เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิฑูรย์ นาคะเสถียร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะกรรมการชมรมฯ ออกเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของนายสมเดช สีตา ผู้นำแห่งยุค รุ่นที่ ๒ ของจังหวัดปราจีนบุรี ณ บ้านหนองปื๊ด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองฯ จังหวัดปราจีนบุรี ...

      เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายวิฑูรย์ นาคะเสถียร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปราจีนบุรี ได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยการให้สมาชิกคณะกรรมการและสมาชิกชมรม เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด จัดทำฝายกระสอบทรายเพื่อกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง  บริเวณลำคลอง หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๑๐ ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐ คน
         เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิฑูรย์  นาคะเสถียร ประธานชมรมฯ จัดประชุมคณะกรรมการชมรมคนรักในหลวง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ โดยมีเรื่องสำคัญสรุปได้ ดังนี้ ๑).การกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สร้างฝายกระสอบทราบกั้นน้ำคลองเปรมประชา ๒).การรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธาน เปิดโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เขื่อนห้วยโสมง) ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ในวันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ๓).การมอบเสื้อสัญลักษณ์ ครั้งที่ ๑ ในวันที่  ๑๗ ธันวาคม เฉพาะสมาชิกเขตอำเภอเมืองฯปร
          เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปราจีนบุรี ได้นำสมาชิกจิตอาสาของชมรมฯ จัดกิจกรรมตั้งโรงทานสนับสนุนจังหวัดปราจีนบุรี โดยจัดอาหาร จำนวน ๑,๕๐๐ ชุด แจกจ่ายให้ประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
        เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม โดยจังหวัดปราจีนบุรี ได้ขอรับการสนับสนุนสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปราจีนบุรี ที่เป็นจิตอาสาด้านดอกไม้จันทน์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการคัดแยกดอกไม้จันทน์ทั้งหมดของจังหวัด บรรจุลงกล่อง เพื่อเตรียมใช้ในพิธีถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการนี้ชมรมฯได้มอบหมายให้ นางสุนันท์ คล้ายสุบรรณ กรรมการชมรมฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน โดยสมาชิกชมรม จำนวน ๕๐ คน  เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ศูนย์ราชการจ
       เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวิฑูรย์ นาคะเสถียร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปราจีนบุรี และกรรมการชมรมฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ โดยมีนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี [caption id="attachment_391743" align="aligncenter" width="4160"] bty[/caption] [caption id="attachment_391745" align="aligncenter" width="4160"] bty[/caption]
Page 1 of 712345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved