เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายแพทย์ยุทธนา ศิลปรัสมี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช นำตัวแทนสมาชิกชมรมฯ นำดอกไม้จันทน์ ไปมอบให้กับทางจังหวัด ณ จุดที่รับมอบดอกไม้จันทน์ สนามหน้าเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช           สำหรับจำนวนดอกไม้จันทน์ของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มีจำนวนประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ ดอก ซึ่งเกินความคาดหมาย โดยการคาดการณ์ไว้ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ ดอก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดี ความสามัคคี ความมีน้ำใจของชาวนครศรีธรรมราชเป็นอย่างดียิ่ง ...

             เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายแพทย์จรัส จันทร์ตระกูล รองประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ อำเภอทุ่งสง ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อเตรียมนำไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บ้านจันทร์ตระกูล อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
           เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอร่อนพิบูลย์ ร่วมกิจกรรมจิตสาธารณะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ณ สวนสาธารณะฝายชะลอน้ำคลองพุดหง ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ โดยสมาชิกชมรมฯ ได้ร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง และบรรจุกระสอบทรายเพื่อสร้างคันฝายชะลอน้ำ เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ตามวัตถุประสงค์ของชุมชน
            เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงนครศรีธรรมราช จัดการประชุมคณะกรรมการ และตัวแทนสมาชิกชมรมฯ อ.ทุ่งใหญ่ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งใหญ่ เพื่อหารือและเตรียมความพร้อมในการแสดงพลังจิตอาสาเฉพาะกิจ ในงานพระราชพิธีฯ และการเตรียมการคัดเลือกสมาชิกชมรมฯ ในรุ่นต่อไป โดยจะเน้นคุณภาพบุคคลที่มีจิตสาธารณะ มีความตั้งใจ พร้อมสละเวลาในการร่วมกิจกรรมกับชมรมฯ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชมรมฯ และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
           เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ อาจารย์ นิโรจน์ ทิศทองแก้ว ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน ของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกบรรยายให้ความรู้เรื่องการทำและการนำไปใช้ประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง จุลินทรีย์จากน้ำมะพร้าว และจุลินทรีย์จากจาวปลวก แก่สมาชิกชมฯ ข้าราชการบำนาญอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างความรู้และหวังผลในการขยายแนวคิดลงสู่ชุมชน โดยเน้นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปปรับใช้กับการดำรงชีวิต สู่ความสุขที่ยั่งยืนต่อไป
             เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช มอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน ดอกดารารัตน์ ซึ่งจัดทำโดยชมรมคนรักในหลวง ให้แก่ พระครูพรหมเขต คณารักษ์ เจ้าอาวาสวัด วังตะวันตก อ.เมือง เพื่อมอบต่อให้กับทาง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช โดยมีท่านปลัดอาวุโส อำเภอเมือง เป็นผู้รับมอบ
Page 1 of 2012345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved