เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายคงคา ประทีป ณ ถลาง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตน ของสมาชิกชมรมฯ มีปลัดอาวุโสอำเภอปราณบุรี เป็นประธานในพิธี มีนางพุทธิยา พันแสง ที่ปรึกษาชมรมฯ บรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ...

            เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายคงคา ประทีป ณ ถลาง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำสมาชิกชมรมฯ (ทุกเขตอำเภอ) ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดคลองวาฬพระอารามหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
            เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายคงคา ประทีป ณ ถลาง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นวันที่ ๙ มีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมพิธี จำนวน ๑๕๗ คน ณ วัดทับสะแก เขตอำเภอทับสะแก จ.ประจวบฯ.
             เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ร่วมจุดเทียนถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณถนนท่าเรือเฟอรี่ เขตอำเภอปราณบุรี จ.ประจวบฯ
            เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขตอำเภอกุยบุรี ร่วมจุดเทียนถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ วัดวังยาว อ.กุยบุรี จ.ประจวบฯ
             เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมาชิกชมรมฯ เข้าร่วม ๑๑๗ คน ณ วัดทับแก เขตอำเภอทับสะแก จ.ปรจวบฯ
Page 1 of 2312345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved