เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพัทลุง จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพญาขัน อ.เมืองพัทลุง มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๒๗๒ คน ...

            เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ อาจารย์สุขุม ทองขุนดำ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหงวัดพัทลุง นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๐๐ คน ร่วมกันนำปิ่นโตภัตตาหารถวายเพลแด่พระสงฆ์สมศักดิ์ จำนวน ๑๐ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ น้อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์ ณ วัดลานแซะ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
              เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพัทลุง นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๕ คน จิตอาสาฝ่ายงานโยธา ช่วยงานจัดสถาน ณ บริเวณวัดบ้านสวน ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน สถานที่วางดอกไม้จันทน์ อำเภอควนขนุน
          เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพัทลุง นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙              เวลา ๐๙.๐๙ น. อ.สุขุม ทองขุนดำ ประธานชมรมฯ อ่านคำกล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และสดุดีมหาราชินี             เวลา ๐๙.๓๐ น. พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙             เวลา ๑๑.๐๐ น. คณะกรรมการพร้อมด้วยสมาชิกนำปิ่นโต ภัตตาหารเพล ถวายแด่พระสงฆ์
           เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจตังหวัดพัทลุง นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๒๕๔ คน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
         เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพัทลุง นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๓๕ คน ร่วมกันทำดอกไม้จันทน์ เพื่อรวบรวมส่งมอบให้จังหวัด นำไปใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านโงกน้ำ ม.๘ ต.นาขยาด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
Page 1 of 812345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved