เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑  ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "ทำดีด้วยใจ" ณ วัดหลวงพ่อขาว ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท ปลูกต้นไม้ ตัดหญ้า ทาสี เก็บกวาดใบไม้ มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๙๐ คน ...

            เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยนาท ออกโครงการศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา และชุมชน ณ โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ ๑๓๖ มีนักเรียนเข้าร่วม จำนวน ๑๕๐ คน 
              เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายสนั่น สุพรรณกูล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยนาท  เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้ป๋วย อ.เมือง
              เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยนาท นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน ร่วมใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ลานเอนกประสงค์สำเภาทอง ศาลเจ้ามโนรมย์ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท นอภ.มโนรมย์ กล่าวโอวาทและให้กำลังใจ และเวลา ๑๓.๐๐ น. จัดการประชุมกรรมการชมรมฯ ณ บ้านรองประธาน สมชาย อยู่สุข
             เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ นายสนั่น สุพรรณกูล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยนาท รับเชิญเป็นวิทยากรบบรรยายเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ กศน. ต.เสือโฮก อ.เมือง มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๓๐ คน
           เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ นายวรวุฒิ ทองอินทร์ ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๒ ของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยนาท เปิดการอบรมการเลี้ยงไก่อินทรัย์ และการเพาะเห็ด ม.๒ ต.หางน้ำสาคร อ.มะโนรมย์ มีนายสนั่น สุพรรณกูล ประธานชมรมฯ เป็นวิทยากรเศรษฐกิจพอเพียงด้วย มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๓๐ คน
Page 1 of 1512345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved