เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายสรศักดิ์ ณ น่าน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดน่าน นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๔๕ คน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดหนองแดง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พร้อมปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจริญภาวนา  ...

            เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดน่าน จัดพิธีมอบเสื้อชมรมคนรักในหลวง (เสื้อขาว) พร้อมจัดพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีสมาชิกร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐๐ คน
      เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดน่าน นำโดย ดร.สรศักดิ์ ณ น่าน ประธานชมรมฯ พร้อมทั้งสมาชิกชมรมฯ นำผ้าห่มที่ได้รับสนับสนุนโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ไปมอบให้กับนักเรียนผู้ประสบภัยหนาวในอำเภอสันติสุข 3 โรงเรียน คือโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม โรงเรียนบ้านดู่พงษ์และโรงเรียนบ้านป่าแลว จำนวน 90 ผืน
       เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดน่าน นำโดย ดร.สรศักดิ์ ณ น่าน นำสมาชิกชมรมฯ ไปมอบผ้าห่มกันภัยหนาวให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านพี้ใต้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน จำนวน 65 ผืน
       เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดน่าน นำโดย ดร.สรศักดิ์ ณ น่าน นำสมาชิกชมรมฯ จัดตั้งองค์ผ้าป่าถวายร่วมกับจังหวัดน่าน ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน โดยมีพระเดชพระคุณพระพรมบัณฑิต เจ้าคณะภาค 6 เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ และองค์แสดงปฐกถาธรรมและผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานฝ่ายฆารวาส รวมยอดผ้าป่า 16,603 บาท
       เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดน่าน นำโดย อาจารย์ ดร.สรศักดิ์ ณ น่าน ประธานชมรมฯ นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมกันสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป
Page 1 of 512345»
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved