เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพัทลุง นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๕ คน จิตอาสาฝ่ายงานโยธา ช่วยงานจัดสถาน ณ บริเวณวัดบ้านสวน ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน สถานที่วางดอกไม้จันทน์ อำเภอควนขนุน ...

             เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพัทลุง ร่วมกันทำดอกไม้จันทน์ ณ ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านโงกน้ำ ม.๘ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน เพื่อรวบรวมส่งมอบให้จังหวัดนำไปใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีสมาชิกร่วม จำนวน ๔๐ คน    
            เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ อาจารย์สุขุม ทองขุนดำ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพัทลุง นำอ.แฉล้ม เรืองเพ็ง วิทยากรประจำชมรมฯ ต้อนรับคณะเกษตรจากอำเภอลำทับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ จำนวน ๕๐ คน พร้อมกันนี้ อ.สุขุม บรรยายหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง อ.แฉล้ม บรรยายเรื่อง การเพิ่มรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรในชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้ฯบ้านโงกน้ำ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. อาจารย์สุขุม ทองขุนดำ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพัทลุง นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน เข้ากราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ พระบรมมหาราชวัง และเวลา ๑๐.๓๐ น. เข้าชมพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
              เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ อาจารย์สุขุม ทองขุนดำ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพัทลุง นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๑๕ คน จัดพิธีสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดปรางหมู่ใน ต.ปรางหมู่ อ.เมืองพัทลุง
        เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพัทลุง นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๗๐ คน สวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Page 1 of 712345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved