เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประจำเดือนมีนาคม นำโดย นายวิฑูรย์ นาคะเสถียร ประธานชมรมฯ และคณะกรรมการ ร่วมกับสมาชิก จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นขี้เหล็ก ต้นแค) และทำความสะอาด บริเวณสระเก็บน้ำ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐ คน และได้ไปติดตามการดำเนินงาน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนพอเพียง ของผู้นำแห่งยุครุ่นที่ ๑ นายอรรถสิทธิ์ นิลอักษร ที่บ้านบุสูง ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ...

      เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จัดอบรมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ให้มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน ณ ห้องประชุมภัตตาคารแสนสว่างใน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดปราจีนบุรี
       เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิฑูรย์ นาคะเสถียร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะกรรมการชมรมฯ ออกเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของนายสมเดช สีตา ผู้นำแห่งยุค รุ่นที่ ๒ ของจังหวัดปราจีนบุรี ณ บ้านหนองปื๊ด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองฯ จังหวัดปราจีนบุรี
       เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิฑูรย์ นาคะเสถียร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะกรรมการชมรมฯ ออกเยี่ยมเยียนและติดตามผลการดำเนินงานของนายสุดใจ คำยา ผู้นำแห่งยุค รุ่นที่ ๒ ของจังหวัดปราจีนบุรี ที่จัดทำโครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และสาธิตการทำโลชั่นครีมทาหน้าโดยนายสมศักดิ์ งามมณีอุดม กรรมการชมรมฯเป็นวิทยากร ณ บ้านมาบป่าตอง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
        เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปราจีนบุรี จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมีนายนรเศฎฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี มีนายวิฑูรย์ นาคะเสถียร ประธานชมรมฯ และคณะกรรมการให้การต้อนรับ ในครั้งนี้มีสมาชิกใหม่ ในเขตอำเภอเมืองฯ เข้ารับเสื้อสัญลักษณ์ รวม ๓๗๐ คน ณ หอประชุมโรงเรียนปราจีนราษฎรอำรุง อำเภอเมืองฯ จังหวัดปราจีนบุรี
           เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวิฑูรย์ นาคะเสถียร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมกรรมการและสมาชิกร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุ สามเณร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ร่วมกับทางจังหวัดปราจีนบุรี ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ อำเภอเมืองฯ จังหวัดปราจีนบุรี
Page 1 of 712345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved