เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ชมรมชมรมจังหวัดชัยนาท เป็นวิทยากรในโครงพัฒนาผู้สูงอายุ เศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์พัฒนาอาชีพ ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท ...

              เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงชัยนาท จัดการประชุมกรรมการชมรมฯ ณ ศูนย์เรียนรู้ ต.ชัยนาท อ.เมืองชับนาท ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากมูลนิธบุคคลพอเพียง ดร.ก้องพิทักษ์  วงษ์ดีธนรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิฯ  พัเอกหญิงหรรษา  ประสพโชค ผู้จัดการภาค ๓ และคณะกรรกมารชมรมฯ ร่วมประชุม พร้อมออกตรวจเยี่ยมโครงการชมรมฯ ณ บ้าน ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน นางเพ็ญศรี โพธิ์แหน 
            เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมโครงการศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษาและชุมชน ณ โรงเรียนอบจ.ชัยนาท อ.เมือง มีนักเรียน เข้าร่วม จำนวน ๑๐๐ คน  ซึ่งนักเรียนได้ชมถาพยนต์ เหรียญของพ่อ รวมกลุ่มเขียนผังเกษตรทฤษฎีใหม่ ๑๐ กลุ่มๆ ละ 10 คน ประธานมอบรางวัลกลุ่มชนะเลิศและรองชนะเลิศ
เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยนาท นำวิทยากรชมรมฯ ร่วมสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โครงการศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษาและชุมชน ณ โรงเรียนวัฒนะโชติ ต.บ้านกล้วย อ.เมือง มีนักเรียนเข้าร่วม จำนวน ๑๐๐ คน
            เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยนาท นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมทำบุญใส่บาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคล กับถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
             เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยนาท นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๓๐๐  คน ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ โรงเรียน อบจ. ชัยนาท ซึ่งมีการบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้ และปลูกหญ้าแฝก ณ สาธารณะเขาขยาย จำนวน ๒๐,๐๐๐ ต้น 
Page 1 of 1112345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved