เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมพบปะสมาชิกชมรมฯ ณ ชุมชนคลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร ...

             เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิจิตร จัดพิธีมอบเสื้อชมรมคนรักในหลวง (เสื้อขาว) พร้อมจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมาชิกทุกท่านร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (พระสงฆ์ ๓๖๖ รูป) ณ ศาลาสภาบริหารคณะสงฆ์ (ศาลาใหญ่ริมแม่น้ำชั้น ๒) วัดท่าหลวงพระอารามหลวง มีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วม จำนวน ๓๐๐ คน
           เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิจิตร จัดการประชุมแกนนำชมรมฯ อำเภอโพทะเล เพื่อเตรียมวิทยากรและกระบวนการเรียนรู้ โรงเรียนผู้นำตามรอยพ่อ ณ วัดพร้าวตำบลวัดขวาง           ๑ .วิทยากรเป็นผู้นำต้นแบบที่ใช้ชีวิตพอเพียง พร้อมแบ่งปัน ใน ๔ มิติ (๑) เศรษฐกิจ เรามีครอบครัวเกษตรกรพอเพียง ที่สุขภาพดี ลดหนี้ มีสุข ๔ คน มีหมู่บ้านพอเพียง ๒ กลุ่มคือ กลุ่มข้าวและปลูกข่าส่งออก (๒) จิตอาสาประชารัฐร่วมสร้างสังคมไม่ทอดทิ้งกัน ตำบลทะนงและชมรมผู้สูงอายุตำบลวัดขวาง นำเสนอการสานพลังจิตอาสา สร้างสั งคมไม่ทอดทิ้งกัน ในกลุ่มผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้สูงอายุยากจน ป่วยได้อย่างไร (๓) สิ่งแวด
             เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิจิตร จัดการประชุมแกนนำชมรมฯ อ.ตะพานหิน เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมหารือ การร่วมจัดงานมหกรรมเศรษฐกิจพอเพียงฯจังหวัดพิจิตร การค้นหาแกนนำจิตอาสาประชารัฐตำบล ที่มีใจ ใช้ชีวิตพอเพียงพร้อมแบ่งปัน ฯลฯ ณ วัดต้นชุมแสง 
              เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐพิจิตร เพื่อเตรียมจัดงานมหกรรมเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ ณ สำนักงานพื้นที่การศึกษาเขต ๑ มีแกนนำส่วนใหญ่ที่มา จาก ๑๒ อำเภอ เป็นชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิจิจตร ผู้นำตามรอยพ่อ ผู้สูงอายุ เกษตรกร อสม. คนพิการ อาสาพัฒนาชุมชน อบต. ผู้ใหญ่บ้าน กศน. สาธารณสุข พัฒนาชุมชน นายอำเภอ ปลัดอำเภอ  
           เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิจิตร จัดการประชุมแกนนำชมรมฯ ประจำอำเภอสามง่าม จากทุกตำบล ณ เทศบาลตำบลสามง่าม เพื่อหารือการร่วมจัดงานมหกรรมพอเพียงตามรอยพ่อจังหวัดพิจิตร วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ และการเปิดโรงเรียนผู้นำตามรอยพ่ออำเภอสามง่าม วัดสามง่าม วันที่ ๒๙-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐             
Page 1 of 1312345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved