เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยนาท จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ วัดเนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๒๐๐ คน ...

            เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยนาท ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร อ.เมืองชัยนาท
              เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยนาท ร่วมพิธีถวายพวงมาลาพระปิยมหาราช ณ หน้าศาลากลาง มีนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน
            เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยนาท ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร อ.เมืองชัยนาท
               เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยนาท จัดพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร อ. เมือง เป็นวันที่ ๕
              เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยนาท เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร อ.เมืองชัยนาท
Page 1 of 1312345»...Last »
© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved