เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพัทลุง นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙              เวลา ๐๙.๐๙ น. อ.สุขุม ทองขุนดำ ประธานชมรมฯ อ่านคำกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และสดุดีมหาราชินี             เวลา ๐๙.๓๐ น. พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙             เวลา ๑๑.๐๐ น. คณะกรรมการพร้อมด้วยสมาชิกนำปิ่นโต ภัตตาหารเพล ถวายแด่พระสงฆ์ ...

            เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ อาจารย์สุขุม ทองขุนดำ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพัทลุง นำอ.แฉล้ม เรืองเพ็ง วิทยากรประจำชมรมฯ ต้อนรับคณะเกษตรจากอำเภอลำทับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ จำนวน ๕๐ คน พร้อมกันนี้ อ.สุขุม บรรยายหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง อ.แฉล้ม บรรยายเรื่อง การเพิ่มรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรในชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯบ้านโงกน้ำ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. อาจารย์สุขุม ทองขุนดำ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพัทลุง นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน เข้ากราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ พระบรมมหาราชวัง และเวลา ๑๐.๓๐ น. เข้าชมพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
              เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ อาจารย์สุขุม ทองขุนดำ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพัทลุง นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๑๕ คน จัดพิธีสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดปรางหมู่ใน ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง
        เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพัทลุง นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๗๐ คน สวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
            เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ อาจารย์สุขุม ทองขุนดำ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพัทลุง บรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเชิญคุณวิจิตร ดำประสิทธิ์ บรรยายเรื่องทำไมคนไทยจึงรักในหลวง และการดำรงชีวิตให้มีความสุข ๘ ประการ ณ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพบ้านโงกน้ำ ม.๘ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน มีสมาชิกผู้สูงอายุ จำนวน ๗๕ คน 
Page 1 of 712345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved