เมื่อวันที่ ๒๐-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้นำตามรอยพ่อระดับอำเภอ ณ วัดมูลเหล็ก ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง พิจิตร พร้อมพาสมาชิกชมรมฯ เข้าศึกษาดูงาน ณ สวนมะนาวพารวย และสวนไผ่ตาพจน์  มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๘๐ คน ...

              เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสุรเดช  เดชคุ้มวงศ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมประชุมสัญจรและดูงาน ณ ฟาร์มพิษณุ เกษตรกรคนเก่ง ต.งิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร  มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๘๐ คน
           เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิจิตร จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ วัดสายห้วย อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร มีนายวีรศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธี พร้อมบรรยายเรื่องตามรอยพ่อ  สานต่อที่พ่อทำ มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๒๐๐ คน
              เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิจิตร ร่วมกับหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม พัฒนาสวนสาธารณะพระพิจิตร  อ.เมืองพิจิตร มีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วม จำนวน ๕๐ คน
               เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑ นายสุรเดช  เดชคุ้มวงศ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิจิตร นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ด้วยการช่วยพัฒนาศูนย์เรียนรู้บ้านลำประดาเหนือ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร และร่วมสร้างสังคมไม่ทอดทิ้งกัน ออกเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสในชุมชน นำสิ่งของอุปโภคบริโภคไปมอบให้ ให้กำลังใจในการใช้ชีวิตให้มีแรงต่อสู้ปัญหาทั้งกายและใจ
         เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิจิตร นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๓๐ คน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร พร้อมร่วมเสวนาหัวข้อทางรอดเกษตรกรพิจิตร แก้ปัญหาความยากจนได้อย่างไร  และมีมติร่วมทำตามข้อแนะนำท่านผู้ว่าราชการจังหวัด            ซึ่งเราจะใช้โรงเรียนผู้นำตามรอยพ่อที่เปิดอบรมไปแล้ว ๔ อำเภอ และจะเปิดอบรมใหม่ ๘ อำเภอ เป็นเครื่องมือ สร้างผู้นำและผู้นำตามรอยพ่อร่วมคิดร่วมทำปี ๖๑ และมีแผนของบปี ๖๒ ทั้ง ๔ มิติ ( เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ) เราจะประสาน พชอ.ทุกอำเภอดำเนินการ รักพ่อ รู้ รัก สามัคคี ร่วมสานต่อพ่อทำเพื่
Page 1 of 1512345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved