เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปราจีนบุรี ได้นำสมาชิกจิตอาสาของชมรมฯ จัดกิจกรรมตั้งโรงทานสนับสนุนจังหวัดปราจีนบุรี โดยจัดอาหาร จำนวน ๑,๕๐๐ ชุด แจกจ่ายให้ประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ...

        เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวิฑูรย์ นาคะเสถียร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกชมรมฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต ในงานได้จัดให้มีพิธีทางศาสนา พิธีเจริญพระพุทธมนต์ กิจกรรมตักบาตรอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์ ๘๙ รูปโดยมีนายสุรียะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ อำเภอเมืองฯ จังหวัดปราจีนบุรี
         เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปราจีนบุรี จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ โดยมี นายวิฑูรย์  นาคะเสถียร ประธานชมรมฯ เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีนายโอรส วงษ์สิทธิ์ ประธานที่ปรึกษาพร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๒ คน โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของชมรมฯในช่วงเดือน ตุลาคม ณ ห้องประชุมที่ทำการชมรมฯ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดปราจีนบุรี 
         เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิฑูรย์ นาคะเสถียร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคม โครงการปลูกหญ้าแฝกบริเวณรอบสระเก็บน้ำ และปลูกต้นดาวเรือง โดยมีนายนพดล  งามเหลือ นายอำเภอนาดี ให้การต้อนรับ และมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน ที่สระเก็บน้ำบ้านบุสูง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
          เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิฑูรย์ นาคะเสถียร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปราจีนบุรี นำคณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ ร่วมมอบดอกไม้จันทน์ ซึ่งสมาชิกชมรมฯ ร่วมกันจัดทำ จำนวน ๓,๐๐๐ ดอก มอบให้นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ในการประชุมกรรมการจังหวัด ณ หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี
        เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ นายวิฑูรย์  นาคะเสถียร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกชมรมฯ ได้ไปร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม จัดทำดอกไม้จันทน์ ได้จำนวน ๒,๐๐๐ ดอก โดยมีสมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรม ๗๕ คน ณ วัดหลวงปรีชากูล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี และจะนำดอกไม้จันทน์ไปมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ต่อไป
Page 1 of 612345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved