เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายคงคา ประทีป ณ ถลาง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเลขาและผู้ประสานงานเขต อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ เยี่ยมชมศูนย์บรรยายการปลูกเพาะพันธ์กล้าไม้โกงกางป่าชายเลน และร่วมปลูกเพาะต้นกล้าไม้โกงกางในโครงการ ๘๙๐๐ ต้นกล้าถวายพ่อ ...

           เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ ร่วมกับสมาชิกชมรมฯ บ้านช่องขวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สมาชิกชมรมฯหมู่บ้านช่องขวาง
           เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายคงคา ประทีป ณ ถลาง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ออกเยี่ยมสมาชิกชมรมฯ ชุมชนพอเพียง นายธนศิษฐ์ พิบูลวัฒนา ณ ตำบลหาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ มีอาชีพเกษตรกรทำสวนยางพารา อาชีพเสริมเพาะใส้เดือนทำปุ๋ยขาย และทำบ่อแก๊สมูลสัตว์ใช้เองเพื่อลดรายจ่ายครัวเรือน
           เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๘๑ คน ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม  ณ โรงเรียนบ้านหนองกก ต.เกาะหลัก อ.เมืองประจวบฯ พื้นที่ ๖ไร่เศษ ปรับปรุงสระน้ำ บ่อเลี้ยงปลา เก็บตักพืชน้ำ จอกแหน พร้อมตัดหญ้าปรับพื้นที่ทำสวนเกษตรโรงเรียน
            เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ เขตอำเภอสามร้อยยอด ณ หอประชุม ๑ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๒๙๘ คน  
           เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขตอำเภอปราณบุรี ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีด้วยหัวใจ" โครงการคืนลีลาวดีสู่เพิงผาพระระเบียง เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ จุดชมวิวเขานาห้วย ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีนายกิตติพงค์ สุขภาคกุล นายอำเภอปราณบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  ท่านพระครูประจักษ์ศิลาจ้าอาวาสวัดนาห้วย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
Page 1 of 2512345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved