เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ วัดหนองไม้แก่น อ.หนองมะโมง ทำความสะอาดวัด พระอุโบสถ ทำธนาคารน้ำใต้ดิน ปลูกต้นไทร นายพลกฤต พวงวลัยสิน นอภ.หนองมะโมงเป็นประธาน ...

              เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑  ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "ทำดีด้วยใจ" ณ วัดหลวงพ่อขาว ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท ปลูกต้นไม้ ตัดหญ้า ทาสี เก็บกวาดใบไม้ มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๙๐ คน
             เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นายสนั่น สุพรรณกูล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยนาท นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๔๕ คน ร่วมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ ลานพระราชวังดุสิต
               เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมอบรมวิชาชีพ การแปรรูปกล้วย การทำกระหนี่ป๊าบ ณ ศูนย์เรียนรู้ บ้านนายขวัญชัย แตงทอง มีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วม จำนวน ๓๐ คน
             เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดกะทง ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ โดยร่วมกันกวาดลานวัด ถากหญ้าหน้าวัด จัดระเบียบของใต้ซาลาการเปรียญ มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๖๐ คน และจัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ   
              เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษาและชุมชน ณ โรงเรียนวัดบ่อแร่ อ.วัดสิงห์ 
Page 1 of 1512345»...Last »
© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved