เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสารคาม นำโดย นายวีรพงษ์ สิทธิจันทร์เสน ประธานชมรมฯ นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมคนรักในหลวง กว่า ๕๐ คน จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธรณประโยชน์เพื่อชุมชน และสังคมในพื้นที่ บริเวณภายในวัดใหญ่โพธิไชยาราม บ้านท่าสองคอน ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ...

     เมื่อวันนี้ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสารคาม จัดทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรู้รักสามัคคี นำโดยนายวีรพงษ์ สิทธิจันทร์เสน ประธานชมรม ฯ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกชมรมคนรักในหลวง พื้นที่ ตำบลเกิ้ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จำนวนกว่า ๕๐ คน ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชน และสังคมในพื้นที่อำเภอเมือง ณ วัดปัจฉิมทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
     เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสารคาม จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอำเภอเมือง จ.มหาสารคาม
     เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสารคาม จาก ๖ อำเภอ ได้ร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ และพร้อมใจกันทำความสะอาด ณ บริเวณศาลาเอนกประสงค์ภายในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสารคาม พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน จากผลิตผลของศูนย์เรียนรู้ร่วมกัน จากนั้นช่วงบ่ายออกชมสวน เกษตรอินทรีย์ผสมผสาน
     เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ โดย นายวีรพงษ์ สิทธิจันทร์เสน ประธานชมรม พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสารคาม กว่า ๕๐ คน ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ และวัด ณ บ้านดอนโด ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
      เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสารคาม นำโดย นายวีรพงษ์ สิทธิจันทร์เสน ประธานชมรมฯ นำคณะกรรมการชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมหาสารคาม พื้นที่อำเภอชื่นชม จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ แก่สมาชิกชมรมคนรักในหลวงใหม่ ๒๕๐ คน ณ หอประชุมอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายคำเคลื่อน พณะชัย นายอำเภอชื่นชม เป็นประธานในพิธี
Page 1 of 2112345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved