เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนม นำโดย นางกุหลาบ นครชัยกุล ประธานชมรมฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม จำนวนสมาชิกชมรมฯร่วมกิจกรรม ๕๗ คน ประธานในพิธี นายศรเพชร  ศรีรักษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ...

      เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางกุหลาบ  นครชัยกุล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนม ร่วมงานกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ วันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนเซนต์ยอแซฟศรีสงคราม ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ประธานในพิธี บาทหลวงทินกร  เหลือหลาย
     เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนม โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ วันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ประธานในพิธี นางสาวทองจันทร์  ศรีคำแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม
      เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางกุหลาบ นครชัยกุล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนม ได้ออกเยี่ยมพบปะสมาชิกชมรมฯ บ้านคำพอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ที่เข้าร่วมกิจกรรม โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ระหว่างคณะกรรมการระดับชุมชน กับ กลุ่มเกษตรผู้ผลิตปุ๋ยตำบลหนองญาติ อำเมืองนครพนม ภายใต้โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน พร้อมพูดคุย ให้กำลังใจสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ ๙๑๐๑ จำนวน ๒๓๙ คน
      เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายจิรวัฒน์  เวียงด้าน ชมรม สปช.๕๗ ช่วยภัยน้ำท่วมจังหวัดนครพนม เป็นตัวแทนชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนม มอบถุงยังชีพช่วยเหลือสมาชิกและประชาชนที่ประสบอุทกภัย ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม จำนวน ๑๐๐ ชุด น้ำดื่ม ๕๐ แพ็ค จากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศกำลังแรง ที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชั่น เซินกา
    เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนม นำโดย นางกุหลาบ  นครชัยกุล ประธานชมรมฯ พร้อมด้วยชมรม สปช.๕๗ ช่วยภัยน้ำท่วมจังหวัดนครพนม และกองทุนกลุ่มเพื่อนครูแก้วช่วยภัยน้ำท่วมจังหวัดนครพนม ร่วมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือสมาชิกและประชาชนที่ประสบอุทกภัย ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม จำนวน ๙๘ ถุง จากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศกำลังแรง ที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเปรสชั่น เซินกา ทำให้มีฝนตกหนัก ประกอบกับมวลน้ำไหลมาจากจังหวัดสกลนคร ที่มาตามลำน้ำอูน ส่งผลให้ระดับน้ำสูงขึ้น          เวลา  ๑๑.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนม นำโดย นางกุหลาบ  นครชัยกุล ประธ
Page 1 of 1812345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved