เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายแพทย์ยุทธนา ศิลปรัสมี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๔๐๐ คน ร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณสนามหน้าเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และร่วมกิจกรรมกับทางอำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอขนอม อำเภอท่าศาลา อำเภอทุ่งสง และอำเภอพรหมคีรี  ...

           เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายแพทย์ยุทธนา ศิลปรัสมี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการประชุมคณะกรรมการผู้ประสานงานระดับอำเภอ ๒๓ อำเภอ รวม ๑๐๐ คน ณ ห้องประชุมโกวิทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช             เพื่อหารือเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐ ในวันที่ ๒๒ และ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งจะร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง และนอกจากนั้นยังมีการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งสมาชิกชมรมฯ มีความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรม และ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง ร.๑๐ ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรต่อพสกนิกร
               เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายแพทย์ยุทธนา ศิลปรัสมี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๗๐ คน เข้าศึกษาดูงาน “พรหมคีรี พรหมโลก พรหมน้ำ พรหมแผ่นดิน” สัมผัสวิถีชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำนานเรื่องเล่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและตามรอยพระบาทที่ยาตราน้ำตกพรหมโลก” โดยไปสักการะพระเจ้าตากสิน วัดเขาขุนพนม เยี่ยมชมพระตำหนักเมืองนครฯ และศึกษาเรียนรู้ ดูงานศูนย์ OTOP พรหมคีรี “แหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านสวนจันทร์ศรี” 
              เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นพ.ยุทธนา ศิลปรัสมี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการประชุมสมาชิกชมรมฯ อำเภอพรหมคีรี และโครงการจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ศูนย์ OTOP พรหมคีรี “แหล่งเรียนรู้ชุมชนบ้านสวนจันทร์ศรี” หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช พัฒนาถนน สายบ้านนอกท่า – วัดเขาขุนพนม (ถนนตากสินอนุสรณ์) และร่วมปลูกต้นไม้ และกิจกรรมในวันนี้นายเอกชัย สุนทร นายอำเภอพรหมคีรี ได้มาพบปะสมาชิก และร่วมปลูกต้นไม้ด้วย
           เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ อาจารย์ชาญณรงค์ ไชยรัตน์ ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน ของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายการนำศาสตร์พระราชา คำสอนพ่อ ในหลวงรัชการที่ ๙ เพื่อการพึ่งตนเองด้วยการลดรายจ่าย แบบ CR-MODEL แก่คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนบ้านนาตำเสา สพป.เขต ๒ อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
            เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายแพทย์ยุทธนา ศิลปรัสมี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยพระครูสมุเรืองศักดิ์ ถาวโร เจ้าอาวาสวัดธาตุน้อย เป็นผู้บรรยายเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๖๙ คน
Page 1 of 2912345»...Last »
© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved