เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายบรรจง วงศ์ราษฏร์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพะเยา นำสมาชิกชมฯ จำนวน ๕๐ คน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ณ วัดศรีโคมคำ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองพะเยา             นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๒๐๐ คน  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา...

            เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมวางแผนการผลิตรายการและถ่ายทอดสด ออนไลน์ผ่าน Facebooklive ของพะเยาทีวี ทีวีชุมชน โดยเน้นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ สารคดีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และข่าวสารของชุมชนในจังหวัดพะเยา
             เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา  ๑๗.๐๐ น. นายวุฒิกร พิทักษ์รัตนพงษ์ รองประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพะเยา นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา 
           เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวุฒิกร พิทักษ์รัตนพงษ์ รองประธานชมรมคนรักมนหลวงจังหวัดพะเยา นำคณะกรรมและสมาชิกชมรมฯ ร่วมพิธีฟังเทศน์มหาชาติ กัณฑ์มัทรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายปานทอง สระคูพันธ์ เป็นประธาน ณ พระวิหารหลวง วัดศรีโคมคำ 
           เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรัดในหลวงจังหวัดพะเยา นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕ คน เข้าร่วมเวทีเสวนาธรรมนูญกว๊านพะเยา เพื่อหารูปแบบ และแนวทางการบริหารจัดการกว๊านพะเยา ณ สถาบันปวงผญาพยาว ซึ่งเป็นสำนักงานของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพะเยา
          เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีอุปสมบทพระภิกษุเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่๙ ณ วัดศรีโคมคำ  พร้อมทั้งนำอาหารและเครื่องดื่มไปจัดตั้งโรงทานให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน ซึ่งมีผู้ร่วมอุปสมบท ๑๑๕ คน
Page 1 of 712345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved