เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐น ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมบรรยาย "โครงอบรมให้ความรู้รักพิทักษ์อนามัย " โดยนายสมปอง สร้อยทอง ผู้นำแห่งยุคความสุขที่ยั่งยืน(รุ่นที่๑)บรรยายการดูแลสุขภาพโดยแพทย์ทางเลือก ณ วัดศาลาลัย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ มีมวลชนและสามชิกชมรมฯเข้ารับฟัง ๓๐๐ คน  ...

             เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการ ๒ เม.ย. วันรักการอ่าน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองครบ ๑๐ ปี การส่งเสริมการอ่านประจำทุกปี พร้อมร่วมทำบุญเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
              เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หมอบหมายให้นายกฤษฎา นุตะโร วิทยากรของชมรมฯ บรรยายให้ความรู้โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบรรยายในหัวข้อ "ก่อนจะมาเป็นชาติไทยในปัจจุบัน" มีสมาชิกร่วมรับฟัง ๓๐ คน ณ ศูนย์เรียนรู้ บ้านช่องขวาง ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบฯ
          เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ ศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน ศูนย์สิรินาถราชินี ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบฯ มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน ๘๒ คน            เริ่มกิจกรรมด้วยการบรรยายประวัติความเป็นมาของศูนย์ โดยมีนายคมสัน หงภัทรคีรี ผู้จัดการศูนย์ เป็นผู้บรรยาย กิจกรรมพาะพันธุ์กล้า ไม้โกงกาง ๘,๙๐๐ ต้น ถวายพ่อ และกิจกรรมพัฒนาศูนย์ฯ
             เมื่อวันที่ ๕ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ นายกฤษฎา นุตะโร วิทยากรประจำ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับเชิญเป็นวิทยากร ค่ายหน้าที่พลเมืองตามรอยพระยุคลบาท ร.๙ ณ ศูนย์ฝึกสมานมิตร อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
               เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขตอำเภอปราณบุรี นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๔๐ คน เข้าชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ ลานพระราชวังดุสิต
Page 1 of 2812345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved