เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์เพื่อสังคม "โครงการตกแต่งภูมิทัศน์ปัดกวาดบ้านพ่อทรงงาน" และร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ณ เรือนทรงงานบ้านพ่อ อ่างเก็บน้ำยางชุม ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๗๓ คน ...

            เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ นางจริยา ประทีป ณ ถลาง เลขาชมรมคนรักในหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๒๙ คน ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.๙ ครั้งที่ ๒ ณ ที่ว่าการ อำเภอ ทับสะแก จ.ประจวบฯ.
             เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางจริยา ประทีป ณ ถลาง เลขาชมรมคนรักในหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำสมาชิกชมรมฯ เขตอำเภอทับสะแก ลงทะเบียนสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ณ ที่ว่าการอำเภอ ทับสะแก จ.ประจวบฯ
             เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับเกียรติเชิญให้ไปบรรยาย การดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร แก่กลุ่มผู้สูงอายุ ต.เขาล้าน อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ โดยมอบหมายให้นายสมปอง สร้อยทอง เป็นวิทยากรบรรยาย มีผู้สูงอายุเข้าร่วมรับฟัง จำนวน ๓๘ คน
            เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมโครงการปลูกจิตสำนึกรักสถาบันพระมหากษัตริย์ แก่เด็กนักเรียน จำนวน ๑๓๐ คน ณ โรงเรียนยางชุมวิทยา ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีนายโพชชง เสืออบ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมวิทยา เป็นประธานในพิธี
            เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายคงคา ประทีป ณ ถลาง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๗๘ คน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแหง พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ณ ห้องประชุมอำเภอ ทับสะแก จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายรณยุทธ พรหมมายนต์ นายอำเภอทับสะแก เป็นประธาน              เวลา ๑๗.๐๐ น.  นำสมาชิกชมรมฯ ทุกเขตอำเภอ จำนวน ๒๘๖ คน เคลื่อนขบวนจากวัดเกาะหลักสู่ศาลากลางจังหวัดประจวบฯ ระยะทาง ๑.๓ กิโลเมตร เพื่อเข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แด่ส
Page 1 of 2012345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved