เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายวิฑูรย์ นาคะเสถียร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกชมรมฯ ร่วมกับ เครือข่ายภาคประชาชน ส่วนราชการ หน่วยงานทหารในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรม จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ โดยจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐๐ คน ณ บริเวณสวนสุขภาพ หน้าโรงเรียนปราจีนกัลยาณี อำเภอเมืองฯ จังหวัดปราจีนบุรี ...

     เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิฑูรย์ นาคะเสถียร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาชิกจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดและปลูกต้นไม้ [ต้นทองอุไร] จำนวน ๕๐ ต้น บริเวณข้างถนน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๕๐ คน ณ บ้านหนองขนาก หมู่ที่ ๗ ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
      เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประจำเดือนมีนาคม นำโดย นายวิฑูรย์ นาคะเสถียร ประธานชมรมฯ และคณะกรรมการ ร่วมกับสมาชิก จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นขี้เหล็ก ต้นแค) และทำความสะอาด บริเวณสระเก็บน้ำ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐ คน และได้ไปติดตามการดำเนินงาน ศูนย์เรียนรู้ชุมชนพอเพียง ของผู้นำแห่งยุครุ่นที่ ๑ นายอรรถสิทธิ์ นิลอักษร ที่บ้านบุสูง ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
       เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายวิฑูรย์  นาคะเสถียร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปราจีนบุรี นำคณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๔๕ คน เดินทางไปทัศนศึกษาและเยี่ยมชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ที่พระลานพระราชวังดุสิตและ สนามเสือป่า กรุงเทพฯ
      เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น นายวิฑูรย์ นาคะเสถียร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปราจีนบุรี และนายโอรส วงษ์สิทธิ์ ประธานที่ปรึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมฯ จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ร่วมปรึกษาเรื่องงานและกิจกรรมต่างๆ ของชมรม และมอบเงินทุนขยายผล ให้กับผู้นำแห่งยุครุ่น ๑ จำนวน ๒ ราย  ได้แก่ นายสมศักดิ์ งามมณีอุดม และนายอรรถสิทธิ์ นิลอักษร ณ ที่ทำการชมรมฯ อำเภอเมืองปราจีนบุรี
         เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิฑูรย์ นาคะเสถียร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมฯ สมาชิกชมรมฯ และประชาชน ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยร่วมกันพัฒนาปรับปรุงถนนในหมู่บ้านและปลูกต้นไม้ (ทองอุไร) โดยมีผู้ใหญ่ทิวา วรวิทย์วัฒนะ ผู้ใหญ่บ้านหนองขนาก สมาชิกและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐ คน ที่บ้านหนองขนาก หมู่ที่ ๗ ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี
Page 1 of 812345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved