เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๗.๐๐ น.  นายสุรเดช  เดชคุ้มวงศ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิจิตร นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณถนนสายวัฒนธรรมหน้ากำแพงแห่งความภักดี อ.เมืองพิจิตร            เวลา ๑๗.๐๐น. สมาชิกชมรมฯ ร่วมสวดมนต์ พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล ณ สำนักวิปัสสนากรรมฐาน วัดท่าหลวงพระอารามหลวง            เวลา ๑๘.๐๐ น. สมาชิกชมรมฯ ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าหลวง มีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศ...

           เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิจิตร จัดการประชุมแกนนำชมรมฯ ประจำอำเภอสามง่าม จากทุกตำบล ณ เทศบาลตำบลสามง่าม เพื่อหารือการร่วมจัดงานมหกรรมพอเพียงตามรอยพ่อจังหวัดพิจิตร วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ และการเปิดโรงเรียนผู้นำตามรอยพ่ออำเภอสามง่าม วัดสามง่าม วันที่ ๒๙-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐             
          เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิจิตร จัดการประชุมแกนนำชมรมฯ อำเภอทับคล้อ ณ รพสต.เขาทราย เพื่อเปิดโรงเรียนผู้นำตามรอยพ่อ วันที่ ๒๖-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ วัดเขาทราย          ชีวิตผู้นำพอเพียงต้นแบบ จะมาเล่าเรื่อง สร้างแรงบันดาลใจ ให้ผู้เรียนได้แชร์ประสบการณ์ วางแผนพัฒนาชีวิตตนเอง ครอบครัว ร่วมค้นหาคนดีมีใจ ที่ได้ทำเรื่องดีๆในพื้นที่ ร่ วมสร้างชุมชนพอเพียง สังคมรู้รักสามัคคี           เราต่างมั่นใจการทำงานเป็นเครือข่ายของประชาชนและวัด พี่เลี้ยงที่ดีจากสาธารณสุข กศน. นายอำเภอ และการร่วมเป็นวิทยากรและสนับสนุนจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ที่ร่วมสร้างโรงเร
         เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิจิตร จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ณ อบต.หัวดง เพื่อเปิดโรงเรียนผู้นำตามรอยพ่อ ณ วัดเขาพระตำบลหัวดง            โรงเรียนผู้นำฯเปิดไปแล้ว ๓ รุ่น รุ่นที่ ๑ เป็นภาพจังหวัดมีผู้นำหลายอำเภอร่วมเรียนรู้ ขยายผล  สู่ อำเภอบึงนาราง อำเภอสากเหล็ก ส่วนอำเภอเมือง เป็นรุ่น ๔  เป็นอำเภอที่ ๓ จาก ๑๒ อำเภอ โรงเรียนผู้นำฯ มุ่งสร้างผู้นำที่มีชีวิตพอเพียง พึ่งตนเอง ร่วมสร้างครอบครัว หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ให้รวมตัวร่วมเรียนรู้ร่วมคิดร่วมทำเป็นเครือข่าย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ที่ยั่งยืน
          ระหว่างวันที่ ๑-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิจิตร ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชสามเณร โครงการบรรพชาสามเณรเพื่อการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐  ณ วัดท่าหลวง จ.พิจิตร โดยสมาชิกชมรมฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหารและน้ำปานะ ขนมครก น้ำเต้าหู ปาท๋องโก้ 
         เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิจิตร ออกเยี่ยมชุมชนพอเพียง ของตำบลบึงนาราง ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานการขับเคลื่อนครอบครัว และการขับเคลื่อนของผู้นำตามรอยพ่อ หลังจากผ่านโรงเรียนผู้นำฯ แต่ละตำบลในอำเภอบึงนาราง มาร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ สิ่งที่ได้ทำไป  ณ อบต.บึงนาราง            ซึ่งสมาชิกชมรมคนรักในหลวงตำบลบึงนาราง มาต้อนรับแกนนำชมรมคนรักในหลวงที่มาจากอำเภอต่างๆ ด้วยรำวงกลองยาว สร้างความสุขของผู้ให้และผู้รับตาสุข บอกสอนหลานๆ ชั้นป.๑-ป.๓ ร่วมตีกลองยาว เด็กๆ บอกสนุกดี ที่ได้ตีกลองยาวของตาและผู้ใหญ่ นางรำ บอกมีความสุข ที่ได้มารำต้อนรับสมาช
Page 1 of 1312345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved