เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดร.สรศักดิ์ ณ น่าน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดน่าน นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๓๐ คน ร่วมปลูกป่าในพื้นที่ดอยขุนสถานอำเภอนาน้อย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และรัชการที่ ๑๐ มีนายกิติพัฒน์ กะวัง ให้เกียรติเป็นประธาน มีสำนักงานป่าไม้จังหวัดน่าน อุทยานแห่งชาติขุนสถานอำเภอนาน้อย โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์อำเภอนาน้อย และประชาชนในตำบลขุนสถานเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๔๐๐ คน และได้รับการสนับสนุนพันธุ์ไม้จากสำนักงานป่าไม้จังหวัดน่านมีต้นรวงผึ้ง ต้นพญาเสือโคร่ง ต้นชมพูภูคาและพันธุ์ไม้นาๆพันธ์ ใช้พื้นที่ในการปลูดป่าประมาณ ๙๐ ไร่ ...

            เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ อาจารย์สรศักดิ์ ณ น่าน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดน่าน นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๓๐ คน ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดพระธาตุข้างค้ำวรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองน่าน 
             เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.สรศักดิ์ ณ น่าน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดน่าน นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๔๖ คน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินทร์ จ.นครพนม ศึกษาดูงานการทำ Blochar ณ ศูนย์ Blochar จ.นครพนม กราบพระธาตุเรณูนคร กราบพระธาตุพนม
             เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.สรศักดิ์ ณ น่าน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดน่าน นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๔๖ คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน ตามโครงการพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
            เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายสรศักดิ์ ณ น่าน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดน่าน นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๔๕ คน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดหนองแดง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พร้อมปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจริญภาวนา 
             เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.สรศักดิ์ ณ น่าน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดน่าน จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ และสมาชิกชมรมฯ ณ ที่ทำการชมรมฯ เพื่อหารือในการจัดกิจกรรมประจำปี ๒๕๖๑ อาทิ การทัศนศึกษาตามโครงการพระราชดำริฯ และกิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๒๐ คน
Page 1 of 612345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved