เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ นายวิฑูรย์  นาคะเสถียร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกชมรมฯ ได้ไปร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม จัดทำดอกไม้จันทน์ ได้จำนวน ๒,๐๐๐ ดอก โดยมีสมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรม ๗๕ คน ณ วัดหลวงปรีชากูล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี และจะนำดอกไม้จันทน์ไปมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ต่อไป ...

         เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิฑูรย์ นาคะเสถียร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปราจีนบุรี จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล แสดงความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ที่ทำการชมรมฯ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
       เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อแม่ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมีนายโอรส วงษ์สิทธิ์ ประธานที่ปรึกษาชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี มีนายวิฑูรย์ นาคะเสถียร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงาน โดยมีกิจกรรมปลูกต้นยางนา ต้นตะเคียน ต้นพยุง ต้นจันทร์ ต้นอินทนิน มะฮ๊อกกานี จำนวน ๑,๐๐๐ ต้น ในพื้นที่สาธารณะวัดหัวเขา เนื้อที่ ๑๕ ไร่ โดยมีกรรมการและสมาชิกชมรมคนรักในหลวง องค์การทหารผ่านศึกปราจีนบุรี ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดปราจีนบุรี ทหาร หน่วยงานร
        เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๕.๓๐ น. นายวิฑูรย์ นาคะเสถียร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปราจีนบุรี และนายโอรส วงษ์สิทธิ์ ประธานที่ปรึกษาชมรมฯ นำคณะกรรมการและสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน ๑๐๓ คน ออกเดินทางโดยรถบัส จำนวน ๒ คัน อำเภอเมืองฯ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อไปกราบพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมราชวัง กรุงเทพฯ
           เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปราจีนบุรี นำโดยนายวิฑูรย์  นาคะเสถียร ประธานชมรมฯ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกชมรม ร่วมกันจัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อ เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน ๔ แห่ง โดยมูลนิธิบุคคลพอเพียง ให้การสนับสนุนงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท โดยมีนายโอรส  วงษ์สิทธิ์ ประธานที่ปรึกษาชมรมฯ เป็นประธานในพิธี และมีนายนพดล งามเหลือ นายอำเภอนาดี คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนบ้านบุสูง ร่วมกิจกรรมจำนวน ๒๐๐ คน ณ คลองพิศเริง และคลองทราย บ้านบุสูง ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
          เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ คุณวิฑูรย์ นาคะเสถียร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดปราจีนบุรี จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของชมรม ในปี ๒๕๖๐ ณ ที่ทำการชมรมฯอำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
Page 1 of 512345»
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved