เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดน่าน จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ มีนายสมหวัง เขื่อนแก้ว ประธานชมรมข้าราชการครูบำนาญ อำเภอเมืองน่าน เป็นประธาน มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๓๖๐ คน ...

             เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.สรศักดิ์ ณ น่าน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดน่าน นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๔๖ คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน ตามโครงการพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
            เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายสรศักดิ์ ณ น่าน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดน่าน นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๔๕ คน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดหนองแดง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พร้อมปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจริญภาวนา 
             เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.สรศักดิ์ ณ น่าน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดน่าน จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ และสมาชิกชมรมฯ ณ ที่ทำการชมรมฯ เพื่อหารือในการจัดกิจกรรมประจำปี ๒๕๖๑ อาทิ การทัศนศึกษาตามโครงการพระราชดำริฯ และกิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๐ คน
         เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.สรศักดิ์ ณ น่าน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดน่าน นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๕ คน นำขนมจำนวน ๕๐๐ ชิ้น ร่วมแจกให้เด็กๆเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในงาน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่านและหน่วยงานอื่นร่วมงานหลายหน่วยงาน                และวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๘ คน ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกุล อ.ภูเพียง จ.น่าน นำนมกล่องจำนวน ๕๐๐ กล่อง และขนมจำนวน ๕๐๐ ชิ้น แจกให้กับเด็กนักเรียน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนน่านปัญญาน
            เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดน่าน จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน มีนายประทีบ  แป้นแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยสานพัดช่างน่าน เป็นประธานในพิธี
Page 1 of 612345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved