เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดร.สรศักดิ์ ณ น่าน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดน่าน นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมทำบุญตักบาตร และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน            เวลา ๑๖.๐๐ น. นำคณะกรราการ และสมาชิกชมรมฯ ร่วมสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ วัดพระเกิด อ.เมืองน่าน ...

       เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดน่าน นำโดย อาจารย์ ดร.สรศักดิ์ ณ น่าน ประธานชมรมฯ นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมกันสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป
       เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 06.30 น.ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดน่าน นำโดยนายสรศักดิ์ ณ น่าน ประธานชมรมฯ ทำบุญตักบาตรพระสงค์ 85 รูปพร้อมกับเหล่าข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน ณ ลานพิธีข่วงเมืองน่าน         เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดน่าน อ.เชียงกลาง  ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมอำเภอเชียงกลาง
            เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดน่าน นำโดยดร.สรศักดิ์ ณ น่าน ประธานชมรมฯ นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมสวดมนต์ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ณ วัดพระเกิด อำเภอเมือง จังหวัดน่าน มีสมาชิกเข้าร่วมสวดมนต์ จำนวน ๕๔ คน
      เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดน่าน จัดกิจกรรมบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวคำปฎิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ มีสมาชิกใหม่อันได้แก่ ชมรมนักปั่นจักรยานอำเภอเมืองน่าน จำนวน 180 คน ณ ศาลาการเปรียญ วัดท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมี นายบุญ กันแก้ว รองประธานชมรมฯคนที่ 1 เป็นประธานในพิธี นายเท้ง ทองตรีฆา รองประธานชมรมฯ คนที่2 กล่าวรายงาน  ดร.สรศักดิ์ ณ น่าน ประธานชมรมฯ กล่าววัตถุประสงค์ และนำกล่าวคำปฎิญาณตน  การบรรยายพระราชกรณียกิจ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวิทยากร 3 ท่าน  คือ นายจรูญ อินต๊ะสอน  นายประดุจ สมณะช้างเผือก และ นายธวัช เจ
              เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดน่าน ดร.สรศักดิ์ ณ น่าน ประธานชมรมฯ  นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัดน่านในพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุฎมาร เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพฉลองพระชนมายุ ๖๔ พรรษา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน มีข้าราชการ ภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชลและประชาชนร่วมพิธี เวลา ๐๖.๓๐ น. สมาชิกชมรมฯร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมาร ณ ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน              เสร็จพิธีสมาชิกชมรมฯ ได้ร่วมลงนามถวายพระพร เวลา ๐๙.๓๐ น. สมาชิกชมรมฯ ได้ร่วมพิธีสืบชะตาหลวงเพ
Page 1 of 512345»
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved