฯ ร่วมสวดกว่า ๒๐๐ คน
         เมื่อวัน ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสารคาม นำโดย นายวีรพงษ์ สิทธิจันทร์เสน ประธานชมรมฯ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันนี้เป็นคืนที่ ๕ ณ วัดบ้านหนองยาง ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีสมาชิกร่วมพิธีกว่า ๑๐๐ คน
       เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๓๐ น. ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสารคาม นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนางไพรวัลย์ รักชาติเจริญ นายอำเภอโกสุมพิสัย ประธานในพิธี
       เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสารคาม นำโดย นายวีรพงษ์ สิทธิจันทร์เสน ประธานชมรมฯ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันนี้เป็นวันที่ ๔ ณ วัดบ้านหนองล่าม ตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม มีสมาชิกชมรม ในพื้นที่ร่วมกิจกรรมกว่า ๑๐๐ คน
Page 1 of 1912345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved