เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสารคาม นำโดยนายวีรพงษ์ สิทธิจันทร์เสน ประธานชมรมฯ พร้อมคณะกรรมการ ได้จัดกิจกรรมพบปะสมาชิก บรรยายพิเศษเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และฝึกสอนวิชาชีพ การทำพิมเสนน้ำ การทำยาดมหอมสมุนไพร การทำไข่เค็ม พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน แก่สมาชิกชมรมฯ ต.เกิ้ง อำเภอเมือง จ.มหาสารคาม กว่า ๕๐ คน ณ ศาลาประชาคม บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๐ ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ...

     เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ โดย นายวีรพงษ์ สิทธิจันทร์เสน ประธานชมรม พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสารคาม กว่า ๕๐ คน ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ และวัด ณ บ้านดอนโด ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
      เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสารคาม นำโดย นายวีรพงษ์ สิทธิจันทร์เสน ประธานชมรมฯ นำคณะกรรมการชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสารคาม พื้นที่อำเภอชื่นชม จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ แก่สมาชิกชมรมคนรักในหลวงใหม่ ๒๕๐ คน ณ หอประชุมอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายคำเคลื่อน พณะชัย นายอำเภอชื่นชม เป็นประธานในพิธี
       เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสารคาม นำโดยนายวีรพงษ์  สิทธิจันทร์เสน ประธานชมรมฯ พร้อมคณะกรรมการชมรมฯ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ แก่สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสารคามใหม่ จำนวน ๓๐๐ คน พื้นที่ ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมืองมหาสารคาม ณ ศาลาวัดบ้านหนองงัวน้อย ตำบลท่าสองคอนฯ ประธานในพิธี นายวิชาญ ศรีษะโครต ปลัดอาวุโส อำเภอเมือง รับมอบงานแทนนายอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
     เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ช่วงบ่าย หลังเสร็จภารกิจ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน ์ อ.ชื่นชม แล้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสารคาม พร้อมคณะ ได้แวะเยี่ยมชมสวนเกษตรอินทรีย์ สมาชิกชมรมฯ คุณสมชาย ดวงสาพล พี่ชาย คุณจำนงค์ ดวงสาพล รองประธานชมรม ฯ ดูแลสมาชิกพื้นที่ อำเภอชื่นชม
     เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว รัชกาลที่ ๙ โดยนายวีรพงษ์ สิทธิจันทร์เสน ประธานชมรมฯ นำคณะกรรมการและสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสารคาม พื้นที่ อำเภอชื่นชม กว่า ๕๐ คน ร่วมทำความสะอาด ณ บริเวณสถานที่สาธารณประโยชน์ถนนรอบหนองหว้าและถนนเข้าวัดชัยบุญศรีบ้านหนองหว้า ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
Page 1 of 2112345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved