เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ พบปะสมาชิก อ.สามง่าม พร้อมกันนี้ได้ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคและบริโภค ให้ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน  ...

           เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิจิตร ร่วมจัดงานมหกรรมคนพิจิตร ตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง ณ บึงสีไฟ อ.เมืองพิจิตร  ในงานจะมีวงเสวนาจากบุคคลต้นแบบโรงเรียนผู้นำตามรอยพ่อมาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการแสดงทางวัฒนธรรมท้องถิ่น  มีอาหารพื้นบ้านปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ ในภาชนะกระทงใบตอง ใบบัว เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมแบ่งเป็น สี่ด้านคือ  ๑. ด้านเศรษฐกิจกิจพอเพียง ๒. ด้านจิตอาสาสร้างสังคมไม่ทอดทิ้งกัน ๓. ด้านสุขภาพดีวิถีไทย ๔. ด้านสิ่งแวดล้อมดีชีวีมีสุข
             เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๗.๐๐ น.  นายสุรเดช  เดชคุ้มวงศ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิจิตร นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณถนนสายวัฒนธรรมหน้ากำแพงแห่งความภักดี อ.เมืองพิจิตร            เวลา ๑๗.๐๐น. สมาชิกชมรมฯ ร่วมสวดมนต์ พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล ณ สำนักวิปัสสนากรรมฐาน วัดท่าหลวงพระอารามหลวง            เวลา ๑๘.๐๐ น. สมาชิกชมรมฯ ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพ
             เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิจิตร จัดพิธีมอบเสื้อชมรมคนรักในหลวง (เสื้อขาว) พร้อมจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมาชิกทุกท่านร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (พระสงฆ์ ๓๖๖ รูป) ณ ศาลาสภาบริหารคณะสงฆ์ (ศาลาใหญ่ริมแม่น้ำชั้น ๒) วัดท่าหลวงพระอารามหลวง มีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วม จำนวน ๓๐๐ คน
           เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิจิตร จัดการประชุมแกนนำชมรมฯ อำเภอโพทะเล เพื่อเตรียมวิทยากรและกระบวนการเรียนรู้ โรงเรียนผู้นำตามรอยพ่อ ณ วัดพร้าวตำบลวัดขวาง           ๑ .วิทยากรเป็นผู้นำต้นแบบที่ใช้ชีวิตพอเพียง พร้อมแบ่งปัน ใน ๔ มิติ (๑) เศรษฐกิจ เรามีครอบครัวเกษตรกรพอเพียง ที่สุขภาพดี ลดหนี้ มีสุข ๔ คน มีหมู่บ้านพอเพียง ๒ กลุ่มคือ กลุ่มข้าวและปลูกข่าส่งออก (๒) จิตอาสาประชารัฐร่วมสร้างสังคมไม่ทอดทิ้งกัน ตำบลทะนงและชมรมผู้สูงอายุตำบลวัดขวาง นำเสนอการสานพลังจิตอาสา สร้างสั งคมไม่ทอดทิ้งกัน ในกลุ่มผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้สูงอายุยากจน ป่วยได้อย่างไร (๓) สิ่งแวด
             เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิจิตร จัดการประชุมแกนนำชมรมฯ อ.ตะพานหิน เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมหารือ การร่วมจัดงานมหกรรมเศรษฐกิจพอเพียงฯจังหวัดพิจิตร การค้นหาแกนนำจิตอาสาประชารัฐตำบล ที่มีใจ ใช้ชีวิตพอเพียงพร้อมแบ่งปัน ฯลฯ ณ วัดต้นชุมแสง 
Page 1 of 1412345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved