เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสารคาม นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำข้าราชการ องค์กรภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๑ โดยร่วมกันทำกิจกรรมขุดลอกคลองห้วยคะคาง กำจัดผักตบชวา และกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยเพื่อความสะอาดและสวยงาม      กิจกรรมนี้มี นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ป้องกันจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ จิตอาสาจากพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคามนำโดย นายศิริพันธ์  ขุ่มด้วง  นายอำเภอเมืองม...

     เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสารคาม นำโดยนายวีรพงษ์ สิทธิจันทร์เสน ประธานชมรมฯ พร้อมคณะกรรมการ ได้จัดกิจกรรมพบปะสมาชิก บรรยายพิเศษเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และฝึกสอนวิชาชีพ การทำพิมเสนน้ำ การทำยาดมหอมสมุนไพร การทำไข่เค็ม พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน แก่สมาชิกชมรมฯ ต.เกิ้ง อำเภอเมือง จ.มหาสารคาม กว่า ๕๐ คน ณ ศาลาประชาคม บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๐ ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม
       เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายวีรพงษ์ สิทธิจันทร์เสน ประธานชมรมฯ พร้อมคณะกรรมการชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมพบปะสมาชิกและฝึกสอนวิชาชีพ การทำพิมเสนน้ำ ยาดมหอมสมุนไพร การทำไข่เค็ม ณ ศูนย์เรียนรู้ ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน (รุ่นที่ ๒) ของ นายไพบูลย์ พุฒเขียว สมาชิกชมรมคนรักในหลวงบ้านนาสีนวน ตำบลนาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
     เมื่อวันนี้ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสารคาม จัดทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรู้รักสามัคคี นำโดยนายวีรพงษ์ สิทธิจันทร์เสน ประธานชมรม ฯ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกชมรมคนรักในหลวง พื้นที่ ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จำนวนกว่า ๕๐ คน ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชน และสังคมในพื้นที่อำเภอเมือง ณ วัดปัจฉิมทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
     เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสารคาม จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอำเภอเมือง จ.มหาสารคาม
     เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสารคาม จาก ๖ อำเภอ ได้ร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ และพร้อมใจกันทำความสะอาด ณ บริเวณศาลาเอนกประสงค์ภายในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสารคาม พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน จากผลิตผลของศูนย์เรียนรู้ร่วมกัน จากนั้นช่วงบ่ายออกชมสวน เกษตรอินทรีย์ผสมผสาน
Page 1 of 2212345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved