เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนม นำโดย นางกุหลาบ  นครชัยกุล ประธานชมรมฯ ได้จัดกิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดบริเวณวัดบ้านพะธาย ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรู้รักสามัคคี โดยมีสมาชิกชมรมฯ และจิตอาสา ร่วมในกิจกรรมจำนวน ๖๐ คน ...

     เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเจริญสุข  มังคละคีรี รองประธานประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนม มาประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และติดตามตรวจเยี่ยมสมาชิกชมรมฯ ณ ศูนย์เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคำพอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม กิจกรรมปลูกผักสวนรั้วกินได้ ปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑
      เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางกุหลาบ  นครชัยกุล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนม ได้นำสมาชิกชมรมฯร่วมกิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณวัดประดู่วีรธรรม บ้านดอนดู่ ตำบลกุตาไก้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรู้รักสามัคคี โดยมีสมาชิกชมรมฯ จิตอาสา และเยาวชน ร่วมในกิจกรรมจำนวน ๑๐๐ คน
    เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางกุหลาบ นครชัยกุล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้ นายบัวเลียน มังลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว ได้จัดกิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางถนนสายนาหว้า-บ้านดอนเชียงบาน บริเวณบ้านนาคอย หมู่ ๕ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรู้รักสามัคคี โดยสมาชิกชมรมฯร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชน และสังคมในพื้นที่ จำนวนสมาชิกร่วมกิจกรรม ๕๓ คน
       เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนม กลุ่มผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืนรุ่นที่ ๑ ศูนย์เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคำพอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (การปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้) ได้จัดทำโรงทานขนมจีนน้ำยา ณ วัดป่าอเนกธรรมคุณ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
       เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางกุหลาบ  นครชัยกุล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนม พร้อมกรรมการและสมาชิกชมรมฯ เข้าพบ นายสมชาย  วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เพื่อมอบหนังสือแต่งตั้งประธานชมรมฯ จากมูลนิธิบุคคลพอเพียง แจ้งวัตถุประสงค์ แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรมฯ ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมมอบของที่ระลึกและขอพรปีใหม่จากผู้ว่าราชการจังหวัด ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
Page 1 of 2612345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved