เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางกรกต คีรีวรรณ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ประชุมสัญจรที่อำเภอโกรกพระ โดยมีนายถนอมชัย บุญมาคลี่ ประธานเครือข่ายอำเภอโกรกพระ และคณะกรรมการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงการทำงานร่วมกัน บทบาทหน้าที่ของสมาชิกชมรมฯ พร้อมมอบถุงแห่งความห่วงใย ของมูลนิธิบุคคลพอเพียง แก่สมาชิกชมรมฯ ที่บ้านประสพภัยฯ              และร่วมกันปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติฯ และลงพื้นที่เยี่ยมชม ผู้ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริฯ และสามารถ อยู่ได้อย่างพอเพียงยั่งยืน พร้อมอาวาเป็นวิทยากร ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่ประชาชนทั่วไป ที่ “สวนของพ่อ”  ...

          เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางกรกต  คีรีวรรณ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์  ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา มีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์              เวลา ๑๕.๐๐ น. พ.อ.อนุสรณ์  ธูปทอง รอง ผอ.กอ.รมน.และประธานที่ปรึกษาชมรมฯ นำคณะทำงานชมรมฯ ร่วมพิธีบวชป่า ทำฝาย และร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัย เนื่องในวันเฉลิมพระพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  ณ หมู่.๒๑ ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์
          เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีมอบเสื้อชมรมคนรักในหลวง (เสื้อขาว) เพื่อร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ ๖๕ พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล มีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน  ณ โรงเรียนนครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์           จากนั้นเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยกุ้ง ปล่อยปลาถวายเป็นพระราชกุศล ณ บึงบอระเพ็ด อ.เมืองนครสวรรค์ มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๓๐๐ คน
           เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพจัดพิธี ตักบาตรทำบุญ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร มีสามาชิกฯ คณะทำงานฯ กอ.รมน.จ.น.ว. และประชาชนร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๕๐ คน ณ วัดพรหมจริยาวาส อ.เมืองนครสวรรค์
           เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับศูนย์ฝึกอลรมเด็กเขต ๖ นครสวรรค์ จัดพิธีบรรพชาสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร จำนวน ๔๕ รูป ณ วัดศรีกัลยาณนิคม ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ มีผู้ร่วมกิจกรรม ๒๐๐ คน
          เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเปิดฝาย ปล่อยปลา ปลูกป่า ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ มีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วม จำนวน ๒๐๐ คน            
Page 1 of 912345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved