เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายบรรจง วงศ์ราษฎร์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพะเยา จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา มีนายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอเชียงคำ เป็นประธานในพิธี มีคุณขนิษฐา มะโนสมบัติ เป็นวิทยากรในการอบรมหลักปรัชญาฯ มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๓๔๗ คน ...

              เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายบรรจง วงศ์ราษฏร์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพะเยา นำสมาชิกชมฯ จำนวน ๕๐ คน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ณ วัดศรีโคมคำ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองพะเยา             นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๒๐๐ คน  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพร
           เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายบรรจง วงศ์ราษฏร์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพะเยา นำสมาชิกชมรมฯ ประมาณ ๕๐ คน ร่วมพิธีถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา ๖๐ ปี มีนายประจญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ พระอารามหลวง วัดศรีโคมคำ อำเภอเมืองพะเยา 
            เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายบรรจง วงศ์ราษฎร์ ประธานชมรมคนรักในหลวงหวัดพะเยา  นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๐๐ คน ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล ๓ ศาสนา และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิชิราลงกรณบดิทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีนายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา
             เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายบรรจง วงศ์ราษฎร์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพะเยา นำคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมฯ ประมาณ ๓๐๐ คน  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิชิราลงกรณบดิทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดศรีโคมคำ พระอาราม ต.เวียง อ.เมืองพะเยา 
             เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายบรรจง วงศ์ราษฎ์ ประธาน ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพะเยา นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๐๐ คน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิชิราลงกรณบดิทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  มีนายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน  ณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง
Page 1 of 712345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved