เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิฑูรย์ นาคะเสถียร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปราจีนบุรี จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อพิจารณากิจกรรมที่ชมรมฯ จะดำเนินการในช่วงเดือน มิถุนายน~สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยมีกรรมการชมรมฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๓ คน ณ ห้องประชุมที่ทำการชมรมฯ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ...

      เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น นายวิฑูรย์ นาคะเสถียร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปราจีนบุรี และนายโอรส วงษ์สิทธิ์ ประธานที่ปรึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมฯ จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ร่วมปรึกษาเรื่องงานและกิจกรรมต่างๆ ของชมรม และมอบเงินทุนขยายผล ให้กับผู้นำแห่งยุครุ่น ๑ จำนวน ๒ ราย  ได้แก่ นายสมศักดิ์ งามมณีอุดม และนายอรรถสิทธิ์ นิลอักษร ณ ที่ทำการชมรมฯ อำเภอเมืองปราจีนบุรี
         เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิฑูรย์ นาคะเสถียร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมฯ สมาชิกชมรมฯ และประชาชน ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยร่วมกันพัฒนาปรับปรุงถนนในหมู่บ้านและปลูกต้นไม้ (ทองอุไร) โดยมีผู้ใหญ่ทิวา วรวิทย์วัฒนะ ผู้ใหญ่บ้านหนองขนาก สมาชิกและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐ คน ที่บ้านหนองขนาก หมู่ที่ ๗ ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี
       เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปราจีนบุรี นำโดยนายเฉวียน กาญจนสุนทร รองประธานชมรมฯ และคณะกรรมการชมรมฯ ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ร่วมวางพวงมาลา ในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันทหารผ่านศึก ที่อนุสาวรีย์วีรชน มทบ.๑๒ ค่ายจักรพงษ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดปราจีนบุรี
      เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จัดอบรมสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ให้มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน ณ ห้องประชุมภัตตาคารแสนสว่างใน ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดปราจีนบุรี
       เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิฑูรย์ นาคะเสถียร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะกรรมการชมรมฯ ออกเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของนายสมเดช สีตา ผู้นำแห่งยุค รุ่นที่ ๒ ของจังหวัดปราจีนบุรี ณ บ้านหนองปื๊ด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองฯ จังหวัดปราจีนบุรี
Page 1 of 812345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved