เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางกรกต  คีรีวรรณ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์  ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา มีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์              เวลา ๑๕.๐๐ น. พ.อ.อนุสรณ์  ธูปทอง รอง ผอ.กอ.รมน.และประธานที่ปรึกษาชมรมฯ นำคณะทำงานชมรมฯ ร่วมพิธีบวชป่า ทำฝาย และร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัย เนื่องในวันเฉลิมพระพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  ณ หมู่.๒๑ ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ ...

            เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ และกอ.รมน.จ.น.ว. ร่วมเครือข่ายชมรมฯ อ.เมือง อ.ลาดยาว อ.ตาคลี  อ.เก้าเลี้ยว อ.ชมตาบง  อ.โกรกพระ  อ.แม่เปิน ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ศูนย์บริการโลหิตภาค ๘ นครสวรรค์ ณ ด้านหลังศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
           เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วิหารหลวงพ่อชินราช
            เมื่อวันนี้ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐  นางกรกต คีรีวรรณ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานดำเนินการกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ มีพ.อ.สุรจิตร สุขีเมฆ รอง ผบ.มทบ. ๓๑ เป็นประธานพิธีเปิด ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑๐๐ คน เพื่อนำไปสานต่อให้ครบ ๙๙,๙๙๙ ดอก ณ สโมสรค่ายจิรประวัติ อ.เมืองนครสวรรค์ 
           เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นางกรกต คีรีวรรณ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมสัญจร เพื่อทำความเข้าในการทำงานร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในปัญหาอุปสรรค การประกาศจุดยืนของชมรมฯ และร่วมกันแก้ไขเพื่อการปฏิบัติภารกิจ น้อมนำสานต่อศาสตร์พระราชา ร่วมกัน มีคณะกรรมการรวม ๒๐ คน ณ สำนักงานเทศบาลอำเภอบรรพรตพิสัย
           เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นางกรกต คีรีวรรณ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ นำ คณะกรรมการฯ พ.อ.อนุสรณ์ ธูปทอง รองผอ.กอ.รมน.จ.น.ว. ประธานที่ปรึกษาชมรมฯ พ.อ.สวรรค์ พุ่มโพธิ์ หัวหน้ากลุ่มการข่าว กอ.รมน. จ.น.ว. ที่ปรึกษาชมรมฯ  เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อขอคำแนะนำในการทำงานแบบบูรณาการ ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
Page 1 of 912345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved