เมื่อวันที่ ๑-๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และผุ้ที่ไร้ญาติขาดคนเฝ้าดูแล ซึ่งทางชมรมได้จัดเตรียมสิ่งของที่จะมอบให้ และพูดคุยให้กำลังใจต่อผู้ป่วยแต่ละราย         ...

            เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพะเยา นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๑ คน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเก่า (ตรงกันข้ามกับ พะเยาทีวีชุมชน) วัดศรีโคมคำ และหอวัฒนธรรมนิทัศน์
             เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพะเยา จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๑ ณ บ้านของ ร.ต.ประสูติ สุขจริง(ป๋อง) บ้านดอกบัว ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา
              เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในพลวงจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ช่วยทำความสะอาดภายในบริเวณวัดบ้านดอกบัว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าวังทอง (โรงเรียนบ้านดอกบัวเดิม) มีสมาชิกชมรมฯ ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าวังทอง จำนวน ๖๖ คน 
            เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ นายบรรจง วงศ์ราษฎร์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพะเยา นำสมาชิกชมรมฯ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดเชียงทอง ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา มีสมาชิกเข้าร่วม ๕๗ คน วัดเชียงทอง เป็นศาสนสถานสำคัญที่มีพิพิธภัณฑ์ความทรงจำ และเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุ อีกทั้งเป็นเก่าแก่ ที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างแพร่หลาย 
            เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายบรรจง วงศ์ราษฎร์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพะเยา จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา มีนายจรัญ กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอเชียงคำ เป็นประธานในพิธี มีคุณขนิษฐา มะโนสมบัติ เป็นวิทยากรในการอบรมหลักปรัชญาฯ มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๓๔๗ คน
Page 1 of 812345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved