เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายสฤษดิ์  โมธรรม และนายสียา  อุตรทุม กรรมการชมรมคนรักในหลวงอำเภอนาทม เป็นตัวแทนชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนม ร่วมกับสมาชิกชมรมฯอำเภอนาทม ร่วมประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม พร้อมทั้งจัดทำโรงทานนายนิทัศน์  เทศสวัสดิ์ นายอำเภอนาทม เป็นประธานนำประกอบพิธี ทั้งนี้ได้มีพสกนิกรชาวอำเภอนาทม เข้าร่วมถวายดอกไม้จันทน์ จำนวน ๔,๕๗๖ คน ...

         เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายอดิศรณ์  แวงธิสาร กรรมการชมรมคนรักในหลวงอำเภอธาตุพนม ซึ่งเป็นตัวแทนชมรมฯ ได้รับมอบหมายจาก นางกุหลาบ  นครชัยกุล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนม ได้นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม นายอติชาต อุณหเลขกะ นายอำเภอธาตุพนม เป็นประธานนำประกอบพิธี ทั้งนี้ได้มีพสกนิกรชาวอำเภอธาตุพนม เข้าร่วมถวายดอกไม้จันทน์ จำนวน ๑๖,๐๙๐ คน
        เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ น.ส.สุภาวรานันท์ ธงธนรุจินันรดา กรรมการชมรมคนรักในหลวงอำเภอเรณูนคร ซึ่งเป็นตัวแทนชมรมฯ ได้รับมอบหมายจาก นางกุหลาบ  นครชัยกุล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนม ได้นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มลฑลพิธีที่วัดพระธาตุเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม นายเมธี  กาญจนสุนทร นายอำเภอเรณูนคร เป็นประธานนำประกอบพิธี ทั้งนี้ได้มีพสกนิกรชาวอำเภอเรณูนคร เข้าร่วมถวายดอกไม้จันทน์ จำนวน ๙,๗๒๐ คน 
       เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางเบญจวรรณ  วงค์ตาผา กรรมการชมรมคนรักในหลวงอำเภอนาแก ซึ่งเป็นตัวแทนชมรมฯ ได้รับมอบหมายจาก นางกุหลาบ  นครชัยกุล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนม ได้นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มลฑลพิธีที่วัดพระธาตุศรีคุณ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษเมธา ชูจันทร์ นายอำเภอนาแก เป็นประธานนำประกอบพิธี ทั้งนี้ได้มีพสกนิกรชาวอำเภอนาแก เข้าร่วมถวายดอกไม้จันทน์ จำนวน ๒๑,๗๐๐ คน
       เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายเจริญสุข  มังคละคีรี รองประธานประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นตัวแทนชมรมฯ ได้รับมอบหมายจาก นางกุหลาบ  นครชัยกุล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนม ได้นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง หน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม เวลา ๑๕.๐๐ น. นายศุภชัย โพธิ์สุ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนม เข้าร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณพระเมรุมาศจำล
          เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายพรรษา อ่อนหวาน กรรมการชมรมคนรักในหลวงอำเภอปลาปาก ซึ่งเป็นตัวแทนชมรมฯ ได้รับมอบหมายจาก นางกุหลาบ  นครชัยกุล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครพนม ได้นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม พร้อมทั้งจัดทำโรงทาน นายปรีชาพงษ์  ทองมี นายอำเภอปลาปาก เป็นประธานนำประกอบพิธี ทั้งนี้ได้มีพสกนิกรชาวอำเภอปลาปาก เข้าร่วมถวายดอกไม้จันทน์ จำนวน ๑๓,๖๕๒ คน
Page 1 of 2312345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved