เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นายกฤษฎา นุตะโร วิทยากรชมรมฯ จ.ประจวบฯ บรรยายการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ไปสู่การปฎิบัติ แก่สภานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ พรฑนารีสอร์ท อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ...

             เมื่อวันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๖๑  นายคงคา ประทีป ณ ถลาง ปนะธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๒๖ คน ร่วมทำกิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" สนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สวนสาธารณะพฤษศาสน์ โรงเรียนทับสะแกวิทยา ต.นาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ   
             เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขตอำเภอหัวหิน นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรม "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ บริเวณลำห้วยสามพันนาม หมู่ ๑๔ บ้านเขาเสวยราช ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ  มีนายภัลลพ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี
                เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำสมาชิกชมรมฯ และเยาวชนโรงเรียนทับสะแกวิทยาคม ร่วมกิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกับหน่วยงานราชการอำเภอทับสะแก โดยมีนายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสวนสาธารณะ หาดแหลมกลุ่ม ทำความสะอาดเก็บกวาดหาดแหลมกลุ่ม ต.อ่างทอง จ.ประจวบฯ
            เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายคงคา ประทีป ณ ถลาง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม "ปลูกจิตสำนึกรักสถาบันพระมหากษัตริย์" แก่นักเรียน โรงเรียนทับสะแกวิทยาคม อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ มีนายกฤษฎา นุตะโร วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ เรื่องเล่าของแผ่นดิน จิตสำนึกเยาวชนไทย ร่วมอาลัยเสด็จพ่อ ร.๙ น้อมนบ ธ ร.๑๐ สืบสันตติวงค์
              เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบฯ โดยมีนายสมพร ปัจฉิมเพชร ปลัดจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๒๐๗ คน มีนายกฤษฎา นุตะโร วิทยากร บรรยาย "ทำไมคนไทยรักสถาบันพระมหากษัตริย์ " นายยูซบ โต๊ะวัง ประธานคณะกรรมการ อิสลามจังหวัดประจวบฯ บรรยาย "ศาสนาอิสลามกับสถาบันพระมหากษัตริย์"
Page 1 of 3012345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved