เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ประธานเครือข่าย ๑๕ อำเภอคณะทำงาน และผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน ทั้ง ๒ รุ่น เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวลี เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ อ.บรรพตพิสัย วันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๑ และเตรียมความพร้อม  ...

            เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายอำเภอตากฟ้า นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมพิธีถวายผ้าป่าเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อำเภอตากฟ้า จ.นครสวรรค์
              เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ที่ปรึกษา และประธานเครือข่าย ๑๕ อำเภอ ณ ร้านชุดาคอฟฟี่ เพื่อเตรียมร่วมกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ และการประชุมสัญจร 
                เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวคำปฏิญาณตน ของสมาชิกชมรมฯ ณ อบต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ มีพลตรี อนุสรณ์ ธูปทอง ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ที่ ๑๓ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์ ฝ่ายทหาร เป็นประธาน พร้อมเผยแพร่พระราชกรณียกิจ น้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อประชาเป็นสุข มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๒๐๐ คน
             เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางกรกต คีรีวรรณ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์  จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมารชิกชมรมฯ อำเภอลาดยาว ณ อบต.ลาดยาว อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ มีนายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี พร้อมบรรยายพิเศษ “การน้อมนำศาสตร์พระราชา กับการดำเนินชีวิตของประชาชน”              มีพลตรี อนุสรณ์ ธูปทอง ประธานที่ปรึกษาคณะทำงานชมรมฯ บรรยายพิเศษ เรื่องความจงรักภักดีต่อสถาบันฯ มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๒๐๐ คน
           เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางกรกต คีรีวรรณ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ประชุมสัญจรที่อำเภอโกรกพระ โดยมีนายถนอมชัย บุญมาคลี่ ประธานเครือข่ายอำเภอโกรกพระ และคณะกรรมการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงการทำงานร่วมกัน บทบาทหน้าที่ของสมาชิกชมรมฯ พร้อมมอบถุงแห่งความห่วงใย ของมูลนิธิบุคคลพอเพียง แก่สมาชิกชมรมฯ ที่บ้านประสพภัยฯ              และร่วมกันปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติฯ และลงพื้นที่เยี่ยมชม ผู้ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริฯ และสามารถ อยู่ได้อย่างพอเพียงยั่งยืน พร้อมอาวาเป็นวิทยากร ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่ประชาชนทั่วไป ที่ “สวนของพ่อ” 
Page 1 of 1012345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved