เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพัทลุง ร.อ.แปลก เพ็งจันทร์ รองประธานชมรมฯ นำสมาชิกชมรมฯ ชุมชนคุณธรรม บ้านเขาวังทอง ม. ๑๒ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จำนวน ๕๐ คน เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ ณ ท้องสนามหลวง และศึกษาดูงาน ศูนย์เรียนรู้ธนาคารความดี ต.หนองสาหร่าย จ.กาญจนบุรี ...

          เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพัทลุง นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙              เวลา ๐๙.๐๙ น. อ.สุขุม ทองขุนดำ ประธานชมรมฯ อ่านคำกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และสดุดีมหาราชินี             เวลา ๐๙.๓๐ น. พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙             เวลา ๑๑.๐๐ น. คณะกรรมการพร้อมด้วยสมาชิกนำปิ่นโต ภัตตาหารเพล ถวายแด่พระสงฆ์
           เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจตังหวัดพัทลุง นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๒๕๔ คน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
         เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพัทลุง นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๓๕ คน ร่วมกันทำดอกไม้จันทน์ เพื่อรวบรวมส่งมอบให้จังหวัด นำไปใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านโงกน้ำ ม.๘ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
        เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพัทลุง นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน ร่วมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน           มีพันเอก พฤติพงศ์ ศรีปฏิยุทธวงศ์ รอง ผอ. รมน. จังหวัดพัทลุง บรรยายเรื่อง พระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ อ.แฉล้ม เรืองเพ็ง วิทยากรประจำชมรมฯ บรรยายเรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านโงกน้ำ ม.๘ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน
             เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพัทลุง ร่วมกันทำดอกไม้จันทน์ ณ ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านโงกน้ำ ม.๘ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน เพื่อรวบรวมส่งมอบให้จังหวัดนำไปใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีสมาชิกร่วม จำนวน ๔๐ คน    
Page 1 of 812345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved