เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ นายสุรเดช  เดชคุ้มวงศ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิจิตร นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ด้วยการช่วยพัฒนาศูนย์เรียนรู้บ้านลำประดาเหนือ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร และร่วมสร้างสังคมไม่ทอดทิ้งกัน ออกเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสในชุมชน นำสิ่งของอุปโภคบริโภคไปมอบให้ ให้กำลังใจในการใช้ชีวิตให้มีแรงต่อสู้ปัญหาทั้งกายและใจ ...

เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายสุรเดช  เดชคุ้มวงศ์  ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิจิตร นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน  จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ นำเยาวชนจิตอาสาสร้างสะพานไม้ไผ่เชื่อมระหว่างวัดบึงสีไฟ และโรงเรียนบึงสีไฟ ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากหลายฝ่าย  ทั้งบ้าน วัด โรงเรียน  เป้าหมายจะสร้างความสัมพันธ์ชุมชนให้เกิดความรักและความสามัคคี  เกิดชุมชนพอเพียงพร้อมแบ่งปัน  ด้วยการออกเยี่ยมและนำสิ่งของเครื่องอุปโภค และบริโภคไปมอบให้ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนเมือง ตำบลในเมือง จำนวน ๒ ครัวเรือน เพื่อสร้างสังคมไม่ทอดทิ้งกัน
           เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ นายสุรเดช  เดชคุ้มวงศ์  ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่พบประสมาชิกชมรมฯ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร และได้นำสมาชิก จำนวน ๕๐ คน  เยี่ยมและนำสิ่งของเครื่องอุปโภค และบริโภคไปมอบให้ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนบ้านจระเข้ผอม ตำบลรังนก  อำเภอสามง่ามจำนวน ๒ ครัวเรือน
           เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิจิตร จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชมรมฯ ณ บึงสีไฟ  อ.เมืองพิจิตร มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน
              เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมพบปะสมาชิกชมรมฯ ณ ชุมชนคลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร
              เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์ ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุมาศจำลอง  ศาลากลางหลังเก่า อ.เมืองพิจิตร พร้อมร่วมมำโรงทานแจกจ่ายอาหารให้ประชาชนที่มาร่วมงาน
Page 1 of 1412345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved